0
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
%

Global Privacy Policy (Danish)

Senest opdateret: january 21, 2022

Select language

Choreograph er en global data- og teknologivirksomhed, der leverer en række datadrevne markedsføringsløsninger til kunder på tværs af tjeneste- og produktserier. Vi er en WPP-virksomhed og har et tæt samarbejde med de andre virksomheder i WPP-netværket, herunder GroupM, dets bureauer og andre specialiserede virksomheder som GroupM Nexus og Resolve Aps. Vi anvender også nogle af GroupMs teknologier og produkter. Klik her for mere information om WPP og her for mere information om GroupM.

Formålet med denne Databeskyttelsespolitik er at give dig, forbrugeren, oplysninger om, hvordan vi kan indsamle og håndtere dine personlige oplysninger (under tiden kaldet "personoplysninger" eller "personligt identificerbare oplysninger"). Dette dækker personlige oplysninger både online og offline som forklaret på vores Forbrugerpræferenceportal.

Dette er en global Databeskyttelsespolitik. Hvis du tilgår denne politik fra EU, skal du også læse afsnittet om Databeskyttelsesrettigheder for personer i Storbritannien, EØS og Schweiz. Hvis du er bosiddende i Californien, skal du også læse afsnittet om Databeskyttelsesrettigheder for personer i Californien.

andre databeskyttelsespolitikker

Denne Databeskyttelsespolitik dækker ikke personlige oplysninger indsamlet ved brug af Choreographs websted på www.choreograph.com. Du kan finde denne information her.

Hvis du vil vide mere om, hvordan dine personlige oplysninger er blevet brugt i rekrutteringsprocessen, kan du finde Databeskyttelsespolitikken for rekruttering her.

Vi vil opfordre dig til at læse hele Databeskyttelsespolitikken, men hvis du foretrækker at bruge indholdsfortegnelsens links nedenfor, kan du gå direkte til de enkelte afsnit:

vores tjenester

Dette afsnit indeholder oplysninger om de tjenester, vi tilbyder vores kunder. Vores "Kunder" er virksomheder, der beskæftiger sig direkte med forbrugere, såsom annoncører, der sælger deres produkter og tjenester til forbrugere. Vi tilbyder ikke vores tjenester direkte til forbrugerne. Vi arbejder direkte med kunder eller gennem en agent (f.eks. en data- eller mediekøbsagent), der handler på vegne af en kunde.

Vores kunder bruger vores tjenester til at hjælpe dem med at levere effektiv og relevant annoncering online og offline til forbrugerne. Vi hjælper annoncører med at forstå deres nuværende kunders interesser, præferencer og behov og hjælper dem også med at finde potentielle nye kunder på tværs af alle mediekanaler. Vores tjenester giver kunderne et samlet og holistisk syn på deres nuværende og potentielle kunder og giver dem mulighed for at levere annoncering til forbrugere, der sandsynligvis vil være interesserede i deres produkter og tjenester.

Vores "Tjenester" kan defineres bredt i tre kategorier af aktiviteter: Synkroniser, komponer og udfør, som beskrevet nedenfor.

Synkroniser Komponer Udfør
Data-onboarding Databerigelse Planlægning
Datahygiejne Indsigt Aktivering
Data-matching Modellering Optimering
ID-opløsning Segmentering Måling og rapportering
Profilering
Simulering

Se Formål med databehandlingen for en beskrivelse af hver tjeneste, som anført ovenfor.

vores teknologier og produkter

Nedenfor er en oversigt over de produkter og teknologier, vi bruger til at levere vores tjenester.

Navn på tjeneste Beskrivelse af tjeneste
ID-graf Identitetsgrafen bruger grafteknologier og maskinlæring til at opdage forbindelser og relationer mellem mennesker, steder og handlinger. Den giver et holistisk syn på en forbrugers identitet ved at kombinere første- og tredjeparts dataaktiver for at give et omfattende sæt af attributter om en forbruger eller husstand (såsom demografi, psykografi, interesser, købsadfærd, helbredsindsigt osv.). Det giver Choreograph mulighed for at levere data-matching, ID-opløsning, forbrugerindsigt, berigelses-, modellerings- og segmenteringstjenester.
ID-grafnetværk (IDN) Identitetsgrafnetværket er grundlaget for identitetsgrafen. Det refererer til en række dataaktiver, der forsyner grafen, herunder kundens førstepartsdata, tredjepartslicenserede data samt Choreographs navnebeskyttede dataaktiver, som yderligere beskrevet nedenfor, herunder: Audience Origin; i-Behaviour (USA, Canada, Storbritannien), Conexance (Frankrig), AmeriLINK (USA) og mPlatform (global).
Audience Origin Audience Origin er vores kvartalsvise forbrugerundersøgelse, der gennemføres af vores betroede, globale paneludbydere. Vi stiller forbrugerne en række skræddersyede spørgsmål om deres medieadfærd, kategoriindkøb, medieforbrug, psykografiske og demografiske oplysninger for bedre at kunne forstå deres motivation, adfærd og holdninger. Besvarelserne kombineres (eller samles) for at forstå generelle forbrugerholdninger og bruges til medieplanlægning og indkøbsformål. I nogle tilfælde modtager vi også data på individuelt respondentniveau, som skal bruges til modellering.
Fusion Fusion bruger AI-teknologier til at levere databerigelse og data-matchingstjenester til vores kunder ved hjælp af undersøgelsesdata indsamlet fra Audience Origin samt publikumsdata fra mPlatform og andre licenserede tredjepartsdatakilder.
Strategy Simulator Vores Strategy Simulator hjælper med at simulere eller forudsige indvirkningen af ændringer i forbrugeradfærd og markedsdynamikker på kundens forretning ved hjælp af syntetiske populationer fra undersøgelsesdata indsamlet fra Audience Origin. Dette hjælper vores kunder med at planlægge deres mediekøb på en fremtidsorienteret måde.
Conexance (Frankrig)
iBehavior (Storbritannien)
Choreograph France (tidligere Conexance og iBehavior) er vores samarbejdsdatabase i Frankrig og Storbritannien.

