global privacy policy (afrikaans)

Laas bygewerk: januarie 21, 2022

Choreograph is ’n internasionale data- en tegnologie-onderneming wat deur hul hele reeks produkte en dienste ’n verskeidenheid datagedrewe bemarkingsoplossings aan kliënte verskaf. Ons is ’n WPP-maatskappy en werk nóú saam met al die ander maatskappye in die WPP-netwerk, waaronder GroupM en sy agentskappe, en gebruik spesifiek sommige GroupM-tegnologieë en -produkte. Vir meer inligting oor WPP en GroupM, klik hier.

Die doel van hierdie privaatheidsbeleid is om aan jou, die verbruiker, inligting te verskaf oor hoe ons jou persoonlike inligting (soms “persoonlike data” of “persoonlik identifiseerbare inligting” genoem) kan insamel en hanteer. Dit dek beide aanlyn en vanlyn persoonlike inligting soos verduidelik in ons Verbruikersvoorkeurportaal.

Hierdie is ’n internasionale privaatheidsbeleid. Indien jy uit die EU toegang tot hierdie beleid verkry, lees asseblief ook die afdeling oor Privaatheidsregte van individue in die VK, EEG en Switserland. As jy ’n inwoner van Kalifornië is, lees asseblief ook die afdeling oor Privaatheidsregte van individue in Kalifornië.

Ander privaatheidsbeleide

Hierdie privaatheidsbeleid dek nie persoonlike inligting wat ingesamel word tydens die gebruik van Choreograph se webwerf by www.choreograph.com nie. Hierdie inligting kan hier gevind word.

As jy wil uitvind hoe jou persoonlike inligting in die werwingsproses gebruik is, kan jy die werwingsprivaatheidsbeleid hier vind.

Ons moedig jou aan om die volledige privaatheidsbeleid te lees, maar as jy verkies om die inhoudskakels hieronder te gebruik, sal dit jou na die individuele afdelings neem:

ons dienste

Hierdie afdeling verskaf inligting oor die dienste wat ons aan ons kliënte bied. Ons “kliënte” is besighede wat direk met verbruikers handel, soos adverteerders wat hul produkte en dienste aan verbruikers verkoop. Ons bied nie ons dienste direk aan verbruikers aan nie. Ons werk direk met kliënte, of deur ’n agent (soos ’n data- of media-aankoopsagent) wat namens ’n kliënt optree.

Ons kliënte gebruik ons dienste om hulle te help om doeltreffende en toepaslike advertensies aanlyn en vanlyn aan verbruikers te lewer. Ons help adverteerders om hul huidige klante se belangstellings, voorkeure en behoeftes te verstaan en help hulle ook om hulle voornemende nuwe klante oor alle mediakanale heen te vind. Ons dienste gee aan kliënte ’n verenigde en holistiese oorsig oor hul huidige en voornemende klante, en stel hulle in staat om advertensies aan verbruikers te lewer wat meer waarskynlik in hul produkte en dienste belang sal stel.

Ons “dienste” kan breedweg in drie aktiwiteitskategorieë gedefinieer word: Sinkroniseer, stel op en voer uit, soos verder hier onder beskryf.

Sinkroniseer… Stel saam… Voer uit…
Data-aanboording Dataverryking Beplanning
Datahigiëne Insigte Aktivering
Datapassing Modellering Meting en verslagdoening
ID-resolusie Segmentering
Profilering
Simulering

Vir ’n beskrywing van elk van die dienste wat hierbo gelys is, sien asseblief Doelwitte van verwerking.

ons tegnologieë en produkte

Hieronder is ’n oorsig van die produkte en tegnologieë wat ons gebruik om ons dienste te verskaf.

