0
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
%

Global Privacy Policy (czech)

Poslední aktualizace: january 21, 2022

Select language

Choreograph je společnost podnikající celosvětově v oblasti dat a technologií, která klientům poskytuje širokou škálu marketingových řešení založených na datech napříč celou řadou produktů a služeb. Jsme součástí skupiny WPP a úzce spolupracujeme s ostatními společnostmi skupiny WPP, včetně společnosti GroupM a jejích agentur a dalších specializovaných společností, jako je GroupM Nexus a Resolve Aps. Využíváme také některé technologie a produkty společnosti GroupM. Pro více informací o WPP klikněte zde a o GroupM klikněte zde.

Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů je poskytnout vám, jako spotřebiteli, informace o tom, jak můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní informace (někdy nazývané „osobní údaje“ nebo „osobně identifikovatelné informace“). To se vztahuje na osobní údaje shromážděné online i offline, jak je vysvětleno na našem Portálu preferencí spotřebitelů.

Jedná se o globální zásady ochrany osobních údajů. Pokud přistupujete k těmto zásadám z EU, přečtěte si také část pojednávající o Právech jednotlivců na ochranu soukromí ve Spojeném království, EHP a Švýcarsku. Jste-li obyvatelem Kalifornie, přečtěte si také část pojednávající o Právech jednotlivců na ochranu soukromí v Kalifornii.

a další zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na osobní údaje shromážděné při používání webových stránek společnosti Choreograph na adrese www.choreograph.com. Tyto informace najdete zde.

Chcete-li se dozvědět, jak byly vaše osobní údaje použity v rámci náborového procesu, zásady ochrany osobních údajů týkající se náboru naleznete zde.

Doporučujeme vám přečíst si celé znění zásad ochrany osobních údajů. Pokud však chcete raději použít níže uvedené odkazy na části obsahu, budete moci přejít přímo k jednotlivým oddílům:

naše služby

V tomto oddíle popisujeme služby, které svým klientům poskytujeme. Našimi „klienty“ jsou podniky, které jednají přímo se spotřebiteli, například inzerenti, kteří prodávají své výrobky a služby spotřebitelům. Naše služby neposkytujeme přímo spotřebitelům. Spolupracujeme přímo s klienty nebo prostřednictvím zástupce (např. zástupce pro nákup dat nebo médií), který jedná jménem klienta.

Naši klienti využívají našich služeb, aby mohli spotřebitelům poskytovat efektivní a relevantní reklamu online i offline. Pomáháme inzerentům pochopit zájmy, preference a potřeby jejich současných zákazníků a také jim pomáháme nalézt potenciální nové zákazníky ve všech mediálních kanálech. Naše služby poskytují klientům jednotný a ucelený pohled na jejich současné a potenciální zákazníky a umožňují jim poskytovat reklamu spotřebitelům, u nichž je větší pravděpodobnost zájmu o jejich výrobky a služby.

Naše „služby“ mohou být široce definovány ve třech kategoriích činností: Synchronizace, Vytvoření a Provedení, jak je podrobněji popsáno níže.

Synchronizace Vytvoření Provedení
Data Onboarding Obohacování dat Plánování
Datová hygiena Poznávání Aktivace
Párování dat Modelování Optimalizace
Rozlišení identity Segmentace Měření a reporting
Profilování
Simulace

Popis každé z výše uvedených služeb naleznete v sekci Účely zpracování.

naše technologie a produkty

Níže je uveden přehled produktů a technologií, které používáme k poskytování našich služeb.

Název služby Popis služby
ID Graph (Graf identity) Graf identity využívá grafické technologie a strojové učení k objevování spojení a vztahů mezi lidmi, místy a akcemi. Poskytuje ucelený pohled na identitu spotřebitele tím, že kombinuje datová aktiva první (vlastní data) a třetí strany a vytváří komplexní soubor vlastností spotřebitele nebo domácnosti (jako je demografie, psychografie, zájmy, nákupní chování, informace o zdravotním stavu atd.). To společnosti Choreograph umožňuje poskytovat služby jako párování dat, rozlišení identity, vytváření přehledů o spotřebitelích, obohacování dat, vytváření modelů a segmentování.
ID Graph Network (Síť grafu identity (IDN)) IDN je základem grafu identity. Zahrnuje nejrůznější data používaná k vytvoření grafu, včetně vlastních dat klienta, licencovaných dat třetí strany, a také vlastních dat společnosti Choreograph, jak je popsáno níže, včetně: Audience Origin; i-Behaviour (USA, Kanada, Spojené království), Conexance (Francie), AmeriLINK (USA) a mPlatform (globální).
Audience Origin (Původ cílové skupiny) Audience Origin je náš čtvrtletní průzkum spotřebitelů, který provádíme prostřednictvím důvěryhodných poskytovatelů po celém světě. Klademe spotřebitelům řadu cílených otázek ohledně využívání médií, nakupování různých kategorií, kontaktních bodů v médiích, psychografie a demografie, abychom lépe poznali jejich motivaci, chování a postoje. Odpovědi na dotazníky kombinujeme (nebo agregujeme), abychom pochopili obecné postoje spotřebitelů, což dále slouží k plánování a nakupování médií. V některých případech dostáváme data přímo od jednotlivých respondentů a používáme je k vytváření modelů.
Fusion Fusion využívá technologie umělé inteligence k poskytování služeb pro obohacování a porovnávání dat pro naše klienty na základě údajů shromážděných při průzkumu Audience Origin, údajů o cílové skupině z mPlatform a dalších licencovaných zdrojů dat třetích stran.
Strategy Simulator (Simulátor strategie) Náš Strategy Simulator pomáhá simulovat nebo předvídat dopady změn chování spotřebitelů a dynamiky trhu na obchodní činnost klienta s využitím tzv. syntetických populací vytvořených z dat získaných z průzkumu Audience Origin. To našim klientům pomáhá plánovat nákup médií s využitím prognostiky.
Conexance (Francie)
iBehavior (Spojené království)
Choreograph France (původně Conexance a iBehavior) je naše kooperativní databáze ve Francii a Spojeném království.