Choreograph er databehandler i henhold til GDPR, der udelukkende handler på anmodning af sine medlemmer og på deres vegne for at behandle personlige oplysninger og levere følgende tjenester: modelleringstjenester (for at finde nye, potentielle kunder), reaktiverings- og optimeringstjenester (for at hjælpe med at genoprette kontakten til tabte kunder) og databerigelse (for at tilføje datavariabler til medlemmers eksisterende kundefil). Dette hjælper medlemmerne med at gennemføre deres markedsføringskampagner via post, e-mail, sms eller online.

For yderligere oplysninger om behandling af personoplysninger, der udføres af Choreograph France som en del af selskabets kooperative virksomhed, bedes du gå til:

AmeriLINK
(USA)
AmeriLINK er vores navnebeskyttede forbrugerdatabase i USA, som indsamler, opbevarer og organiserer oplysninger om forbrugere og husholdninger, herunder demografiske og psykografiske data, sundheds- og trivselsdata, livsbegivenhedsdata, transaktions-/indkøbsdata, holdningsdata og finansielle indikatorer. Ved hjælp af vores forbrugerdatabase leverer Choreograph modelleringstjenester til AmeriLINKs kunder, herunder look-a-like modellering, databerigelsestjenester (tilføjelse af datavariabler til kundens eksisterende kundefil), datahygiejnetjenester (såsom adressestandardisering, undertrykkelse) og listeudlejningstjenester.

 

Vi er registreret som datamægler i Californien og Vermont.

AmeriLINK Activate Activate er en af Choreographs aktiveringskanaler. Kunder kan bruge Activate på en selvbetjent eller administreret tjeneste, så kunder kan uploade deres førstepartsdata til platformen, få adgang til yderligere tredjepartslicenserede og navnebeskyttede data og skubbe målgrupper til DSP og sociale kanaler til aktivering online.
mPlatform [m]PLATFORM er en publikumsløsning, der bygger personaliserede forbrugerrelationer i stort omfang. Den indsamler data om medieforbrugsadfærd for at give Choreograph mulighed for at få indsigt i forbrugernes interesser, præferencer og livsstil og oprette forbrugerprofiler. Vi bruger dette værktøj til at give vores kunder forbrugerindsigter og modellering (herunder "look-a-like"-modellering). mPlatform er også en aktiveringsplatform, der gør det muligt for os at skubbe målgrupper til DSP til aktivering. Få mere at vide om mPlatform her.
Proteus Proteus behandler programmatiske data fra medieindkøb i stor skala. Det indtager, matcher og normaliserer data på logniveau på tværs af alle vores bureauers programmatiske aktivitet, hvilket giver os mulighed for at levere følgende tjenester til kunderne: modellering, indsigt, medieplanlægning og kampagnerapportering.
Geograph GeoGraph er en geografisk kortlægningsplatform, der opsamler lokaliseringsdata og andre data for at visualisere, hvor på kloden forbrugerne bor eller tager til. Det billede, man får ved kombinationen af disse datapunkter, kan bruges til analyse, indsigt, planlægning, berigelse eller lokalitetsbaseret målgruppearbejde.
Choreograph Create Choreograph Create er en intelligent, kreativ platform til at fremme en dynamisk og kreativ optimering af annonceringen. Kunderne kan designe og opbygge personligt tilpasset indhold, måle og analysere kampagnernes performance, herunder måle kontaktpunkter for frekvenslofter og identificere kunderejsen for at forstå, hvilke elementer der skaber bedre annoncering.

 

oplysninger, som vi indsamler

Vi indsamler og bruger en række oplysninger, som omfatter personlige oplysninger, når vi leverer vores tjenester:

identifikatorer (“ID'er”).