Naam van diens Beskrywing van diens
ID-grafiek Die identiteitsgrafiek gebruik grafiektegnologieë en masjienleer om verbande en verhoudings tussen mense, plekke en handelinge te ontdek. Dit bied ’n holistiese oorsig oor ’n verbruiker se identiteit deur eersteparty- en derdeparty-databates te kombineer om ’n omvattende stel eienskappe oor ’n verbruiker of huishouding te verskaf (soos demografie, psigografie, belangstellings, koopgedrag, gesondheidsinsigte, ens.). Dit laat Choreograph toe om datapassing, ID-resolusie, verbruikersinsigte, verryking, modellering en segmenteringsdienste te verskaf.
Identiteitsgrafieknetwerk (IDN) Die identiteitsgrafieknetwerk is die grondslag van die identiteitsgrafiek. Dit verwys na ’n verskeidenheid databates wat die grafiek voed, waaronder eersteparty-kliëntdata, derdeparty-gelisensieerde data, asook Choreograph se eie databates, soos verder hieronder beskryf, waaronder: Audience Origin; iBehavior (VSA, Kanada, VK), Conexance (Frankryk), AmeriLINK (VSA) en mPlatform (wêreldwyd).
Audience Origin Audience Origin is ons kwartaallikse verbruikersopname, wat wêreldwyd deur ons betroubare paneelverskaffers bedryf word. Ons vra verbruikers ’n aantal doelgemaakte vrae oor hul mediagedrag, kategorie-aankope, media-raakpunte, psigografika en demografie om hul motiverings, gedrag en ingesteldhede beter te verstaan. Opnamereaksies word gekombineer (oftewel geaggregeer) om algemene verbruikersingesteldhede te verstaan, asook vir mediabeplanning en koopdoeleindes. In sommige gevalle ontvang ons ook individuele respondentvlakdata wat vir modellering en aktivering gebruik word.
Fusion Fusion gebruik KI-tegnologie om dataverryking en datapassingsdienste vir ons kliënte te verskaf deur opnamedata wat vanaf Audience Origin ingesamel is, asook gehoordata van mPlatform en ander gelisensieerde derdeparty-databronne.
Strategy Simulator Ons Strategy Simulator help om die impak van veranderinge in verbruikersgedrag en markdinamika op die kliënt se besigheid te simuleer of te voorspel, deur gebruik te maak van sintetiese populasies uit opnamedata wat van Audience Origin ingesamel is. Dit help ons kliënte om hul media-aankope op ’n vooruitdenkende manier te beplan.
iBehavior (VSA en Kanada) iBehavior is ’n koöperatiewe databasis in die VSA en Kanada waar lede van die koöperasie hul B2B- en B2C-inligting oor hul verbruikers kan bydra, tot voordeel en gebruik deur ander lede. Hierdie inligting sluit persoonlike inligting soos naam, adres, e-posadres, telefoonnommer, saam met transaksie-/aankoopinligting soos goedere en dienste gekoop, transaksiewaarde, datum van transaksie, ens. in. Hierdie data word deur ons kliënte direk van hul klante ingesamel word wanneer hulle aankope doen, op ’n webwerf registreer, of op ’n ander manier, en mits hulle instem dat hul persoonlike inligting met derde partye soos Choreograph gedeel word. Die inligting wat tot die koöperasie bygedra is, stel lede in staat om (aanlyn en vanlyn) aan verbruikers te adverteer op grond van hul vorige koopgedrag bykomend tot ander leefstyl-, geografiese en demografiese inligting. Deur die koöperasie verskaf Choreograph aan lede modelleringsdienste (om voornemende nuwe klante te vind), heraktiverings- en optimaliseringsdienste (om te help om weer met voormalige klante te skakel) en dataverryking (byvoeging van dataveranderlikes by lid se bestaande klantlêer)
Conexance (Frankryk)
iBehavior (VK)
Conexance en iBehavior is ons koöperatiewe databasis in onderskeidelik Frankryk en die VK. Choreograph is ’n dataverwerker kragtens GDPR wat uitsluitlik op versoek van sy lede en namens hulle optree, om persoonlike inligting te verwerk om die volgende dienste te verskaf: modelleringsdienste (om voornemende, nuwe klante te vind), heraktivering en optimaliseringsdienste (om te help om weer met voormalige klante te skakel), en dataverryking (byvoeging van dataveranderlikes by lid se bestaande klantlêer). Dit help lede om hul bemarkingsveldtogte per pos, per e-pos, per SMS of aanlyn uit te voer.
AmeriLINK(VSA) AmeriLINK is ons eie verbruikersdatabasis in die VSA, wat inligting oor verbruikers en huishoudings, waaronder demografiese en psigografiese data, data oor gesondheid en welstand, data oor lewensgebeurtenisse, transaksionele/aankoopdata, data oor ingesteldhede en finansiële aanwysers insamel, stoor en organiseer. Deur gebruik te maak van ons verbruikersdatabasis, voorsien Choreograph aan kliënte van AmeriLINK modelleerdienste, waaronder lyk-soos-modellering, dataverrykingsdienste (byvoeging van dataveranderlikes by kliënt se bestaande klantlêer), datahigiënedienste (soos adresstandaardisering, onderdrukking) en lyshuurdienste.Ons is geregistreer as ’n datamakelaar in Kalifornië en Vermont.
AmeriLINK Activate Activate is een van Choreograph se aktiveringskanale. Kliënte kan Activate op ’n selfdiens- of bestuurde diens gebruik, en stel kliënte in staat stel om hul eersteparty-data na die platform op te laai, toegang tot bykomende derdeparty-gelisensieerde en eie data te verkry, en gehore na DSP en sosiale kanale te stoot vir aanlynaktivering.
mPlatform [m]PLATFORM is ’n gehoorintelligensie-oplossing wat verpersoonlikte verbruikersverhoudings op skaal bou. PLATFORM samel data in oor mediaverbruiksgedrag om Choreograph in staat te stel om insigte te verkry oor verbruikers se belangstellings, voorkeure en leefstyle, en om verbruikersprofiele te skep. Ons gebruik hierdie hulpmiddel om aan ons kliënte verbruikersinsigte te verskaf, asook modellering (waaronder lyk-soos-modellering). mPlatform is ook ’n aktiveringsplatform, wat ons in staat stel om gehore na DSP te stoot vir aktivering. Kyk hier vir meer inligting oor mPlatform.
Proteus Proteus verwerk programmatiese data van media-aankope op skaal. Protetus neem data in, pas by en normaliseer logvlakdata reg oor al ons agentskappe se programmatiese aktiwiteit heen, wat ons in staat stel om die volgende dienste aan kliënte te verskaf: modellering, insigte, mediabeplanning en veldtogverslaggewing.

inligting wat ons insamel

Ons samel in en gebruik ’n verskeidenheid inligting, waaronder persoonlike inligting, wanneer ons ons dienste verskaf:

Identifiseerders (“ID’s”).