Choreograph je zpracovatel údajů podle GDPR, který jedná výhradně na žádost svých členů a jejich jménem zpracovává osobní údaje za účelem poskytování následujících služeb: modelování (pro nalezení nových perspektivních zákazníků), reaktivace a optimalizace (pro snazší aktivaci stávajících, ale nečinných zákazníků) a obohacování dat (přidávání dalších datových proměnných o zákaznících do stávajícího souboru člena) To pomáhá členům realizovat jejich marketingové kampaně poštou, e-mailem, přes SMS nebo online.

Další informace o operacích zpracování osobních údajů prováděných společností Choreograph France v rámci své kooperativní činnosti najdete na:

AmeriLINK
(USA)
AmeriLINK je naše vlastní patentovaná databáze spotřebitelů v USA, která shromažďuje, ukládá a organizuje informace o spotřebitelích a domácnostech, včetně demografických a psychografických údajů, údajů o zdravotním stavu a dobrých životních podmínkách, údajů o životních událostech, transakčních/nákupních údajů, údajů o postojích a finančních ukazatelů. Pomocí své databáze zákazníků poskytuje Choreograph klientům AmeriLINK služby modelování včetně modelování na základě podobnosti, obohacování dat (přidávání dalších datových proměnných o zákaznících do stávajícího souboru člena), datové hygieny (jako standardizace a potlačení adres) a pronájem seznamů e-mailových adres.

 

Jsme registrováni jako zprostředkovatel údajů v Kalifornii a Vermontu.

AmeriLINK Activate Activate je jedním z aktivačních kanálů společnosti Choreograph Klienti mohou používat Activate jako samoobslužnou nebo spravovanou službu a nahrávat svá data na platformu, přistupovat k dalším licencovaným a proprietárním údajům třetích stran a odesílat cílové skupiny na DSP a sociální kanály k online aktivaci.
mPlatform [m]PLATFORM je řešení typu audience intelligence vytvářející personalizované vztahy se spotřebiteli ve velkém rozsahu. Shromažďuje údaje o využívání mediálního obsahu, na základě čehož Choreograph poznává zájmy, preference a životní styl spotřebitelů a vytvoří jejich profily. Tento nástroj používáme k tomu, abychom mohli svým klientům poskytovat informace o spotřebitelích a služby modelování (včetně modelování na základě podobnosti). mPlatform je také aktivační platforma, která nám umožňuje odesílat cílové skupiny na DSP k provedení aktivace. Další informace o mPlatform najdete zde.
Proteus Proteus zpracovává programová data z nákupu médií ve větším rozsahu. Přijímá, porovnává a normalizuje data z protokolů napříč programovou aktivitou našich agentur, což nám umožňuje poskytovat klientům služby jako modelování, poznávání, plánování médií a reporting kampaní.
Geograph GeoGraph je geoprostorová mapovací platforma, která přijímá údaje o poloze a další data a pomáhá vizualizovat, ve kterých částech světa spotřebitelé žijí nebo je navštěvují. Obráz získaný kombinací těchto datových bodů lze využít k analýze, získávání informací, plánování, obohacování nebo cílení na základě polohy.
Choreograph Create Choreograph Create je inteligentní kreativní platforma, která usnadňuje dynamickou kreativní optimalizaci reklamy. Klienti mohou navrhovat a vytvářet personalizovaný reklamní obsah, měřit a analyzovat výkonnost kampaní včetně měření kontaktních momentů pro omezení frekvence a identifikovat cestu zákazníka, aby pochopili prvky, které vedou k lepšímu výkonu reklamy.

 

informace, které shromažďujeme

Při poskytování našich služeb shromažďujeme a používáme řadu informací, které zahrnují osobní údaje:

identifikátory („ID“).

 • Offline identifikátory včetně úplného jména a telefonního čísla;
 • Online identifikátory včetně e-mailové adresy, IP adresy, identifikátorů souborů cookie, identifikátorů zařízení včetně mobilních reklamních identifikátorů (MAID), jako je „IDFA“ společnosti Apple a reklamní identifikátor společnosti Google;
 • Proprietární identifikátor(y) společnosti Choreograph jednoznačně identifikující spotřebitele ve vlastním prostředí identity, včetně „K-LINK“, „ChoreoID“, „[mP]ID“; a
 • Další identifikátory, které můžeme obdržet od třetích stran, včetně identifikátorů spotřebitelů účastnících se průzkumu nebo panelového šetření, nebo identifikátorů od externích partnerů zajišťujících onboarding.

