global privacy policy (latvian)

Pēdējoreiz atjaunināts: January 21, 2022

Choreograph ir globāls datu un tehnoloģiju uzņēmums, kas saviem klientiem ar visu savu produktu un pakalpojumu klāstu nodrošina dažādus uz datiem balstītus mārketinga risinājumus. Mēs esam WPP tīkla uzņēmums un cieši sadarbojamies ar citiem uzņēmumiem visā WPP tīklā, tostarp GroupM un tā aģentūrām, īpaši izmantojot dažas GroupM tehnoloģijas un produktus. Lai iegūtu plašāku informāciju par WPP un GroupM, noklikšķiniet šeit.

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt jums, patērētājam, informāciju par to, kā mēs varam apkopot un apstrādāt jūsu personisko informāciju (dažreiz sauktu par “personas datiem” vai “personu identificējošu informāciju”). Tas attiecas gan uz tiešsaistē, gan bezsaistē esošo personisko informāciju, kā paskaidrots mūsu Patērētāju preferenču portālā. 

Šī ir globāla privātuma politika. Ja jūs piekļūstat šai politikai no ES, lūdzu, izlasiet arī sadaļu par Personu tiesībām uz privātumu Apvienotajā Karalistē, EEZ un Šveicē. Ja esat Kalifornijas iedzīvotājs, lūdzu, izlasiet arī sadaļu par Personu tiesībām uz privātumu Kalifornijā.

Citas privātuma politikas

Šī privātuma politika neattiecas uz personisko informāciju, kas ievākta, izmantojot Choreograph vietni www.choreograph.com. Šo informāciju var atrast šeit.

Ja vēlaties uzzināt, kā jūsu personiskā informācija ir tikusi izmantota personāla atlases procesā, jūs varat atrast personāla atlases privātuma politiku šeit.

Mēs iesakām izlasīt visu privātuma politiku, tomēr, ja vēlēsieties izmantot tālāk norādītās satura saites, tiks atvērtas atsevišķas sadaļas:

***

Mūsu pakalpojumi

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par pakalpojumiem, kurus mēs piedāvājam saviem Klientiem. Mūsu “Klienti” ir uzņēmumi, kas tieši sadarbojas ar patērētājiem, piemēram, reklāmdevēji, kas savus produktus un pakalpojumus pārdod patērētājiem. Mēs savus pakalpojumus nepiedāvājam tieši patērētājiem. Mēs strādājam ar Klientiem tieši vai ar aģentu (piemēram, datu vai mediju iegādes aģentu) starpniecību, kas darbojas Klienta vārdā.

Mūsu Klienti izmanto mūsu pakalpojumus, lai palīdzētu viņiem nodrošināt patērētājiem efektīvu un atbilstošu reklāmu tiešsaistē un bezsaistē. Mēs palīdzam reklāmdevējiem izprast viņu pašreizējo klientu intereses, preferences un vajadzības, kā arī palīdzam atrast potenciālos jaunos klientus visos mediju kanālos. Mūsu pakalpojumi sniedz Klientiem vienotu un visaptverošu priekšstatu par viņu esošajiem un potenciālajiem klientiem un ļauj sniegt reklāmu tieši tiem patērētājiem, kurus, visticamāk, interesētu viņu piedāvātie produkti un pakalpojumi.

Mūsu “Pakalpojumus” var plaši definēt trīs aktivitāšu kategorijās: sinhronizēšana, veidošana un izpilde, kā aprakstīts tālāk.

Sinhronizēt… CIzveidot… Izpildīt…
Datu pievienošana Datu bagātināšana Plānošana
Datu tīrīšana Analītika Aktivizēšana
Datu saskanības noteikšana Modelēšana Mērīšana un ziņošana
ID atpazīšana Segmentēšana
Profilēšana
Simulācija

Katra iepriekš minētā pakalpojuma aprakstu skatiet sadaļā Apstrādes nolūki.

Mūsu tehnoloģijas un produkti

Tālāk ir sniegts pārskats par produktiem un tehnoloģijām, ko izmantojam savu Pakalpojumu sniegšanai.