 • Vanlyn ID’s, waaronder volle naam, selfoonnommer, telefoonnommer;
 • Aanlyn ID’s waaronder e-posadres, IP-adres, koekie-ID’s, toestel-ID’s waaronder mobiele advertensie-ID’s (MAID’s) soos Apple se “IDFA” en Google se advertensie-ID;
 • Choreograph se eie ID of ID’s wat verbruikers uniek identifiseer in hul eie identiteitsomgewing, waaronder “K-LINK”, “ChoreoID”, “[mP]ID”; en
 • Ander ID’s wat ons van derde partye kan ontvang, waaronder opname- of paneel-ID’s van verbruikers wat op ’n opname reageer, of ID’s van derdeparty-aanboordvennote.

Transaksie- en aankoopdata, waaronder produkkategorie (bv. juweliersware, klerasie, troeteldiere, reis, sport) en aankoopbesonderhede (bv. aantal bestellings, waarde gespandeer, betaalmetode, aankoopmetode). Ons samel nie bankbesonderhede, kredietkaartbesonderhede of ander finansiële rekeningvlakbesonderhede in nie. Ons gebruik ook gemodelleerde transaksiedata oor ’n verbruiker se waarskynlikheid of “geneigdheid” om ’n spesifieke handelsmerk of produk te koop.

Toestel- en blaaierinligting, waaronder tipe blaaier en weergawe, blaaiertaal, bedryfstelsel en verbindingstipe (bv. bedraad of Wi-Fi).

Inligting oor aanlyn aktiwiteite, waaronder bladsy-URL (of kategorie van bladsy-URL), werf/bladsy waarvandaan ’n verbruiker gekom het voordat hy na ’n advertensie gekyk het, datum en tyd van aanlyn aktiwiteit, frekwensie van besoeke aan ’n werf, soekterme wat op ’n werf gebruik word, en interaksie met ’n advertensie (bv. of jy op ’n advertensie klik).

Demografiese inligting waaronder ouderdom, geslag, inkomste, huwelikstatus, huishoudelike status, opvoeding, etniese agtergrond.

Psigografiese inligting waaronder belangstelling, leefstyle, ingesteldhede, persoonlikhede.

Liggingdata waaronder posadres, IP-adres (wat omgeskakel word na land-, streek- of poskodevlak-liggingdata) en breedtegraad-/lengtegraad-data van eiendomme/huise (in die VSA).

Nie al die inligting hierbo gelys word ingesamel en gebruik in alle streke waarin die dienste aangebied word nie. As jy graag wil uitvind watter persoonlike inligting ons oor jou hou, gebruik asseblief ons Verbruikersvoorkeurportaal.

hoe ons hierdie inligting gebruik

Die tabel hieronder beskryf die doeleindes waarvoor ons verskillende tipes inligting gebruik wanneer ons ons dienste verskaf. Vir ’n beskrywing van elk van hierdie doeleindes, sien meer besonderhede in die afdeling Doelwitte van verwerking. Benewens die doeleindes hieronder uiteengesit, kan ons alle inligting, of ’n kombinasie van die inligting wat ons insamel, gebruik om bedrog op te spoor of te voorkom, om ons wetlike regte te verdedig en aan die wet te voldoen.

Sinkroniseer

Tipe inligting Hoe ons hierdie inligting gebruik
Data-aanboording Datahigiëne Datapassing ID-resolusie
Volle naam
Posadres
E-posadres
Foonnommer
Aanlyn-ID’s waaronder IP-adres, koekie-ID, MAID, toestel-ID
Opname- of paneel-ID ✓ (suppression)
Opname-antwoorde
Aankoop- en transaksiedata
Toestel- en blaaierinligting
Aanlynaktiwiteitsinligting
Ligginginligting

Stel saam

Tipe inligting Hoe ons hierdie inligting gebruik
Dataverryking Insigte Modellering Segmentering Profilering Simulering
Volle naam
Posadres
E-posadres
Foonnommer
Aanlyn-ID’s waaronder IP-adres, koekie-ID, MAID, toestel-ID
Opname- of paneel-ID
Opname-antwoorde
Aankoop- en transaksiedata
Toestel- en blaaierinligting
Aanlynaktiwiteitsinligting
Ligginginligting

Voer uit

Tipe inligting Hoe ons hierdie inligting gebruik
Beplanning Aktivering Meting en rapportering
Volle naam
Posadres
E-posadres
Foonnommer
Aanlyn-ID’s waaronder IP-adres, koekie-ID, MAID, toestel-ID
Opname- of paneel-ID
Opname-antwoorde
Aankoop- en transaksiedata
Toestel- en blaaierinligting
Aanlynaktiwiteitsinligting
Ligginginligting

