0
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
%

Global Privacy Policy (Finnish)

Päivitetty viimeksi: january 21, 2022

Select language

Choreograph on maailmanlaajuinen data- ja teknologiayritys, jonka tuote- ja palveluvalikoima tarjoaa asiakkaille erilaisia datalähtöisiä markkinointiratkaisuja. Olemme WPP-yritys ja työskentelemme tiiviisti muiden WPP-yritysten kanssa, mukaan lukien GroupM:n ja sen edustajien, mm. GroupM Nexusin ja Resolve Appsin kanssa, ja käytämme joitakin GroupM:n teknologioita ja tuotteita. Saat lisätietoja WPP:stä täältä ja GroupM:stä täältä.

Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on antaa kuluttajalle tietoa siitä, kuinka keräämme ja käsittelemme henkilötietoja (joita kutsutaan myös ”henkilökohtaisiksi tiedoiksi” tai ”henkilön tunnistetiedoiksi”). Seloste kattaa sekä verkossa että sen ulkopuolella käsiteltävät henkilötiedot, jotka on selitetty kuluttaja-asetusportaalissamme.

Tämä on maailmanlaajuinen tietosuojaseloste. Jos luet tätä selostetta EU:n sisällä, lue myös osio, joka koskee Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Euroopan talousalueella ja Sveitsissä asuvien yksityishenkilöiden tietosuojaoikeuksia. Jos asut Kaliforniassa, lue myös osio, joka koskee Kaliforniassa asuvien yksityishenkilöiden tietosuojaoikeuksia.

muut tietosuojaselosteet

Tämä tietosuojaseloste ei kata henkilötietoja, joita kerätään käytettäessä Choreographin verkkosivustoa osoitteessa www.choreograph.com. Kyseiset tiedot ovat luettavissa täällä.

Jos haluat lisätietoja henkilötietojesi käytöstä rekrytointiprosessissa, voit tutustua rekrytoinnin tietosuojaselosteeseen täällä.

Suosittelemme, että luet koko tietosuojaselosteen. Halutessasi voit kuitenkin siirtyä yksittäisiin osioihin alla olevien sisältölinkkien avulla.

palvelumme

Tässä osiossa on tietoa palveluista, joita tarjoamme asiakkaillemme. ”Asiakkaamme” ovat yrityksiä, jotka ovat suoraan tekemisissä kuluttajien kanssa, kuten markkinointiyritykset, jotka myyvät tuotteitaan ja palveluitaan kuluttajille. Me emme tarjoa palveluitamme suoraan kuluttajille. Työskentelemme asiakkaiden kanssa suoraan tai asiakkaan puolesta toimivan edustajan (kuten tietojen tai median ostajan) kautta.

Asiakkaamme käyttävät palveluitamme tarjotakseen kuluttajille tehokasta ja merkityksellistä mainontaa verkossa ja sen ulkopuolella. Autamme mainostajia ymmärtämään nykyisten asiakkaidensa kiinnostuksen kohteita, mieltymyksiä ja tarpeita, ja autamme heitä myös löytämään uusia asiakkaita kaikista mediakanavista. Palvelumme antavat asiakkaille yhtenäisen ja kokonaisvaltaisen kuvan heidän nykyisistä ja mahdollisista asiakkaistaan sekä mahdollisuuden kohdistaa mainontaa kuluttajille, jotka todennäköisemmin ovat kiinnostuneita heidän tuotteistaan ja palveluistaan.

Palvelumme voidaan jakaa kolmeen toimintaluokkaan: Synkronointi, Kokoaminen ja Suorittaminen, jotka on kuvailtu alla.

Synkronointi Kokoaminen Suorittaminen
Tietojen liittäminen Tietojen rikastaminen Suunnittelu
Tietojen eheytys Päätelmät Aktivointi
Tietojen vertailu Mallintaminen Optimointi
Tietojen erottelu Segmentointi Mittaaminen ja raportointi
Profilointi
Simulointi

Kaikki edellä luetellut palvelut on kuvailtu osiossa Käsittelyn tarkoitus.

teknologiamme ja tuotteemme

Alla on yleiskatsaus tuotteista ja teknologioista, joita käytämme palveluiden tarjoamiseen.

Palvelun nimi Palvelun kuvaus
ID Graph -kaavio ID Graph eli tunnistekaavio käyttää kaaviotekniikoita ja koneoppimista ihmisten, paikkojen ja toimintojen välisten yhteyksien ja suhteiden löytämiseen. Se tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan kuluttajan henkilöllisyydestä yhdistämällä ensimmäisen ja kolmannen osapuolen tietovarannot kattavaksi joukoksi kuluttajaa tai kotitaloutta koskevia ominaisuuksia (kuten demografia, psykografia, kiinnostuksen kohteet, ostokäyttäytyminen, terveystiedot jne.). Sen avulla Choreograph voi tarjota tietojen vertailu-, erottelu-, kuluttaja-, rikastus-, mallinnus- ja segmentointipalveluja.
ID Graph Network (IDN) IDN eli tunnistekaavioverkosto on ID Graph -palvelun perusta. Sillä tarkoitetaan erilaisia tunnistekaavion käyttämiä tietoresursseja, mukaan lukien asiakkaan ensimmäisen osapuolen tietoja, kolmannen osapuolen lisensoimia tietoja sekä Choreographin omistuksessa olevia, alla kuvattuja tietoresursseja, mukaan lukien Audience Origin, i-Behaviour (Yhdysvallat, Kanada, Iso-Britannia), Conexance (Ranska), AmeriLINK (Yhdysvallat) ja mPlatform (maailmanlaajuinen).
Audience Origin Audience Origin on neljännesvuosittainen kuluttajakyselymme, joka toteutetaan maailmanlaajuisesti luotettujen kyselytarjoajien kautta. Esitämme kuluttajille useita räätälöityjä kysymyksiä heidän mediakäyttäytymisestään, kategoriahankinnoistaan, median kosketuspisteistään, psykografiastaan ja demografiastaan, jotta ymmärrämme heidän motivaatiotaan, käyttäytymistään ja asenteitaan paremmin. Kyselyn vastaukset kootaan yhteen (tai ryhmitellään) kuluttajien yleisten asenteiden ymmärtämistä sekä mediasuunnittelua ja -ostamista varten. Joissakin tapauksissa saamme myös yksilötason vastaajatietoa, jota voidaan käyttää mallintamiseen.
Fusion Fusion käyttää tekoälyteknologioita tietojen rikastamis- ja vertailupalvelujen tarjoamiseksi asiakkaille Audience Origin -palvelun avulla kerättyjen kyselytietojen sekä mPlatformin ja muiden lisensoitujen kolmansien osapuolten tuottamien kohderyhmätietojen avulla.
Strategy Simulator Strategy Simulator auttaa simuloimaan tai ennustamaan kuluttajien käyttäytymisessä ja markkinadynamiikassa tapahtuvien muutosten vaikutuksia asiakkaan liiketoimintaan käyttämällä synteettisiä populaatioita, jotka perustuvat Audience Origin -palvelun avulla kerättyihin kyselytietoihin. Tämä auttaa asiakkaitamme suunnittelemaan mediaostojaan ennakoivalla tavalla.
Conexance (Ranska)
iBehavior (Yhdistynyt kuningaskunta)
Choreograph France (aiemmin Conexance ja iBehavior) on osuuskuntatietokantamme Ranskassa ja Yhdistyneessä kungingaskunnassa.

