global privacy policy (malay)

Terakhir dikemas kini: January 21, 2022

Choreograph ialah perniagaan data dan teknologi global yang menyediakan pelbagai penyelesaian pemasaran yang dipacu data kepada pelanggan merentas rangkaian produk dan perkhidmatannya. Kami ialah sebuah syarikat WPP dan bekerja rapat dengan syarikat-syarikat lain di seluruh rangkaian WPP, termasuk GroupM dan agensi-agensinya, khususnya menggunakan beberapa teknologi dan produk GroupM. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang WPP dan GroupM, klik di sini.

Tujuan dasar privasi ini adalah untuk memberi anda, sebagai pengguna, maklumat mengenai cara kami boleh mengumpul dan mengendalikan maklumat peribadi anda (kadang-kadang dipanggil “data peribadi” atau “maklumat peribadi”). Ini meliputi kedua-dua maklumat peribadi dalam talian mahupun luar talian seperti yang dijelaskan dalam Portal Keutamaan Pengguna. 

Ini ialah dasar privasi global. Jika anda mengakses dasar ini dari EU, sila baca juga bahagian mengenai Hak Privasi individu di UK, EEA dan Switzerland. Jika anda penduduk California, sila baca juga bahagian mengenai Hak Privasi individu di California.

Dasar privasi lain

Dasar privasi ini tidak meliputi maklumat peribadi yang dikumpulkan semasa menggunakan laman web Choreograph di www.choreograph.com. Maklumat ini boleh didapati di sini.

Jika anda ingin mengetahui cara maklumat peribadi anda telah digunakan dalam proses perekrutan, anda boleh mendapatkan dasar privasi perekrutan di sini.

Kami menggalakkan anda supaya membaca keseluruhan dasar privasi. Walau bagaimanapun jika anda lebih suka menggunakan pautan kandungan di bawah, ini akan membawa anda ke bahagian individu:

***

Perkhidmatan Kami

Bahagian ini memberikan maklumat tentang perkhidmatan yang kami tawarkan kepada Klien kami. “Klien” kami adalah perniagaan yang berurusan secara langsung dengan pengguna, seperti pengiklan yang menjual produk dan perkhidmatan mereka kepada pengguna. Kami tidak menawarkan perkhidmatan kami secara langsung kepada pengguna. Kami bekerja secara langsung dengan Klien, atau melalui ejen (seperti ejen pembelian data atau media) yang bertindak bagi pihak Klien.

Klien kami menggunakan perkhidmatan kami untuk membantu mereka menyampaikan pengiklanan yang berkesan dan relevan dalam talian dan luar talian kepada pengguna. Kami membantu pengiklan memahami minat, keutamaan dan keperluan pelanggan semasa mereka dan juga membantu mereka mencari bakal pelanggan baharu di semua saluran media. Perkhidmatan kami memberi Klien pandangan yang disatukan dan holistik tentang pelanggan semasa dan bakal pelanggan, dan membolehkan mereka menyampaikan pengiklanan kepada pengguna yang lebih berkemungkinan berminat dengan produk dan perkhidmatan mereka.

“Perkhidmatan” kami boleh ditakrifkan secara meluas dalam tiga kategori aktiviti: Segerak, Gubah dan Lakukan, seperti yang dihuraikan di bawah.

Segerak… Gubah… Lakukan…
Suai Tugas Data Pengayaan data Perancangan
Kebersihan Data Persepsi Mengaktifkan
Pemadanan Data Pemodelan Mengukur dan Melaporkan
Resolusi ID Pensegmenan
Pemprofilan
Simulasi

Untuk mendapatkan penerangan mengenai setiap perkhidmatan yang disenaraikan di atas, sila lihat Tujuan pemprosesan.

Teknologi dan produk kami

Di bawah adalah gambaran keseluruhan produk dan teknologi yang kami gunakan untuk menyediakan Perkhidmatan kami.