doeleindes van verwerking

Dienste Doeleindes van verwerking Beskrywing van die doeleindes
Sinkroniseer Data-aanboording Oordra van kliënt se data na Choreograph se data-omgewing of ’n derdeparty-gasheer-skoonkamer-omgewing.Oordra van derdeparty-gelisensieerde data na Choreograph se tegnologieplatforms.
Datahigiëne Skoonmaak van kliënt se data, waaronder samevoeging/suiwering, adresstandaardisering en onderdrukking.
Datapassing Pas kliënt se data by verbruikers wat in Choreograph se eie databasis gehou word.Pas vanlyn data by aanlyn data, soos data wat vanlyn ingesamel is (bv. naam, posadres, ens.) by jou aanlyn aktiwiteit of aanlyn-ID’s (bv. toestel-ID, koekie-ID, ens.).Passing oor verskillende toestelle heen om te bepaal of twee of meer toestelle aan dieselfde gebruiker of huishouding behoort
ID-resolusie Skep ’n enkelklant-aansig wat deur kliënt besit word oor bekende en onbekende klante heen.Toekenning van ’n unieke ID aan verbruikers, waaronder Choreograph se eie ID.
Stel saam Dataverryking Verbetering van kliëntdata deur verbruikersdata van Choreograph se eie databasis by te voeg (of uit te brei)
Insigte Die gebruik van ’n versameling data om verbruikers se belangstellings, motiverings, gedrag en voorkeure te verstaan of insig daaroor te verkry. Dit kan op ’n individuele verbruikersvlak, of ’n geaggregeerde groeps- of bevolkingsvlak wees
Modellering Die skep van modelle (of ’n stel “reëls”) wat verbruikersgedrag voorspel of waarskynlike kenmerke oor verbruikers aandui.
Segmentering Die skep van groepe verbruikers (soms segmente, gehore of lyste genoem) wat dieselfde of soortgelyke eienskappe, toestande, behoeftes of voorkeure op grond van werklike of afgeleide inligting deel.
Profilering Etikettering of beskrywing van verbruikers op grond van hul waarskynlike kenmerke, gedrag en/of demografie, wat gebruik word in modellering, segmentering en aktivering.
Simulering Toetsing van potensiële uitkomste van bemarking deur bevolkingsgedrag te simuleer met die gebruik van kliëntdata en Choreograph se data.
Voer uit Beplanning Beplanning van die aankoop van media oor alle kanale, waaronder die gebruik van outomatiese gereedskap
Aktivering Lewering van gehore aan media-aankoop- en sosiale platforms vir aanlyn advertensies.Lewering van lyste aan kliënt- of derdeparty-agentskappe vir vanlyn advertensies (bv. pos, telefoon).
Meting en verslagdoening Meting en verslagdoening oor advertensieveldtogprestasie

inligtingsbronne

Ons verkry inligting uit ’n verskeidenheid van bronne, waaronder:

 • Vanaf ons kliënte, wat ons dienste moontlik mag gebruik om hul data op ons platforms te laai en ons koekies en pixels gebruik om data van verbruikers in te samel wat kliënte se web- en toepassingeiendomme besoek. Vir meer inligting oor die koekies wat ons gebruik, sien afdeling oor Koekies.
 • Direk vanaf verbruikers, waaronder verbruikers wat instem om aan ons opnames deel te neem en deur koekies, pixels of ander soortgelyke aanlyn tegnologieë op web- en toepassingseiendomme te gebruik. Vir meer inligting oor die koekies wat ons gebruik, sien afdeling oor Koekies.
 • Uit verskillende afdelings van ons besigheid. Ons neem byvoorbeeld transaksie-inligting wat bygedra is deur lede van ons koöperatiewe besighede (iBehavior en Conexance) en skakel daardie inligting om in algemene produkkategorieë, bv. “Vroueklere”, en “Onlangsheid”-, “Frekwensie”- en “Monetêre” statistiek, soos mees onlangse besteldatum vir vroueklere, aantal bestellings vir vroueklere die afgelope 12 maande, totale bedrag bestee en gemiddelde bestedingswaarde vir vroueklere die afgelope 12 maande, ens.
 • Uit openbare rekords, waar beskikbaar in sekere lande, soos beroeps- en rekreasielisensies (bv. visvanglisensies), posrekords (vir adresstandaardisering), onderdrukkingslyste (bv. moenie-bel-nie-registers) en sensusrekords.
 • Vanaf ons betroubare derdeparty-vennote. Sommige van hierdie vennote kan data uit ’n verskeidenheid van bronne kombineer.

koekies

Hierdie afdeling beskryf koekies wat ons gebruik wanneer ons ons dienste aan kliënte verskaf, waaronder vir belangstellingsgegronde of gedragsadvertensies. Dit sluit koekies in wat op jou blaaier geplaas kan word wanneer jy ons kliënte se webeiendomme besoek of webeiendomme wat op ons kliënte se advertensies vertoon word. Vir koekies wat ons op ons korporatiewe webwerf gebruik, sien asseblief ons webwerfbeleid.

’n Koekie is ’n klein alfanumeriese tekslêer wat in ’n blaaier gestoor word deur ’n webwerf of deur ’n derdeparty-advertensiebediener of ander derde party wat daardie webwerf of derde party toelaat om daardie blaaier te herken en sekere inligting oor die gebruiker te onthou. Ons teikenkoekies word “Mookies” genoem en werk op ons mookie1.com-domein. Dit is voortdurende koekies (wat beteken dat hulle gestoor word totdat dit verval of deur ’n gebruiker uitgevee/verwyder word) wat unieke, ewekansig gegenereerde waardes bevat wat ons dienste in staat stel om blaaiers en toestelle te onderskei en met sekere inligting oor ’n gebruiker geassosieer word. Mookie-koekies, tesame met hierdie geassosieerde gebruikerinligting, word gebruik in die uitvoering van ons dienste, ook vir belangstellingsgegronde advertensies.

Die volgende tabel verskaf inligting oor ons Mookie-koekies.