Choreograph on GDPR:n mukainen tietojenkäsittelijä, joka toimii yksinomaan jäsentensä pyynnöstä ja heidän puolestaan ja käsittelee henkilötietoja tarjotakseen seuraavia palveluja: mallintamispalvelut (mahdollisten uusien asiakkaiden löytämiseksi), uudelleenaktivointi- ja optimointipalvelut (menetettyjen asiakkaiden palauttamiseksi) sekä tietojen rikastaminen (tietomuuttujien liittäminen jäsenen olemassa olevaan asiakastiedostoon). Tämä auttaa jäseniä toteuttamaan markkinointikampanjoitaan postitse, sähköpostilla, tekstiviestillä tai verkossa.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, jonka Choreograph France on toteuttanut osana osuuskuntatoimintaansa, löytyy osoitteesta:

AmeriLINK
(USA)
AmeriLINK on Yhdysvalloissa sijaitseva oma kuluttajatietokantamme, joka kerää, tallentaa ja järjestää tietoa kuluttajista ja kotitalouksista, mukaan lukien demografiset ja psykografiset tiedot, terveys- ja hyvinvointitiedot, elämäntapahtumatiedot, tapahtuma-/ostotiedot, asennetiedot ja taloudelliset indikaattorit. Kuluttajatietokantamme avulla Choreograph tarjoaa AmeriLINKin asiakkaille mallintamispalveluja, mukaan lukien look-a-like-mallintaminen, datan rikastamispalvelut (tietomuuttujien liittäminen asiakkaan olemassa olevaan asiakastiedostoon), datahygieniapalvelut (kuten osoitteen standardointi, esto) ja listavuokrauspalvelut.

 

Olemme rekisteröityneet datan välittäjäksi Kaliforniassa ja Vermontissa.

AmeriLINK Activate Activate on yksi Choreographin aktivointikanavista. Asiakkaat voivat käyttää Activatea itsepalveluna tai hallinnoituna palveluna. Sen avulla asiakkaat voivat ladata ensimmäisen osapuolen tietonsa alustalle, päästä käsiksi kolmannen osapuolen lisensoimiin ja omistamiin tietoihin, sekä ohjata kohderyhmiä DSP:hen ja sosiaalisiin kanaviin verkkoaktivointia varten.
mPlatform [m]PLATFORM on kohderyhmätutkimusratkaisu, joka rakentaa ja määrittää yksilöityjä skaalattuja kuluttajasuhteita. Se kerää tietoa mediakulutuskäyttäytymisestä, jotta Choreograph voi laatia kuluttajaprofiileja kuluttajien kiinnostuksenkohteiden, mieltymysten ja elämäntapojen perusteella. Tämän työkalun avulla voimme tarjota asiakkaillemme kuluttajanäkemyksiä ja -mallintamista (mukaan lukien look-a-like-mallintaminen). mPlatform on myös aktivointialusta, jonka avulla voimme ohjata kohderyhmiä DSP:hen aktivointia varten. Lisätietoja mPlatformista löytyy täältä.
Proteus Proteus käsittelee mediaostoista saatavaa skaalautuvaa ohjelmallista tietoa. Se sisäistää, vertailee ja normalisoi lokitason tiedot kaikkien toimijoidemme ohjelmallisessa toiminnassa, minkä ansiosta voimme tarjota asiakkaille seuraavia palveluita: mallintaminen, päätelmät, mediasuunnittelu ja kampanjaraportointi.
GeoGraph GeoGraph on geospatiaalinen kartoitusalusta, joka tallentaa sijaintitietoja ja muita tietoja visualisoidakseen, missä osissa maapalloa kuluttajat elävät tai vierailevat. Näiden datapisteiden yhdistelmästä saatua kuvaa voidaan käyttää analyysiin, havainnointiin, suunnitteluun, tehostettuun tai sijaintiin perustuvaan kohdentamiseen.
Choreograph Create Choreograph Create on älykäs luova alusta, joka mahdollistaa mainonnan dynaamisen luovan optimoinnin. Asiakkaat voivat suunnitella ja rakentaa yksilöllistä mainossisältöä, mitata ja analysoida kampanjan suorituskykyä, mukaan lukien kontaktin keston mittaaminen vierailujen tiheyden mukaan, ja tunnistaa asiakkaan koko verkkomatkan ymmärtääkseen elementtejä, jotka parantavat mainonnan suorituskykyä.