Pakalpojuma nosaukums Pakalpojuma apraksts
ID Graph Identitātes grafs izmanto grafu tehnoloģijas un mašīnmācīšanos, lai atklātu sakarus un attiecības starp cilvēkiem, vietām un darbībām. Tas sniedz holistisku skatījumu uz patērētāja identitāti, apvienojot pirmās un trešās puses datu kopas, kas nodrošina visaptverošu atribūtu kopumu par patērētāju vai mājsaimniecību (piemēram, demogrāfiju, psihogrāfiju, interesēm, iepirkšanās paradumiem, ieskatu veselības jomā utt.). Tas ļauj Choreograph nodrošināt datu saskanības noteikšanu, ID atpazīšanu, ieskatu par patērētāju, bagātināšanu, modelēšanu un segmentēšanas pakalpojumus.
ID Graph Network (IDN) Identitātes grafa pamatā ir identitātes grafu tīkls. Tas ietver dažādas datu kopas, no kurām grafs saņem datus, tostarp Klienta pirmās puses datus, trešās puses licencētus datus, kā arī Choreograph īpašumā esošās datu kopas, kas aprakstītas tālāk, tostarp: Audience Origin; i-Behaviour (ASV, Kanāda, Apvienotā Karaliste), Conexance (Francija), AmeriLINK (ASV) un mPlatform (globāli).
Audience Origin Audience Origin ir mūsu ik ceturksni veiktā patērētāju aptauja, ko veic mūsu uzticamie paneļa pakalpojumu sniedzēji visā pasaulē. Mēs uzdodam patērētājiem vairākus specifiskus jautājumus par viņu uzvedību medijos, pirkumu kategorijām, mediju saskarpunktiem, psihogrāfiju un demogrāfiju, lai labāk izprastu viņu motivāciju, uzvedību un attieksmi. Aptaujas atbildes tiek apvienotas (vai apkopotas), lai izprastu patērētāju vispārējo attieksmi, kā arī mediju plānošanas un iegādes nolūkā. Dažos gadījumos mēs saņemam arī individuālu respondentu līmeņa datus, kas tiek izmantoti modelēšanai un aktivizēšanai.
Fusion Sapludināšana izmanto mākslīgā intelekta tehnoloģijas, lai sniegtu datu bagātināšanas un datu saskanības noteikšanas pakalpojumus mūsu Klientiem, izmantojot aptauju datus, kas iegūti no Audience Origin, kā arī auditorijas datus no mPlatform un citiem licencētiem trešo pušu datu avotiem.
Strategy Simulator Mūsu stratēģijas simulators palīdz simulēt vai prognozēt patērētāju uzvedības un tirgus dinamikas izmaiņu ietekmi uz klienta biznesu, izmantojot sintētiskās populācijas no aptaujas datiem, kas iegūti no Audience Origin. Tas palīdz mūsu Klientiem tālredzīgi plānot mediju iegādi.
iBehaviour (ASV un Kanāda) iBehavior ir sadarbības datu bāze ASV un Kanādā, kuras kooperatīvie biedri var sniegt par saviem patērētājiem B2B un B2C informāciju, lai to var izmantot un no tās gūt labumu citi biedri. Šī informācija ietver personas datus, piemēram, vārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, kā arī darījuma/pirkuma informāciju, piemēram, iegādātās preces un pakalpojumus, darījuma vērtību, darījuma datumu utt. Šos datus mūsu Klienti iegūst tieši no saviem klientiem, kad tie veic pirkumus, reģistrējas, izmantojot tīmekļa vietni vai kādā citā veidā, un piekrīt, ka viņu personas informācija tiek kopīgota ar trešajām personām, piemēram, Choreograph.
Kooperatīvam sniegtā informācija ļauj kooperatīva biedriem sūtīt reklāmu (tiešsaistē un bezsaistē) patērētājiem, pamatojoties uz viņu līdzšinējiem iepirkšanās paradumiem, kā arī citu dzīvesveida, ģeogrāfisko un demogrāfisko informāciju. Izmantojot šo kooperatīvu, Choreograph sniedz dalībniekiem modelēšanas pakalpojumus (lai atrastu potenciālos klientus), atkārtotas aktivizēšanas un optimizēšanas pakalpojumus (lai palīdzētu atjaunot saiknes ar bijušajiem klientiem) un datu bagātināšanu (pievienojot datu mainīgos lielumus dalībnieka esošajam klientu failam).

Conexance (Francija)
iBehaviour (Apvienotā Karaliste)

Conexance un iBehaviour ir mūsu sadarbības datu bāzes attiecīgi Francijā un Apvienotajā Karalistē.
Choreograph saskaņā ar VDAR ir datu apstrādātājs, kas rīkojas tikai pēc savu biedru pieprasījuma un viņu vārdā, lai apstrādātu personisko informāciju un sniegtu šādus pakalpojumus: modelēšana (palīdz atrast potenciālos klientus), atkārtota aktivizēšana un optimizēšana (palīdz atjaunot saikni ar bijušajiem klientiem) un datu bagātināšana (pievieno datu mainīgos lielumus dalībnieka esošajam klientu failam). Tas palīdz biedriem īstenot savas mārketinga kampaņas pa pastu, e-pastu, ar īsziņām vai tiešsaistē.
AmeriLINK
(ASV)
AmeriLINK ir mūsu patentēta patērētāju datu bāze ASV, kurā tiek apkopota, glabāta un organizēta informācija par patērētājiem un mājsaimniecībām, tostarp demogrāfiskie un psihogrāfiskie dati, dati par veselību un labklājību, dati par dzīves notikumiem, darījumu/pirkumu dati, attieksmes dati un finanšu rādītāji. Izmantojot mūsu patērētāju datu bāzi, Choreograph sniedz AmeriLINK klientiem modelēšanas pakalpojumus, tostarp modelēšanu pēc līdzīgām pazīmēm, datu bagātināšanas pakalpojumus (datu mainīgo pievienošanu klienta esošajam klientu failam), datu higiēnas pakalpojumus (piemēram, adrešu standartizāciju, slāpēšanu) un sarakstu nomas pakalpojumus.
Mēs esam reģistrēti kā datu brokeri Kalifornijā un Vermontā.
AmeriLINK Activate Activate ir viens no Choreograph aktivizācijas kanāliem. Klienti var izmantot Activate pašapkalpošanās veidā vai pārvaldītā pakalpojumā, kas ļauj Klientiem augšupielādēt savus pirmās puses datus platformā, piekļūt papildu trešo pušu licencētiem un īpašumā esošiem datiem un novirzīt auditorijas uz DSP un sociālajiem kanāliem aktivizēšanai tiešsaistē.
mPlatform [m]PLATFORM ir auditorijas izpētes risinājums, kas ļauj veidot personalizētas patērētāju attiecības plašā mērogā. Tas apkopo datus par mediju izmantošanas paradumiem, lai ļautu Choreograph gūt ieskatu par patērētāju interesēm, preferencēm un dzīvesveidu, kā arī izveidot patērētāju profilus. Mēs izmantojam šo rīku, lai sniegtu saviem Klientiem ieskatu par patērētājiem, kā arī modelēšanu (tostarp modelēšanu pēc līdzīgām pazīmēm). mPlatform ir arī aktivizācijas platforma, kas ļauj mums aktivizēšanas nolūkā novirzīt auditoriju uz pieprasījumplatformu (DSP). Plašāku informāciju par mPlatform skatiet šeit.
Proteus Proteus apstrādā programmiskos datus, kas iegūti, iegādājoties medijus. Šis rīks saņem, saskaņo un normalizē žurnāla līmeņa datus visās mūsu aģentūru programmu aktivitātēs, kas ļauj mums sniegt šādus pakalpojumus Klientiem: modelēšana, analīze, mediju plānošana un kampaņu pārskati.

Kādu informāciju mēs apkopojam

Sniedzot mūsu Pakalpojumus, mēs apkopojam un izmantojam dažādu informāciju, kas ietver personisko informāciju:

Identifikatori (“ID”). 