údaje o transakci a nákupu včetně kategorie produktu (např. šperky, oděvy, domácí zvířata, cestování, sport) a podrobných údajů o nákupu (např. počet objednávek, hodnota objednávky, typ platby, způsob nákupu). Neshromažďujeme bankovní údaje, údaje o platební kartě ani jiné údaje o finančních účtech. Používáme také modelová data o transakcích týkající se pravděpodobnosti nebo „tendence“ spotřebitele koupit konkrétní značku nebo produkt.

informace o zařízení a prohlížeči včetně typu prohlížeče a verze, jazyka prohlížeče, operačního systému a typu připojení (např. kabelové připojení nebo Wi-Fi).

informace o online aktivitě včetně URL adresy stránky (nebo kategorie URL adresy stránky), stránky, ze které spotřebitel přišel před zobrazením reklamy, data a času online aktivity, četnosti návštěv stránky, vyhledávacích výrazů použitých na stránce, interakce s reklamou (např. zda na reklamu klikne), jakož i obsahu reklamy a interakce s obsahem stránky inzerenta nebo vydavatele včetně informací o produktu uložených jako „ID produktu“.

demografické informace včetně věku, pohlaví, příjmu, rodinného stavu, stavu domácnosti, vzdělání.

psychografické informace včetně zájmů, životního stylu, postojů, typu osobnosti.

údaje o poloze, včetně poštovní adresy, IP adresy (která se převádí na údaje o poloze na úrovni země, regionu nebo PSČ) a údajů o zeměpisné šířce/délce nemovitostí/domů (v USA).

Citlivé údaje včetně genderové identity, sexuální orientace, zdravotního postižení, náboženství, etnického původu, zdravotních údajů (viz níže).  Choreograph neumožňuje používat citlivé údaje pro cílení nebo přesměrování.

Zdravotní údaje informace o zdravotním stavu nebo léčbě na individuální úrovni.  Naše zdravotní údaje nezahrnují žádné „chráněné zdravotní informace“ (PHI), které upravuje zákon o přenositelnosti a odpovědnosti zdravotního pojištění (HIPAA).

Ne všechny výše uvedené informace jsou shromažďovány a používány ve všech regionech, ve kterých jsou služby nabízeny. Pokud vás zajímá, jaké osobní údaje o vás uchováváme, navštivte náš Portál preferencí spotřebitelů.

jak tyto informace používáme

Níže uvedená tabulka popisuje účely, pro které používáme různé typy informací při poskytování našich služeb. Popis každého z těchto účelů je podrobněji popsán v části Účely zpracování. Kromě níže uvedených účelů můžeme použít všechny informace, které shromažďujeme, nebo jejich kombinaci k odhalení nebo prevenci podvodů, k ochraně našich zákonných práv a pokud nám to ukládá zákon.

Synchronizace

Typ informací Jak tyto informace používáme
Data Onboarding Datová hygiena Párování dat Rozlišení identity
Celé jméno Doručovací adresa E-mailová adresa Telefonní číslo
Online identifikátory včetně IP adresy, ID souborů cookie, MAID, ID zařízení
ID průzkumu nebo panelového šetření ✓ (potlačení)
Odpovědi na dotazníky
Údaje o nákupech a transakcích
Informace o zařízení a prohlížeči
Informace o online aktivitě
Informace o poloze
Citlivé údaje

Vytvoření

Typ informací Jak tyto informace používáme
Obohacování dat Poznávání Modelování Segmentace Profilování Simulace
Celé jméno Doručovací adresa E-mailová adresa Telefonní číslo
Online identifikátory včetně IP adresy, ID souborů cookie, MAID, ID zařízení
ID průzkumu nebo panelového šetření
Odpovědi na dotazníky
Údaje o nákupech a transakcích
Informace o zařízení a prohlížeči
Informace o online aktivitě
Informace o poloze
Citlivé údaje  ✗  ✗  ✗

Provedení

Typ informací Jak tyto informace používáme
Plánování Aktivace Optimalizace Měření a reporting
Celé jméno Doručovací adresa E-mailová adresa Telefonní číslo
Online identifikátory včetně IP adresy, ID souborů cookie, MAID, ID zařízení
ID průzkumu nebo panelového šetření
Odpovědi na dotazníky
Údaje o nákupech a transakcích
Informace o zařízení a prohlížeči
Informace o online aktivitě
Informace o poloze
Citlivé údaje  ✗  ✗

 