 

keräämämme tiedot

Keräämme ja käytämme erilaisia tietoja, mukaan lukien henkilötietoja, kun tarjoamme palveluitamme:

tunnisteet ("ID:t").

 • offline-tunnisteet, kuten koko nimi, puhelinnumero ja matkapuhelinnumero
 • verkkotunnisteet, kuten sähköpostiosoite, IP-osoite, evästetunnisteet, laitetunnisteet, joita ovat esim. mobiilimainostunnisteet (MAID) (esim. Applen ”IDFA” ja Googlen mainostunnus)
 • Choreographin omat tunnisteet, jotka yksilöivät kuluttajat sen omassa identiteettiympäristössä, mukaan lukien ”K-LINK”, ”ChoreoID”, ”[mP]ID”, ja
 • muut tunnisteet, joita saatamme saada kolmansilta osapuolilta, mukaan lukien kyselyyn vastanneiden kuluttajien kysely- tai paneelitunnisteet tai kolmannen osapuolen liittymiskumppaneiden tunnisteet.

tapahtuma- ja ostotiedot, joihin kuuluvat muun muassa tuoteluokka (esim. korut, vaatteet, lemmikit, matkailu, urheilu) ja ostotiedot (esim. tilausten lukumäärä, käytetty arvo, maksutyyppi, ostotapa). Emme kerää pankkitietoja, luottokorttitietoja tai muita tilitietoja. Lisäksi käytämme mallinnettuja tapahtumatietoja kuluttajan todennäköisyydestä tai ”alttiudesta” ostaa tiettyä tuotemerkkiä tai tuotetta.

laite- ja selaintiedot, joihin kuuluvat muun muassa selaimen tyyppi, versio ja kieli, käyttöjärjestelmä ja yhteystyyppi (esim. langallinen tai Wi-Fi).

online-aktiviteettien tiedot, joihin kuuluvat muun muassa sivun URL-osoite (tai sivun URL-osoitteen luokka), mainokseen siirtymistä edeltävä sivusto tai sivu, aktiviteetin päivämäärä ja kellonaika, sivustokäyntien yleisyys, sivustolla käytetyt hakutermit ja mainonnan vuorovaikutus (esimerkiksi se, napsauttaako käyttäjä mainosta) sekä mainoksen sisältö ja vuorovaikutus mainostajan kanssa julkaisusivulla, mikä kattaa myös tuotetietojen ("Product ID") alle tallennetut tiedot.

demografiset tiedot, joihin kuuluvat muun muassa ikä, sukupuoli, tulot, siviilisääty, kotitalouden tilanne ja koulutus.

psykografiset tiedot, joihin kuuluvat muun muassa kiinnostuksen kohteet, elämäntavat, asenteet, persoonallisuudet.

sijaintitiedot, joihin kuuluvat muun muassa postiosoite, IP-osoite (joka muunnetaan maa-, alue- tai postinumerotason sijaintitiedoiksi) ja kiinteistöjen/talojen karttakoordinaatit (Yhdysvalloissa).

arkaluonteiset tiedot, kuten sukupuoli-identiteetti, seksuaalinen suuntautuminen, vammaisuus, uskonto, etninen tausta ja terveystiedot (ks. jäljempänä).  Choreograph ei salli arkaluonteisten tietojen käyttöä kohdentamiseen tai uudelleenkohdentamiseen.

Terveystiedot, jotka koskevat terveydentilaa tai hoitoja yksityishenkilön tasolla.  Terveystietomme eivät sisällä terveydenhuollon siirrettävyydestä ja tilivelvollisuudesta annetun lain (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) säätelemiä suojattuja terveystietoja.

Kaikkia edellä lueteltuja tietoja ei kerätä eikä käytetä kaikilla alueilla, joilla palveluja tarjotaan. Jos haluat tietää, mitä sinua koskevia henkilötietoja hallussamme on, vieraile kuluttaja-asetusportaalissamme.

tietojen käyttäminen

Alla oleva taulukko esittää, mihin tarkoituksiin erityyppisiä tietoja käytetään palveluiden tarjoamisessa. Kaikki palvelut on kuvailtu tarkemmin osiossa Käsittelyn tarkoitus. Alla määriteltyjen tarkoitusten lisäksi saatamme käyttää kaikkia kerättyjä tietoja tai niiden yhdistelmää petosten havaitsemiseen ja ehkäisemiseen, oikeudellisen asemamme turvaamiseen ja lain noudattamiseen.

Synkronointi

Tietotyyppi Tietojen käyttäminen
Tietojen liittäminen Tietojen eheytys Tietojen vertailu Tunnisteiden erottelu
Koko nimi Postiosoite Sähköpostiosoite Puhelinnumero
Verkkotunnisteet, mukaan lukien IP-osoite, evästetunniste, MAID, laitetunniste
Kyselyn tai paneelin tunniste ✓ (esto)
Kyselyvastaukset
Tapahtuma- ja ostotiedot
Laite- ja selaintiedot
Online-aktiviteettien tiedot
Sijaintitiedot
Arkaluonteiset tiedot

Kokoaminen

Tietotyyppi Tietojen käyttäminen
Tietojen rikastaminen Päätelmät Mallintaminen Segmentointi Profilointi Simulointi
Koko nimi Postiosoite Sähköpostiosoite Puhelinnumero
Verkkotunnisteet, mukaan lukien IP-osoite, evästetunniste, MAID, laitetunniste
Kyselyn tai paneelin tunniste
Kyselyvastaukset
Tapahtuma- ja ostotiedot
Laite- ja selaintiedot
Online-aktiviteettien tiedot
Sijaintitiedot
Arkaluonteiset tiedot  ✗  ✗  ✗

Suorittaminen

Tietotyyppi Tietojen käyttäminen
Suunnittelu Aktivointi Optimointi Mittaaminen ja raportointi
Koko nimi Postiosoite Sähköpostiosoite Puhelinnumero
Verkkotunnisteet, mukaan lukien IP-osoite, evästetunniste, MAID, laitetunniste
Kyselyn tai paneelin tunniste
Kyselyvastaukset
Tapahtuma- ja ostotiedot
Laite- ja selaintiedot
Online-aktiviteettien tiedot
Sijaintitiedot
Arkaluonteiset tiedot  ✗  ✗