Nama Perkhidmatan Penerangan Perkhidmatan
Graf ID Graf Identiti menggunakan teknologi graf dan pembelajaran mesin untuk menemui hubungan dan perhubungan antara orang, tempat dan tindakan. Graf ini memberikan pandangan holistik tentang identiti pengguna dengan menggabungkan aset data pihak pertama dan ketiga untuk menyediakan satu set atribut yang komprehensif tentang pengguna atau isi rumah (seperti demografi, psikografi, minat, gelagat pembelian, pandangan kesihatan dsb). Ia membolehkan Choreograph menyediakan pemadanan data, resolusi ID, persepsi pengguna, pengayaan, pemodelan dan perkhidmatan pensegmenan.
Rangkaian Graf ID (IDN) Rangkaian Graf Identiti ialah asas Graf Identiti. Rangkaian ini merujuk kepada pelbagai aset data yang menyumbang kepada graf, termasuk data pihak pertama Klien, data berlesen pihak ketiga, serta aset data proprietari Choreograph, seperti yang diterangkan di bawah, termasuk: Asal-usul Pengguna; i-Behaviour (AS, Kanada, UK), Conexance (Perancis), AmeriLINK (AS), dan mPlatform (Global).
Asal-usul Pengguna Asal-usul pengguna ialah tinjauan pengguna suku tahunan kami, yang dikendalikan melalui pembekal panel kami yang dipercayai di seluruh dunia. Kami bertanya kepada pengguna beberapa soalan penting mengenai gelagat media, pembelian kategori, titik sentuh media, psikografi dan demografi untuk lebih memahami motivasi, gelagat dan sikap mereka. Respons tinjauan digabungkan bersama-sama (atau dikumpulkan) untuk memahami sikap pengguna umum dan untuk tujuan perancangan dan pembelian media. Dalam sesetengah kes, kami juga menerima data tahap responden individu untuk digunakan bagi pemodelan dan pengaktifan.
Fusion (Penggabungan) Fusion (Penggabungan) menggunakan teknologi AI untuk menyediakan perkhidmatan pengayaan data dan pemadanan data untuk Klien kami menggunakan data tinjauan yang dikumpulkan daripada Asal-usul Pengguna, serta data pengguna daripada mPlatform dan sumber data pihak ketiga berlesen yang lain.
Simulator Strategi Simulator Strategi kami membantu mensimulasikan atau meramalkan kesan perubahan dalam gelagat pengguna dan dinamik pasaran terhadap perniagaan klien, menggunakan populasi sintetik dari data tinjauan yang dikumpulkan daripada Asal-usul Pengguna. Ini membantu Klien kami merancang pembelian media mereka dengan cara yang berfikiran ke hadapan.
iBehaviour (AS & Kanada) iBehavior ialah pangkalan data koperasi di AS dan Kanada yang membolehkan ahli-ahli koperasi menyumbangkan maklumat B2B dan B2C mereka tentang pengguna mereka, untuk manfaat dan penggunaan oleh ahli-ahli lain. Maklumat ini termasuk maklumat peribadi seperti nama, alamat, alamat e-mel, nombor telefon, bersama maklumat transaksi/pembelian seperti barangan dan perkhidmatan yang dibeli, nilai transaksi, tarikh transaksi dsb. Data ini dikumpulkan oleh Klien kami secara langsung daripada pelanggan mereka apabila mereka membuat pembelian, mendaftar di laman web atau dengan cara lain, dan bersetuju bahawa maklumat peribadi mereka dikongsi dengan pihak ketiga, seperti Choreograph.
Maklumat yang disumbangkan kepada koperasi membolehkan ahli mengiklankan (dalam talian dan luar talian) kepada pengguna berdasarkan gelagat pembelian mereka yang dahulu di samping maklumat gaya hidup, geografi dan demografi yang lain. Melalui koperasi tersebut, Choreograph menyediakan ahli dengan perkhidmatan pemodelan (untuk mencari bakal pelanggan baharu), perkhidmatan pengaktifan semula dan pengoptimuman (untuk membantu berhubung semula dengan pelanggan lama) dan pengayaan data (menambahkan pemboleh ubah data pada fail pelanggan ahli yan sedia ada)
Conexance (Perancis)
iBehaviour (UK)
AmeriLINK ialah pangkalan data pengguna proprietari kami di AS, yang mengumpul, menyimpan dan mengurus maklumat mengenai pengguna dan isi rumah, termasuk data demografi dan psikografi, data kesihatan dan kesejahteraan, data peristiwa kehidupan, data transaksi/pembelian, data sikap, dan penunjuk kewangan. Melalui pangkalan data pengguna kami, Choreograph menyediakan pelanggan AmeriLINK dengan perkhidmatan pemodelan, termasuk pemodelan seiras seperti, perkhidmatan pengayaan data (menambah pembolehubah data kepada fail pelanggan yang sedia ada), perkhidmatan kebersihan data (seperti pemiawaian alamat, penindasan) dan perkhidmatan sewaan senarai.
Kami berdaftar sebagai broker data di California dan Vermont.
AmeriLINK
(AS)
AmeriLINK is our proprietary consumer database in the US, which collects, stores and organises information about consumers and households, including demographic and psychographic data, health and wellbeing data, life events data, transactional/purchase data, attitudinal data, and financial indicators. Using our consumer database, Choreograph provides clients of AmeriLINK with modelling services, including look-a-like modelling, data enrichment services (appending data variables to client’s existing customer file), data hygiene services (such as address standardization, suppression) and list rental services.We are registered as a data broker in California and Vermont.
AmeriLINK Activate Activate ialah salah satu saluran pengaktifan Choreograph. Klien boleh menggunakan Activate pada perkhidmatan layan diri atau terurus, membolehkan Klien memuat naik data pihak pertama mereka ke dalam platform, mengakses data berlesen dan proprietari tambahan pihak ketiga, dan mendorong pengguna ke saluran DSP dan sosial untuk pengaktifan dalam talian.
mPlatform [m]PLATFORM ialah penyelesaian risikan pengguna yang membina hubungan pengguna yang diperibadikan pada skala. Platform ini mengumpulkan data mengenai gelagat penggunaan media untuk membolehkan Choreograph mendapatkan pandangan mengenai minat, pilihan, dan gaya hidup pengguna dan mencipta profil pengguna. Kami menggunakan alat ini untuk memberikan pandangan kepada Klien kami, serta pemodelan (termasuk pemodelan seiras). mPlatform juga merupakan platform pengaktifan yang membolehkan kami menolak pengguna kepada DSP untuk pengaktifan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang mPlatform, lihat di sini.
Proteus Proteus memproses data programatik daripada pembelian media pada skala. Sistem ini menyimpan, memadankan dan menormalkan data tahap log merentas semua aktiviti program agensi kami yang membolehkan kami menyediakan perkhidmatan berikut kepada Klien: pemodelan, persepsi, perancangan media dan pelaporan kempen

Maklumat yang kami kumpulkan

Kami mengumpul dan menggunakan pelbagai maklumat yang termasuk maklumat peribadi semasa menyediakan Perkhidmatan kami:

Pengecam (“ID”). 

