0
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
%

Global Privacy Policy (Flemish)

Laatste update: january 21, 2022

Select language

Choreograph is een wereldwijd data- en technologiebedrijf dat een verscheidenheid aan datagestuurde marketingoplossingen biedt aan klanten via een heel pakket aan producten en diensten. We zijn een WPP-bedrijf en werken nauw samen met de andere bedrijven in het WPP-netwerk, waaronder GroupM en zijn agentschappen en andere gespecialiseerde bedrijven zoals GroupM Nexus and Resolve Aps. Verder gebruiken we ook enkele GroupM-technologieën en -producten. Voor meer informatie over WPP, klik hier en over GroupM, klik hier.

Het doel van dit privacybeleid is om u, de consument, te voorzien van informatie over hoe we uw persoonlijke informatie (soms "persoonsgegevens" of "persoonlijk identificeerbare informatie" genoemd) kunnen verzamelen en behandelen. Dit omvat zowel online als offline persoonlijke informatie zoals uitgelegd in ons Portaal voor consumentenvoorkeuren.

Dit is een wereldwijd privacybeleid. Als u dit beleid vanuit de EU bezoekt, lees dan ook het gedeelte over Privacyrechten van personen in het Verenigd Koninkrijk, de EER en Zwitserland. Als u een inwoner van Californië bent, lees dan ook het gedeelte over Privacyrechten van individuen in Californië.

ander privacybeleid

Dit privacybeleid heeft geen betrekking op persoonlijke informatie die wordt verzameld bij het gebruik van de website van Choreograph op www.choreograph.com. Deze informatie vindt u hier.

Als u meer wilt weten over hoe uw persoonlijke gegevens zijn gebruikt in het wervingsproces, kunt u het privacybeleid inzake werving hier vinden.

We raden u aan om het volledige privacybeleid te lezen, maar als u dat verkiest, kunt u via onderstaande content links naar de afzonderlijke hoofstukken gaan:

onze diensten

In dit hoofdstuk is informatie opgenomen over de diensten die we onze klanten aanbieden. Onze 'klanten' zijn bedrijven die rechtstreeks met consumenten te maken hebben, zoals adverteerders die hun producten en diensten aan consumenten verkopen. We bieden onze diensten niet rechtstreeks aan consumenten aan. We werken rechtstreeks samen met klanten, of via een agent (zoals agenten die data of media inkopen) die namens een klant optreedt.

Onze klanten gebruiken onze diensten om hen te helpen consumenten online en offline effectieve en relevante advertenties te tonen. We helpen adverteerders de interesses, voorkeuren en behoeften van hun huidige klanten te begrijpen en helpen hen ook potentiële nieuwe klanten te vinden via alle mediakanalen. Onze diensten geven cliënten een uniform en holistisch beeld van hun huidige en potentiële klanten en stellen hen in staat advertenties te leveren aan consumenten die waarschijnlijk meer geïnteresseerd zijn in hun producten en diensten.

Onze 'diensten' kunnen grofweg worden gedefinieerd in drie categorieën van activiteiten: Synchroniseren, samenstellen en uitvoeren, zoals hieronder verder wordt beschreven.

Synchroniseren Samenstellen Uitvoeren
Data onboarding Gegevensverrijking Planning
Datahygiëne Inzichten Activeren
Datamatching Modellering Optimalisering
ID-resolutie Segmenteren Meten en rapporteren
Profilering
Simuleren

Zie Doeleinden van de verwerking voor een beschrijving van elk van de hierboven vermelde diensten.

onze technologieën en producten

Hieronder vindt u een overzicht van de producten en technologieën die we gebruiken om onze diensten te leveren.

Naam van de dienst Beschrijving van de dienst
ID Graph De Identity Graph maakt gebruik van grafiektechnologieën en machineleren om connecties en relaties tussen mensen, plaatsen en acties te ontdekken. Het geeft een holistisch beeld van de identiteit van een consument door first party en third party gegevensactiva te combineren om een uitgebreide reeks kenmerken over een consument of huishouden te bieden (zoals demografische gegevens, psychografische gegevens, interesses, koopgedrag, gezondheidsinzichten enz.). Ze stelt Choreograph in staat om datamatching, identiteitsresolutie, consumenteninzichten, verrijking, modellering en segmentatiediensten te bieden.
ID Graph Network (IDN) Het Identity Graph Network is de basis van de Identity Graph. Het verwijst naar een verscheidenheid aan gegevensactiva die de grafiek voeden, waaronder first party gegevens van de cliënt, third party gelicentieerde gegevens, evenals eigen gegevensactiva van Choreograph, zoals hieronder verder beschreven, waaronder: Audience Origin; i-Behaviour (VS, Canada, VK), Conexance (Frankrijk), AmeriLINK (VS), en mPlatform (Global).
Audience Origin Audience Origin is ons driemaandelijks consumentenonderzoek dat wordt uitgevoerd via onze vertrouwde panel providers wereldwijd. We stellen consumenten een aantal vragen op maat over hun mediagedrag, categorie-aankopen, mediatouchpoints, psychografie en demografie om hun beweegredenen, gedrag en attitude beter te begrijpen. De antwoorden op de enquête worden gecombineerd (of geaggregeerd) om inzicht te krijgen in de algemene attitude van de consument, maar ook voor mediaplanning en -inkoop. In sommige gevallen ontvangen we ook gegevens op individueel respondentniveau die worden gebruikt voor modellering.
Fusion Fusion maakt gebruik van AI-technologieën om onze klanten gegevensverrijkings- en datamatchingdiensten te bieden met behulp van enquêtegegevens die zijn verzameld via Audience Origin, evenals doelgroepgegevens van mPlatform en andere gelicentieerde third party gegevensbronnen.
Strategy Simulator Onze Strategy Simulator helpt bij het simuleren of voorspellen van de effecten van veranderingen in consumentengedrag en marktdynamiek op het bedrijf van de klant, en maakt daarbij gebruik van synthetische populaties uit enquêtegegevens die zijn verzameld via Audience Origin. Dat helpt onze klanten om hun media-inkopen op een toekomstgerichte manier te plannen.
Conexance (Frankrijk)
iBehavior (VK)
Choreograph France (voorheen Conexance en iBehavior) is onze coöperatieve database in Frankrijk en Groot-Brittannië.