 

käsittelyn tarkoitus

Palvelut Käsittelyn tarkoitus Tarkoituksen kuvaus
Synkronointi Tietojen liittäminen Asiakkaan tietojen tuominen Choreographin tietoympäristöön tai kolmannen osapuolen ylläpitämään puhdastilaympäristöön. Kolmannen osapuolen lisensoitujen tietojen tuominen Choreographin teknologia-alustoille.
Tietojen eheytys Asiakkaan tietojen siivoaminen, mukaan lukien yhdistely/puhdistaminen, osoitteiden standardointi ja rajoittaminen.
Tietojen vertailu Asiakkaan tietojen vertaaminen Choreographin omistamissa tietokannoissa oleviin kuluttajiin. Offline-tietojen vertaaminen online-tietoihin, esimerkiksi verkon ulkopuolella kerättyjen tietojen (esim. nimi, postiosoite jne.) vertaaminen online-aktiviteetteihin tai -tunnisteisiin (esim. laitetunniste, evästetunniste jne.). Laitteiden vertaaminen sen määrittämiseksi, että vähintään kaksi laitetta kuuluu samalle käyttäjälle tai kotitaloudelle.
Tunnisteiden erottelu Kokonaisasiakasnäkymän luominen asiakkaalle tunnetuista ja tuntemattomista asiakkaista. Yksilöllisen tunnisteen antaminen kuluttajille, mukaan lukien Choreographin oma tunniste.
Kokoaminen Tietojen rikastaminen Asiakkaan tietojen parantaminen lisäämällä (tai liittämällä) kuluttajatietoja Choreographin omasta tietokannasta.
Päätelmät Tietokokoelman käyttäminen kuluttajien kiinnostuksen kohteiden, motivaatioiden, käyttäytymisen ja mieltymysten ymmärtämiseen. Päätelmiä voidaan tehdä yksittäisen kuluttajan tasolla tai kootulla ryhmä- tai väestötasolla.
Mallintaminen Mallien (tai ”sääntöjen”) laatiminen, jotka ennustavat kuluttajien käyttäytymistä tai osoittavat kuluttajien todennäköisiä ominaispiirteitä.
Segmentointi Ryhmien (joita voidaan kutsua myös segmenteiksi, kohderyhmiksi tai luetteloiksi) laatiminen kuluttajista, joilla on samoja tai samankaltaisia ominaisuuksia, edellytyksiä, tarpeita tai mieltymyksiä todellisten tai pääteltyjen tietojen perusteella.
Profilointi Kuluttajien merkitseminen tai kuvaileminen heidän todennäköisten ominaisuuksiensa, käyttäytymisensä ja/tai demografisten tietojensa perusteella. Profilointia käytetään mallintamisessa, segmentoinnissa ja aktivoimisessa.
Simulointi Markkinoinnin mahdollisten tulosten testaaminen simuloimalla populaatiokäyttäytymistä asiakkaan ja Choreographin tietojen avulla.
Suorittaminen Suunnittelu Mediaostojen suunnittelu kaikilla kanavilla, myös automaattisten työkalujen avulla.
Aktivointi Kohderyhmien tuottaminen mediaosto- ja sosiaalisille alustoille verkkomainontaa varten. Listojen tuottaminen asiakkaille tai kolmansien osapuolten huolintayrityksille offline-mainontaa (esim. postitse tai puhelimitse) varten.
Optimointi Asiakkaiden mielenkiinnon kohteiden, sijainnin, kieliasetusten ym. perusteella asiakkaita kiinnostavien mainosten luominen
Mainosten optimointi (myös reaaliajassa) muiden tietojen perusteella (kuten säätietojen tai aiemmin katsottujen tuotteiden tietojen ym. perusteella)
Kuluttajan matkan ymmärtäminen ensimmäisestä kontaktista myyntiin/uudelleenkohdentamiseen asiakkaan kokemusten personointia varten
Mittaaminen ja raportointi Mainoskampanjan tehokkuuden mittaaminen ja raportointi.

 

tietolähteet

Saamme tietoja useista eri lähteistä, kuten seuraavista:

 • Asiakkailtamme, jotka voivat käyttää palveluitamme tallentaakseen tietonsa alustoillemme ja käyttää evästeitämme ja pikseleitämme kerätäkseen tietoja käyttäjiltä, jotka vierailevat asiakkaiden verkko- ja sovellusominaisuuksissa. Lisätietoja käyttämistämme evästeistä on osiossa Evästeet.
 • Suoraan kuluttajilta, muun muassa kyselyihimme (tai kolmannen osapuolen toteuttamiin kyselyihin) osallistuvilta kuluttajilta ja käyttämällä evästeitä, pikseleitä tai muita vastaavia verkkoteknologioita verkko- ja sovellusominaisuuksissa.  Keräämme arkaluonteisia tietoja vain kuluttajatutkimusten avulla, joissa kuluttajat ovat antaneet tietoja vapaaehtoisesti (tai etnisen taustan osalta demografisten tai maantieteellisten tietojen pohjalta).   Lisätietoja käyttämistämme evästeistä on osiossa Evästeet.
 • Liiketoimintamme eri osa-alueilta. Otamme esimerkiksi osuuskuntayritystemme (i-Behaviour ja Conexance) jäsenten tuottamia tapahtumatietoja ja muunnamme ne yleisiksi tuoteluokiksi, esim. ”naistenvaatteet”, sekä tuoreutta, taajuutta ja rahamääriä käsitteleviksi mittareiksi, esim. naistenvaatteiden viimeisin tilauspäivä, naistenvaatetilausten määrä viimeisten 12 kuukauden aikana, naistenvaatteisiin käytetty kokonaissumma ja keskimääräinen kulutusarvo viimeisten 12 kuukauden aikana jne.
 • Mahdollisuuksien mukaan tiettyjen maiden julkisista rekistereistä, kuten työ- ja virkistysluvista (esim. kalastuslisenssit), postiosoiterekistereistä (osoitteen standardointia varten), estoluetteloista (esim. soittokieltorekisterit) ja väestölaskennan rekistereistä.
 • Luotetuilta kolmansilta yhteistyöosapuolilta. Jotkut näistä yhteistyökumppaneista voivat yhdistää tietoja eri lähteistä.