účely zpracování

Služby Účely zpracování Popis účelů
Synchronizace Data Onboarding Přenos dat klienta do datového prostředí společnosti Choreograph nebo do dokonale zabezpečeného prostředí hostovaného třetí stranou. Přenos licencovaných dat třetích stran do technologických platforem společnosti Choreograph.
Datová hygiena Čištění dat klienta včetně sloučení/vymazání, standardizace a potlačení adres.
Párování dat Přiřazení dat klienta ke spotřebitelům uloženým ve vlastní databázi společnosti Choreograph. Přiřazení offline dat k online datům. Jedná se například o přiřazení údajů shromážděných offline (např. jméno, poštovní adresa atd.) k vaší online aktivitě nebo online identifikátorům (např. ID zařízení, ID souborů cookie atd.). Posouzení shody mezi různými zařízeními za účelem zjištění, že dvě nebo více zařízení náležejí stejnému uživateli nebo domácnosti
Rozlišení identity Vytvoření pohledu individuálního zákazníka pro známé i neznámé zákazníky. Tento pohled bude vlastnit klient. Přiřazení jedinečného ID spotřebitelům, včetně proprietárního ID od společnosti Choreograph.
Vytvoření Obohacování dat Vylepšení klientských dat přidáním (nebo připojením) údajů o spotřebitelích z vlastní databáze společnosti Choreograph
Poznávání Využívání nashromážděných údajů k pochopení a získání lepší představy o zájmech, motivacích, chování a preferencích spotřebitelů. To může probíhat na úrovni jediného spotřebitele nebo na úrovni agregované skupiny či populace
Modelování Vytváření modelů (nebo souboru „pravidel“), které předvídají chování spotřebitelů nebo naznačují pravděpodobné vlastnosti spotřebitelů.
Segmentace Vytváření skupin spotřebitelů (někdy nazývaných segmenty, cílové skupiny nebo seznamy), kteří sdílejí stejné nebo podobné atributy, podmínky, potřeby nebo preference na základě skutečných nebo odvozených informací.
Profilování Označování nebo popis spotřebitelů na základě jejich pravděpodobných charakteristik, chování a/nebo demografie, které se používá při vytváření modelů, segmentaci a aktivaci.
Simulace Testování potenciálních výsledků marketingu simulováním chování populace s využitím dat klienta a dat společnosti Choreograph.
Provedení Plánování Plánování nákupu médií napříč kanály, včetně použití automatizovaných nástrojů
Aktivace Poskytování informací o konkrétních cílových skupinách, na které se má zaměřit nákup médií a sociálních médií pro online reklamu. Poskytování seznamů klientovi nebo jeho realizačním partnerům za účelem offline reklamy (např. pošta, telefon).
Optimalizace Vytváření reklam, které jsou relevantní pro spotřebitele na základě zájmů, umístění, jazykových preferencí atd.
Optimalizace reklam (včetně reklam v reálném čase) pomocí jiných údajů (jako jsou informace o počasí, dříve zobrazené produkty atd.)
Pochopení cesty spotřebitele od prvního kontaktu k prodeji/přesměrování za účelem personalizace zkušeností spotřebitelů
Měření a reporting Měření a tvorba reportů o úspěšnosti reklamních kampaní

 

zdroje informací

Informace získáváme z řady zdrojů, například:

 • Od našich klientů, kteří mohou využívat naše služby k ukládání dat do našich platforem a používání našich souborů cookie a pixelů ke shromažďování údajů o spotřebitelích, kteří navštěvují jejich webové stránky a používají jejich aplikace. Další informace o souborech cookie, které používáme, najdete v části Soubory cookie.
 • Přímo od spotřebitelů, včetně spotřebitelů, kteří souhlasí s účastí v našich průzkumech (nebo průzkumech spravovaných našimi partnery – třetími stranami), používáním souborů cookie, pixelů nebo jiných podobných online technologií na webových stránkách a v aplikacích.  Citlivé údaje shromažďujeme pouze prostřednictvím spotřebitelských průzkumů, v nichž spotřebitelé dobrovolně poskytli informace (nebo v případě údajů o etnické příslušnosti na základě demografických nebo geografických informací).   Další informace o souborech cookie, které používáme, najdete v části Soubory cookie.
 • Z různých oblastí naší obchodní činnosti. Například čerpáme informace o transakcích poskytnuté členy našich spolupracujících společností (i-Behaviour a Conexance) a tyto informace převádíme na obecné kategorie produktů, např. „Dámské oblečení“ a na ukazatele typu „Čas“, „Četnost“ a „Peníze“, jako např. datum poslední objednávky dámského oblečení, počet objednávek dámského oblečení za posledních 12 měsíců, celková vynaložená částka a průměrná hodnota výdajů za dámské oblečení za posledních 12 měsíců atd.
 • Z veřejných záznamů, pokud jsou v některých zemích k dispozici, jako jsou profesní a zájmové licence (např. rybářský lístek), poštovní záznamy (pro standardizaci adres), seznamy koho nekontaktovat (např. registry čísel, na která nevolat) a záznamy o sčítání lidu.
 • Od našich důvěryhodných externích partnerů. Někteří z těchto partnerů mohou kombinovat údaje z řady zdrojů.

soubory cookie

Tato část popisuje soubory cookie, které používáme při poskytování našich služeb klientům, a to i pro reklamu založenou na zájmech nebo chování. To zahrnuje soubory cookie, které mohou být umístěny ve vašem prohlížeči, když navštívíte webové stránky našich klientů nebo webové stránky, na kterých se zobrazují reklamy našich klientů. Zásady souborů cookie, které používáme na našem webu, naleznete v našich Zásadách souborů cookie.