Choreograph is een gegevensverwerker onder de AVG die uitsluitend handelt op verzoek van en namens zijn leden, voor het verwerken van persoonlijke gegevens voor het verlenen van de volgende diensten: modelleringsdiensten (om potentiële nieuwe klanten te vinden), reactiverings- en optimalisatiediensten (om opnieuw contact te maken met verlopen klanten) en gegevensverrijking (toevoegen van gegevensvariabelen aan het bestaande klantenbestand van het lid). Dat helpt leden om marketingcampagnes uit te voeren per post, per e-mail, per sms of online.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Choreograph France als onderdeel van haar coöperatieve activiteiten, kunt u terecht op:

AmeriLINK
(VS)
AmeriLINK is onze eigen consumentendatabase in de VS, die informatie over consumenten en huishoudens verzamelt, opslaat en organiseert, waaronder demografische en psychografische gegevens, gezondheids- en welzijnsgegevens, gegevens over levensgebeurtenissen, transactie-/aankoopgegevens, attitudegegevens en financiële indicatoren. Met behulp van onze consumentendatabase biedt Choreograph klanten van AmeriLINK modelleringsdiensten, waaronder look-a-like modellering, gegevensverrijkingsdiensten (toevoegen van gegevensvariabelen aan het bestaande klantenbestand van de klant), datahygiënediensten (zoals adresstandaardisatie, onderdrukking) en lijstverhuurdiensten.

 

We zijn geregistreerd als gegevensmakelaar in Californië en Vermont.

AmeriLINK Activate Activate is een van de activeringskanalen van Choreograph. Cliënten kunnen Activate gebruiken op een self-service of beheerde service, waardoor cliënten hun first party gegevens kunnen uploaden naar het platform, toegang hebben tot aanvullende third party gelicentieerde en eigen gegevens en doelgroepen kunnen pushen naar DSP en sociale kanalen voor online activering.
mPlatform [m]PLATFORM is een audience intelligence-oplossing die op grote schaal gepersonaliseerde klantrelaties opbouwt. Daarbij worden gegevens verzameld over mediaconsumptiegedrag, zodat Choreograph inzicht kan vergaren in de interesses, voorkeuren en levensstijl van consumenten en consumentenprofielen kan opstellen. We gebruiken deze tool om onze klanten te voorzien van consumenteninzichten, evenals modellering (inclusief look-a-like-modellering). mPlatform is ook een activeringsplatform, waarmee we doelgroepen kunnen pushen naar DSP voor activering. Voor meer informatie over mPlatform, zie hier.
Proteus Proteus verwerkt programmatische gegevens van media-inkoop op grote schaal. Het neemt gegevens op logniveau op, vergelijkt en normaliseert ze over alle programmatische activiteiten van onze agentschappen heen, waardoor we de volgende diensten aan klanten kunnen bieden: modellering, inzichten, mediaplanning en campagnerapportage.
Geograph GeoGraph is een geospatiaal mappingplatform dat locatiegegevens en andere gegevens verzamelt om te visualiseren in welke delen van de wereld consumenten wonen of welke delen ze bezoeken. Het beeld verkregen uit de combinatie van deze datapunten kan worden gebruikt voor analyse, inzichten, planning, verrijking of locatiegebaseerde targeting.
Choreograph Create Choreograph Create is een intelligent creatief platform om dynamische creatieve optimalisatie van advertenties mogelijk te maken. Klanten kunnen gepersonaliseerde advertentie-inhoud ontwerpen en bouwen, de prestaties van de campagne meten en analyseren, inclusief het meten van contactmomenten voor het beperken van de frequentie en het identificeren van het traject van de klant om elementen te begrijpen die betere advertentieprestaties stimuleren

 

informatie die we verzamelen

We verzamelen en gebruiken een verscheidenheid aan informatie, waaronder persoonsgegevens, bij het leveren van onze diensten:

identificatoren (“ID's”).