evästeet

Tässä osiossa kuvataan evästeet, joita käytämme palveluiden tarjoamiseksi asiakkaille, mukaan lukien kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa tai käyttäytymiseen perustuvaa mainontaa varten. Tämä sisältää evästeet, jotka voidaan sijoittaa selaimeen käyttäjän vieraillessa asiakkaidemme omistamissa verkko-ominaisuuksissa tai sellaisissa, jotka näkyvät asiakkaidemme mainoksissa. Tarkempia tietoja yrityksemme verkkosivustolla käytetyistä evästeistä saat Evästeselosteestamme.

Eväste on pieni aakkosnumeerinen tekstitiedosto, jonka verkkosivusto tai kolmannen osapuolen mainospalvelin tai muu kolmas osapuoli tallentaa selaimeen voidakseen tunnistaa kyseisen selaimen ja muistaa käyttäjätiedot. Käyttämämme evästeet ovat pysyviä evästeitä (eli niitä säilytetään vanhentumiseen asti tai kunnes käyttäjä poistaa ne), joiden sisältämien yksilöllisten, satunnaisesti luotujen arvojen avulla palvelut voivat erottaa selaimet ja laitteet toisistaan. Ne yhdistetään tiettyihin käyttäjätietoihin. Evästeitä ja niihin liittyviä käyttäjätietoja käytetään palvelujemme tehostamiseen ja erityisesti kiinnostusperusteiseen mainontaan.

Seuraavassa taulukossa on tietoja evästeistä.

Evästeen nimi Verkkotunnus Evästeen voimassaolo Päivittyykö eväste? Evästeeseen tallennetut tiedot Käyttötapaukset IAB Transparency and Consent Frameworkin standardin mukaisesti rekisteröidyt tarkoitukset (vain GDPR, yleinen tietosuoja-asetus)
tunniste mookie1.com 395 päivää Kyllä Universaali sarjanumero Aktivointi
Optimointi
Raportointi
Mittaus (attribuutio)
Turvallisuus
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ov mookie1.com 395 päivää Kyllä Yksilöllinen tunniste Raportointi
Mittaus (attribuutio)
Turvallisuus
1, 7, 8, 10
mdata mookie1.com 395 päivää Kyllä Ainutlaatuinen sarjanumero
Luomisen aikaleima
Evästeversio
Aktivointi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
syncdata_<PARTNER> mookie1.com 10 päivää Kyllä Ainutlaatuinen sarjanumero
Luomisen aikaleima
Datakumppanin vierailijatunniste
Tietojen vertailu
Aktivointi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
Ibkukiuno Ib.mookie1.com 365 päivää Kyllä Koodijäljitteinen sähköposti
Istunnon tunnus
Choreograph-tunnus (ns. "Velo Id")
Evästeen viimeisin käyttöpäivämäärä
Tarjouspolun tunnus
Velo-profiilin hakumenetelmä
Sähköpostin jäljitteen hakumenetelmä
Evästeen luontipäivämäärä
Evästeen näyttökerrat
Ei saatavilla
Ibkukinet Ib.mookie1.com 365 päivää Kyllä IP-osoite
Päivämäärä
Ei saatavilla
Src0_xxxx d.lemonpi.io 30 päivää Kyllä Niiden tuotteiden tunniste, joita kuluttaja on katsonut mainostajan verkkosivustolla Optimointi Ei saatavilla
lpc d.lemonpi.io 30 päivää Kyllä Aikaleima
Mainostajan kampanjan konversiotunnus
Optimointi, raportointi Ei saatavilla
lpuid Lemonpi.io 365 päivää Kyllä Yksilöllinen käyttäjätunnus (ID) Tietojen vertailu Ei saatavilla
_ud Lemonpi.io 30 päivää Kyllä Niiden tuotteiden tunniste, joita kuluttaja on katsonut, siirtänyt ostoskoriin tai ostanut mainostajan verkkosivustolla. Optimointi Ei saatavilla

Sovellusympäristössä laitteellesi annetaan mainostunnus (evästetunnuksen sijaan). Se on alustan tai käyttöjärjestelmän (kuten Apple iOS:n tai Google Androidin) käyttämä aakkosnumeerinen tunniste, jonka avulla sovelluskehittäjät ja kolmannet osapuolet voivat tunnistaa tietyn laitteen sovellusympäristössä ja yhdistää tietyt tiedot käyttäjään. Esimerkkejä mainostunnuksista ovat mobiilimainostunnisteet (MAID), kuten Applen IDFA ja Googlen mainostunnus.  Mainostunnusta ja sen keräämiä käyttäjätietoja käytetään palvelujemme tehostamiseen ja erityisesti kiinnostusperusteiseen mainontaan.

tietojen jakaminen

tietojen jakaminen palveluidemme toimittamisessa

Asiakkaat: Käytämme tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tietoja palveluiden tarjoamiseen asiakkaillemme (tai asiakkaiden puolesta toimiville edustajille), mikä voi sisältää tietojen jakamista, lisensointia tai käyttöoikeuden antamista asiakkaillemme. Osuuskuntatietokantamme (i-Behaviour ja Conexance) osalta jaamme tietoja osuuskunnan sisällä osuuskuntaan osallistuville jäsenille sekä muille Choreographin liiketoiminnan osille (katso osio Tietolähteet, jossa kuvataan, miten tietoja saadaan liiketoiminnan muista osista).