 • ID Luar Talian termasuk nama penuh, nombor telefon;
 • ID dalam talian termasuk alamat e-mel, alamat IP, ID Kuki, ID Peranti termasuk ID Pengiklanan Mudah Alih (MAID) seperti “IDFA” Apple dan ID Pengiklanan Google;
 • ID proprietari Choreograph yang mengenal pasti pengguna secara unik dalam persekitaran identitinya sendiri, termasuk “K-LINK”, “ChoreoID”, “[mP]ID”; dan
 • ID lain yang mungkin kami terima daripada pihak ketiga, termasuk ID tinjauan atau panel pengguna yang menjawab tinjauan, atau ID daripada rakan kongsi pendaftaran pihak ketiga.

Data transaksi dan pembelian termasuk kategori produk (cth., barang kemas, pakaian, haiwan peliharaan, perjalanan, sukan) dan butiran pembelian (cth., bilangan pesanan, nilai yang dibelanjakan, jenis bayaran, kaedah pembelian). Kami tidak mengumpulkan butiran bank, butiran kad kredit atau butiran tahap lain akaun kewangan Kami juga menggunakan data transaksi yang dimodelkan tentang kemungkinan atau “kecenderungan” pengguna untuk membeli jenama atau produk tertentu.

Maklumat peranti dan penyemak imbas termasuk jenis penyemak imbas dan versi, bahasa penyemak imbas, sistem pengendalian dan jenis sambungan (cth., berwayar atau Wi-Fi).

Maklumat aktiviti dalam talian termasuk URL halaman (atau kategori URL halaman), laman/halaman asal pengguna sebelum melihat iklan, tarikh dan masa aktiviti dalam talian, kekerapan kunjungan ke laman, istilah carian yang digunakan di laman dan interaksi dengan iklan (cth., sama ada anda mengklik iklan).

Maklumat demografi termasuk umur, jantina, pendapatan, status perkahwinan, status rumah tangga, pendidikan, latar belakang etnik.

Maklumat psikografi termasuk minat, gaya hidup, sikap, personaliti.

Data lokasi termasuk alamat pos, alamat IP (yang ditukar menjadi negara, rantau atau data tahap poskod/poskod lokasi) dan data latitud/longitud hartanah/rumah (di AS).

Tidak semua maklumat yang disenaraikan di atas dikumpul dan digunakan di semua rantau yang menawarkan Perkhidmatan tersebut. Jika anda ingin mengetahui maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda, sila gunakan Portal Keutamaan Pengguna.

Cara kami menggunakan maklumat ini

Jadual di bawah menerangkan tujuan kami menggunakan pelbagai jenis maklumat semasa menyediakan Perkhidmatan kami. Untuk penerangan mengenai setiap tujuan ini, lihat butiran lanjut di bahagian Tujuan pemprosesan. Selain daripada tujuan yang dinyatakan di bawah, kami mungkin menggunakan semua atau gabungan maklumat yang kami kumpulkan untuk mengesan atau mencegah penipuan, untuk mempertahankan hak undang-undang kami dan mematuhi undang-undang.

Segerak

Jenis Maklumat Cara kami menggunakan maklumat ini
Suai Tugas Data Kebersihan Data Pemadanan Data Resolusi ID
Nama Penuh
Alamat Pos
Alamat E-mel
Nombor Telefon
ID dalam talian termasuk alamat IP, ID Kuki, MAID, ID peranti
ID tinjauan atau panel ✓ (penindasan)
Respons tinjauan
Data pembelian dan transaksi
Maklumat peranti dan pelayar
Maklumat aktiviti dalam talian
Maklumat lokasi

Gubah

Jenis Maklumat Cara kami menggunakan maklumat ini
Pengayaan data Persepsi Pemodelan Pensegmenan Pemprofilan Simulasi
Nama Penuh
Alamat Pos
Alamat E-mel
Nombor Telefon
ID dalam talian termasuk alamat IP, ID Kuki, MAID, ID peranti
ID tinjauan atau panel
Respons tinjauan
Data pembelian dan transaksi
Maklumat peranti dan pelayar
Maklumat aktiviti dalam talian
Maklumat lokasi

Lakukan

Jenis Maklumat Cara kami menggunakan maklumat ini
Perancangan Mengaktifkan Mengukur dan Melaporkan
Nama Penuh
Alamat Pos
Alamat E-mel
Nombor Telefon
ID dalam talian termasuk alamat IP, ID Kuki, MAID, ID peranti
ID tinjauan atau panel
Respons tinjauan
Data pembelian dan transaksi
Maklumat peranti dan pelayar
Maklumat aktiviti dalam talian
Maklumat lokasi