Koekienaam Koekiegedragvermoë Inligting in koekie gestoor Vervaldatum vanaf jongste herlaai (dae)
Teikening (kliëntdata) Teikening en optimalisering (gebruikersdata) Verslagdoeningstoeskrywing en -sekuriteit
id Y Y Y Unieke reeksnommer 395 dae
ov N N Y Unieke identifiseerder 395 dae
mdata Y N N Unieke reeksnommer, Tydstempel van skepping, koekieweergawe 395 dae
syncdata_<PARTNER> Y N N Unieke reeksnommer, Tydstempel van skepping, datavennoot se besoeker-ID 10 dae

In ’n app-omgewing sal ’n advertensie-ID (eerder as ’n koekie-ID) aan jou toestel toegeken word. Dit is ’n alfanumeriese identifiseerder wat deur ’n platform of bedryfstelsel (soos Apple iOS of Google Android) beskikbaar gestel word wat toepassingsontwikkelaars en derde partye in staat stel om ’n spesifieke toestel in ’n app-omgewing te herken en sekere inligting met ’n gebruiker te assosieer. Voorbeelde van advertensie-ID’s sluit mobiele advertensie-ID’s (MAID’s) soos Apple se “IDFA” en Google se advertensie-ID in. ’n Advertensie-ID tesame met gebruikersinligting wat dit insamel, word gebruik in die uitvoering van ons dienste, waaronder ook belangstellingsgegronde advertensies.

hoe ons inligting deel

Deel van inligting in die verskaffing van ons dienste

Kliënte: Ons gebruik die inligting wat in hierdie privaatheidskennisgewing beskryf word om dienste aan ons kliënte (of agente wat namens kliënte optree) te verskaf, wat moontlik die deling, lisensiëring of toegang vir ons kliënte tot die inligting kan insluit. Vir ons koöperatiewe databasis (iBehavior en Conexance) deel ons inligting binne die koöperasie aan deelnemende lede van die koöperasie, asook met ander afdelings van die Choreograph-onderneming (sien afdeling oor Bronne van inligting wat beskryf hoe ons inligting vanaf ander afdelings van ons onderneming verkry).

Interne groepmaatskappye: Ons deel ook intern inligting met ons groepmaatskappye, WPP en GroupM asook hul agentskappe, waaronder Mindshare, MediaCom, Wavemaker, Essence, m/SIX, Xaxis, Finecast en CMI.

Diensverskaffers: Ons deel ook inligting met derdeparty-verskaffers wat dienste en funksies namens ons en/of namens ons kliënte verrig in die verskaffing van die dienste, soos maatskappye wat verantwoordelik is vir die lewering van advertensies, waaronder vraagkantplatforms, advertensienetwerke, advertensie-uitruilings en advertensie-bedieners, asook agente vir vanlyn bemarkingsveldtogte, verskaffers betrokke by tegnologie of klantediens, bedrywighede, web- of datagasheerdienste/-berging, fakturering, rekeningkunde, sekuriteit, bemarking, databestuur, validering, verbetering van higiëne, of ons andersins help om ons dienste en produkte te voorsien, te ontwikkel, in stand te hou en te verbeter. 

Deel van inligting vir regsdoeleindes:

Ons mag moontlik persoonlike inligting met derde partye deel (waaronder wetstoepassing, ouditeure en reguleerders) om:

Te voldoen aan die regsproses of ’n regulatoriese ondersoek (bv. ’n dagvaarding of hofbevel)

Ons diensbepalings, hierdie privaatheidsbeleid of ander kontrakte met jou af te dwing, waaronder ondersoeke na moontlike oortredings daarvan

Te reageer op eise dat enige inhoud die regte van derde partye skend

Die regte, eiendom of persoonlike veiligheid van ons, ons platform, ons kliënte, ons agente en affiliasies, die gebruikers daarvan en/of die publiek te beskerm. Ons kan eweneens inligting aan ander maatskappye en organisasies (waaronder wetstoepassing) verskaf vir bedrogbeskerming, en strooipos/wanware-voorkoming en soortgelyke doeleindes.

Deel van inligting vir korporatiewe doeleindes

Oordrag van data by verandering van beheer: In die geval dat ’n ander maatskappy ons bekom, of alle of wesenlik alle bates van ons besigheid, deur ’n konsolidasie, samesmelting, bate-aankoop of ander transaksie, behou ons die reg voor om alle inligting wat in ons besit of onder ons beheer is (waaronder enige inligting wat jy moontlik verskaf het deur die “Kontak ons”-bladsy), oor te dra aan die verkrygende party, en daardie inligting kan deur die verkrygende party in sy besigheid gebruik word.

Deel van inligting in ’n korporatiewe transaksie: Ons kan ook persoonlike inligting deel in die geval van ’n groot korporatiewe transaksie, waaronder byvoorbeeld ’n samesmelting, belegging, verkryging, herorganisasie, konsolidasie, bankrotskap, likwidasie, of verkoop van sommige of al ons bates, of vir doeleindes van ‘n omsigtigheidsondersoek wat verband hou met enige sodanige transaksie.

datasekuriteit

Die handhawing van die privaatheid van verbruikers se persoonlike inligting is vir ons baie belangrik, wat beteken dat ons versigtig is en spesiale aandag gee aan ons sekuriteitsmaatreëls om hierdie inligting teen data-oortredings te beskerm. Ons volg bedryfstandaarde om te beskerm teen die ongemagtigde toegang tot, behoud van en openbaarmaking van inligting. Dit sluit in fisiese, elektroniese en bestuursaktiwiteite om inligtingintegriteit, -toegang en -gebruik te beskerm.