Konsernin sisäiset yhtiöt: Jaamme tietoa sisäisesti myös konserniyhtiöidemme WPP:n ja GroupM:n sekä niiden edustajien kanssa, joita ovat muun muassa Mindshare, MediaCom, Wavemaker, Essence, m/SIX, GroupM Nexus, GTB ja CMI.

Palveluntarjoajat: Jaamme tietoja myös kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, jotka suorittavat palveluja ja toimintoja puolestamme ja/tai asiakkaidemme puolesta palvelujen toimittamiseksi. Tällaisia osapuolia ovat esimerkiksi yritykset, jotka ovat vastuussa mainosten toimittamisesta, mukaan lukien kysyntäpuolen alustat, mainosverkot, mainospörssit ja mainospalvelimet, sekä offline-markkinointikampanjoiden huolintayritykset, palveluntarjoajat, jotka ovat mukana tekniikka- tai asiakastuessa, toiminnoissa, verkko- tai datahotellissa/-tallennuksessa, laskutuksessa, kirjanpidossa, tietoturvassa, markkinoinnissa, tiedonhallinnassa, validoinnissa, parantamisessa tai eheyttämisessä, tai jotka auttavat meitä muulla tavoin tarjoamaan, kehittämään, ylläpitämään ja parantamaan palveluitamme ja tuotteitamme.

Muut: Choreograph Createn osalta voimme jakaa luovaa videosisältöä YouTuben kanssa YouTuben API-palvelujen kautta, jotta se voidaan näyttää YouTuben alustalla asiakkaidemme eduksi. YouTuben käyttöehtoja (https://www.youtube.com/t/terms), tietosuojaselostetta (http://www.google.com/policies/privacy) ja YouTuben API-palveluehtoja (https://developers.google.com/youtube/terms/api-services-terms-of-service) sovelletaan näihin palveluihin. Emme ota vastuuta kolmansien osapuolien palveluiden sisällöstä tai tietosuojakäytännöistä. Kehotamme lukemaan huolellisesti kaikkien käyttämiesi kolmansien osapuolten tarjoamien palveluiden tietosuojakäytännöt. Voit peruuttaa YouTube API -palvelujen käyttöoikeuden Googlen tietoturva-asetussivulla osoitteessa https://myaccount.google.com/permissions.

tietojen jakaminen oikeudellisiin tarkoituksiin

Saatamme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille (muun muassa lainvalvontaviranomaisille, tilintarkastajille ja sääntelyviranomaisille) seuraaviin tarkoituksiin:

 • Noudattaaksemme oikeudellista prosessia tai sääntelyä koskevaa tutkimusta (esim. haaste tai oikeuden määräys).
 • Valvoaksemme käyttöehtojemme, tämän tietosuojaselosteen tai muiden kuluttajasopimusten noudattamista, muun muassa mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi.
 • Vastataksemme väitteisiin, joiden mukaan sisältö loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia.
 • Suojataksemme omia, alustamme, asiakkaidemme, edustajiemme ja tytäryhtiöidemme, käyttäjien ja/tai yleisön oikeuksia, omaisuutta tai henkilökohtaista turvallisuutta. Voimme myös luovuttaa tietoja muille yrityksille ja organisaatioille (muun muassa lainvalvontaviranomaisille) petosten torjuntaa, roskapostin/haittaohjelmien ehkäisyä ja muita vastaavia tarkoituksia varten.

tietojen jakaminen yritystarkoituksiin

Tietojen siirto määräysvallan vaihtuessa: Jos toinen yritys hankkii yrityksemme tai koko omaisuutemme tai huomattavan osan siitä yhdistymisen, fuusion, omaisuuskaupan tai muun liiketoimen kautta, pidätämme oikeuden siirtää kaikki hallussamme tai määräysvallassamme olevat tiedot (mukaan lukien yhteydenottosivun kautta saadut tiedot) hankkivalle osapuolelle, ja antaa hankkivalle osapuolelle luvan käyttää kyseisiä tietoja liiketoiminnassaan.

Tietojen jakaminen liiketoimien yhteydessä: Voimme myös jakaa henkilötietoja merkittävän liiketoimen yhteydessä, mukaan lukien esimerkiksi fuusio, sijoitus, hankinta, uudelleenjärjestely, konsolidointi, konkurssi, selvitystila tai joidenkin tai kaikkien varojemme myynti, tai tällaiseen liiketoimeen liittyvän asianmukaisen huolellisuuden vuoksi.

tietoturva

Kuluttajien henkilötietojen yksityisyyden suojaaminen on meille erittäin tärkeää, mikä tarkoittaa, että huolehdimme tietoturvatoimistamme ja kiinnitämme niihin erityistä huomiota suojataksemme kyseisiä tietoja tietoturvaloukkauksilta. Noudatamme alan käytäntöjä voidaksemme estää luvattoman pääsyn tietoihin, niiden luvattoman säilyttämisen ja luvattoman luovuttamisen. Tämä sisältää fyysisiä, sähköisiä ja hallinnollisia toimenpiteitä, joilla suojellaan tietojen eheyttä, niihin pääsyä ja niiden käyttöä.

Choreograph tunnistaa kattavan tietoturvaohjelman tärkeyden ja tarpeen varmistaa, että käsittelemiämme tietoja ylläpidetään tarkasti ja turvallisesti. Käytämme teknisiä, organisatorisia ja hallinnollisia suojakeinoja suojaamaan hallussamme olevia tietoja. Käytössämme on useita suojaustasoja, joissa yhdistyvät huippuluokan palomuurisuojaus, tarkasti valvottu käyttöoikeus ja muut turvatoimet, tietojemme luvattoman käytön tai muuttamisen estämiseksi.

säilytys

Choreograph noudattaa WPP:n tietojen säilytys- ja tietokäytäntöjä eikä säilytä mitään tietoja, joita ei tarvita päivittäisessä liiketoiminnassa tai palvelujen tarjoamisessa asiakkaillemme. Tietojen säilytysaika vaihtelee, ja se riippuu tietotyypistä, sen tarkoituksesta tuotteiden ja palveluiden toimittamisessa asiakkaallemme sekä asiakkaan sopimusvelvoitteiden noudattamisesta. Noudatamme kaikissa tapauksissa lakeja, määräyksiä ja sopimusvelvoitteita, ja poistamme tiedot tarvittaessa.