 • Bezsaistes identifikatori, tostarp pilns vārds, uzvārds, tālruņa numurs;
 • Tiešsaistes identifikatori, tostarp e-pasta adrese, IP adrese, sīkfailu ID, ierīču ID, tostarp mobilās reklāmas ID (MAID), piemēram, Apple “IDFA” un Google reklāmas ID;
 • Choreograph patentētais(-ie) identifikators(-i), kas unikāli identificē patērētājus tā identitātes vidē, tostarp “K-LINK”, “ChoreoID”, “[mP]ID”; un
 • Citi identifikatori, ko mēs varam saņemt no trešajām pusēm, tostarp uz aptauju atbildošo patērētāju aptauju vai paneļu identifikatori, vai no trešajām pusēm pievienojušos partneru identifikatori.

Darījuma un pirkuma dati, tostarp produkta kategorija (piemēram, rotaslietas, apģērbs, mājdzīvnieki, ceļojumi, sports) un pirkuma informācija (piemēram, pasūtījumu skaits, iztērētā vērtība, maksājuma veids, pirkuma veids). Mēs neapkopojam bankas informāciju, kredītkartes informāciju vai citu finanšu konta līmeņa informāciju. Mēs izmantojam arī modelētus darījumu datus par patērētāja iespējamību vai “tieksmi” iegādāties konkrētu zīmolu vai produktu.

Informācija par ierīci un pārlūku, tostarp pārlūka veids un versija, pārlūka valoda, operētājsistēma un savienojuma veids (piemēram, vadu vai bezvadu).

Informācija par darbībām tiešsaistē, tostarp lapas URL (vai lapas URL kategorija), vietne/lapa, no kuras patērētājs ieradies pirms reklāmas skatīšanas, tiešsaistes darbības datums un laiks, vietnes apmeklējumu biežums, vietnē izmantotie meklēšanas vārdi un mijiedarbība ar reklāmu (piemēram, vai jūs noklikšķināt uz reklāmas).

Demogrāfiskā informācija, tostarp vecums, dzimums, ienākumi, ģimenes stāvoklis, mājsaimniecības stāvoklis, izglītība, etniskā izcelsme.

Psihogrāfiskā informācija, tostarp interese, dzīvesveids, attieksme, personības iezīmes

Atrašanās vietas dati, tostarp pasta adrese, IP adrese (kas tiek konvertēta kā atrašanās vietas dati valsts, reģiona vai pasta indeksa līmenī) vai īpašumu/māju (ASV) platuma/garuma dati.

Ne visa iepriekš minētā informācija tiek apkopota un izmantota visos reģionos, kuros tiek piedāvāti Pakalpojumi. Ja vēlaties noskaidrot, kāda jūsu personiskā informācija ir mūsu rīcībā, lūdzu, izmantojiet mūsu Patērētāju preferenču portālu.

Kā mēs izmantojam šo informāciju

Tālāk esošajā tabulā ir aprakstīti mērķi, kuriem mēs izmantojam dažādu veidu informāciju, sniedzot savus Pakalpojumus. Katrs no šiem nolūkiem ir aprakstīts sadaļā Apstrādes nolūki. Papildus tālāk norādītajiem mērķiem mēs varam izmantot visu ievākto informāciju vai tās kombinācijas, lai atklātu vai novērstu krāpšanu, aizstāvētu savas likumīgās tiesības un ievērotu likumus.

Sinhronizēšana

Informācijas veids Kā mēs izmantojam šo informāciju
Datu pievienošana Datu higiēna Datu saskanības noteikšana ID atpazīšana
Vārds un uzvārds
Pasta adrese
E-pasta adrese
Tālruņa numurs
Tiešsaistes identifikatori, tostarp IP adrese, sīkfaila ID, mobilās reklāmas ID, ierīces ID
Aptaujas vai paneļa ID ✓ (slāpēšana)
Atbildes uz aptaujas jautājumiem
Pirkumu un darījumu dati
Informācija par ierīci un pārlūkprogrammu
Informācija par aktivitāti tiešsaistē
Atrašanās vietas informācija

Izveidošana

Information Type How we use this information
Datu bagātināšana Analītika Modelēšana Segmentēšana Profilēšana Simulācija
Vārds un uzvārds
Pasta adrese
E-pasta adrese
Tālruņa numurs
Tiešsaistes identifikatori, tostarp IP adrese, sīkfaila ID, mobilās reklāmas ID, ierīces ID
Aptaujas vai paneļa ID
Atbildes uz aptaujas jautājumiem
Pirkumu un darījumu dati
Informācija par ierīci un pārlūkprogrammu
Informācija par aktivitāti tiešsaistē
Atrašanās vietas informācija

Izpildīšana

Information Type How we use this information
Plānošana Aktivizēšana Mērīšana un ziņošana
Vārds un uzvārds
Pasta adrese
E-pasta adrese
Tālruņa numurs
Tiešsaistes identifikatori, tostarp IP adrese, sīkfaila ID, mobilās reklāmas ID, ierīces ID
Aptaujas vai paneļa ID
Atbildes uz aptaujas jautājumiem
Pirkumu un darījumu dati
Informācija par ierīci un pārlūkprogrammu
Informācija par aktivitāti tiešsaistē
Atrašanās vietas informācija