Cookie je malý alfanumerický textový soubor, který je v prohlížeči uložen webovou stránkou nebo reklamním serverem třetí strany nebo jinou třetí stranou a umožňuje této webové stránce nebo třetí straně rozpoznat tento prohlížeč a zapamatovat si určité informace o daném uživateli. Naše soubory cookie jsou trvalé (což znamená, že jsou uloženy, dokud nevyprší jejich platnost, nebo nebudou smazány/odstraněny uživatelem), přičemž obsahují jedinečné náhodně generované hodnoty, které našim službám umožňují rozlišit prohlížeče a zařízení, a jsou přidruženy k určitým informacím o uživateli. Naše soubory cookie slouží spolu s těmito souvisejícími informacemi o uživateli k poskytování našich služeb, včetně reklamy založené na zájmech.

Následující tabulka obsahuje informace o našich souborech cookie.

Název souboru cookie Doména Životnost souboru cookie Obnoví se soubor cookie? Informace uložené v souboru cookie Případy použití Účely registrované podle rámce transparentnosti a souhlasu IAB (pouze GDPR)
id mookie1.com 395 dní Ano Univerzální sériové číslo Aktivace
Optimalizace
Reporting
Měření (přiřazení)
Bezpečnost
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ov mookie1.com 395 dní Ano Jedinečný identifikátor Reporting
Měření (přiřazení)
Bezpečnost
1, 7, 8, 10
mdata mookie1.com 395 dní Ano Jedinečné sériové číslo
Časová značka vytvoření
Verze souboru cookie
Aktivace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
syncdata_<PARTNER> mookie1.com 10 dní Ano Jedinečné sériové číslo
Časová značka vytvoření
Identifikátor návštěvníka datového partnera
Párování dat
Aktivace
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
ibkukiuno ib.mookie1.com 365 dní Ano Hashovaný e-mail
Id relace
Choreograph ID (tzv. „Velo Id“)
Datum posledního použití souboru cookie
Id trasy nabídky
Metoda vyhledávání profilu Velo
Metoda vyhledávání pomocí hash e-mailu
Datum vytvoření souboru cookie
Kolikrát byl viděn soubor cookie
Není k dispozici
ibkukinet ib.mookie1.com 365 dní Ano IP adresa
Datum
Není k dispozici
src0_xxxx d.lemonpi.io 30 dní Ano ID produktů, které si spotřebitel prohlédl na webových stránkách inzerenta Optimalizace Není k dispozici
lpc d.lemonpi.io 30 dní Ano Časová značka
ID konverze pro kampaň inzerenta
Optimalizace, reporting Není k dispozici
lpuid Lemonpi.io 365 dní Ano Jedinečné ID uživatele Párování dat Není k dispozici
_ud Lemonpi.io 30 dní Ano ID produktů, které si spotřebitel prohlédl, vložil do košíku a/nebo zakoupil na webových stránkách inzerenta. Optimalizace Není k dispozici

V prostředí aplikace bude vašemu zařízení přiřazen reklamní identifikátor (spíše než identifikátor souboru cookie). Jedná se o alfanumerický identifikátor poskytovaný platformou nebo operačním systémem (např. Apple iOS nebo Google Android), který umožňuje vývojářům aplikací a třetím stranám rozpoznat v aplikačním prostředí konkrétní zařízení a přiřadit uživateli určité informace. Příklady reklamních identifikátorů zahrnují mobilní reklamní identifikátory (MAID), jako je „IDFA“ společnosti Apple a reklamní identifikátor společnosti Google.  Reklamní identifikátor spolu s informacemi o uživateli, které shromažďuje, se používá při poskytování našich služeb, včetně reklamy založené na zájmech.

jak sdílíme informace

sdílení informací při poskytování našich služeb

Klienti: Informace popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme k poskytování služeb našim klientům (nebo zástupcům jednajícím jménem klientů), což může zahrnovat, že s našimi klienty budeme sdílet informace, udělíme jim licenci nebo jim umožníme přístup k informacím. Pokud jde o naše databáze pro spolupráci (i-Behaviour a Conexance), sdílíme informace v rámci této spolupráce se zúčastněnými členy, jakož i s dalšími subjekty společnosti Choreograph (viz část Zdroje informací popisující, jak získáváme informace od jiných subjektů naší společnosti).

Interní společnosti skupiny: Informace sdílíme také interně se společnostmi WPP a GroupM patřícími do naší skupiny a jejich agenturami, které zahrnují Mindshare, MediaCom, Wavemaker, Essence, m/SIX, GroupM Nexus, GTB a CMI.

Poskytovatelé služeb: Informace sdílíme také s externími poskytovateli, kteří poskytují služby a funkce naším jménem a/nebo jménem našich klientů při poskytování služeb. Jedná se o společnosti zodpovídající za dodávání reklam např. formou DSP (demand-side platform), reklamních sítí, platforem ad exchange a reklamních serverů, a také o společnosti realizující marketingové offline kampaně, společnosti poskytující technologie nebo zákaznickou podporu, zajišťující provoz, poskytující hosting webů, dat nebo úložné kapacity, fakturační společnosti, účetnické firmy, bezpečnostní agentury, marketingové agentury, správce dat, ověřovací autority, společnosti poskytující vylepšení dat či datovou hygienu i další subjekty, které nám nějakým způsobem pomáhají poskytovat, rozvíjet, udržovat a zlepšovat naše služby a produkty.