Choreograph voi myös tallentaa ja säilyttää henkilötietoja, joiden tunnistetiedot on poistettu tai jotka on anonymisoitu kokonaan, jolloin ne eivät ole enää henkilötietoja. Nämä tiedot voidaan koota yhteen, jotta yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa, ja niitä käytetään ensisijaisesti havainnointiin ja suunnitteluun.

kansainväliset henkilötietojen siirrot

Choreograph on globaali yritys, joka tarjoaa palveluitaan asiakkaille useilla alueilla ja useissa maissa.

Tallennamme henkilötiedot mahdollisuuksien mukaan paikallisesti, esimerkiksi EU:ssa (EMEA ja Iso-Britannia), Taiwanissa, Singaporessa ja Kiinassa (APAC) sekä Yhdysvalloissa (Pohjois-Amerikka) kuluttajan sijainnista riippuen.

Saatamme kuitenkin joutua siirtämään henkilötietoja näiden paikkojen ulkopuolelle seuraavissa tilanteissa:

 • kun joudumme siirtämään tietoja asiakkaillemme tai palveluntarjoajillemme, joiden sijainti on eri kuin tietojemme säilytyspaikka
 • kun suunnittelu- tai tukitiimien on päästävä käsiksi (myös etänä) henkilötietoihin järjestelmien ja alustojen rakentamista, ylläpitoa ja/tai valvomista varten jostakin muusta paikasta kuin tietojen sijainnista käsin
 • kun palveluita toimittaa toimintojen tai toimistojen välinen tiimi, joka saattaa maantieteellisesti sijaita eri paikoissa ja jonka on päästävä käsiksi eri paikoissa säilytettäviin henkilötietoihin.

Kansainvälisiä tiedonsiirtoja tehtäessä varmistamme aina, että ne noudattavat sovellettavia paikallisia tietosuojamääräyksiä ja tietosuojalakeja.

jäsenyys toimialajärjestöissä

Choreograph on aktiivinen jäsen muun muassa seuraavissa toimialajärjestöissä, jotka ohjaavat verkkokuluttajien yksityisyyden suojaa koskevia käytäntöjä internetpohjaisessa mainonnassa: Digital Advertising Alliance (DAA), European Digital Advertising Alliance (eDAA) ja IAB Transparency and Consent Framework (IAB TCF). Choreograph noudattaa DAA:n itsesääntelykäytäntöjä ja IAB TCF:n käytäntöjä. Uskomme, että nämä säännöt ja periaatteet auttavat turvaamaan kuluttajien yksityisyydensuojaa.

Voit vierailla kuluttaja-asetusportaalissamme, jos haluat lisätietoja tietosuojaoikeuksiesi käyttämisestä DAA:n kieltomekanismien avulla.

 

kuluttaja-asetusportaali

Choreograph on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen tietosuojaa korostavia ratkaisuja ja liittämään tietosuojan kaikkiin tuotteisiin ja palveluihin. Ymmärrämme, että sinun on saatava päätösvalta sellaisten päätösten suhteen, joita teemme sinun henkilötietojesi käyttöä koskien. Tämä asetuskeskus on laadittu tarjoamaan helppo ja läpinäkyvä tapa käyttää tietosuoja-asetusten mukaisia oikeuksiasi.

Haluamme antaa sinulle mahdollisimman paljon tietoa, jotta voit tehdä harkitun päätöksen. Voit käyttää oikeuksiasi tämän portaalin kautta useilla eri tavoilla. Käytettävissä olevat menetelmät riippuvat siitä, missä maassa asut ja minkä tyyppisiä tietoja meillä on sinusta.

Asiakkaille tuottamiemme palveluiden luonteen vuoksi käsittelemme online- ja offline-tietojasi eri tavoin. Lisätietoja palveluistamme on tietosuojaselosteen osiossa Palvelumme. Tätä kuluttaja-asetusportaalia voidaan soveltaa sekä offline- että online-tietoja koskevien oikeuksiesi käyttämiseen. Pyrimme vastaamaan pyyntöösi mahdollisimman nopeasti, mutta joka tapauksessa maasi tietosuojalainsäädännön edellyttämässä määräajassa.

tietosi

Olemme luoneet käyttäjäystävällisen portaalin, jonka avulla voit hallita digitaalisten tietojesi käyttöä.  Näitä ovat tiedot, joita keräämme sinusta verkossa, ja ne voivat sisältää verkkotunnisteita, laitteen ja selaimen tietoja, online-aktiviteetteja koskevia tietoja ja sijaintitietoja (katso tämäntyyppisten tietojen kuvaus osiosta x), sekä henkilökohtaiset tietosi, kuten nimesi, puhelinnumerosi ja postiosoitteesi.

Keräämämme tiedot voivat vaihdella sijaintisi mukaan, koska emme tarjoa kaikkia palveluitamme kaikilla alueilla.   Jos haluat lisätietoja sinusta säilyttämistämme tiedoista ja niiden hallinnasta, napsauta tätä.  Portaalimme kautta määrittämäsi valinnat siitä, miten voimme käyttää digitaalisia henkilötietojasi, koskevat vain käyttämääsi selainta tai laitetta. Jäljempänä on muita tapoja, joilla voit käyttää oikeuksiasi.