Choreograph erken die belangrikheid van ’n omvattende datasekuriteitsprogram, en die noodsaaklikheid om te verseker dat die data wat ons verwerk, akkuraat en veilig bewaar word. Ons gebruik tegniese, organisasie- en administratiewe maatreëls om die inligting wat ons hou, te beskerm. Ons gebruik veelvuldige vlakke van sekuriteit, wat die nuutste brandmuurbeskerming, streng beheerde toegang en ander sekuriteitsmaatreëls kombineer om teen ongemagtigde gebruik of verandering van ons data te waak.

internasionale oordragte van persoonlike inligting

Choreograph is ’n internasionale maatskappy en verskaf dienste aan kliënte oor veelvoudige streke en lande.

Waar moontlik bewaar ons persoonlike inligting plaaslik, byvoorbeeld in die EU (vir EMEA en VK), Taiwan, Singapoer en China (vir APAC) en die VSA (vir Noord-Amerika), afhangende van die ligging van die verbruiker.

Ons sal egter moontlik in die volgende scenario’s persoonlike inligting buite hierdie liggings moet oordra:

 • Wanneer daar van ons vereis word om inligting aan ons kliënte of ons diensverskaffers oor te dra na ander plekke as waar ons data gestoor word;
 • Wanneer ons ingenieurs- of ondersteuningspanne “toegang moet kry” (waaronder ook afstandstoegang) tot persoonlike inligting buite die ligging waarop dit gebaseer is, om ons stelsels en platforms te bou, in stand te hou en/of te monitor.
 • Wanneer ons ’n kruisfunksionele of kruisagentskapspan het wat die dienste verskaf, wat op verskillende liggings gebaseer kan wees en toegang tot die persoonlike inligting van verskillende liggings benodig.

Wanneer ons hierdie internasionale oordragte maak, verseker ons dat dit voldoen aan alle toepaslike plaaslike databeskermings- en privaatheidswette.

lidmaatskap van bedryfsverenigings

Choreograph is ’n aktiewe lid van bedryfsverenigings wat die beleid rondom die privaatheid van die aanlynverbruiker in die konteks van internetgebaseerde advertensies beheer, waaronder: die Network Advertising Initiative (NAI), die Digital Advertising Alliance (DAA), die European Digital Advertising Alliance (eDAA) en die IAB Transparency and Consent Framework (IAB TCF). Choreograph voldoen aan die NAI-gedragskodes, die DAA- selfregulerende beginsels en die IAB TCF-beleide. Ons glo dat hierdie kodes en beginsels help om verbruikers se privaatheid te beskerm.

Besoek asseblief ons Verbruikersvoorkeurportaal vir meer inligting oor hoe om jou privaatheidsregte deur die NAI- en DAA-onttrekkingsmeganismes uit te oefen.

Ons ondersteun ten volle die digitale advertensiebedryf se pogings om deursigtigheid rondom belangstellingsgegronde advertensies deur gesondheidsegmente te verhoog. Vir meer inligting oor standaard- en doelgemaakte belangstellingsegmente gegrond op gesondheidsverwante inligting of belangstellings wat ons vir belangstellingsgegronde advertensiedoeleindes kan gebruik, sien asseblief hier.

verbruikersvoorkeurportaal

Choreograph is daartoe verbind om oplossings vir ons kliënte te verskaf wat privaatheid prioritiseer en privaatheid in die ontwerp van ons produkte en dienste insluit. Ons erken dat jy beheer gegee moet word rakende besluite wat ons neem oor hoe jou persoonlike inligting gebruik word. Hierdie voorkeursentrum is ontwikkel om jou te voorsien van ’n eenvoudige, deursigtige proses om jou regte kragtens privaatheidsregulasies uit te oefen.

Ons wil jou soveel inligting as moontlik gee om ’n ingeligte besluit te neem. Daar is ’n aantal verskillende maniere waarop jy jou regte deur hierdie portaal kan uitoefen. Die verskillende metodes sal afhang van die land waar jy woon en die tipe data wat ons oor jou hou.

As gevolg van die aard van die dienste wat ons aan ons kliënte verskaf, hanteer ons jou aanlyn data en jou vanlyn data op verskillende maniere. Vir meer inligting oor ons dienste, lees asseblief die gedeelte van die privaatheidsbeleid oor Ons dienste. Hierdie Verbruikersvoorkeurportaal kan gebruik word om jou regte met betrekking tot beide vanlyn en aanlyn data uit te oefen. Ons sal probeer om so gou moontlik op jou versoek te reageer, maar in elk geval binne die tydraamwerke wat ingevolge privaatheidswette in jou land vereis word.

jou digitale inligting

Ons het ’n gebruikersvriendelike portaal vir jou geskep om te beheer hoe ons jou digitale data gebruik. Dit is data wat ons aanlyn oor jou insamel, en kan aanlyn-ID’s, toestel- en blaaierinligting, aanlynaktiwiteit-inligting en liggingdata insluit (sien afdeling x vir ’n beskrywing van hierdie tipe data). Die tipe digitale data wat ons insamel, kan verander na gelang van waar jy geleë is, aangesien ons nie al ons dienste in alle streke verskaf nie. Om meer uit te vind oor watter digitale data ons oor jou bewaar, en hoe jy jou digitale data kan bestuur, klik asseblief hier.