 • Offline ID'er, herunder fulde navn, telefonnummer, mobilnummer;
 • Online ID'er, herunder e-mailadresse, IP-adresse, cookie-ID'er, enheds-ID'er, herunder mobilannonce-ID'er (MAID'er), såsom Apples "IDFA" og Googles annoncerings-ID;
 • Choreographs navnebeskyttede ID('er), der helt unikt identificerer forbrugerne i deres eget identitetsmiljø, herunder "K-LINK", "ChoreoID", "[mP]ID" og
 • Andre ID'er, som vi kan modtage fra tredjeparter, herunder undersøgelses- eller panel-ID'er fra forbrugere, der besvarer en undersøgelse, eller ID'er fra tredjeparters onboarding/partnere.

transaktions- og købsdata, herunder produktkategori (f.eks. smykker, beklædning, kæledyr, rejser og sport) og købsoplysninger (f.eks. antal ordrer, værdi, betalingstype og købsmetode). Vi indsamler ikke bankoplysninger, kreditkortoplysninger eller andre finansielle oplysninger på kontoniveau. Vi bruger også modellerede transaktionsdata om en forbrugers sandsynlighed for eller "tilbøjelighed" til at købe et bestemt mærke eller produkt.

oplysninger om enhed og browser, herunder browsertype og -version, browsersprog, operativsystem og forbindelsestype (f.eks. kabelbaseret eller wi-fi).

oplysninger om onlineaktivitet, herunder en sides URL (eller URL-kategori), websted/side, som en forbruger kom fra, før han/hun fik vist en annonce, dato og klokkeslæt for onlineaktivitet, hyppighed af besøg på et websted, søgeord, der anvendes på et websted, interaktion med en annonce (f.eks. om du klikker på en annonce), samt indholdet af annoncen og interaktion med indhold på et annoncør- eller udgiverwebsted, herunder produktoplysninger, der er gemt som "Produkt-ID".

demografiske oplysninger, herunder alder, køn, indkomst, civilstand, husholdningsstatus, uddannelse.

psykografiske oplysninger, herunder interesser, livsstil, holdninger, personligheder.

placeringsoplysninger, herunder postadresse, IP-adresse (som konverteres til land, region eller postnummerniveau) og bredde-/længdegrad for ejendomme/huse (i USA).

følsomme data, herunder kønsidentitet, seksuel orientering, handicap, religion, etnicitet og sundhedsdata (se nedenfor).  Choreograph tillader ikke, at følsomme oplysning bruges til målretning eller retargeting.

Sundhedsdata oplysninger om sundhedsmæssige forhold eller behandlinger på individuelt niveau.  Vores sundhedsdata omfatter ikke nogle "beskyttede sundhedsoplysninger" (PHI), der er reguleret af Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).

Ikke alle de ovenfor anførte oplysninger indsamles og bruges i alle regioner, hvor tjenesterne tilbydes. Hvis du gerne vil se, hvilke personlige oplysninger vi har om dig, så brug vores Kundepræferenceportal.

sådan bruger vi disse oplysninger

Tabellen nedenfor beskriver, hvad vi bruger forskellige typer oplysninger til, når vi leverer vores tjenester. For en beskrivelse af hvert af disse formål kan du læse mere i afsnittet Formål med databehandling. Ud over de formål, der er beskrevet nedenfor, kan vi bruge alle eller en kombination af de oplysninger, vi indsamler, til at opdage eller forhindre svindel, forsvare vores juridiske rettigheder og overholde loven.

Synkroniser

Oplysningstype Sådan benytter vi disse oplysninger
Data-onboarding Datahygiejne Data-matching ID-opløsning
Fulde navn Postadresse E-mailadresse Telefonnummer
Online ID'er, herunder IP-adresse, cookie-ID, MAID, enheds-ID
Undersøgelsens eller panel-ID ✓ (undertrykkelse)
Spørgeskemabesvarelser
Købs- og transaktionsdata
Enheds- og browseroplysninger
Oplysninger om onlineaktivitet
Placeringsoplysninger
Følsomme oplysninger

Komponer

Oplysningstype Sådan benytter vi disse oplysninger
Databerigelse Indsigt Modellering Segmentering Profilering Simulering
Fulde navn Postadresse E-mailadresse Telefonnummer
Online ID'er, herunder IP-adresse, cookie-ID, MAID, enheds-ID
Undersøgelsens eller panel-ID
Spørgeskemabesvarelser
Købs- og transaktionsdata
Enheds- og browseroplysninger
Oplysninger om onlineaktivitet
Placeringsoplysninger
Følsomme oplysninger  ✗  ✗  ✗

Udfør

Oplysningstype Sådan benytter vi disse oplysninger
Planlægning Aktivering Optimering Måling og rapportering
Fulde navn Postadresse E-mailadresse Telefonnummer
Online ID'er, herunder IP-adresse, cookie-ID, MAID, enheds-ID
Undersøgelsens eller panel-ID
Spørgeskemabesvarelser
Købs- og transaktionsdata
Enheds- og browseroplysninger
Oplysninger om onlineaktivitet
Placeringsoplysninger
Følsomme oplysninger  ✗  ✗