Tujuan pemprosesan

Perkhidmatan Tujuan pemprosesan Penerangan tujuan
Segerak Suai Tugas Data Membawa data Klien ke dalam persekitaran data Choreograph atau persekitaran bilik bersih yang dihoskan oleh pihak ketiga.
Membawa data berlesen pihak ketiga ke dalam platform teknologi Choreograph.
Kebersihan Data Membersihkan data Klien termasuk penggabungan/pembersihan, pemiawaian alamat dan penindasan.
Pemadanan Data Memadankan data Klien kepada pengguna yang disimpan dalam pangkalan data proprietari Choreograph.
Memadankan data luar talian dengan dalam talian, seperti data yang dikumpul di luar talian (cth. nama, alamat pos dsb.) dengan aktiviti dalam talian atau ID dalam talian anda (cth. ID peranti, ID kuki dsb.).
Pemadanan merentas peranti yang berbeza untuk menentukan jika dua atau lebih peranti dimiliki pengguna atau isi rumah yang sama
Resolusi ID Mencipta paparan pelanggan tunggal milik Klien merentas pelanggan yang diketahui dan tidak diketahui.
Memperuntukkan ID unik kepada pengguna, termasuk ID proprietari Choreograph.
Gubah Pengayaan data Mempertingkatkan data Klien dengan menambah (atau melampirkan) data pengguna daripada pangkalan data proprietari Choreograph
Persepsi Menggunakan koleksi data untuk memahami atau mendapatkan persepsi mengenai minat, motivasi, gelagat dan pilihan pengguna. Ini mungkin pada peringkat pengguna individu, atau kumpulan agregat atau peringkat populasi
Pemodelan Mencipta model (atau satu set “peraturan”) yang meramalkan gelagat pengguna atau menunjukkan ciri-ciri yang mungkin dimiliki pengguna.
Pensegmenan Mencipta kumpulan pengguna (kadang-kadang dipanggil segmen, pengguna atau senarai) yang berkongsi atribut, syarat, keperluan atau keutamaan yang sama atau serupa berdasarkan maklumat sebenar atau disimpulkan.
Pemprofilan Melabel atau menggambarkan pengguna berdasarkan kemungkinan ciri-ciri, gelagat dan/atau demografi mereka., yang digunakan dalam pemodelan, segmentasi, dan pengaktifan.
Simulasi Menguji kemungkinan hasil pemasaran dengan mensimulasikan gelagat populasi menggunakan data Klien dan data Choreograph.
Lakukan Perancangan Merancang pembelian media merentas semua saluran, termasuk menggunakan alat automatik
Mengaktifkan Menyampaikan pengguna kepada platform pembelian media dan sosial untuk pengiklanan dalam talian.
Menyampaikan senarai kepada rumah pemenuhan Klien atau pihak ketiga untuk pengiklanan luar talian (cth., mel, telefon).
Mengukur dan Melaporkan Mengukur dan melaporkan tentang prestasi kempen pengiklanan

Sumber maklumat

Kami mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber, termasuk:

 • Daripada Klien kami, yang mungkin menggunakan Perkhidmatan kami untuk memasukkan data mereka ke dalam platform kami dan menggunakan kuki dan piksel kami untuk mengumpul data daripada pengguna yang mengunjungi ciri-ciri web dan aplikasi Klien. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai kuki yang kami gunakan, lihat bahagian tentang Kuki.
 • Secara langsung daripada pengguna, termasuk daripada pengguna yang bersetuju untuk menyertai tinjauan kami dan dengan menggunakan kuki, piksel atau teknologi dalam talian lain yang serupa pada ciri-ciri web dan aplikasi. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai kuki yang kami gunakan, lihat bahagian tentang Kuki.
 • Daripada bahagian yang berbeza dalam perniagaan kami. Sebagai contoh, kami mengambil maklumat transaksi yang disumbangkan oleh ahli-ahli perniagaan koperasi kami (i-Behaviour dan Conexance) dan menukar maklumat ini kepada kategori produk umum, contohnya, metrik “Pakaian Wanita”, dan “Kekinian”, “Kekerapan” dan “Wang”, seperti tarikh pesanan terakhir untuk pakaian wanita, bilangan pesanan untuk pakaian wanita dalam tempoh 12 bulan yang lalu, jumlah yang dibelanjakan dan nilai perbelanjaan purata untuk pakaian wanita dalam tempoh 12 bulan yang lalu dsb.
 • Daripada rekod awam, jika tersedia di negara-negara tertentu, seperti lesen pekerjaan dan rekreasi (cth. lesen memancing), rekod pos (untuk pemiawaian alamat), senarai penindasan (cth., daftar panggilan tersekat), dan rekod bancian.
 • Daripada rakan kongsi pihak ketiga kami yang dipercayai. Sesetengah rakan kongsi ini boleh menggabungkan data daripada pelbagai sumber.

Kuki

Bahagian ini menerangkan tentang kuki yang kami gunakan semasa menyediakan Perkhidmatan kami kepada Klien, termasuk untuk pengiklanan berasaskan minat atau gelagat. Ini termasuk kuki yang mungkin diletakkan pada pelayar anda apabila mengunjungi ciri web Klien kami atau ciri web yang kami paparkan pada iklan Klien kami. Untuk kuki yang kami gunakan di laman web korporat kami, sila lihat Dasar Laman Web kami.

Kuki ialah fail teks abjad angka kecil yang disimpan dalam pelayar oleh laman web atau oleh pelayan iklan pihak ketiga atau pihak ketiga lain yang membolehkan laman web atau pihak ketiga tersebut mengenali pelayar tersebut dan mengingati maklumat tertentu mengenai pengguna. Kuki sasaran kami dinamakan “Mookie” dan beroperasi di domain mookie1.com kami. Ini merupakan kuki berterusan (bermaksud kuki ini disimpan sehingga ia luput atau dipadamkan/dibuang oleh pengguna) yang mengandungi nilai unik yang dijana secara rawak untuk membolehkan Perkhidmatan kami membezakan pelayar dan peranti dan dikaitkan dengan maklumat tertentu mengenai pengguna. Kuki Mookie, bersama-sama dengan maklumat pengguna yang berkaitan ini, digunakan dalam prestasi Perkhidmatan kami, termasuk untuk pengiklanan berasaskan minat.

Jadual berikut memberikan maklumat mengenai kuki Mookie kami.