Ostatní: V případě služby Choreograph Create můžeme sdílet kreativní video obsah s YouTube prostřednictvím služeb YouTube API, aby byl zobrazen na platformě YouTube ve prospěch našich klientů. Na tyto služby se vztahují Smluvní podmínky služby YouTube (https://www.youtube.com/t/terms), Zásady ochrany osobních údajů (http://www.google.com/policies/privacy) a Smluvní podmínky služby YouTube API (https://developers.google.com/youtube/terms/api-services-terms-of-service). Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah nebo postupy ochrany osobních údajů jakýchkoli služeb třetích stran. Doporučujeme vám, abyste si pečlivě prostudovali zásady ochrany osobních údajů všech služeb třetích stran, ke kterým máte přístup. Přístup služeb API YouTube můžete zrušit prostřednictvím stránky Nastavení zabezpečení Google na adrese https://myaccount.google.com/permissions.

sdílení informací pro právní účely:

Osobní údaje můžeme sdílet se třetími stranami (včetně orgánů činných v trestním řízení, auditorů a regulačních orgánů) za účelem:

 • Souladu s právním procesem nebo vyšetřováním regulačního orgánu (např. předvolání nebo soudní příkaz).
 • Prosazování našich smluvních podmínek, těchto zásad ochrany osobních údajů nebo jiných smluv uzavřených s vámi, včetně vyšetřování jejich možného porušení.
 • Reakce na stížnost, že jakýkoli obsah porušuje práva třetích stran.
 • Ochrany práv, majetku nebo osobní bezpečnosti nás, naší platformy, našich klientů, našich zástupců a přidružených společností, jejích uživatelů a/nebo veřejnosti. Podobně můžeme poskytovat informace jiným společnostem a organizacím (včetně orgánů činných v trestním řízení) za účelem ochrany proti podvodům, prevence spamu/malwaru a k podobným účelům.

sdílení informací pro účely naší společnosti

Převedení údajů při změně kontroly nad společností: V případě, že nás nebo veškerá aktiva našeho podniku nebo jejich podstatnou část získá prostřednictvím konsolidace, sloučení, nákupu akcií nebo jiné transakce jiná společnost, vyhrazujeme si právo převést veškeré informace (včetně jakýchkoli informací, které jste nám mohli poskytnout prostřednictvím stránky „Kontaktujte nás“), které vlastníme nebo máme pod kontrolou, na nabyvatele, a tyto informace mohou být použity nabyvatelem při jeho obchodní činnosti.

Sdílení informací při podnikové transakci: Osobní údaje můžeme také sdílet v případě významné podnikové transakce jako fúze, investice, akvizice, reorganizace, konsolidace, vyhlášení úpadku, likvidace nebo prodej některých nebo všech našich aktiv, nebo v rámci procesu due diligence/auditu spojeného s jakoukoli takovou transakcí.

zabezpečení dat

Zachování soukromí osobních údajů spotřebitelů je pro nás velmi důležité, a proto věnujeme zvláštní pozornost našim bezpečnostním opatřením na ochranu těchto informací aby nedošlo k jejich úniku, zcizení či zneužití. Dodržujeme oborové normy, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k informacím, jejich neoprávněnému uchovávání a neoprávněnému zveřejnění. To zahrnuje provádění fyzických, elektronických a řídících činností, které jsou nezbytné k ochraně integrity informací, přístupu k nim a jejich používání.

Společnost Choreograph uznává význam komplexního programu zabezpečení dat a potřeby zajistit, aby data, která zpracováváme, byla udržována přesně a bezpečně. K ochraně informací, které máme v držení, používáme technická, organizační a administrativní ochranná opatření. Používáme více vrstev zabezpečení kombinujících nejmodernější ochranu pomocí firewallu, přísně kontrolovaný přístup a další bezpečnostní opatření k ochraně proti neoprávněnému použití nebo změně našich dat.

uchovávání

Společnost Choreograph se řídí zásadami WPP pro uchovávání údajů a informací a neuchovává žádné údaje, které nejsou potřebné pro naši každodenní činnost nebo pro poskytování služeb našim klientům. Doba uchovávání se liší a závisí na typu údajů, účelu, kterému slouží při poskytování produktů a služeb klientovi, a na dodržování smluvních závazků klienta. Ve všech případech dodržujeme příslušné zákony a předpisy, smluvní závazky a údaje v případě potřeby vymažeme.

Společnost Choreograph může také ukládat a uchovávat osobní údaje, které byly deidentifikovány nebo plně anonymizovány, takže již nejsou osobními údaji. Může se jednat o údaje, které jsou agregovány tak, že již neidentifikují jednotlivce, a jsou používány především pro účely přehledu a plánování.

mezinárodní přenosy osobních údajů

Choreograph je globální společnost, která poskytuje své služby klientům ve více regionech a zemích.

Pokud je to možné, uchováváme osobní údaje lokálně, například v EU (v případě EMEA a Spojeného království), na Tchaj-wanu, v Singapuru a Číně (v případě APAC) a v USA (v případě Severní Ameriky), v závislosti na tom, kde se spotřebitel nachází.