 

formål med databehandling

Tjenester Formål med databehandling Beskrivelse af formålene
Synkroniser Data-onboarding Bringe kundens data ind i Choreographs datamiljø eller et tredjepartshostet renrumsmiljø. Bringe tredjeparts licenserede data ind i Choreographs teknologiplatforme.
Datahygiejne Rengøre kundens data, herunder sammenfletning/rensning, adressestandardisering og undertrykkelse.
Data-matching Matche kundens data med forbrugere, der opbevares i Choreographs navnebeskyttede database. Matche offline- med online-data, såsom data indsamlet offline (f.eks. navn, postadresse osv.) med din onlineaktivitet eller online ID'er (f.eks. enheds-ID, cookie-ID osv.). Matche på tværs af forskellige enheder for at fastslå, at to eller flere enheder tilhører den samme bruger eller husstand
ID-opløsning Oprette en kundeejet, enkelt kundevisning på tværs af kendte og ukendte kunder. Tildele et unikt ID til forbrugerne, herunder Choreographs navnebeskyttede ID.
Komponer Databerigelse Forbedre kundedata ved at tilføje forbrugerdata fra Choreographs navnebeskyttede database
Indsigt Bruge en dataindsamling til at forstå eller få indsigt i forbrugernes interesser, motiver, adfærd og præferencer. Dette kan være på et individuelt forbrugerniveau eller et samlet gruppe- eller befolkningsniveau
Modellering Oprette modeller (eller et sæt "regler"), som forudsiger forbrugeradfærd eller angiver sandsynlige egenskaber hos forbrugerne.
Segmentering Oprette grupper af forbrugere (undertiden kaldet segmenter, målgrupper eller lister), der deler de samme eller lignende egenskaber, betingelser, behov eller præferencer baseret på faktiske eller udledte oplysninger.
Profilering Mærke eller beskrive forbrugere baseret på deres sandsynlige egenskaber, adfærd og/eller demografi., som bruges til modellering, segmentering og aktivering.
Simulering Teste potentielle resultater af markedsføring ved at simulere befolkningens adfærd ved hjælp af kundedata og Choreographs data.
Udfør Planlægning Planlægge køb af medier på tværs af alle kanaler, herunder brug af automatiserede værktøjer
Aktivering Levere målgrupper til mediekøbsplatforme og sociale platforme til onlineannoncering. Levere lister til kundens eller tredjeparts ekspeditionsselskaber til offline annoncering (f.eks. post, telefon).
Optimering At lave annoncer, der er relevante for forbrugerne baseret på interesser, placering, sprogpræferencer osv.
Optimering af annoncer (herunder i realtid) med andre data (såsom information om vejret, tidligere viste produkter osv.)
Forstå kunderejsen fra første kontaktpunkt, salg/retargeting til personalisering af forbrugeroplevelsen
Måling og rapportering Måle og rapportere resultater af reklamekampagner

 

informationskilder

Vi indsamler oplysninger fra en række forskellige kilder, herunder:

 • Fra vores kunder, der kan bruge vores tjenester til at integrere deres data i vores platforme og bruge vores cookies og pixels til at indsamle data fra forbrugere, der besøger kundernes websteder og apps. For mere information om, hvilke cookies vi bruger, se afsnittet Cookies.
 • Direkte fra forbrugerne, herunder fra forbrugere, der indvilliger i at deltage i vores undersøgelser (eller undersøgelser udført af vores tredjepartssamarbejdspartnere) og ved at bruge cookies, pixels eller andre lignende teknologier på websteder og apps.  Vi indsamler kun følsomme data gennem forbrugerundersøgelser, hvor forbrugerne frivilligt har angivet oplysninger (eller modelleret ud fra demografiske eller geografiske oplysninger i tilfælde med data om etnicitet).   Se afsnittet Cookies for mere information om de cookies, vi bruger.
 • Fra forskellige dele af vores virksomhed. For eksempel tager vi transaktionsoplysninger fra medlemmer af vores samarbejdende virksomheder (i-Behaviour og Conexance) og konverterer disse oplysninger til generelle produktkategorier, f.eks. "Tøj til kvinder" og "Seneste", "Hyppighed" og "Penge"-variabler såsom seneste bestillingsdato, antal bestillinger inden for de seneste 12 måneder, samlet forbrug og gennemsnitlig købsværdi inden for de seneste 12 måneder for tøj til kvinder osv.
 • Fra offentlige registre, hvor sådanne er tilgængelige i visse lande, såsom erhvervs- og fritidslicenser (f.eks. fiskerilicenser), postoptegnelser (til adressestandardisering), undertrykkelseslister (f.eks. kontakt ikke-registre) og folketællingsoptegnelser.
 • Fra vores betroede tredjepartspartnere. Nogle af disse partnere kan kombinere data fra en række forskellige kilder.

cookies

Dette afsnit beskriver cookies, som vi bruger, når vi leverer vores tjenester til kunder, herunder til interessebaseret eller adfærdsbaseret annoncering. Dette omfatter cookies, der kan placeres i din browser, når du besøger vores kunders webejendomme, eller webejendomme, der vises på vores kunders reklamer. Se vores Cookiepolitik for cookies, vi anvender på vores hjemmeside.