As jy egter in China geleë is, stuur ’n e-pos aan privacy@choreograph.com om jou data te bestuur en jou regte uit te oefen.

jou vanlyn data

Die volgende vorms kan gebruik word om die bykomende data (buiten jou digitale inligting) wat ons oor jou hou, te verstaan. Dit kan jou persoonlike besonderhede soos jou naam, telefoonnommer en posadres insluit. Die tipe vanlyn data wat ons insamel, kan verander na gelang van waar jy geleë is, aangesien ons nie al ons dienste in alle streke verskaf nie. Om meer uit te vind oor watter vanlyn data ons oor jou hou, en hoe jy jou vanlyn data kan bestuur, klik asseblief hier.

hoe ons jou inligting gebruik om jou identiteit te verifieer

Ons kan jou vra om ’n foto-ID te verskaf om jou identiteit te verifieer voordat ons die data aan jou vrystel; ons doen dit om te verseker dat ons jou inligting slegs aan jou voorsien en dit teen onwettige derdeparty-toegang beskerm. Ons sal nie jou identifikasie deel of gebruik in enige van ons dienste of vir enige ander doel as om jou identifikasie te verifieer nie.

ander maniere om jou regte uit te oefen

In blaaieromgewings kan jy deur middel van die volgende metodes koekies weier of verwyder:

 • Pas jou blaaierinstellings aan om koekies te weier of te verwyder, deur die aanwysings in jou blaaierinstellings te volg. Verdere inligting oor hoe om dit te doen is hier beskikbaar.
 • Aanpassing van die koekie-instellings op die vlak van die webwerf-eienaar. Hierdie instellingsopsies kan verskil volgens webwerf-eienaar.
 • Onttrekking van belangstellingsgegronde advertensies deur die Digital Advertising Alliance (DAA) se “YourAdChoices”-program vir webomgewings, wat hier beskikbaar is:
  – Vir VSA – https://aboutads.info/choices/
  – Vir Kanada – https://youradchoices.ca/en/tools
  – Vir Europa en die Verenigde Koninkryk – https://youronlinechoices.com/ (deur op die “Jou advertensie-keuses”-skakel te klik nadat jy gekies het waar jy geleë is)

Jy kan ook advertensienasporing beperk in mobiele en Over The Top (OTT) TV-toesteltoepassingsomgewings wat aan jou advertensie-ID gekoppel is, deur middel van die volgende metodes.

 • Gaan na die privaatheidinstelling op jou mobiele toestel en/of jou OTT-TV-toestel en kies “Beperk advertensienasporing” om belangstellingsgegronde advertensies deur middel van die toepaslike advertensie-ID te stop. Let wel: jy moet instruksies raadpleeg wat deur jou toestelvervaardigers verskaf word vir die mees doeltreffende en bygewerkte metodes om van belangstellingsgegronde advertensies deur middel van jou toestelle uit te teken.
 • Onttrekking van belangstellingsgegronde advertensies deur die Digital Advertising Alliance (DAA) se “YourAdChoices”-program vir toepassingsomgewings, wat hier beskikbaar is:
  – Vir VSA – https://youradchoices.com/control
  – Vir Kanada – https://youradchoices.ca/en/tools

privaatheidsregte van individue in die VK, EEG en Switserland

Jy het die reg om toegang tot jou persoonlike inligting te verkry, of dit by te werk, te verander, uit te vee, die gebruik daarvan te beperk of ’n kopie daarvan in ’n maklik leesbare formaat te bekom. In sekere omstandighede kan jy ook versoek dat Choreograph jou persoonlike inligting aan ’n derde party oordra, en die reg om beswaar te maak teen die gebruik daarvan vir bemarkingsdoeleindes. Waar die verwerking van jou persoonlike inligting op jou toestemming gegrond is, het jy ook die reg om hierdie toestemming te eniger tyd terug te trek. Neem asseblief kennis dat jou onttrekking van toestemming nie die wettigheid van ons verwerking van jou persoonlike inligting voor die onttrekking van toestemming sal beïnvloed nie.

As jy enige van hierdie regte wil uitoefen, gebruik asseblief ons Verbruikersvoorkeurportaal of e-pos ons by privacy@choreograph.com.

Jy het ook die reg om ’n klag by die toesighoudende owerheid in te dien as jy nie tevrede is met hoe ons jou persoonlike inligting hanteer het nie.

privaatheidsregte van individue in Kalifornië

Sien hier.

privaatheidsregte van internasionale gebruikers

Ons het ’n meganisme verskaf om alle verbruikers, ongeag jou streek, in staat te stel om van toekomstige verwerking te onttrek en om die uitvee van jou persoonlike inligting te versoek, deur ons Verbruikersvoorkeurportaal. As jy enige vrae het oor hoe om hierdie regte uit te oefen, kontak ons asseblief by privacy@choreograph.com.

hoe om te kla

As jy enige klagtes het of ons wil kontak, gebruik asseblief die Kontak ons afdeling en ons sal ons bes doen om enige klagtes of bekommernisse wat jy het oor hoe ons jou persoonlike inligting insamel en hanteer, aan te spreek.