 • Offline ID's waaronder volledige naam, mobiel nummer, vast nummer;
 • Online ID's waaronder e-mailadres, IP-adres, cookie-ID's, apparaat-ID's, waaronder mobiele advertentie-ID's (MAID's), zoals de 'IDFA' van Apple en de advertentie-ID van Google;
 • De eigen ID's van Choreograph die de consument op unieke wijze identificeren in zijn eigen identiteitsomgeving, met inbegrip van' K-LINK ',' ChoreoID ',' [mP]ID '; en
 • Andere ID's die we kunnen ontvangen van derden, waaronder enquête- of panel-ID' s van consumenten die reageren op een enquête, of ID's van externe onboardingpartners.

transactie- en aankoopgegevens, inclusief productcategorie (bijv. sieraden, kleding, huisdieren, reizen, sport) en aankoopgegevens (bijv. aantal bestellingen, bestede waarde, type betaling, wijze van aankoop). We verzamelen geen bankgegevens, creditcardgegevens of andere gegevens op financiële rekeningniveau. We gebruiken ook gemodelleerde transactiegegevens over de waarschijnlijkheid of “neiging” van een consument om een bepaald merk of product te kopen.

apparaat- en browsergegevens, waaronder het type browser en versie, browsertaal, besturingssysteem en verbindingstype (bijv. bedraad of draadloos).

informatie over de online activiteit, waaronder pagina-URL (of categorie van pagina-URL), site/pagina waar een consument vandaan komt voordat een advertentie wordt bekeken, datum en tijd van de online activiteit, frequentie van de bezoeken aan een site, zoektermen die op een site worden gebruikt, interactie met een advertentie (bijv. of u op een advertentie klikt) en interactie met de inhoud van de advertentie op een site van een adverteerder of uitgever, waaronder productinformatie die is opgeslagen als een 'product-ID'.

demografische informatie, waaronder leeftijd, geslacht, inkomen, burgerlijke staat, gezinssituatie, opleiding.

psychografische informatie, waaronder interesse, levensstijl, attitude, persoonlijkheid.

locatiegegevens, waaronder postadres, IP-adres (dat wordt omgezet in locatiegegevens op land-, regio- of postcodeniveau) en de lengte- en breedtegraad van eigendommen/huizen (in de VS).

Gevoelige gegevens, waaronder genderidentiteit, seksuele geaardheid, handicaps, religie, etniciteit, gezondheidsgegevens (zie hieronder).  Choreograph staat niet toe dat gevoelige gegevens worden gebruikt voor targeting of retargeting.

Gezondheidsgegevens informatie over gezondheidsproblemen of behandelingen op individueel niveau.  Onze gezondheidsgegevens omvatten geen "beschermde gezondheidsinformatie" (PHI) die wordt geregeld door de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).

Niet alle hierboven vermelde informatie wordt verzameld en gebruikt in alle regio's waar de diensten worden aangeboden. Als u wilt weten welke persoonsgegevens we over u bijhouden, gebruik dan ons Portaal voor consumentenvoorkeuren.

hoe we deze informatie gebruiken

De onderstaande tabel beschrijft de doeleinden waarvoor we verschillende soorten informatie gebruiken bij het leveren van onze diensten. Een gedetailleerde beschrijving van elk van deze doeleinden vindt u in het hoofdstuk Doeleinden van de verwerking. Naast de hieronder uiteengezette doeleinden kunnen we alle of een combinatie van de informatie die we verzamelen gebruiken om fraude op te sporen of te voorkomen, onze wettelijke rechten te verdedigen en de wet na te leven.

Synchroniseren

Informatietype Hoe we deze informatie gebruiken
Data onboarding Datahygiëne Datamatching ID-resolutie
Volledig naam Postadres E-mailadres Telefoonnummer
Online ID's met IP-adres, cookie-ID, MAID, apparaat-ID
Enquête- of panel-ID ✓ (onderdrukking)
Antwoorden op enquêtes
Aankoop- en transactiegegevens
Informatie over apparaat en browser
Informatie over online activiteit
Locatiegegevens
Gevoelige gegevens

Samenstellen

Informatietype Hoe we deze informatie gebruiken
Gegevensverrijking Inzichten Modellering Segmenteren Profilering Simuleren
Volledig naam Postadres E-mailadres Telefoonnummer
Online ID's met IP-adres, cookie-ID, MAID, apparaat-ID
Enquête- of panel-ID
Antwoorden op enquêtes
Aankoop- en transactiegegevens
Informatie over apparaat en browser
Informatie over online activiteit
Locatiegegevens
Gevoelige gegevens  ✗  ✗  ✗

Uitvoeren

Informatietype Hoe we deze informatie gebruiken
Planning Activeren Optimalisering Meten en rapporteren
Volledig naam Postadres E-mailadres Telefoonnummer
Online ID's met IP-adres, cookie-ID, MAID, apparaat-ID
Enquête- of panel-ID
Antwoorden op enquêtes
Aankoop- en transactiegegevens
Informatie over apparaat en browser
Informatie over online activiteit
Locatiegegevens
Gevoelige gegevens  ✗  ✗