Nama Kuki Keupayaan Gelagat Kuki Maklumat yang disimpan dalam Kuki Tamat tempoh daripada penyegaran terakhir (hari)
Penyasaran (data klien) Penyasaran dan Pengoptimuman (data pengguna) Melaporkan Atribusi dan Keselamatan
id Y Y Y Nombor siri unik 395 Hari
ov N N Y Pengecam unik 395 Hari
mdata Y N N Nombor siri unik, Cop masa penciptaan, versi kuki 395 Hari
syncdata_<PARTNER> Y N N Nombor siri unik, Cop masa penciptaan, id pelawat rakan kongsi data 10 Hari

Dalam persekitaran aplikasi, peranti anda akan diberikan ID Pengiklanan (dan bukannya ID kuki). Ini adalah pengecam abjad angka yang disediakan oleh platform atau sistem pengendalian (seperti Apple iOS atau Google Android) yang membolehkan pembangun aplikasi dan pihak ketiga mengenali peranti tertentu dalam persekitaran aplikasi dan maklumat tertentu yang berkaitan dengan pengguna. Contoh ID Pengiklanan termasuk ID Pengiklanan mudah alih (MAID) seperti “IDFA” Apple dan ID Pengiklanan Google. ID Pengiklanan bersama-sama dengan maklumat pengguna yang dikumpulnya digunakan dalam prestasi Perkhidmatan kami, termasuk untuk pengiklanan berasaskan minat.

Cara Kami Berkongsi Maklumat

Berkongsi maklumat dalam penyediaan Perkhidmatan kami

Klien: Kami menggunakan maklumat yang diterangkan dalam notis privasi ini untuk menyediakan Perkhidmatan kepada Klien kami (atau ejen yang bertindak bagi pihak Klien), yang mungkin termasuk perkongsian, pelesenan atau membenarkan Klien kami untuk mengakses maklumat tersebut. Untuk pangkalan data koperasi kami (i-Behaviour dan Conexance) kami berkongsi maklumat dalam koperasi kepada ahli-ahli koperasi yang mengambil bahagian, serta dengan bahagian-bahagian lain perniagaan Choreograph (lihat bahagian pada Sumber maklumat menerangkan tentang cara kami memperoleh maklumat daripada bahagian lain perniagaan kami).

Syarikat-syarikat Kumpulan dalaman: Kami juga berkongsi maklumat secara dalaman dengan syarikat-syarikat kumpulan kami WPP dan GroupM, dan agensi mereka yang termasuk, Mindshare, MediaCom, Wavemaker, Essence, m/SIX, Xaxis, Finecast dan CMI.

Pembekal perkhidmatan: Kami juga berkongsi maklumat dengan pembekal pihak ketiga yang melaksanakan perkhidmatan dan fungsi bagi pihak kami dan/atau bagi pihak Klien kami dalam penyediaan Perkhidmatan seperti syarikat yang bertanggungjawab ke atas penghantaran pengiklanan termasuk platform sebelah permintaan, rangkaian pengiklanan, pertukaran pengiklanan, dan pelayan iklan, serta rumah pemenuhan untuk kempen pemasaran luar talian, pembekal yang terlibat dalam teknologi atau sokongan pelanggan, operasi, pengehosan web atau data/storan, pengebilan, perakaunan, keselamatan, pemasaran, pengurusan data, pengesahan, peningkatan atau kebersihan, atau sebaliknya membantu kami untuk menyediakan, membangun, menyelenggara dan meningkatkan Perkhidmatan dan produk kami.

Berkongsi maklumat untuk Tujuan Undang-undang:

Kami boleh berkongsi maklumat peribadi dengan pihak ketiga (termasuk penguat kuasa undang-undang, juruaudit, dan pengawal selia) untuk:

 • Mematuhi proses undang-undang atau siasatan kawal selia (cth. sepina atau perintah mahkamah)
 • Menguatkuasakan terma perkhidmatan kami, Dasar Privasi ini, atau kontrak lain dengan anda, termasuk penyiasatan pelanggarnya
 • Menjawab tuntutan tentang sebarang kandungan yang melanggar hak pihak ketiga
 • Melindungi hak, harta atau keselamatan peribadi kami, platform kami, pelanggan kami, ejen dan sekutu kami, pengguna dan/atau orang ramai. Kami juga boleh memberikan maklumat kepada syarikat dan organisasi lain (termasuk penguatkuasaan undang-undang) untuk perlindungan terhadap penipuan, pencegahan spam/perisian hasad dan tujuan yang serupa.

Berkongsi maklumat untuk tujuan korporat

Pemindahan data setelah perubahan kawalan: Sekiranya syarikat lain memperoleh kami, atau semua atau sebahagian besar semua aset perniagaan kami, melalui penyatuan, penggabungan, pembelian aset, atau transaksi lain, kami berhak untuk memindahkan semua maklumat (termasuk sebarang maklumat yang anda mungkin telah berikan melalui halaman “hubungi kami”) yang dimiliki kami atau di bawah kawalan kami kepada pihak pemeroleh, dan maklumat tersebut boleh digunakan oleh pihak pemeroleh dalam perniagaannya.

Berkongsi maklumat dalam transaksi korporat: Kami juga boleh berkongsi maklumat peribadi sekiranya berlaku transaksi korporat penting, termasuk, contohnya penggabungan, pelaburan, pemerolehan, penyusunan semula, penyatuan, kemuflisan, pembubaran, atau penjualan beberapa atau semua aset kami, atau untuk tujuan usaha wajar yang berkaitan dengan sebarang transaksi tersebut.

Keselamatan Data

Menjaga privasi maklumat peribadi pengguna adalah sangat penting bagi kami yang bermaksud kami mengambil berat dan memberi perhatian khusus kepada langkah-langkah keselamatan kami untuk melindungi maklumat ini daripada pelanggaran data. Kami mengikut standard industri untuk melindungi daripada akses yang tidak dibenarkan terhadap, pengekalan, dan pendedahan maklumat. Ini termasuk aktiviti fizikal, elektronik dan pengurusan maklumat untuk melindungi integriti, akses dan penggunaan.