Apstrādes nolūki

Pakalpojumi Apstrādes nolūki Mērķu apraksts
Sinhronizēšana Datu pievienošana Klienta datu ievietošana Choreograph datu vidē vai trešās puses viesotas tīrās telpas vidē.
Trešo personu licencētu datu ievadīšana Choreograph tehnoloģiju platformās.
Datu higiēna Klienta datu tīrīšana, tostarp sapludināšana/dzēšana, adrešu standartizācija un slāpēšana.
Datu saskanības noteikšana Klienta datu saskanības noteikšana ar Choreograph īpašumā esošajā datu bāzē reģistrētiem patērētājiem.
Bezsaistes un tiešsaistes datu saskanības noteikšana, piemēram, bezsaistē savākto datu (kā vārds, pasta adrese utt.) saskaņošana ar jūsu tiešsaistes darbībām vai tiešsaistes identifikatoriem (kā ierīces ID, sīkfaila ID utt.).
Saskanības noteikšana dažādās ierīcēs, lai noteiktu, vai divas vai vairākas ierīces pieder vienam lietotājam vai mājsaimniecībai.
ID atpazīšana Klientam piederoša viena klienta skata izveide zināmiem un nezināmiem klientiem.
Unikāla ID piešķiršana patērētājiem, tostarp Choreograph īpašuma ID
Izveidošana Datu bagātināšana Klienta datu uzlabošana, pievienojot (vai papildinot) patērētāju datus no Choreograph īpašumā esošās datu bāzes.
Analītika Datu vākšanas izmantošana, lai izprastu vai gūtu ieskatu par patērētāju interesēm, motivāciju, uzvedību un izvēlēm. Tas var būt individuāla patērētāja līmenī, apkopojošā grupā vai populācijas līmenī.
Modelēšana Modeļu (vai “noteikumu” kopuma) izveide, kas paredz patērētāju uzvedību vai norāda uz iespējamām patērētāju īpašībām.
Segmentēšana Patērētāju grupu (dažreiz sauktu par segmentiem, auditorijām vai sarakstiem) izveide, pamatojoties uz vienādiem vai līdzīgiem atribūtiem, nosacījumiem, vajadzībām vai preferencēm, ņemot vērā faktisko vai secināto informāciju.
Profilēšana Patērētāju marķēšana vai aprakstīšana, pamatojoties uz to iespējamām īpašībām, uzvedību un/vai demogrāfiju, ko izmanto modelēšanā, segmentēšanā un aktivizēšanā.
Simulācija Mārketinga potenciālo rezultātu testēšana, simulējot populācijas uzvedību, izmantojot Klienta datus un Choreograph datus.
Izpildīšana Plānošana Mediju pirkšanas plānošana visos kanālos, tostarp izmantojot automatizētus rīkus
Aktivizēšana Mērķauditorijas nogādāšana mediju pirkšanas un sociālajās platformās, kas paredzētas reklāmai tiešsaistē.
Sarakstu piegāde Klienta vai trešās puses izpildes centram bezsaistes reklamēšanai (piemēram, pa pastu, tālruni).
Mērīšana un ziņošana Reklāmas kampaņu rezultātu mērīšana un ziņošana par tiem.

Informācijas avoti

Mēs iegūstam informāciju no dažādiem avotiem, tostarp:

 • No mūsu Klientiem, kuri var izmantot mūsu Pakalpojumus savu datu ievietošanai mūsu platformās un izmantot mūsu sīkfailus un pikseļus, lai apkopotu datus no patērētājiem, kas apmeklē Klientu tīmekļa un lietotņu rekvizītus. Papildinformāciju par mūsu izmantotajiem sīkfailiem skatiet sadaļā Sīkfaili.
 • Tieši no patērētājiem, tostarp no patērētājiem, kas piekrīt piedalīties mūsu aptaujās, un izmantojot sīkfailus, pikseļus vai citas līdzīgas tiešsaistes tehnoloģijas tīmeklī un lietotņu rekvizītos. Papildinformāciju par mūsu izmantotajiem sīkfailiem skatiet sadaļā Sīkfaili.
 • No dažādām mūsu uzņēmuma daļām. Piemēram, mēs apkopojam informāciju par darījumiem, ko snieguši mūsu sadarbības uzņēmumu dalībnieki (i-Behaviour un Conexance), un pārveidojam šo informāciju dažādās vispārīgās produktu kategorijās, piemēram, “sieviešu apģērbi”, un “nesenības”, “biežuma” un “naudas” rādītājos, piemēram, sieviešu apģērbu pēdējā pasūtījuma datums, sieviešu apģērbu pasūtījumu skaits pēdējos 12 mēnešos, kopējā iztērētā summa un sieviešu apģērbu vidējā tēriņu vērtība pēdējos 12 mēnešos utt.
 • No publiskiem reģistriem, ja tādi ir pieejami attiecīgajās valstīs, piemēram, profesionālo un atpūtas licenču (piemēram, zvejas licences), pasta reģistriem (adrešu standartizācijai), slāpēšanas sarakstiem (piemēram, neizsaukšanas reģistri) un tautas skaitīšanas ierakstiem.
 • No mūsu uzticamiem trešo pušu partneriem. Daži no šiem partneriem var apvienot datus no dažādiem avotiem. 

Sīkfaili

Šajā sadaļā ir aprakstīti sīkfaili, ko mēs izmantojam, sniedzot mūsu Pakalpojumus Klientiem, tostarp ar interesēm vai uzvedību saistītām reklāmām. Tas ietver sīkfailus, kas var tikt ievietoti jūsu pārlūkprogrammā, apmeklējot mūsu Klientu tīmekļa objektus vai mūsu objektus, kas tiek rādīti mūsu Klientu reklāmās. Informāciju par sīkfailiem, ko mēs izmantojam mūsu korporatīvajā tīmekļa vietnē, skatiet mūsu tīmekļa vietnes politikā.

Sīkfails ir mazs burtu un ciparu teksta fails, kuru pārlūkprogrammā saglabā tīmekļa vietne vai trešās personas reklāmas serveris, vai cita trešā persona, kurš tīmekļa vietnei vai trešajai personai ļauj atpazīt šo pārlūku un atcerēties noteiktu informāciju par lietotāju. Mūsu mērķauditorijas noteikšanas sīkfailu nosaukums ir “Mookies”, un tie darbojas mūsu mookie1.com domēnā. Tie ir pastāvīgie sīkfaili (tie tiek uzglabāti, kamēr beidzas termiņš vai lietotājs tos dzēš/izņem), kuros ir unikālas, nejauši ģenerētas vērtības, kuras ļauj mūsu Pakalpojumiem atšķirt pārlūkus un ierīces, un kuri ir saistīti ar noteiktu informāciju par lietotāju. Mookie sīkfaili kopā ar attiecīgo lietotāja informāciju tiek izmantoti, lai sniegtu mūsu Pakalpojumus, tostarp uz interesēm balstītu reklāmu.