 

doeleinden van de verwerking

Diensten Doeleinden van de verwerking Beschrijving van de doeleinden
Synchroniseren Data onboarding De gegevens van de klant in de gegevensomgeving van Choreograph of een door derden gehoste cleanroomomgeving brengen. Third party gelicentieerde gegevens in de technologieplatforms van Choreograph brengen.
Datahygiëne De gegevens van de klant opschonen, inclusief samenvoegen/wissen, adresstandaardisatie en onderdrukking.
Datamatching De gegevens van de klant afstemmen op consumenten in de eigen database van Choreograph. Offline gegevens koppelen aan online gegevens, zoals offline verzamelde gegevens (bijv. naam, postadres, enz.) aan uw online activiteit of online ID's (bijv. apparaat-ID, cookie-ID enz.). Afstemming tussen verschillende apparaten om te bepalen dat twee of meer apparaten tot dezelfde gebruiker of hetzelfde huishouden behoren
ID-resolutie Eén klantbeeld dat eigendom is van de klant creëren over bekende en onbekende klanten heen. Een unieke ID toewijzen aan consumenten, inclusief de eigen ID van Choreograph.
Samenstellen Gegevensverrijking Klantgegevens verbeteren door consumentengegevens uit de eigen database van Choreograph toe te voegen (of aan te hechten)
Inzichten Een verzameling gegevens gebruiken om de interesses, motivaties, gedragingen en voorkeuren van consumenten te begrijpen of er inzicht in te krijgen. Dit kan op het niveau van de individuele consument zijn, of op het niveau van een geaggregeerde groep of populatie
Modellering Modellen (of een set van “regels”) creëren die het gedrag van consumenten voorspellen of waarschijnlijke kenmerken van consumenten aangeven.
Segmenteren Consumentengroepen (soms segmenten, doelgroepen of lijsten genoemd) creëren die dezelfde of soortgelijke kenmerken, omstandigheden, behoeften of voorkeuren hebben op basis van actuele of afgeleide informatie.
Profilering Consumenten labelen of beschrijven op basis van hun waarschijnlijke kenmerken, gedragingen en/of demografische gegevens, wat wordt gebruikt bij het modelleren, segmenteren en activeren.
Simuleren Het testen van potentiële resultaten van marketing door het gedrag van populaties te simuleren met behulp van klantgegevens en gegevens van Choreograph.
Uitvoeren Planning De inkoop van media plannen over alle kanalen, inclusief het gebruik van geautomatiseerde tools
Activeren Doelgroepen leveren aan media-inkoop en sociale platforms voor online advertenties. Lijsten leveren aan fulfilmentbureaus van de klant of derden voor offline advertenties (bijv. e-mail, telefoon).
Optimalisering Advertenties maken die relevant zijn voor consumenten op basis van interesses, locatie, taalvoorkeuren, enz.
Advertenties optimaliseren (ook in realtime) met andere gegevens (zoals weerinformatie, eerder bekeken producten, enz.)
Inzicht in de reis van de consument van het eerste contact tot de verkoop/retargeting om de ervaringen van de consument te personaliseren
Meten en rapporteren Meten van en rapporteren over advertentiecampagneprestaties

 

informatiebronnen

We halen informatie uit verschillende bronnen, waaronder:

 • Van onze klanten, die onze diensten kunnen gebruiken om hun gegevens in onze platforms in te voeren en onze cookies en pixels kunnen gebruiken om gegevens te verzamelen van consumenten die de websites en apps van klanten bezoeken. Raadpleeg voor meer informatie over de cookies die we gebruiken het gedeelte over Cookies.
 • Rechtstreeks van consumenten, waaronder consumenten die instemmen met deelname aan onze enquêtes (of enquêtes die worden uitgevoerd door onze externe partners) en door het gebruik van cookies, pixels of andere vergelijkbare online technologieën op websites en apps.  We verzamelen alleen gevoelige gegevens via consumentenenquêtes, waarbij consumenten vrijwillig informatie hebben verstrekt (of in het geval van gegevens over etniciteit, gemodelleerd op basis van demografische of geografische informatie).   Raadpleeg voor meer informatie over de cookies die we gebruiken het gedeelte over Cookies.
 • Uit verschillende delen van ons bedrijf. We nemen bijvoorbeeld transactiegegevens die zijn gedeeld door leden van onze coöperatieve bedrijven (i-Behaviour en Conexance) en zetten deze informatie om in algemene productcategorieën, zoals 'Vrouwenkleding' en statistieken over 'Recentheid', 'Frequentie' en het 'Monetaire', zoals de laatste besteldatum voor vrouwenkleding, het aantal bestellingen voor vrouwenkleding in de afgelopen 12 maanden, het totale uitgegeven bedrag en de gemiddelde uitgegeven waarde voor vrouwenkleding in de afgelopen 12 maanden, enz.
 • Uit openbare registers, indien beschikbaar in bepaalde landen, zoals beroeps- en recreatievergunningen (bv. visvergunningen), postdocumenten (voor adresstandaardisatie), onderdrukkingslijsten (bv. bel met niet-registers) en volkstellingsgegevens.
 • Van onze vertrouwde externe partners. Sommige van die partners kunnen gegevens uit verschillende bronnen combineren.

cookies

Dit hoofdstuk beschrijft cookies die we gebruiken bij het leveren van onze diensten aan klanten, inclusief voor op interesses gebaseerde of gedragsadvertenties. Dit omvat cookies die in uw browser kunnen worden geplaatst wanneer u de websites van onze cliënten bezoekt of websites die in advertenties van onze cliënten worden weergegeven. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor cookies die we gebruiken op onze bedrijfswebsite.