En cookie er en lille alfanumerisk tekstfil, der opbevares i en browser af et website eller af en tredjeparts annonceserver eller andre tredjeparter, der giver det website eller en tredjepart mulighed for at genkende den browser og huske visse oplysninger om brugeren. Vores cookies er vedvarende (hvilket betyder, at de opbevares, indtil de udløber eller slettes/fjernes af en bruger) og indeholder unikke, tilfældigt genererede værdier, der giver vores tjenester mulighed for at skelne mellem browsere og enheder, og er forbundet med visse oplysninger om en bruger. Vores cookies, sammen med disse tilknyttede brugeroplysninger, bruges til at udføre vores tjenester, herunder til interessebaseret annoncering.

Den følgende tabel giver oplysninger om vores cookies.

Navn på cookie Domæne Cookies levetid Opdateres cookien? Oplysninger lagret i cookie Anvendelsestilfælde Formål, der er registreret under IAB's gennemsigtigheds- og samtykkeordning (kun GDPR)
ID mookie1.com 395 dage Ja Universelt serienummer Aktivering
Optimering
Rapportering
Måling (attributter)
Sikkerhed
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ov mookie1.com 395 dage Ja Unik identifikator Rapportering
Måling (attributter)
Sikkerhed
1, 7, 8, 10
mdata mookie1.com 395 dage Ja Unikt serienummer
Tidspunkt for oprettelse
Cookie-version
Aktivering 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
syncdata_<PARTNER> mookie1.com 10 dage Ja Unikt serienummer
Tidspunkt for oprettelse
Datapartners besøgs-ID
Data-matching
Aktivering
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
ibkukiuno ib.mookie1.com 365 dage Ja Hashed e-mail
Sessions-ID
Choreograph-ID (kaldet “Velo ID”)
Sidste dato for brug af cookie
Offerpath-ID
Opslagsmetode for Velo-profil
Opslagsmetode for e-mail-hash
Dato for oprettelse af cookie
Antal gange cookie er blevet vist
Ikke relevant
ibkukinet ib.mookie1.com 365 dage Ja IP-adresse
Dato
Ikke relevant
src0_xxxx d.lemonpi.io 30 dage Ja ID på produkter, som en forbruger har set på annoncørens websted Optimering Ikke relevant
lpc d.lemonpi.io 30 dage Ja Tidspunkt
Konverterings-ID for en annoncørs kampagne
Optimering, rapportering Ikke relevant
lpuid Lemonpi.io 365 dage Ja Unikt bruger-ID Data-matching Ikke relevant
_ud Lemonpi.io 30 dage Ja ID på produkter, som en forbruger har set, lagt i kurven og/eller har købt på annoncørens websted. Optimering Ikke relevant

I et app-miljø vil din enhed blive tildelt et annonce-ID (i stedet for et cookie-ID). Dette er en alfanumerisk identifikator, der gøres tilgængelig af en platform eller operativsystem (som Apple iOS eller Google Android), der giver app-udviklere og tredjeparter mulighed for at genkende en særlig enhed i et app-miljø og tilknytte visse oplysninger til en bruger. Eksempler på annonce-ID'er omfatter mobilannonce-ID'er (MAID'er) såsom Apples "IDFA" og Googles annonce-ID.  Et annonce-ID bruges sammen med brugeroplysninger, der indsamles, til at udføre vores tjenester, herunder interessebaseret annoncering.

sådan deler vi oplysninger

deling af oplysninger i forbindelse med levering af vores tjenester

Kunder: Vi bruger de oplysninger, der er beskrevet i denne meddelelse om databeskyttelse, til at levere tjenester til vores kunder (eller agenter, der handler på vegne af kunder), hvilket kan omfatte deling, licensering eller at give vores kunder adgang til oplysningerne. Vi deler oplysninger med deltagende medlemmer af samarbejdet samt med andre dele af Choreograph-forretningen til vores samarbejdsdatabase, i-Behaviour og Conexance (se afsnittet Informationskilder, der beskriver, hvordan vi indhenter oplysninger fra andre dele af vores virksomhed).

Interne koncernselskaber: Vi deler også oplysninger internt med vores koncernselskaber WPP og GroupM, og deres bureauer, som omfatter Mindshare, MediaCom, Wavemaker, Essence, m/SIX, GroupM Nexus, GTB og CMI.