Tālāk esošajā tabulā sniegta informācija par mūsu Mookie sīkfailiem.

Sīkfaila darbības spēja Sīkfaila darbības spēja Sīkfailā ietvertā informācija Derīguma termiņš no pēdējās atsvaidzināšanas (dienas)
Mērķauditorijas noteikšana (klienta dati) Mērķauditorijas noteikšana un optimizēšana (lietotāja dati) Ziņošanas attiecināšana un drošība
id Y Y Y Unikālais sērijas numurs 395 dienas
ov N N Y Unikālais identifikators 395 dienas
mdata Y N N Unikālais sērijas numurs, izveides laikspiedols, sīkfaila versija 395 dienas
syncdata_<PARTNER> Y N N Unikālais sērijas numurs, izveidošanas laikspiedols, datu partnera apmeklētāja ID 10 dienas

Lietotnes vidē jūsu ierīcei tiks piešķirts reklāmas ID (nevis sīkfaila ID). Šis ir burtu un ciparu identifikators, kuru padara pieejamu platforma vai operētājsistēma (piemēram, Apple iOS vai Google Android) un kurš ļauj lietotnes izstrādātājiem un trešajām personām lietotnes vidē atpazīt konkrēto ierīci un noteiktu ar lietotāju saistītu informāciju. Reklāmas ID piemēri ietver mobilo reklāmas ID (MAID), piemēram, Apple “IDFA” un Google reklāmas ID. Reklāmas ID kopā ar lietotāja informāciju, ko tas apkopo, tiek izmantots, lai sniegtu mūsu Pakalpojumus, tostarp uz interesēm balstītu reklāmu.

Kā mēs dalāmies ar informāciju

Informācijas kopīgošana, sniedzot mūsu Pakalpojumus

Klienti: Mēs izmantojam šajā paziņojumā par konfidencialitāti aprakstīto informāciju, lai sniegtu Pakalpojumus saviem Klientiem (vai aģentiem, kas darbojas Klientu vārdā), kas var ietvert informācijas koplietošanu, licencēšanu vai atļauju mūsu Klientiem piekļūt informācijai. Mūsu sadarbības datu bāzē (i-Behaviour un Conexance) mēs dalāmies ar informāciju sadarbības ietvaros ar kooperatīva dalībniekiem, kā arī ar citām Choreograph uzņēmuma daļām (skatīt sadaļu Informācijas avoti, kurā aprakstīts, kā mēs iegūstam informāciju no citām mūsu uzņēmuma daļām).

Iekšējie grupas uzņēmumi: Mēs arī iekšēji kopīgojam informāciju ar mūsu grupas uzņēmumiem WPP un GroupM un to aģentūrām, tostarp Mindshare, MediaCom, Wavemaker, Essence, m/SIX, Xaxis, Finecast un CMI.

Pakalpojumu sniedzēji: Mēs kopīgojam informāciju arī ar trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kuri veic pakalpojumus un funkcijas mūsu un/vai mūsu Klientu vārdā, sniedzot Pakalpojumus, piemēram, uzņēmumiem, kuri ir atbildīgi par reklāmas sniegšanu, ieskaitot pieprasījumpuses platformas, reklāmas tīklus, reklāmas biržas un sludinājumu serverus, kā arī bezsaistes mārketinga kampaņu izpildes centrus, pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir iesaistīti tehnoloģiju vai klientu atbalsta, operāciju, tīmekļa vai datu mitināšanas/glabāšanas, norēķinu, grāmatvedības, drošības, mārketinga, datu pārvaldības, validēšanas, uzlabošanas vai higiēnas nodrošināšanā vai kā citādi palīdz mums sniegt, izstrādāt, uzturēt un uzlabot mūsu Pakalpojumus un produktus.

Informācijas apmaiņa juridiskiem mērķiem:

Mēs varam kopīgot personisko informāciju ar trešajām pusēm (tostarp tiesībaizsardzības iestādēm, auditoriem un regulatoriem), lai:

 • pakļautos tiesas procesam vai regulatīvajai izmeklēšanai (piemēram, pavēstei vai tiesas rīkojumam);
 • izpildītu mūsu pakalpojumu sniegšanas noteikumus, šo privātuma politiku un citus līgumus ar jums, tostarp veicot izmeklēšanu par iespējamiem to pārkāpumiem;
  atbildētu uz pretenzijām, ka jebkurš saturs pārkāpj trešo pušu tiesības;
 • aizsargātu mūsu, mūsu platformas, mūsu klientu, mūsu aģentu un filiāļu, tās lietotāju un/vai sabiedrības tiesības, īpašuma vai personisko drošību. Mēs varam arī sniegt informāciju citiem uzņēmumiem un organizācijām (tostarp tiesību aizsardzības iestādēm), lai nodrošinātu aizsardzību pret krāpšanu un surogātpastu/ļaunprogrammatūru un līdzīgiem mērķiem.

Informācijas kopīgošana korporatīviem mērķiem

Datu nodošana pēc kontroles maiņas: Ja cits uzņēmums iegādājas mūsu uzņēmumu vai pārpērk visus mūsu uzņēmuma aktīvus vai būtisku to daļu, veicot konsolidāciju, apvienošanos, aktīvu pirkšanu vai citu darījumu, mēs paturam tiesības nodot pārņēmējam visu informāciju (ieskaitot jebkuru informāciju, ko jūs, iespējams, sniedzāt, izmantojot lapu “Saziņa ar mums”), kas ir mūsu rīcībā vai atrodas mūsu kontrolē, un tā šo informāciju var izmantot savā uzņēmējdarbībā.

Informācijas kopīgošana korporatīva darījuma ietvaros: Mēs varam arī dalīties ar personisko informāciju liela korporatīva darījuma gadījumā, tostarp, piemēram, apvienošanās, investīciju, iegādes, reorganizācijas, konsolidācijas, bankrota, likvidācijas vai visu mūsu aktīvu pārdošanas gadījumā, vai uzticamības pārbaudes nolūkos, kas saistīti ar jebkuru šādu darījumu.