As jy om watter rede ook al voel dat ons jou bekommernisse nie voldoende aangespreek het nie, kan jy die toepaslike databeskermingsowerheid of toesighoudende owerheid in jou jurisdiksie kontak en ’n formele klag indien.

kontak ons

Ons het probeer om in hierdie privaatheidsbeleid alles so duidelik as moontlik te stel, maar as daar enigiets is wat jy nie verstaan nie of verdere inligting wil hê, kontak ons asseblief by privacy@choreograph.com of jy kan jou regte uitoefen deur die Verbruikersvoorkeurportaal.

In die Europese Ekonomiese Gebied (EEG) en Switserland is die Choreograph-regsentiteit verantwoordelik vir die data wat Choreograph insamel, Choreograph Limited. Buite die EEG en Switserland is die verantwoordelike regsentiteit Choreograph LLC. Indien jy ’n individu is wat in die EEG of Switserland woon, moet jy kennis neem dat ons DPO by dpo@Choreograph.com gekontak kan word.

Indien jy vrae, kommentaar of bekommernisse oor hierdie beleid het, kan jy ons per e-pos of pos bereik by:

Europa:
Choreograph Limited
DPO@choreograph.com
Choreograph, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, SE1 9PT, VK – Attn: Data Protection Officer

Buite Europa:
Choreograph LLC
Privacy@choreograph.com
Choreograph, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY, 10007, VSA – Attn: Director of Privacy

veranderinge aan beleid

Neem asseblief kennis dat ons weens die veranderende aard van privaatheidswette en -regulasies, digitale tegnologieë en ons besigheid, ons hierdie privaatheidsbeleid van tyd tot tyd kan verander. Lees asseblief hierdie privaatheidsbeleid van tyd tot tyd om kennis te neem van enige veranderinge wat moontlik plaasgevind het (ons sal die ingangsdatum boaan die bladsy bywerk om jou in te lig wanneer veranderinge aangebring is).

Bylaag A Gesondheidsverwante segmente

Gehoorbeskrywing
Niesensitief Sensitief
Pyne en skete ADHD/ADD
Aknee ADHD/ADD-medikasie
Allergieë heel waarskynlik Alzheimers
Allergie en sinus Antidepressant
Allergiemedikasie Angstigheid
Allergielyers Aandaggebreksindroom
Arteriosklerose Bipolêr
Artritis Borskanker
Artritismedikasie Kanker
Asma Kolonkanker
Asmamedikasie Depressie
Atleetvoet Erektiele disfunksie
Rugpyn Prostaatkanker
Blaasprobleme
Grensdiabetes
Borsondersoek
Brongitis
Versorger by die huis
Karpaletonnel
Katarakte
Chroniese brongitis
Chroniese pyn
Koorsblare
Draers van korrektiewe lense
Skilfers
Tandheelkundige kwale
Tandheelkundige kwessies
Kunstande
Diabetes
Diabetes – dieet-/oefenbehandeling
Diabetes – insulienbehandeling
Diabetes – mondelikse medikasies
Diabetes – ander behandelingsmetodes
Diabetes – tipe 2/volwasse-aanvang
Dieetgedrag
Spysverteringskwale
Spysverteringstoestande
Droë oë
Ekseem
Oefening
Griepinspuiting
Kosallergieë
Voetkwale
Gereelde doktersbesoeke
Winde/opgeblasenheid
GERD/sooibrand
Gingivitis
Gloukoom
Glucophage-medikasie
Haarverlies
Hoofpyne
Gesondheidtelling – laag
Gesonde gedragsverandering – waarskynlik
Gesonde gedragsverandering – volgehou
Gehoorapparate
Gehoorverlies
Harttoestand
Sooibrand-medikasie
Sooibrand-/slegte spysverteringlyers
Aambeie
Hoë bloeddruk
Hoë LMI
Hoë cholesterol
Hoë cholesterol – dieet/oefening
Hoë cholesterol – voorskrifmedisyne
Hoë cholesterol en bloeddruk
Imitrex-medikasie
Slapeloosheid
Gewrigs-/ruggraatkwale
Niersiekte
Nierprobleme
Laktoseonverdraagsaam
Laservisieregstelling
Lipitor-medikasie
Mammogram
Probleme met mediese betalings
Medicare Advantage
Medicare Supplement
Migraine
Mobiliteitsprobleme en -bystand
Mond en tande
Veelvuldige dokters
Naelswam
Nasale allergieë
Geen mediese versekering nie
Geen dokter nie
Geen onlangse ondersoek nie
Vetsug
Osteoartritis
Osteoporose
Algehele gesondheid – laag
Pyn
Fisiese gesondheid – swak
Longontsteking-entstof
Prostaatafwykings
PSA-toets
Psoriase
Ophou rook
Respiratories
Rumatoïede artritis
Riskante gesondheidsgedrag
Litteken
Sitplekgordel
Sinusitis
Vel
Velirritasie of -uitslag
Slaap
Roker
Stoelgangtoets
Tetanusinenting
Urinêre/derm-
Gesigskwale
Oogsorg en -toestande
Gewig
Gewigsverlies
Rolstoel

Bylaag B Segmente gegrond op die politieke affiliasie

Gehoorbeskrywing
Politieke affiliasie: Demokraat
Politieke affiliasie: Republikein
Politieke affiliasie: Onafhanklik

the forrester wave report – q2 2022