Tjenesteudbydere: Vi deler også oplysninger med tredjepartsudbydere, der udfører tjenester og funktioner på vores vegne og/eller på vegne af vores kunder i leveringen af tjenester såsom virksomheder, der er ansvarlige for levering af annoncering, herunder efterspørgselsplatforme, annoncenetværk, annonceudveksling og annonceservere, samt ekspeditionsselskaber for offline markedsføringskampagner, udbydere involveret i teknologi eller kundesupport, drift, web- eller datahosting/lager, fakturering, regnskab, sikkerhed, markedsføring, datastyring, validering, forbedring eller hygiejne, eller på anden måde hjælper os med at levere, udvikle, vedligeholde og forbedre vores tjenester og produkter.

Andet: For Choreograph Create kan vi dele videoindhold med YouTube via YouTube API Services, som bliver vist på YouTubes platform til gavn for vores kunder. YouTubes Servicevilkår (https://www.youtube.com/t/terms), Databeskyttelsespolitik (http://www.google.com/policies/privacy) og YouTubes Servicevilkår for API-tjenester (https://developers.google.com/youtube/terms/api-services-terms-of-service) gælder for disse tjenester. Vi påtager os intet ansvar for indholdet eller fortrolighedspraksis for nogen tredjepartstjenester. Vi opfordrer dig til omhyggeligt at gennemlæse Databeskyttelsespolitikkerne for de tredjepartstjenester, du anvender. Du kan tilbagekalde adgangen til YouTube API Services via Googles sikkerhedsindstillinger på https://myaccount.google.com/permissions.

deling af oplysninger til juridiske formål:

Vi kan dele personlige oplysninger med tredjeparter (herunder ordensmagten, revisorer og tilsynsmyndigheder) for at:

 • Overholde en juridisk proces eller en lovmæssig undersøgelse (f.eks. en stævning eller retskendelse).
 • Håndhævevores servicevilkår, denne Databeskyttelsespolitik eller andre kontrakter med dig, herunder undersøge af potentielle overtrædelser heraf.
 • Reagere på påstande om, at noget indhold krænker tredjeparters rettigheder.
 • Beskytte rettigheder, ejendom eller personlig sikkerhed for os, vores platform, vores kunder, vores agenter og datterselskaber, dets brugere og/eller offentligheden. Vi kan også give oplysninger til andre virksomheder og organisationer (herunder ordensmagten) til beskyttelse mod svig, forebyggelse af spam/malware og lignende formål.

deling af oplysninger til virksomhedsformål

Overførsel af data ved ændring af kontrol: I tilfælde af, at en anden virksomhed overtager os, eller alle eller en væsentlig del af aktiverne i vores virksomhed, gennem en konsolidering, fusion, opkøb af aktiver eller anden transaktion, forbeholder vi os ret til at overføre alle oplysninger (herunder enhver oplysning, du kan have givet gennem "kontakt os "-siden), som er i vores besiddelse eller under vores kontrol til den erhvervende part, og disse oplysninger kan bruges af den erhvervende part i sin virksomhed.

Deling af oplysninger i en virksomhedstransaktion: Vi kan også dele personlige oplysninger i tilfælde af en større virksomhedstransaktion, herunder for eksempel en fusion, investering, erhvervelse, reorganisering, konsolidering, konkurs, afvikling eller salg af nogle eller alle vores aktiver, eller med henblik på rettidig omhu i forbindelse med en sådan transaktion.

datasikkerhed

Opretholdelse af forbrugernes fortrolighed er meget vigtigt for os, hvilket betyder, at vi tager os af og er særligt opmærksomme på vores sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte disse oplysninger mod brud på datasikkerheden. Vi følger industristandarder for at beskytte mod uautoriseret adgang til, opbevaring af og videregivelse af oplysninger. Dette inkluderer fysiske, elektroniske og administrative foranstaltninger til at beskytte integritet, adgang og brug.

Choreograph anerkender vigtigheden af et omfattende datasikkerhedsprogram, og behovet for at sikre, at de data, vi behandler, vedligeholdes nøjagtigt og sikkert. Vi anvender tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de oplysninger, vi er i besiddelse af. Vi bruger flere lag af sikkerhed, der kombinerer avanceret firewall-beskyttelse, strengt kontrolleret adgang og andre sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod uautoriseret brug eller ændring af vores data.

opbevaring

Choreograph følger WPP's politik for opbevaring af data og information og gemmer ikke data, der ikke er nødvendige for vores daglige forretning eller for at levere tjenester til vores kunder. Vores opbevaringsperiode vil variere og afhænger af typen af data, formålet med at levere produkter og tjenester til vores kunde og for at overholde kundens kontraktlige forpligtelser. I alle tilfælde overholder vi de respektive love og bestemmelser, kontraktlige forpligtelser og sletter data, når det kræves for at gøre det.

Choreograph kan også opbevare personlige oplysninger, der er blevet afidentificeret eller fuldstændig anonymiseret, så der ikke længere er tale om personlige oplysninger. Dette kan være data, der er samlet på en måde, så de ikke længere identificerer en person, og som primært anvendes til indsigt og planlægningsformål.

internationale overførsler af personlige oplysninger

Choreograph er en global virksomhed og leverer sine tjenester til kunder i flere regioner og lande.