Datu drošība

Patērētāju personiskās informācijas privātuma saglabāšana mums ir ļoti svarīga, un tas nozīmē, ka mēs rūpējamies par drošības pasākumiem un pievēršam īpašu uzmanību, lai aizsargātu šo informāciju pret datu aizsardzības pārkāpumiem. Mēs ievērojam nozares standartus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi informācijai, tās saglabāšanu un izpaušanu. Tas ietver fiziskas, elektroniskas un pārvaldības darbības, kas nodrošina informācijas integritātes, piekļuves un izmantošanas aizsardzību.

Choreograph apzinās visaptverošas datu drošības programmas nozīmi un nepieciešamību nodrošināt, ka mūsu apstrādātie dati tiek uzturēti rūpīgi un droši. Lai aizsargātu mūsu rīcībā esošo informāciju, mēs izmantojam tehniskos, organizatoriskos un administratīvos aizsardzības pasākumus. Mēs izmantojam vairākus drošības līmeņus, apvienojot mūsdienīgu ugunsmūra aizsardzību, stingri kontrolētu piekļuvi un citus drošības pasākumus, lai pasargātu mūsu datus no nesankcionētas izmantošanas vai pārveidošanas.

Personiskās informācijas starptautiska pārsūtīšana

Choreograph ir globāls uzņēmums, kas sniedz savus Pakalpojumus Klientiem vairākos reģionos un valstīs.

Ja iespējams, mēs uzglabājam personisko informāciju vietējā līmenī, piemēram, ES (EMEA un Apvienotajā Karalistē), Taivānā, Singapūrā un Ķīnā (APAC), kā arī ASV (Ziemeļamerikā), atkarībā no patērētāja atrašanās vietas.

Tomēr mums var būt nepieciešams pārsūtīt personisko informāciju ārpus šīm atrašanās vietām šādos gadījumos: 

 • kad mums ir jāpārsūta informācija mūsu Klientiem vai mūsu Pakalpojumu sniedzējiem uz vietām, kas nav mūsu datu glabāšanas vietas; 
 • kad mūsu inženieru vai atbalsta komandām ir nepieciešams “piekļūt” (tostarp piekļūt attālināti) personiskajai informācijai ārpus atrašanās vietas, kur tās atrodas, lai izveidotu, uzturētu un/vai uzraudzītu mūsu sistēmas un platformas; 
 • ja mums ir starpfunkcionāla vai starpaģentūru komanda, kas sniedz Pakalpojumus, kas var atrasties dažādās vietās un kam ir nepieciešams apstrādāt personisko informāciju no dažādām vietām. 

Veicot šādu pārsūtīšanu starptautiskā mērogā, mēs nodrošinām, ka tā atbilst visiem piemērojamajiem vietējiem datu aizsardzības un privātuma likumiem.

Dalība nozares asociācijās

Choreograph ir aktīvs to nozares asociāciju biedrs, kuras regulē patērētāju tiešsaistes privātuma politiku interneta reklāmas kontekstā, tostarp: Tīkla reklāmas iniciatīva (NAI), Digitālās reklāmas alianse (DAA), Eiropas Digitālās reklāmas alianse (eDAA) un IAB Pārredzamības un piekrišanas sistēma (IAB TCF). Choreograph nodrošina atbilstību NAI rīcības kodeksam, DAA pašregulācijas principiem un IAB TCF politikai. Mēs uzskatām, ka šie kodeksi un principi palīdz aizsargāt patērētāju privātumu.

Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā izmantot savas privātuma tiesības, izmantojot NAI un DAA atteikšanās mehānismus, apmeklējiet mūsu Patērētāju preferenču portālu.

Mēs pilnībā atbalstām digitālās reklāmas nozares centienus palielināt uz interesēm balstītas reklāmas pārredzamību, izmantojot veselības segmentus. Lai uzzinātu vairāk par standarta un pielāgotiem interešu segmentiem, pamatojoties uz informāciju vai interesēm, kuras saistītas ar veselību un kuras mēs varam izmantot, lai sniegtu uz interesēm balstītu reklāmu, skatiet šeit.

Patērētāju preferenču portāls

Uzņēmums Choreograph ir apņēmies piedāvāt privātuma risinājumus mūsu Klientiem un iekļaut privātumu mūsu produktu un Pakalpojumu dizainā. Mēs atzīstam, ka jums ir jābūt iespējai kontrolēt lēmumus, ko mēs pieņemam par to, kā tiek izmantota jūsu personiskā informācija. Šis preferenču centrs ir izveidots, lai nodrošinātu jums vienkāršu un pārredzamu procesu jūsu tiesību izmantošanai saskaņā ar privātuma noteikumiem.

Mēs vēlamies sniegt jums pēc iespējas vairāk informācijas, lai jūs varētu pieņemt pamatotu lēmumu. Ir vairāki atšķirīgi veidi, kā varat izmantot savas tiesības, izmantojot šo portālu. Dažādās metodes ir atkarīgas no valsts, kurā dzīvojat, un no mūsu rīcībā esošajiem datiem par jums.

Ņemot vērā mūsu Klientiem sniegto Pakalpojumu raksturu, mēs jūsu tiešsaistes datus un jūsu bezsaistes datus apstrādājam atšķirīgi. Lai iegūtu plašāku informāciju par mūsu Pakalpojumiem, lūdzu, izlasiet privātuma politikas sadaļu. Šo patērētāju preferenču portālu varat izmantot, lai īstenotu savas tiesības gan attiecībā uz bezsaistes, gan tiešsaistes datiem. Mēs centīsimies atbildēt uz jūsu pieprasījumu pēc iespējas drīzāk, bet jebkurā gadījumā termiņā, kas noteikts jūsu valsts tiesību aktos, kas attiecas uz privātumu.