Een cookie is een klein alfanumeriek tekstbestand dat door een website of een reclameserver van derden of een andere derde partij wordt opgeslagen in een browser. Hiermee kan die website of derde partij die browser herkennen en bepaalde informatie over de gebruiker onthouden. Onze cookies zijn permanent (wat wil zeggen dat ze worden opgeslagen tot ze verlopen of door een gebruiker worden gewist/verwijderd) en bevatten unieke, willekeurig gegenereerde waarden waarmee onze diensten onderscheid kunnen maken tussen browsers en apparaten, en die gekoppeld zijn aan bepaalde informatie over een gebruiker. Onze cookies worden, samen met deze bijbehorende gebruikersgegevens, gebruikt bij de uitvoering van onze diensten, inclusief voor op interesses gebaseerde advertenties.

De volgende tabel geeft informatie over onze cookies.

Naam van de cookie Domein Bewaarperiode van cookies Wordt de cookie vernieuwd? Informatie opgeslagen in cookie Gebruikscases Doeleinden geregistreerd onder IAB Transparantie en Toestemmingskader (alleen AVG)
id mookie1.com 395 dagen Ja Universeel serienummer Activeren
Optimalisering
Rapporteren
Meting (attributie)
Beveiliging
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ov mookie1.com 395 dagen Ja Unieke identificator Rapporteren
Meting (attributie)
Beveiliging
1, 7, 8, 10
mdata mookie1.com 395 dagen Ja Uniek serienummer
Aanmaaktijdstempel
Cookie-versie
Activeren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
syncdata_<PARTNER> mookie1.com 10 dagen Ja Unieke serienummer
Aanmaaktijdstempel
Bezoekers-ID gegevenspartner
Datamatching
Activeren
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
ibkukiuno ib.mookie1.com 365 dagen Ja Gehashte e-mail
Sessie-id
Choreograph-ID (genaamd 'Velo Id')
Laatste datum waarop cookie werd gebruikt
Aanbiedingspad-id
Methode voor het opzoeken van Velo-profielen
Methode voor het opzoeken van e-mailhash
Aanmaakdatum cookie
Aantal keren cookie is gezien
NVT
ibkukinet ib.mookie1.com 365 dagen Ja IP-adres
Datum
NVT
src0_xxxx d.lemonpi.io 30 dagen Ja ID van producten die een consument heeft bekeken op de website van de adverteerder Optimalisering NVT
Ipc d.lemonpi.io 30 dagen Ja Tijdstempel
Conversie-ID voor de campagne van een adverteerde
Optimalisatie, Rapportering NVT
Ipuid Lemonpi.io 365 dagen Ja Unieke gebruikers-ID Datamatching NVT
_ud Lemonpi.io 30 dagen Ja ID van producten die een consument heeft bekeken, in zijn mandje heeft gelegd en/of gekocht heeft op de website van de adverteerder. Optimalisering NVT

In een app-omgeving krijgt uw apparaat een advertentie-ID toegewezen (in plaats van een cookie-ID). Dit is een alfanumeriek identificatiemiddel dat beschikbaar wordt gesteld door een platform of besturingssysteem (zoals Apple iOS of Google Android). Hiermee kunnen applicatieontwikkelaars en derden een specifiek apparaat in een applicatie-omgeving herkennen en bepaalde informatie aan een gebruiker koppelen. Voorbeelden van advertentie-ID's zijn mobiele advertentie-ID' s (Maid's) zoals Apple' s “IDFA” en Google's advertentie-ID.  Een advertentie-ID wordt samen met de gebruikersgegevens die het verzamelt, gebruikt bij de uitvoering van onze diensten, inclusief voor op interesses gebaseerde advertenties.

hoe we informatie delen

het delen van informatie bij het leveren van onze diensten

Cliënten: We gebruiken de informatie die in deze privacyverklaring wordt beschreven om diensten te leveren aan onze cliënten (of agenten die handelen namens cliënten), waaronder het delen van, in licentie geven van of onze cliënten toegang verstrekken tot de informatie. Voor onze coöperatieve database (i-Behaviour en Conexance) delen we informatie binnen de coöperatie met deelnemende leden van de coöperatie, evenals met andere delen van het Choreograph-bedrijf (zie hoofdstuk over Informatiebronnen waarin wordt beschreven hoe we informatie verkrijgen van andere delen van ons bedrijf).

Interne groepsbedrijven: We delen ook intern informatie met onze groepsbedrijven: WPP en GroupM en hun agentschappen, waaronder Mindshare, MediaCom, Wavemaker, Essence, m/SIX, GroupM Nexus , GTB en CMI.