Hvor det er muligt, gemmer vi personlige oplysninger lokalt, for eksempel i EU (for EMEA og Storbritannien), Taiwan, Singapore og Kina (for APAC) og USA (for Nordamerika), afhængigt af forbrugerens beliggenhed.

Vi kan dog have behov for at overføre personlige oplysninger uden for disse steder i følgende scenarier:

 • Når vi er forpligtet til at overføre oplysninger til vores kunder eller vores tjenesteudbydere til andre steder, end hvor vores data gemmes.
 • Når vores ingeniør- eller supportteams har brug for at "få adgang til" (herunder fjernadgang) personlige oplysninger uden for det sted, de er baseret på, for at bygge, vedligeholde og/eller overvåge vores systemer og platforme.
 • Når vi har et tværfunktionelt eller tværfagligt team, der leverer tjenesterne, som kan være baseret på forskellige lokationer og har brug for adgang til de personlige oplysninger fra forskellige lokaliteter.

Når vi foretager disse internationale overførsler, sikrer vi, at de lever op til alle gældende lokale love om databeskyttelse og retten til privatlivets fred.

medlemskab af brancheforeninger

Choreograph er et aktivt medlem af brancheforeninger, der regulerer politikkerne omkring onlineforbrugernes databeskyttelse i forbindelse med internetbaseret annoncering, herunder den digitale annonceringsalliance (DAA), den europæiske digitale reklamealliance (eDAA) og IAB's rammer for gennemsigtighed og samtykke (IAB TCF). Choreograph overholder DAA's selvregulerende principper og IAB's TCF-politikker. Vi mener, at disse regler og principper bidrager til at beskytte forbrugernes fortrolighed.

Se vores Forbrugerpræferenceportal for mere information om, hvordan du udøver dine databeskyttelsesrettigheder via DAA's afmeldingsfunktion.

 

forbrugerpræferenceportal

Choreograph forpligter sig til at levere løsninger der prioriterer privatlivets fred for vores kunder samt at integrere privatliv i udformningen af vores produkter og tjenester. Vi anerkender den kontrol, du skal have i forhold til de beslutninger, vi træffer om, hvordan dine personlige oplysninger bruges. Dette præferencecenter er lavet for at give dig en enkel, gennemsigtig proces til at udøve dine databeskyttelsesrettigheder.

Vi ønsker at give dig så mange oplysninger som muligt, så du kan træffe en velinformeret beslutning. Der er en række forskellige måder, hvorpå du kan udøve dine rettigheder gennem denne portal. De forskellige metoder afhænger af det land, du bor i, og den type data, vi har om dig.

På grund af arten af de tjenester, vi leverer til vores kunder, håndterer vi dine online og offline data forskelligt. For mere information om vores tjenester kan du læse afsnittet Vores tjenester i vores Databeskyttelsespolitik. Denne Forbrugerpræferenceportal kan bruges til at udøve dine rettigheder i forhold til både offline og online data. Vi vil forsøge at besvare din anmodning så hurtigt som muligt, men under alle omstændigheder inden for de tidsfrister, der kræves i henhold til databeskyttelseslovgivningen i dit land.

dine oplysninger

Vi har oprettet en brugervenlig portal, hvor du kan kontrollere, hvordan vi anvender dine digitale personoplysninger. Dette er personlige oplysninger, som vi indsamler om dig online, og de kan omfatte online ID'er, enheds- og browseroplysninger, oplysninger om online aktiviteter og placeringsdata (se afsnit x for en beskrivelse af disse typer af data) og dine personlige oplysninger såsom dit navn, telefonnummer og postadresse.

Den type digitale personoplysninger, som vi indsamler, kan ændre sig afhængigt af, hvor du befinder dig, da vi ikke leverer alle vores tjenester i alle regioner.  Du kan læse mere om, hvilke offline data vi har om dig, og hvordan du kan administrere dem ved at klikke her.  De valg, du træffer via vores portal, om hvordan vi kan bruge dine digitale personoplysninger, gælder kun for den specifikke browser eller enhed, du bruger. Se nedenfor for andre måder at udøve dine rettigheder på.

Men hvis du opholder dig i Kina, bedes du sende en e-mail til privacy@choreoraph.com for at administrere dine oplysninger og udøve dine rettigheder.

sådan bruger vi dine oplysninger til at bekræfte din identitet

Vi kan bede dig om at indsende et billed-ID for at bekræfte din identitet, før vi videregiver oplysningerne til dig. Vi gør dette for at sikre, at vi kun giver dig dine oplysninger og beskytter dem mod ulovlig tredjepartsadgang. Vi vil ikke dele eller bruge din identifikation i nogen af vores tjenester eller til andre formål end at bekræfte din identifikation.

andre måder at udøve dine rettigheder på

I browsermiljøer kan du afvise eller fjerne cookies via følgende metoder:

 • Justering af dine browserindstillinger for at afvise eller fjerne cookies ved at følge anvisningerne i dine browserindstillinger. Find mere information om, hvordan du gør dette her.
 • Justering af cookieindstillingerne på ejerniveau af hjemmeside. Disse indstillingsmuligheder kan variere fra ejer til ejer.
 • Afmelding af interessebaseret annoncering via DAA's program for webmiljøer, “Dine annoncevalg”, kan findes her:
  – For USA – https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
  – For Canada – https://youradchoices.ca/en/tools
  – For Europa og Storbritannien – https://youronlinechoices.com/ (ved at klikke på linket “Dine annoncevalg, efter du har valgt din placering)

Du kan også begrænse annoncesporing i app-miljøer til mobilenheder og fjernsynsenheder, der er forbundet til dit annonce-ID, via følgende metoder.

 • Gå til privatlivsindstillinger på din mobilenhed og/eller din OTT-tv-enhed, og vælg "Begræns annoncesporing" for at stoppe interessebaseret annoncering via det gældende annonce-ID. Bemærk: Du bør konsultere vejledningen fra dine udstyrsproducenter for de mest effektive og opdaterede metoder til at fravælge interessebaseret annoncering via dine enheder.
 • Afmelding af interessebaseret annoncering via DAA-programmet "Dine annoncevalg" til appmiljøer er tilgængeligt her:
  – For USA – https://youradchoices.com/control
  – For Canada – https://youradchoices.ca/en/tools

databeskyttelsesrettigheder for personer i Storbritannien, EØS og Schweiz

Du har ret til at få adgang til, opdatere, ændre, slette, begrænse brugen af eller få en kopi af dine personlige oplysninger i et letlæseligt format. I visse tilfælde kan du også anmode om, at Choreograph overfører dine personlige oplysninger til en tredjepart, og du har ret til at gøre indsigelse mod deres anvendelse til markedsføringsformål. Hvis behandlingen af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid også ret til at tilbagetrække dette samtykke. Bemærk, at din tilbagetrækning af samtykket ikke vil påvirke lovligheden af vores behandling af dine personlige oplysninger forud for tilbagetrækningen af samtykket.

Hvis du ønsker at gøre brug af nogen af disse rettigheder, så brug vores Forbrugerpræferenceportal eller send os en mail på privacy@choreograph.com.

Du har også ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, hvis du ikke er tilfreds med den måde, vi har håndteret dine personlige oplysninger på.

databeskyttelsesrettigheder for personer i Californien

Se her.

databeskyttelsesrettigheder for globale brugere

Vi har udviklet en funktion, der gør det muligt for alle forbrugere, uanset din placering, at afmelde fremtidig behandling og anmode om sletning af dine personlige oplysninger via vores Forbrugerpræferenceportal. Hvis du har spørgsmål om, hvordan du udøver disse rettigheder, kan du kontakte os på privacy@choreograph.com.

sådan kan du klage

Hvis du har nogle klager eller ønsker at kontakte os, bedes du gøre det via afsnittet Kontakt os, så vil vi gøre vores bedste for at løse eventuelle klager eller bekymringer, du måtte have om, hvordan vi indsamler og håndterer dine personlige oplysninger.

Hvis du af en eller anden grund ikke føler, at vi har behandlet dine bekymringer korrekt, kan du kontakte den relevante databeskyttelsesmyndighed eller tilsynsmyndighed i din jurisdiktion og indgive en formel klage.

kontakt os

Vi har i denne Databeskyttelsespolitik forsøgt at være så tydelige som muligt, men hvis der er noget, du ikke forstår eller ønsker yderligere oplysninger om, bedes du kontakte os på privacy@choreograph.com. Du kan også udøve dine rettigheder gennem Forbrugerpræferenceportalen.

I det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Schweiz er Choreographs juridiske afdeling, Choreograph Limited, ansvarlig for de oplysninger, som Choreograph indsamler. Udenfor EØS og Schweiz er Choreograph LLC den ansvarlige juridiske afdeling. Hvis du er bosiddende i EØS eller Schweiz, skal du være opmærksom på, at vores databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på dpo@Choreograph.com.

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller bekymringer om denne politik, kan du kontakte os via e-mail eller post på:

Europa:
Choreograph Limited
DPO@choreograph.com
Choreograph, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, SE1 9PT– Att: Databeskyttelsesansvarlig

Uden for Europa:
Choreograph LLC
Privacy@choreograph.com
Choreograph, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY, 10007, USA – Att: Direktør for databeskyttelse

ændringer i politikken

Vær opmærksom på, at på grund af den ændrede karakter af databeskyttelseslovgivningen, digitale teknologier og vores forretning, kan vi modificere denne Databeskyttelsespolitik fra tid til anden. Gennemse denne Databeskyttelsespolitik fra tid til anden for at blive opmærksom på ændringer, der kan være sket (vi vil opdatere ikrafttrædelsesdatoen øverst på siden for at hjælpe dig, når der er blevet foretaget ændringer).