V následujících případech však může být nutné přenést osobní údaje mimo tato místa:

 • Když jsme povinni předávat informace našim klientům nebo našim poskytovatelům služeb do jiných míst, než kde jsou naše údaje uloženy.
 • když naše technické týmy nebo týmy podpory potřebují „přístup“ (včetně vzdáleného přístupu) k osobním údajům mimo lokalitu, v níž se nacházejí, aby mohly vytvářet, udržovat a/nebo monitorovat naše systémy a platformy.
 • Když poskytuje služby některý náš mezioborový tým nebo tým, jehož členové jsou z různých agentur, a tito členové se mohou nacházet na různých místech a mohou potřebovat přistupovat k osobním údajům z různých míst.

Při těchto mezinárodních přenosech dbáme na to, aby byly v souladu se všemi místními zákony na ochranu osobních údajů a soukromí.

členství v oborových sdruženích

Společnost Choreograph je aktivním členem průmyslových sdružení, která určují zásady týkající se soukromí spotřebitelů online v souvislosti s internetovou reklamou, včetně: Digital Advertising Alliance (DAA), European Digital Advertising Alliance (eDAA) a IAB Transparency and Consent Framework (IAB TCF). Choreograph dodržuje samoregulační zásady DAA a zásady IAB TCF. Věříme, že tyto kodexy a zásady pomáhají chránit soukromí spotřebitelů.

Navštivte náš Portál preferencí spotřebitelů, kde najdete další informace o tom, jak můžete uplatnit svá práva na ochranu soukromí prostřednictvím odepření souhlasu (opt-out) v rámci mechanismu DAA.

 

portál preferencí spotřebitelů

Společnost Choreograph se snaží poskytovat klientům řešení, u kterých je ochrana osobních údajů na prvním místě, a současně integruje ochranu soukromí jako nedílnou součást do svých produktů a služeb. Víme, že je důležité, abyste měli maximální kontrolu nad našimi rozhodnutími o tom, jak jsou vaše osobní údaje používány. Toto centrum preferencí bylo vytvořeno, abyste mohli uplatnit svá práva v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, přičemž vše bude probíhat jednoduše a transparentně.

Chceme vám poskytnout co nejvíce informací, abyste mohli učinit informované rozhodnutí. Existuje několik různých způsobů, jak můžete uplatnit svá práva prostřednictvím tohoto portálu. Jednotlivé způsoby závisí na zemi, ve které žijete, a na typu údajů, které o vás uchováváme.

Vzhledem k povaze služeb poskytovaných našim klientům nakládáme s vašimi online a offline daty odlišně. Další informace o našich službách naleznete v části sekce Naše služby pojednávající o zásadách ochrany osobních údajů. Tento Portál preferencí spotřebitelů můžete použít k uplatnění svých práv, a to jak u online, tak u offline dat. Na váš požadavek se pokusíme odpovědět co nejdříve a v každém případě tak učiníme v zákonné lhůtě pro záležitosti týkající se ochrany osobních údajů ve vaší zemi.

vaše informace

Vytvořili jsme uživatelsky přívětivý portál, který vám umožní kontrolovat, jakým způsobem používáme vaše osobní digitální údaje.  Jedná se o osobní údaje, které o vás shromažďujeme online a které mohou zahrnovat online identifikátory, informace o zařízeních a prohlížečích, informace o online aktivitě a údaje o poloze (popis těchto typů údajů naleznete v části x) a vaše osobní údaje jako jméno, telefonní číslo a poštovní adresa.

Typ osobních údajů, které shromažďujeme, se může lišit v závislosti na tom, kde se nacházíte, protože neposkytujeme všechny naše služby ve všech oblastech.   Chcete-li se dozvědět více o tom, jaké údaje o vás uchováváme a jak můžete své údaje spravovat, klikněte zde.  Volby, které učiníte prostřednictvím našeho portálu o tom, jak můžeme používat vaše digitální osobní údaje, se vztahují pouze na konkrétní prohlížeč nebo zařízení, které používáte. Další způsoby, jak můžete uplatnit svá práva, naleznete níže.

Pokud se však nacházíte v Číně, pošlete e-mail na adresu privacy@choreograph.com, abyste mohli spravovat své údaje a uplatňovat svá práva.

jak používáme vaše informace k ověření vaší totožnosti

Předtím, než vám poskytneme informace, vás můžeme požádat o poskytnutí dokladu totožnosti, abychom mohli ověřit vaši totožnost. Děláme to proto, abychom zajistili, že vaše údaje poskytneme pouze vám a ochráníme vás před nezákonným přístupem třetích stran. Váš doklad totožnosti nebudeme sdílet ani používat v žádné z našich služeb ani k žádnému jinému účelu než k ověření vaší totožnosti.

další způsoby, jak můžete uplatnit svá práva

V internetovém prohlížeči můžete odmítnout nebo odstranit soubory cookie následujícími způsoby:

 • Změnou nastavení prohlížeče podle pokynů uvedených v nastavení prohlížeče, čímž dojde k odmítnutí nebo odstranění souborů cookie. Další informace o tom, jak to provést, jsou dostupné zde.
 • Změnou nastavení souborů cookie na úrovni vlastníka webových stránek. Tyto možnosti nastavení se mohou lišit podle vlastníka webové stránky.
 • Odhlášením z reklamy založené na zájmech prostřednictvím programu „YourAdChoices“ organizace Digital Advertising Alliance (DAA) pro webová prostředí, který je k dispozici zde:
  – Pro USA – https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
  – Pro Kanadu – https://youradchoices.ca/en/tools
  – Pro Evropu a Spojené království – https://youronlinechoices.com/ (kliknutím na odkaz „Vaše reklamní volby“ po zvolení místa, kde se nacházíte)

Můžete omezit rovněž sledování pro reklamní účely na mobilních zařízeních a zařízeních pro příjem OTT (Over The Top) televize připojených k vašemu reklamnímu identifikátoru následujícími způsoby.