Dienstverleners: We delen ook informatie met externe leveranciers die namens ons en/of onze cliënten diensten en functies uitvoeren bij het leveren van de diensten, zoals bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het leveren van advertenties, waaronder platforms aan de vraagzijde, advertentienetwerken, advertentie-uitwisselingen en advertentieservers, evenals fulfilmenthuizen voor offline marketingcampagnes, dienstverleners die betrokken zijn bij technologie of klantenondersteuning, activiteiten, web- of gegevenshosting/-opslag, facturering, boekhouding, beveiliging, marketing, gegevensbeheer, validatie, verbetering of hygiëne, of die ons anderszins helpen bij het leveren, ontwikkelen, onderhouden en verbeteren van onze diensten en producten.

Overig: Voor Choreograph Create kunnen we creatieve video-inhoud delen met YouTube via YouTube API Services die op het YouTube-platform moeten worden weergegeven ten behoeve van onze klanten. Op deze services zijn de Servicevoorwaarden van YouTube (https://www.youtube.com/t/terms),het Privacybeleid (http://www.google.com/policies/privacy) en de Servicevoorwaarden van YouTube API-services (https://developers.google.com/youtube/terms/api-services-terms-of-service) van toepassing. We zijn niet verantwoordelijk voor de content of privacypraktijken van diensten van derden. We raden u aan om het privacybeleid van de services van derden die u gebruikt goed te bekijken. Je kunt de toegang tot de YouTube API-services intrekken via de pagina Beveiligingsinstellingen van Google op https://myaccount.google.com/permissions.

informatie delen voor juridische doeleinden:

We kunnen persoonsgegevens delen met derden (inclusief wetshandhaving, auditors en toezichthouders) voor:

 • Het naleven van juridische procedures of een regelgevend onderzoek (bijv. een dagvaarding of gerechtelijk bevel)
 • Het afdwingen van onze servicevoorwaarden, dit privacybeleid of andere contracten met u, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen ervan
 • Het reageren op claims dat content de rechten van derden schendt
 • Het beschermen van de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van ons, ons platform, onze klanten, onze agenten en gelieerde ondernemingen, de gebruikers en/of het publiek. We kunnen ook informatie verstrekken aan andere bedrijven en organisaties (inclusief wetshandhaving) voor fraudebescherming en spam-/malwarepreventie en soortgelijke doeleinden.

informatie delen voor bedrijfsdoeleinden

Overdracht van gegevens bij wijziging van zeggenschap: Als een ander bedrijf ons of alle of een groot deel van de activa van ons bedrijf overneemt door middel van een consolidatie, fusie, overname van activa of een andere transactie, behouden we ons het recht voor om alle informatie (met inbegrip van alle informatie die u via de pagina 'contact' hebt verstrekt) die we hebben of beheren over te dragen aan de aankopende partij en die informatie kan worden gebruikt door de aankopende partij bij haar activiteiten.

Informatie delen bij een zakelijke transactie: We kunnen ook persoonlijke informatie delen in het geval van een grote zakelijke transactie, waaronder bijvoorbeeld een fusie, investering, overname, reorganisatie, consolidatie, faillissement, liquidatie of verkoop van sommige of al onze activa, of met het oog op due diligence in verband met een dergelijke transactie.

gegevensbeveiliging

Het handhaven van de privacy van de persoonlijke gegevens van consumenten is voor ons erg belangrijk, wat betekent dat we er zorgvuldig mee omgaan en speciale aandacht besteden aan onze veiligheidsmaatregelen om deze informatie te beschermen tegen datalekken. We volgen de branchestandaarden om ons te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot, bewaring van en openbaarmaking van informatie. Dit omvat fysieke, elektronische en beheeractiviteiten om de integriteit van, de toegang tot en het gebruik van informatie te beschermen.

Choreograph erkent het belang van een uitgebreid gegevensbeveiligingsprogramma en de noodzaak om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verwerken nauwkeurig en veilig worden bijgehouden. We maken gebruik van technische, organisatorische en administratieve beveiligingsmaatregelen om de informatie die we in ons bezit hebben te beschermen. We gebruiken meerdere beveiligingslagen, met een combinatie van state-of-the-art firewallbescherming, streng gecontroleerde toegang en andere beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen ongeoorloofd gebruik of wijziging van onze gegevens.

bewaring

Choreograph volgt het beleid van WPP inzake gegevensbewaring en informatie en bewaart geen gegevens die niet vereist zijn voor onze dagelijkse activiteiten of om diensten te verlenen aan onze klanten. Onze bewaartermijn zal variëren en hangt af van het soort gegevens, het doel dat het dient bij het leveren van producten en diensten aan onze klant en om te voldoen aan contractuele verplichtingen van de klant. In alle gevallen voldoen we aan de respectieve wet- en regelgeving, contractuele verplichtingen en verwijderen we de gegevens wanneer dit vereist is.