JŪSU DIGITĀLĀ INFORMĀCIJA

Mēs esam izveidojuši lietotājam draudzīgu portālu, kurā jūs varat kontrolēt, kā mēs izmantojam jūsu digitālos datus. Šie ir jūsu tiešsaistē esošie dati, kurus mēs apkopojam, un tie var ietvert tiešsaistes ID, ierīces un pārlūkprogrammas informāciju, tiešsaistes darbību informāciju un atrašanās vietas datus (šo datu veidu aprakstu skatiet sadaļā x). Mūsu apkopoto digitālo datu veids var atšķirties atkarībā no jūsu atrašanās vietas, jo mēs nenodrošinām visus mūsu Pakalpojumus visos reģionos. Lai uzzinātu vairāk par to, kādi digitālie dati ir mūsu rīcībā un kā jūs varat pārvaldīt savus digitālos datus, lūdzu, noklikšķiniet šeit.

Tomēr, ja jūs atrodaties Ķīnā, lūdzu, rakstiet uz privacy@choreograph.com, lai pārvaldītu savus datus un izmantotu savas tiesības.

JŪSU BEZSAISTES DATI

Šīs veidlapas varat izmantot, lai saprastu, kādi vēl dati par jums ir mūsu rīcībā papildus jūsu digitālajai informācijai; tie var ietvert jūsu personisko informāciju, piemēram, jūsu vārdu, tālruņa numuru un pasta adresi. Mūsu apkopoto bezsaistes datu veids var atšķirties atkarībā no jūsu atrašanās vietas, jo mēs nenodrošinām visus mūsu Pakalpojumus visos reģionos. Lai uzzinātu vairāk par mūsu rīcībā esošajiem bezsaistes datiem un to, kā varat pārvaldīt savus bezsaistes datus, noklikšķiniet šeit.

KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU INFORMĀCIJU, LAI PĀRBAUDĪTU JŪSU IDENTITĀTI

Mēs varam lūgt jums iesniegt personu apliecinošu dokumentu ar fotoattēlu, lai pārbaudītu jūsu identitāti, pirms mēs jums nododam datus. Mēs to darām, lai nodrošinātu, ka mēs jums sniedzam tikai jūsu informāciju, un aizsargātu to pret nelikumīgu trešo pušu piekļuvi. Mēs neizpaudīsim un neizmantosim jūsu identifikāciju nevienā no mūsu Pakalpojumiem vai citā nolūkā, kā vien lai pārbaudītu jūsu identitāti.

CITI VEIDI, KĀ IZMANTOT SAVAS TIESĪBAS

Pārlūkprogrammas vidē varat arī noraidīt vai dzēst sīkfailus šādā veidā:

 • Pielāgojot pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no sīkfailiem vai dzēstu tos, ievērojot norādījumus, kuri sniegti pārlūkpogrammas iestatījumos. Plašāka informācija par to, kā to izdarīt, ir pieejama šeit.
 • Pielāgojot sīkfailu iestatījumus tīmekļa vietnes īpašnieka līmenī. Šīs iestatījumu opcijas katram tīmekļa vietnes īpašniekam var būt atšķirīgas.
 • Atteikšanās no reklāmas, kas balstīta uz interesēm, izmantojot Digitālās reklāmas alianses (DAA) programmu “YourAdChoices” tīmekļa vidēm, pieejama šeit:
  – ASV – https://aboutcookies.orgaboutads.info/choices/
  – Kanāda – https://youradchoices.ca/en/tools
  – Eiropa un Apvienotā Karaliste – https://youronlinechoices.com/ (pēc atrašanās vietas izvēles noklikšķinot uz saites “Your ad choices” (Jūsu izvēles attiecībā uz reklāmu))

Reklāmu izsekošanu varat ierobežot arī mobilo ierīču un virspakalpojumu (OTT) TV ierīču lietotņu vidēs, kas savienotas ar jūsu reklāmas ID, izmantojot tālāk norādītās metodes. 

 • Dodoties uz savas mobilās ierīces un/vai OTT TV ierīces privātuma iestatījumiem un atlasot „Limit Ad Tracking” (Ierobežot reklāmas izsekošanu), lai pārtrauktu uz interesēm balstītu reklāmu rādīšanu, izmantojot piemērojamo reklāmas ID. Piezīme. Lai noskaidrotu efektīvākās un aktuālākās metodes, kā atteikties no reklāmām, kas balstītas uz interesēm, izmantojot savas ierīces, skatiet ierīču ražotāju sniegtos norādījumus.
 • Atteikšanās no reklāmas, kas balstīta uz interesēm, izmantojot Digitālās reklāmas alianses (DAA) programmu “YourAdChoices” tīmekļa vidēm, pieejama šeit:
  – ASV – https://youradchoices.com/control
  – Kanāda – https://youradchoices.ca/en/tools

Personu tiesības uz privātumu Apvienotajā Karalistē, EEZ un Šveicē

Jums ir tiesības piekļūt savai personiskajai informācijai, to atjaunināt, mainīt, dzēst, ierobežot tās izmantošanu vai iegūt tās kopiju viegli lasāmā formātā. Noteiktos apstākļos jūs varat arī pieprasīt, lai Choreograph pārsūta jūsu personisko informāciju trešajai personai, un jums ir tiesības iebilst pret tās izmantošanu mārketinga nolūkos. Ja jūsu personiskās informācijas apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu, jums ir arī tiesības jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmēs jūsu personiskās informācijas apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas.

Ja vēlaties izmantot jebkuras no šīm tiesībām, lūdzu, izmantojiet mūsu Patērētāju preferenču portālu vai nosūtiet mums e-pasta ziņojumu uz privacy@choreograph.com.

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, ja neesat apmierināts ar to, kā esam apstrādājuši jūsu personisko informāciju.

Personu privātuma tiesības Kalifornijā

Apskatīt šeit.

Globālo lietotāju tiesības uz privātumu

Mēs esam nodrošinājuši mehānismu, lai visi patērētāji neatkarīgi no reģiona varētu atteikties no turpmākas apstrādes un pieprasīt personiskās informācijas dzēšanu, izmantojot mūsu Patērētāju preferenču portālu. Ja jums rodas jautājumi par to, kā izmantot šīs tiesības, sazinieties ar mums, rakstot uz privacy@choreograph.com.