 • Přejděte do nastavení ochrany soukromí ve svém mobilním a/nebo OTT TV zařízení a zvolte možnost „Limit Ad Tracking“ (Omezení sledování pro reklamní účely), čímž ukončíte zobrazování reklamy založené na zájmech pro daný reklamní identifikátor. Poznámka: Nejúčinnější a nejmodernější metody pro odhlášení z reklamy založené na zájmech pro vaše zařízení naleznete v příslušných uživatelských příručkách od výrobce zařízení.
 • Odhlášením z reklamy založené na zájmech prostřednictvím programu „YourAdChoices“ organizace Digital Advertising Alliance (DAA) pro prostředí aplikací, který je k dispozici zde:
  – Pro USA – https://youradchoices.com/control
  – Pro Kanadu – https://youradchoices.ca/en/tools

práva na ochranu soukromí jednotlivců ve Spojeném království, EHP a Švýcarsku

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich aktualizaci, změnu, odstranění, omezení používání nebo získání jejich kopie ve snadno čitelném formátu. Za určitých okolností můžete také požádat, aby společnost Choreograph převedla vaše osobní údaje na třetí stranu, a máte právo vznést námitku proti jejich použití pro marketingové účely. Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte také právo tento souhlas kdykoli odvolat. Vezměte na vědomí, že vaše odvolání souhlasu neovlivní zákonnost našeho zpracování vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Pokud si přejete uplatnit kterékoliv ze zmíněných práv, využijte náš Portál preferencí spotřebitelů nebo nám pošlete e-mail na adresu privacy@choreograph.com.

Pokud nejste spokojeni s tím, jak jsme nakládali s vašimi osobními údaji, máte rovněž právo podat stížnost dozorčímu orgánu.

práva jednotlivců na soukromí v Kalifornii

Prohlédnout zde.

práva na ochranu osobních údajů uživatelů na celém světě

Nastavili jsme mechanismus, který všem spotřebitelům bez ohledu na region, ve kterém se nacházejí, umožňuje odmítnout budoucí zpracování jejich osobních údajů a požádat o jejich smazání prostřednictvím našeho Portálu preferencí spotřebitelů. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně uplatnění těchto práv nás kontaktujte na adrese privacy@choreograph.com.

jak podat stížnost

Máte-li jakékoli stížnosti nebo chcete-li nás kontaktovat, použijte sekci Kontaktujte nás, a my se vynasnažíme vyřešit případné stížnosti nebo obavy týkající se toho, jak shromažďujeme vaše osobní údaje a jak s nimi nakládáme.

Pokud máte z jakéhokoli důvodu pocit, že jsme se vašimi obavami dostatečně nezabývali, můžete se obrátit na příslušný úřad pro ochranu osobních údajů nebo dozorový úřad ve své jurisdikci a podat formální stížnost.

kontaktujte nás

Snažili jsme se o co nejjasnější znění těchto zásad ochrany osobních údajů, ale pokud něčemu nerozumíte nebo chcete získat další informace, kontaktujte nás na adrese privacy@choreograph.com, nebo můžete svá práva uplatnit prostřednictvím Portálu preferencí spotřebitelů.

V Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku je právnickou osobou odpovědnou za údaje, které Choreograph shromažďuje, společnost Choreograph Limited. Mimo EHP a Švýcarsko je odpovědnou právnickou osobou společnost Choreograph LLC. Pokud jste fyzická osoba s bydlištěm v EHP nebo ve Švýcarsku, vezměte prosím na vědomí, že našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese dpo@Choreograph.com.

Máte-li dotazy, připomínky nebo obavy týkající se těchto zásad, můžete nás kontaktovat e-mailem nebo poštou na adrese:

Evropa:
Choreograph Limited
DPO@choreograph.com
Choreograph, Sea Containers, 18 Upper Ground, Londýn, SE1 9PT– K rukám: Data Protection Officer

Mimo Evropu:
Choreograph LLC
Privacy@choreograph.com
Choreograph, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY, 10007, USA – K rukám: Director of Privacy

změny těchto zásad

Vezměte na vědomí, že z důvodu měnící se povahy zákonů a předpisů o ochraně osobních údajů, digitálních technologií a našeho podnikání jsou změny těchto zásad ochrany osobních údajů vyhrazeny. Tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolujte, abyste byli informováni o případných změnách (aktualizujeme datum účinnosti v horní části stránky, abyste snáze poznali, že došlo ke změně).