Choreograph kan ook persoonsgegevens opslaan en bewaren die zijn gedeïdentificeerd of volledig geanonimiseerd, zodat het geen persoonsgegevens meer zijn. Dat kan gaan om gegevens die worden geaggregeerd, zodat ze niet langer een individu identificeren, en die voornamelijk worden gebruikt voor inzichten en planningsdoeleinden.

internationale overdracht van persoonsgegevens

Choreograph is een wereldwijd bedrijf en levert haar diensten aan klanten in meerdere regio's en landen.

Waar mogelijk slaan we persoonsgegevens lokaal op, bijvoorbeeld in de EU (voor EMEA en het VK), Taiwan, Singapore en China (voor APAC) en de VS (voor Noord-Amerika), afhankelijk van de locatie van de consument.

In de volgende scenario's kan het echter nodig zijn om persoonlijke informatie buiten deze locaties over te dragen:

 • Wanneer we verplicht zijn om informatie over te dragen aan onze klanten of onze dienstverleners in andere locaties dan waar onze gegevens zijn opgeslagen.
 • Wanneer onze engineering- of ondersteuningsteams "toegang" (inclusief toegang op afstand) moeten hebben tot persoonlijke informatie buiten de locatie waar ze zijn gevestigd om onze systemen en platforms te bouwen, onderhouden en/of monitoren.
 • Wanneer we een crossfunctioneel of cross agency team hebben dat de diensten levert, dat op verschillende locaties kan zijn gevestigd en toegang moet hebben tot de persoonlijke informatie vanop verschillende locaties.

Wanneer we deze internationale overdrachten uitvoeren, zorgen we ervoor dat ze voldoen aan alle toepasselijke lokale gegevensbeschermings- en privacywetten.

lidmaatschap van sectorverenigingen

Choreograph is een actief lid van sectorverenigingen die het beleid rond online consumentenprivacy sturen in het kader van internet-based advertising, waaronder: de Digital Advertising Alliance (DAA), de European Digital Advertising Alliance (eDAA) en het IAB Transparency and Consent Framework (IAB TCF). Choreograph voldoet aan de DAA-zelfreguleringsprincipes en het IAB TCF-beleid. We zijn van mening dat deze codes en principes bijdragen aan de bescherming van de privacy van consumenten.

Bezoek ons Portaal voor consumentenvoorkeuren voor meer informatie over het uitoefenen van uw privacyrechten via de NAI en DAA opt-outmechanismen.

 

portaal voor consumentenvoorkeuren

Choreograph streeft ernaar onze klanten privacy first-oplossingen te bieden en privacy in te bedden in het ontwerp van onze producten en diensten. We erkennen de controle die u moet krijgen met betrekking tot beslissingen die we nemen over hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt. Dit voorkeurencentrum is in het leven geroepen om u te voorzien van een eenvoudig, transparant proces om uw rechten uit te oefenen op grond van de privacyregelgeving.

We willen u zoveel mogelijk informatie geven om een weloverwogen beslissing te nemen. Er zijn een aantal verschillende manieren om uw rechten uit te oefenen via dit portaal. De verschillende methoden zijn afhankelijk van het land waar u woont en het type gegevens dat we over u hebben.

Vanwege de aard van de diensten die we aan onze klanten leveren, gaan we anders om met uw online gegevens en uw offline gegevens. Voor meer informatie over onze diensten kunt u het hoofdstuk over het privacybeleid lezen op Onze diensten. Dit Portaal voor consumentenvoorkeuren kan worden gebruikt om uw rechten met betrekking tot zowel offline als online gegevens uit te oefenen. We zullen zo snel mogelijk trachten te reageren op uw verzoek, maar in elk geval binnen de termijnen die vereist zijn volgens de privacywetgeving in uw land.

uw informatie

We hebben een gebruiksvriendelijk portaal voor u gemaakt om te bepalen hoe we uw digitale persoonsgegevens gebruiken.  Dergelijke gegevens zijn zowel persoonsgegevens die we online over u verzamelen en kunnen bestaan uit online ID's, apparaat- en browsergegevens, informatie over de online activiteit en locatiegegevens (zie hoofdstuk x voor een beschrijving van deze soorten gegevens) en uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, telefoonnummer en postadres.

Het type persoonsgegevens dat we verzamelen kan veranderen, afhankelijk van waar u zich bevindt, omdat we niet in alle regio's al onze diensten leveren.   Klik hier voor meer informatie over welke gegevens we over u bijhouden en hoe u uw offline gegevens kunt beheren.  De keuzes die u via onze portal maakt over hoe we uw digitale persoonsgegevens kunnen gebruiken, zijn alleen van toepassing op de specifieke browser of het apparaat dat u gebruikt. Voor andere manieren om uw rechten uit te oefenen, zie hieronder.