Choreograph menyedari kepentingan program keselamatan data yang menyeluruh dan keperluan untuk memastikan data yang kami proses disimpan dengan tepat dan selamat. Kami menggunakan perlindungan teknikal, organisasi dan pentadbiran untuk melindungi maklumat yang kami simpan. Kami menggunakan pelbagai lapisan keselamatan yang menggabungkan perlindungan firewall terkini, akses terkawal yang ketat dan langkah-langkah keselamatan lain untuk menghalang penggunaan atau perubahan data kami yang tidak dibenarkan. 

Pemindahan Antarabangsa bagi Maklumat Peribadi

Choreograph adalah syarikat global dan menyediakan Perkhidmatannya kepada Klien merentas pelbagai rantau dan negara.

Setakat mungkin kami menyimpan maklumat peribadi secara tempatan, contohnya di EU (untuk EMEA dan UK), Taiwan, Singapura dan China (untuk APAC) dan AS (untuk Amerika Utara), bergantung pada lokasi pengguna.

Walau bagaimanapun, kami mungkin perlu memindahkan maklumat peribadi di luar lokasi ini dalam senario berikut:

 • Apabila kami dikehendaki memindahkan maklumat kepada Klien kami atau Penyedia Perkhidmatan kami ke lokasi selain daripada tempat data kami disimpan;
 • Apabila pasukan kejuruteraan atau sokongan kami perlu “mengakses” (termasuk akses jauh) maklumat peribadi di luar lokasi mereka berpangkalan untuk membina, menyelenggara, dan/atau memantau sistem dan platform kami.
 • Apabila kami mempunyai pasukan silang fungsian atau silang agensi yang menyediakan Perkhidmatan, yang mungkin berpangkalan di lokasi yang berbeza dan perlu mengakses maklumat peribadi dari pelbagai lokasi.

Apabila kami membuat pemindahan antarabangsa ini, kami memastikan pemindahan tersebut mematuhi semua undang-undang perlindungan data dan privasi tempatan yang berkenaan.

membership to industry associations

Choreograph adalah ahli aktif persatuan industri yang mengawal dasar mengenai privasi pengguna dalam talian dalam konteks pengiklanan berasaskan internet, termasuk: Inisiatif Pengiklanan Rangkaian (NAI), Perikatan Pengiklanan Digital (DAA), Perikatan Pengiklanan Digital Eropah (eDAA) dan Rangka Kerja Ketelusan dan Persetujuan IAB (IAB TCF). Choreograph mematuhi Tatakelakuan NAI, Prinsip Kawal Selia Kendiri DAA dan Dasar TCF IAB. Kami percaya bahawa tata dan prinsip ini membantu melindungi privasi pengguna.

Sila layari laman web kami. Portal Keutamaan Pengguna untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara melaksanakan hak privasi anda melalui mekanisme pilih keluar NAI dan DAA.

Kami menyokong penuh usaha industri pengiklanan digital untuk meningkatkan ketelusan dalam pengiklanan berasaskan minat menggunakan segmen kesihatan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai segmen minat standard dan tersuai berdasarkan maklumat atau minat berkaitan kesihatan yang mungkin kami gunakan untuk tujuan pengiklanan berasaskan minat, sila lihat di sini.

Portal Keutamaan Pengguna

Choreograph komited untuk menyediakan penyelesaian yang mengutamakan privasi untuk Pelanggan kami dan membenamkan privasi ke dalam reka bentuk produk dan Perkhidmatan kami. Kami mengiktiraf kawalan yang perlu diberikan kepada anda berkaitan dengan keputusan yang kami buat tentang cara maklumat peribadi anda digunakan. Pusat keutamaan ini telah dibina untuk memberikan anda proses yang mudah dan telus untuk melaksanakan hak anda di bawah peraturan privasi.

Kami mahu memberi anda sebanyak mungkin maklumat untuk membuat keputusan termaklum. Terdapat beberapa cara lain anda boleh melaksanakan hak anda melalui portal ini. Kaedah yang berbeza akan bergantung pada negara tempat anda tinggal dan jenis data yang kami simpan mengenai anda.

Disebabkan oleh sifat Perkhidmatan yang kami sediakan kepada Klien kami, kami mengendalikan data dalam talian anda dan data luar talian anda dengan cara yang berbeza. Untuk maklumat lanjut mengenai Perkhidmatan kami, sila baca bahagian dasar privasi mengenai Perkhidmatan Kami. Portal Pilihan Pengguna ini boleh digunakan untuk melaksanakan hak anda berkaitan dengan data luar talian dan dalam talian. Kami akan cuba menjawab permohonan anda dengan secepat mungkin, melainkan dalam keadaan tertentu, dalam jangka masa yang diperlukan di bawah undang-undang privasi di negara anda.

YOUR DIGITAL INFORMATION

Kami telah mencipta portal mesra pengguna agar anda dapat mengawal cara kami menggunakan data digital anda. Ini adalah data yang kami kumpulkan tentang anda dalam talian, dan mungkin termasuk ID dalam talian, maklumat peranti dan penyemak imbas, maklumat aktiviti dalam talian, dan data lokasi (lihat bahagian x untuk mendapatkan penerangan tentang jenis data ini). Jenis data digital yang kami kumpulkan mungkin berubah bergantung pada lokasi anda kerana kami tidak menyediakan semua Perkhidmatan kami di semua rantau. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang data digital yang kami simpan tentang anda, dan cara anda boleh menguruskan data digital anda sila klik di sini.

Walau bagaimanapun, jika anda berada di China, sila e-mel privacy@choreograph.com untuk mengurus data anda dan melaksanakan hak anda.