Kā iesniegt sūdzību

Ja jums ir kādas sūdzības vai vēlaties ar mums sazināties, izmantojiet sadaļu Saziņa ar mums, un mēs darīsim visu iespējamo, lai risinātu visas sūdzības vai bažas, kas jums varētu rasties par to, kā mēs ievācam un apstrādājam jūsu personisko informāciju.

Ja kāda iemesla dēļ jums šķiet, ka mēs neesam pienācīgi reaģējuši uz jūsu bažām, varat sazināties ar attiecīgo datu aizsardzības iestādi vai uzraudzības iestādi savā jurisdikcijā un iesniegt oficiālu sūdzību.

Saziņa ar mums

Mēs esam centušies šajā privātuma politikā izteikties pēc iespējas skaidrāk, bet, ja kaut ko nesaprotat vai vēlaties saņemt papildu informāciju, rakstiet mums uz adresi privacy@choreograph.com vai arī jūs varat izmantot savas tiesības, izmantojot Patērētāju preferenču portālu.

Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) un Šveicē par datiem, kurus iegūst Choreograph, ir atbildīga juridiskā persona – Choreograph Limited. Ārpus EEZ un Šveices atbildīgā juridiskā persona ir Choreograph LLC. Ja esat fiziska persona, kas dzīvo EEZ vai Šveicē, jums jāzina, ka ar mūsu DAI var sazināties pa e-pastu dpo@Choreograph.com.

Ja jums ir jautājumi, komentāri vai bažas par šo politiku, varat sazināties ar mums pa e-pastu vai pastu:

Eiropa:
Choreograph Limited
DPO@choreograph.com
Choreograph, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, SE1 9PT– Attn: Data Protection Officer

Ārpus Eiropas:
Choreograph LLC
Privacy@choreograph.com
Choreograph, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY, 10007, USA – Attn: Director of Privacy

Politikas izmaiņas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka privātuma tiesību un normatīvo aktu, digitālo tehnoloģiju un mūsu uzņēmējdarbības mainīgā rakstura dēļ mēs varam laiku pa laikam mainīt šo privātuma politiku. Lūdzu, regulāri pārskatiet šo privātuma politiku, lai uzzinātu par izmaiņām (lai palīdzētu jums saprast, kad ir veiktas izmaiņas, mēs atjaunināsim lapas augšā esošo spēkā stāšanās datumu).

A pielikums Ar veselību saistītie segmenti

Mērķauditorijas apraksts
Nav sensitīvs Sensitīvs
Sāpes ADHD/ADD
Akne ADHD/ADD zāles
Visticamāk alerģijas Alcheimers
Alerģija un sinuss Antidepresanti
Alerģijas zāles Trauksme
Alerģiju slimnieki Uzmanības deficīta sindroms
Arterioskleroze Bipolārs
Artrīts Krūts vēzis
Artrīta zāles Vēzis
Astma Resnās zarnas vēzis
Astmas zāles Depresija
Pēdu mikoze Erektilā disfunkcija
Muguras sāpes Prostatas vēzis
Urīnpūšļa problēmas
Pirmsdiabēta stāvoklis
Krūšu pārbaude
Bronhīts
Aprūpētājs mājās
Karpālais kanāls
Katarakta
Hronisks bronhīts
Hroniskas sāpes
Aukstumpumpas
Koriģējošu lēcu valkātāji
Blaugznas
Zobu kaites
Zobu problēmas
Zobu protēzes
Diabēts
Diabēts – ārstēšana ar uzturu/vingrojumiem
Diabēts – ārstēšana ar insulīnu
Diabēts – perorālās zāles
Diabēts – citas ārstēšanas metodes
Diabēts – 2. tipa/parādās pieaugušā vecumā
Uztura uzvedība
Gremošanas trakta kaites
Gremošanas trakta slimības
Sausas acis
Ekzēma
Vingrinājumi
Gripas vakcīna
Pārtikas alerģijas
Pēdu kaites
Biežas ārsta vizītes
Gāzes/uzpūšanās
GERD/skābes atvilnis
Gingivīts
Glaukoma
Glucophage zāles
Matu izkrišana
Galvassāpes
Veselības rādītājs – zems
Veselīgas uzvedības izmaiņas – ticamas
Veselīgas uzvedības izmaiņas – noturīgas
Dzirdes aparāti
Dzirdes zudums
Sirds slimība
Grēmu zāles
Grēmu/skābes gremošanas traucējumu slimnieki
Hemoroīdi
Augsts asinsspiediens
Augsts ĶMI
Augsts holesterīna līmenis
Augsts holesterīna līmenis – uzturs/vingrojumi
Augsts holesterīna līmenis – recepšu zāles
Augsts holesterīna līmenis un asinsspiediens
Imitrex zāles
Bezmiegs
Locītavu/mugurkaula kaites
Nieru slimība
Nieru problēmas
Laktozes nepanesamība
Lāzera redzes korekcija
Lipitor zāles
Mamogrāfija
Grūtības ar medicīnas maksājumiem
Medicare priekšrocība
Medicare pielikums
Migrēnas
Mobilitātes problēmas un atbalsts
Mute un zobi
Vairāki ārsti
Nagu sēnīte
Deguna alerģijas
Nav veselības apdrošināšanas
Nav ārsta
Nav nesen veiktas pārbaudes
Aptaukošanās
Osteoartrīts
Osteoporoze
Vispārējā veselība – zema
Sāpes
Fiziskā veselība – slikta
Pneimonijas vakcīna
Prostatas traucējumi
PSA tests
Psoriāze
Atmest smēķēšanu
Elpceļi
Reimatoīdais artrīts
Riskanta veselības uzvedība
Rēta
Drošības jostas
Sinusīts
Āda
Ādas kairinājums vai izsitumi
Miegs
Smēķētājs
Izkārnījumu tests
Stingumkrampju vakcīna
Urīna/zarnu
Redzes kaites
Redzes aprūpe un slimības
Svars
Svara zudums
Ratiņkrēsls

Pielikums B. Segmenti, kas pamatojas uz politisko piederību

Auditorijas apraksts
Politiskā piederība: Demokrāts
Politiskā piederība: Republikānis
Politiskā piederība: Neatkarīgais

the forrester wave report – q2 2022