Jos sijaintisi on Kiinassa, lähetä sähköpostia osoitteeseen privacy@choreoraph.com hallitaksesi tietojasi ja käyttääksesi oikeuksiasi.

tietojen käyttäminen henkilöllisyyden todentamiseen

Saatamme pyytää sinua toimittamaan henkilötodistuksen henkilöllisyytesi todentamiseksi ennen kuin luovutamme tiedot sinulle. Tarkoituksena on varmistaa, että luovutamme tietosi vain sinulle ja suojelemme niitä kolmansien osapuolten laittomalta käytöltä. Emme jaa tai käytä henkilötodistustasi missään palvelussamme tai mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin henkilöllisyytesi vahvistamiseen.

muita tapoja käyttää oikeuksiasi

Selainympäristöissä voit myös hylätä tai poistaa evästeitä seuraavilla tavoilla:

 • Muuta selaimen asetukset hylkäämään tai poistamaan evästeitä noudattamalla selaimen asetuksissa annettuja ohjeita. Lisätietoja ohjeista löydät täältä.
 • Muokkaa evästeasetuksia verkkosivuston omistajan tasolla. Nämä asetusvaihtoehdot voivat vaihdella verkkosivuston omistajan mukaan.
 • Voit kieltäytyä kiinnostusperusteisesta mainonnasta verkkoympäristöissä Digital Advertising Alliancen (DAA) YourAdChoices-ohjelman kautta täällä:
  – Yhdysvalloissa – https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
  – Kanadassa – https://youradchoices.ca/en/tools
  – Euroopassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa – https://youronlinechoices.com/ (napsauttamalla Omat mainosvalinnat -linkkiä sijaintipaikkasi valinnan jälkeen)

Voit rajoittaa mainosseurantaa myös mobiili- ja OTT-TV-laitteiden sovellusympäristöissä, jotka on yhdistetty mainostunnisteeseesi, seuraavilla tavoilla:

 • Siirtymällä laitteesi tietosuoja-asetuksiin ja valitsemalla ”Rajoita mainosten seurantaa” -asetuksen, joka estää tiettyä mainostunnistetta käyttävän kiinnostusperusteisen mainonnan. Huom.: tutustu laitevalmistajien ohjeisiin, jotta saat uusimmat ja tehokkaimmat menetelmät kiinnostusperusteisesta mainonnasta kieltäytymiseen laitteillasi.
 • Voit kieltäytyä kiinnostusperusteisesta mainonnasta sovellusympäristöissä DAA:n YourAdChoices-ohjelman kautta täällä:
  – Yhdysvalloissa – https://youradchoices.com/control
  – Kanadassa – https://youradchoices.ca/en/tools

Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Euroopan talousalueella ja Sveitsissä asuvien henkilöiden tietosuojaoikeudet

Sinulla on oikeus tarkastella, päivittää, muuttaa tai poistaa henkilötietojasi, rajoittaa niiden käyttöä tai saada niistä kopio helposti luettavassa muodossa. Tietyissä olosuhteissa voit myös pyytää Choreographia siirtämään henkilötietosi kolmannelle osapuolelle, ja sinulla on oikeus kieltää niiden käyttö markkinointitarkoituksiin. Jos henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on myös oikeus peruuttaa kyseinen suostumus milloin tahansa. Huomaa, että suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta henkilötietojesi käsittelyn laillisuuteen ennen suostumuksen peruuttamista.

Jos haluat käyttää jotakin näistä oikeuksista, vieraile kuluttaja-asetusportaalissamme tai lähetä sähköpostia osoitteeseen privacy@choreograph.com.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos et ole tyytyväinen siihen, miten olemme käsitelleet henkilötietojasi.

Kaliforniassa asuvien henkilöiden tietosuojaoikeudet

Katso täältä.

globaalien käyttäjien tietosuojaoikeudet

Olemme laatineet mekanismin, jonka avulla kaikki kuluttajat alueesta riippumatta voivat kieltäytyä käsittelystä jatkossa ja pyytää henkilötietojensa poistamista kuluttaja-asetusportaalissamme. Jos sinulla on kysyttävää näiden oikeuksien käytöstä, lähetä sähköpostia osoitteeseen privacy@choreograph.com.

valituksen tekeminen

Jos haluat tehdä valituksen tai ottaa meihin yhteyttä, tutustu osioon Ota meihin yhteyttä, niin pyrimme parhaamme mukaan vastaamaan mahdollisiin henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskeviin valituksiin tai huolenaiheisiin.

Jos koet, että emme ole käsitelleet huolenaiheitasi asianmukaisesti, voit ottaa yhteyttä lainkäyttöalueesi tietosuojaviranomaiseen tai valvontaviranomaiseen ja tehdä virallisen valituksen.

ota meihin yhteyttä

Olemme pyrkineet tekemään tästä tietosuojaselosteesta mahdollisimman selkeän, mutta jos et ymmärrä jotakin tai haluat lisätietoja, lähetä sähköpostia osoitteeseen privacy@choreograph.com tai käytä oikeuksiasi kuluttaja-asetusportaalissa.

Euroopan talousalueella (ETA) ja Sveitsissä Choreographin keräämistä tiedoista vastaava vastuullinen oikeushenkilö on Choreograph Limited. Euroopan talousalueen ja Sveitsin ulkopuolella vastaava vastuullinen oikeushenkilö on Choreograph LLC. Jos olet Euroopan talousalueella tai Sveitsissä asuva yksityishenkilö, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan osoitteessa dpo@Choreograph.com.

Jos sinulla on tätä selostetta koskevia kysymyksiä, kommentteja tai huolenaiheita, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse tai postitse:

Eurooppa:
Choreograph Limited
DPO@choreograph.com
Choreograph, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, SE1 9PT– Attn: Data Protection Officer

Euroopan ulkopuolella:
Choreograph LLC
Privacy@choreograph.com
Choreograph, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY, 10007, USA – Attn: Director of Privacy

muutokset selosteeseen

Huomaa, että tietosuojalakien ja -määräyksien, digitaalisten tekniikoiden ja liiketoimintamme muuttuessa voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Tarkastele tätä tietosuojaselostetta säännöllisesti, jotta saisit tietää mahdollisista muutoksista (päivitämme voimaantulon päivämäärän sivun yläreunassa, jotta tiedät, milloin muutokset on tehty).