YOUR OFFLINE DATA

Borang berikut boleh digunakan untuk memahami data tambahan yang kami simpan mengenai anda di luar maklumat digital anda, ini mungkin termasuk butiran peribadi anda seperti nama, nombor telefon dan alamat pos anda. Jenis data luar talian yang kami kumpulkan mungkin berubah bergantung pada lokasi anda, kerana kami tidak menyediakan semua Perkhidmatan kami di semua rantau. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang data luar talian yang kami simpan tentang anda, dan cara anda boleh mengurus data luar talian anda sila klik di sini.

HOW WE USE YOUR INFORMATION TO VERIFY YOUR IDENTITY

Kami mungkin meminta anda memberikan ID foto untuk mengesahkan identiti anda sebelum kami membebaskan data kepada anda, kami melakukannya untuk memastikan kami memberikan maklumat anda kepada anda sahaja dan melindunginya daripada akses pihak ketiga yang tidak mematuhi undang-undang. Kami tidak akan berkongsi atau menggunakan pengenalan anda dalam mana-mana Perkhidmatan kami atau untuk apa-apa tujuan selain daripada mengesahkan pengenalan anda.

OTHER WAYS TO EXERCISE YOUR RIGHTS

Dalam persekitaran pelayar, anda boleh menolak atau membuang kuki melalui kaedah berikut:

 • Melaraskan tetapan pelayar anda untuk menolak atau membuang kuki dengan mengikut arahan yang disediakan dalam tetapan pelayar anda. Maklumat lanjut tentang cara melakukannya boleh didapati di sini.
 • Melaraskan tetapan kuki pada tahap pemilik laman web. Pilihan tetapan ini mungkin berbeza mengikut pemilik laman web.
 • Memilih untuk menolak pengiklanan berasaskan minat melalui program “YourAdChoices” Perikatan Pengiklanan Digital (DAA) untuk persekitaran web, boleh didapati di sini:
  – Untuk AS – https://aboutcookies.orgaboutads.info/choices/
  – Untuk Kanada – https://youradchoices.ca/en/tools
  – Untuk Eropah dan UK https://youronlinechoices.com/ (dengan mengklik pautan “Pilihan iklan anda” selepas memilih lokasi anda)

Anda juga boleh mengehadkan penjejakan iklan dalam persekitaran apl peranti TV mudah alih dan Over The Top (OTT) yang disambungkan kepada ID Pengiklanan anda melalui kaedah berikut.

 • Pergi ke tetapan privasi pada peranti mudah alih anda dan/atau peranti TV OTT anda dan pilih “Hadkan Penjejakan Iklan” untuk menghentikan pengiklanan berdasarkan minat melalui ID Pengiklanan yang berkenaan. Nota: anda perlu merujuk kepada arahan yang diberikan oleh pengeluar peranti anda untuk kaedah yang paling berkesan dan terkini bagi memilih untuk menolak pengiklanan berasaskan minat melalui peranti anda.
 • Memilih untuk menolak pengiklanan berasaskan minat melalui program “YourAdChoices” Perikatan Pengiklanan Digital (DAA) untuk persekitaran aplikasi, boleh didapati di sini:
  – Untuk AS – https://youradchoices.com/control
  – Untuk Kanada – https://youradchoices.ca/en/tools

Hak Privasi individu di UK, EEA dan Switzerland

Anda berhak mengakses, mengemas kini, mengubah, memadam, mengehadkan penggunaan, atau mendapatkan salinan maklumat peribadi anda dalam format yang mudah dibaca. Dalam keadaan tertentu, anda juga boleh meminta Choreograph memindahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga, dan hak untuk membantah penggunaannya untuk tujuan pemasaran. Apabila terdapat pemprosesan maklumat peribadi anda yang berdasarkan persetujuan anda, maka anda juga mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan ini pada bila-bila masa. Harap maklum bahawa penarikan balik persetujuan anda tidak akan menjejaskan kesahihan pemprosesan maklumat peribadi anda oleh kami sebelum penarikan balik persetujuan.

Jika anda ingin melaksanakan mana-mana hak ini, sila gunakan Portal Keutamaan Pengguna atau e-mel kepada kami di privacy@choreograph.com.

Anda juga mempunyai hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa penyelia jika anda tidak berpuas hati dengan cara kami mengendalikan maklumat peribadi anda.

Hak Privasi individu di California

Lihat di sini.

Hak Privasi Pengguna Global

Kami telah menyediakan mekanisme untuk membolehkan semua pengguna, tanpa mengira rantau untuk memilih untuk menolak pemprosesan masa depan dan meminta penghapusan maklumat peribadi anda melalui Portal Keutamaan Pengguna. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai cara melaksanakan hak-hak ini, sila hubungi kami di privacy@choreograph.com.

Cara membuat aduan

Jika anda mempunyai sebarang aduan atau ingin menghubungi kami, sila gunakan bahagian Hubungi Kami dan kami akan usahakan sedaya upaya kami untuk menangani sebarang aduan atau kebimbangan yang anda mungkin ada tentang cara kami mengumpulkan dan mengendalikan Maklumat peribadi anda.

Jika atas apa-apa sebab sekali pun anda berasa kami tidak menangani kebimbangan anda dengan sewajarnya, anda boleh menghubungi Pihak Berkuasa Perlindungan Data atau Pihak Berkuasa Penyeliaan yang berkenaan di bidang kuasa anda dan membuat aduan rasmi.