Bevindt u zich echter in China, stuur dan een e-mail naar privacy@choreograph.com om uw gegevens te beheren en uw rechten uit te oefenen.

hoe we uw gegevens gebruiken om uw identiteit te verifiëren

We kunnen u vragen om uw identiteitsbewijs te verstrekken om uw identiteit te verifiëren voordat we de gegevens aan u vrijgeven. We doen dit om ervoor te zorgen dat we uw gegevens alleen aan u verstrekken en ze te beschermen tegen onrechtmatige toegang van derden. We zullen uw identificatie niet delen of gebruiken in een van onze diensten of voor een ander doeleinde dan het verifiëren van uw identificatie.

andere manieren om uw rechten uit te oefenen

In browsers kunt u cookies op de volgende manier weigeren of verwijderen:

 • De instellingen van uw browser aanpassen zodat deze cookies weigert of verwijdert, door de aanwijzingen in uw browserinstellingen te volgen. Meer informatie over hoe u dit kunt doen, vindt u hier.
 • De cookie-instellingen aanpassen op het niveau van de eigenaar van de website. Deze instelopties kunnen per website-eigenaar verschillen.
 • Afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties via het 'YourAdChoices' -programma van de Digital Advertising Alliance (DAA) voor webomgevingen, dat hier beschikbaar is:
  – Voor de VS – https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
  – Voor Canada – https://youradchoices.ca/en/tools
  – Voor Europa en het VK – https://youronlinechoices.com/ (selecteer eerst waar u zich bevindt en klik op 'Uw advertentiekeuzes')

U kunt advertentietracking ook beperken in app-omgevingen voor mobiele apparaten en Over The Top (OTT) -televisietoestellen die via de volgende methoden aan uw advertentie-ID zijn gekoppeld.

 • Ga naar de privacy-instelling op uw mobiele apparaat en/of uw OTT-televisietoestel en selecteer 'Beperk advertentietracking' om op interesses gebaseerde advertenties via de toepasselijke advertentie-ID te stoppen. Opmerking: u dient de instructies van de fabrikant van uw apparaat te raadplegen voor de meest effectieve en up-to-date methoden om u af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties via uw apparaten.
 • Afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties via het 'YourAdChoices' -programma van de Digital Advertising Alliance (DAA) voor app-omgevingen, dat hier beschikbaar is:
  – Voor de VS – https://youradchoices.com/control
  – Voor Canada – https://youradchoices.ca/en/tools

privacyrechten van personen in het VK, de EER en Zwitserland

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, bij te werken, te wijzigen, te verwijderen, het gebruik ervan te beperken of een kopie ervan te verkrijgen in een gemakkelijk leesbare vorm. In bepaalde omstandigheden kunt u ook vragen dat Choreograph uw persoonsgegevens overdraagt aan een derde partij en hebt u het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik ervan voor marketingdoeleinden. Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, dan hebt u ook het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. Houd er rekening mee dat uw intrekking van de toestemming geen afbreuk zal doen aan de rechtmatigheid van onze verwerking van uw persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.

Als u een of meer van deze rechten wilt uitoefenen, gebruik dan ons Portaal voor consumentenvoorkeuren of stuur een e-mail naar privacy@choreograph.com.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u niet tevreden bent met de manier waarop we met uw persoonsgegevens zijn omgegaan.

privacyrechten van personen in Californië

Bekijk deze hier.

privacyrechten van wereldwijde gebruikers

We have provided a mechanism to enable all consumers, regardless of your region to opt out of future processing and request deletion of your personal information through our Portaal voor consumentenvoorkeuren. Neem contact met ons op via privacy@choreograph.com als u vragen hebt over hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

klacht indienen

Als u klachten heeft of contact met ons wilt opnemen, gebruik dan het gedeelte Contact en we zullen ons best doen om eventuele klachten of zorgen die u heeft over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en behandelen, aan te pakken.

Als u om welke reden dan ook denkt dat we uw zorgen niet adequaat hebben aangepakt, kunt u contact opnemen met de toepasselijke gegevensbeschermingsautoriteit of toezichthoudende autoriteit in uw rechtsgebied en een formele klacht indienen.

contact

We hebben geprobeerd zo duidelijk mogelijk te zijn in dit Privacybeleid, maar als er iets is dat u niet begrijpt of als u meer informatie wilt, neem dan contact met ons op via privacy@choreograph.com of u kunt uw rechten uitoefenen via het Portaal voor consumentenvoorkeuren.

In de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland is Choreograph Limited de juridische entiteit die verantwoordelijk is voor de gegevens die Choreograph verzamelt. Buiten de EER en Zwitserland is de verantwoordelijke rechtsentiteit Choreograph LLC. Als u een persoon bent die in de EER of Zwitserland woont, kunt u contact opnemen met onze DPO via dpo@Choreograph.com.

Als u vragen, opmerkingen of bedenkingen hebt bij dit beleid, kunt u ons bereiken via e-mail of post op:

Europa:
Choreograph Limited
DPO@choreograph.com
Choreograph, Sea Containers, 18 Upper Ground, Londen, SE1 9PT– t.a.v.: Functionaris voor gegevensbescherming

Buiten Europa:
Choreograph LLC
Privacy@choreograph.com
Choreograph, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY, 10007, VS – t.a.v.: Director of Privacy

wijzigingen in het beleid

Houd er rekening mee dat vanwege de veranderende aard van privacywetten en -regelgeving, digitale technologieën en ons bedrijf, we dit privacybeleid van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Lees dit privacybeleid regelmatig, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen (we zullen de ingangsdatum bovenaan de pagina steeds aanpassen, zodat u weet wanneer wijzigingen zijn doorgevoerd).