Hubungi Kami

Kami telah cuba menjelaskan dengan sejelas mungkin dalam Dasar Privasi ini tetapi jika ada apa-apa yang anda tidak faham atau inginkan maklumat lanjut sila hubungi kami di privacy@choreograph.com, atau anda boleh menggunakan hak anda melalui Portal Keutamaan Pengguna.

Di Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) dan Switzerland, entiti undang-undang Choreograph yang bertanggungjawab ke atas data yang Choreograph kumpulkan ialah Choreograph Limited. Di luar EEA dan Switzerland, entiti undang-undang yang bertanggungjawab ialah Choreograph LLC. Jika anda seorang individu yang tinggal di EEA atau Switzerland, anda perlu maklum bahawa DPO kami boleh dihubungi di dpo@Choreograph.com.

Jika anda mempunyai soalan, komen atau kebimbangan tentang dasar ini, anda boleh menghubungi kami melalui e-mel atau persuratan di:

Eropah:
Choreograph Limited
DPO@choreograph.com
Choreograph, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, SE1 9PT– Perhatian: Pegawai Perlindungan Data

Di luar Eropah:
Choreograph LLC
Privacy@choreograph.com
Choreograph, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY, 10007, USA – Perhatian: Pengarah Privasi

Perubahan pada dasar

Harap maklum bahawa disebabkan oleh sifat undang-undang dan peraturan privasi, teknologi digital, dan perniagaan kami yang berubah-ubah, kami boleh mengubah Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Sila semak Dasar Privasi ini secara berkala untuk mengetahui sebarang perubahan yang mungkin berlaku (kami akan mengemas kini tarikh berkuat kuasa di bahagian atas halaman untuk membantu anda mengetahui waktu perubahan itu dibuat).

Lampiran A Segmen berkaitan kesihatan

Gambaran Responden
Tidak sensitif Sensitif
Kesengalan dan Kesakitan  ADHD/ADD
Akne  Ubat ADHD/ADD
Alahan yang Paling Berkemungkinan  Alzheimer
Alahan dan Sinus  Antidepresan
Ubat Alahan  Keresahan
Penghidap Alahan  Gangguan Defisit Perhatian
Arteriosklerosis  Bipolar
Artritis  Kanser Payudara
Ubat Artritis  Kanser
Asma  Kanser Kolon
Ubat Asma  Kemurungan
Penyakit Kaki Makan Air  Disfungsi Erektil
Sakit Belakang  Kanser Prostat
Masalah pundi kencing
Diabetes Pinggiran
Pemeriksaan Payudara
Bronkitis
Pengasuh di Rumah
Terowong Karpus
Katarak
Bronkitis Kronik
Kesakitan Kronik
Lepuh Sejuk
Pemakai Kanta Pembetul
Kelemumur
Penyakit Gigi
Masalah Gigi
Dentur (Gigi Palsu)
Diabetes
Diabetes – Rawatan Diet/Senaman
Diabetes – Rawatan Insulin
Diabetes – Ubat Oral
Diabetes – Kaedah Rawatan Lain
Diabetes – Jenis 2/Bermula semasa Dewasa
Tingkah Laku Diet
Penyakit Pencernaan
Keadaan Pencernaan
Mata Kering
Ekzema
Senaman
Suntikan Demam Selesema
Alahan Makanan
Penyakit Kaki
Lawatan Doktor yang Kerap
Gas/Kembung Perut
GERD/Refluks Asid
Gingivitis
Glaukoma
Ubat Glucofaj
Keguguran Rambut
Sakit kepala
Skor Kesihatan – rendah
Perubahan Tingkah Laku Sihat – Berkemungkinan
Perubahan Tingkah Laku Sihat – Kekal
Alat Bantu Pendengaran
Kehilangan Pendengaran
Penyakit Jantung
Ubat Pedih Ulu Hati
Penderita Pedih Ulu Hati/Pencernaan Asid
Hemoroid/Buasir
Tekanan Darah Tinggi
BMI Tinggi
Kolesterol Tinggi
Kolesterol Tinggi – Diet/Senaman
Kolesterol Tinggi – Ubat Preskripsi
Kolesterol Tinggi dan Tekanan Darah Tinggi
Ubat Imitrex
Insomnia
Penyakit Sendi/Tulang Belakang
Penyakit Buah Pinggang
Masalah Buah Pinggang
Tidak Tahan Laktosa
Pembetulan Penglihatan Laser
Ubat Lipitor
Mamogram
Kesukaran Pembayaran Perubatan
Kelebihan Medicare
Suplemen Medicare
Migrain
Masalah dan Bantuan Pergerakan
Mulut dan Gigi
Pelbagai Pakar Perubatan
Kulat Kuku
Alahan Hidung
Tiada Insurans Kesihatan
Tiada Pakar Perubatan
Tiada Pemeriksaan Terkini
Obesiti
Osteoartritis
Osteoporosis
Kesihatan Menyeluruh – rendah
Sakit
Kesihatan Fizikal – Lemah
Vaksin Pnemonia
Gangguan Prostat
Ujian PSA
Psoriasis
Berhenti Merokok
Pernafasan
Artritis Reumatoid
Tingkah Laku Kesihatan Berisiko
Parut
Tali pinggang keledar
Sinusitis
Kulit
Kerengsaan atau Ruam Kulit
Tidur
Perokok
Ujian Tinja
Suntikan Tetanus
Saluran Kencing/Usus
Penyakit Penglihatan
Penjagaan & Keadaan Penglihatan
Berat
Susut Berat Badan
Kerusi Roda

Lampiran B Segmen berdasarkan hubungan politik

Gambaran Pengguna
Hubungan Politik: Demokrat
Hubungan Politik: Republikan
Hubungan Politik: Bebas

the forrester wave report – q2 2022