global privacy policy (norwegian)

Sist oppdatert: january 21, 2022

Choreograph er en verdensomspennende data- og teknologivirksomhet som tilbyr kunder en rekke forskjellige datadrevne markedsføringsløsninger gjennom et utvalg av produkter og tjenester. Vi er et selskap i WPP-gruppen og jobber tett sammen med andre selskaper i WPP-nettverket, inkludert GroupM og deres byråer, spesielt med hensyn til bruk av noen av GroupMs teknologier og produkter. Du finner mer informasjon om WPP og GroupM her.

Formålet med denne personvernerklæringen er å gi forbrukere som deg informasjon om hvordan vi kan samle inn og håndtere personopplysningene dine (noen ganger kalt «personlige data» eller «personlig identifiserbar informasjon»). Dette omfatter personopplysninger på og utenfor nettet, som forklart i vår forbrukerpreferanseportal.

Dette er en global personvernerklæring. Hvis du befinner deg i EU, bør du også lese avsnittet om personvernrettigheter for enkeltpersoner i Storbritannia, EØS og Sveits. Hvis du er bosatt i California, bør du også lese avsnittet om personvernrettigheter for enkeltpersoner i California.

Andre personvernerklæringer

Denne personvernerklæringen omfatter ikke personopplysninger som samles inn når du bruker Choreographs nettsted på www.choreograph.com. Du finner informasjon om dette her.

Hvis du vil vite mer om hvordan personopplysningene dine brukes i rekrutteringsprosessen, kan du lese personvernerklæringen for rekruttering her.

Vi oppfordrer deg til å lese hele personvernerklæringen, men hvis du foretrekker å lese de enkelte avsnittene for seg, kan du bruke innholdslenkene nedenfor til å gå rett til ønsket avsnitt:

***

Våre tjenester

Dette avsnittet gir informasjon om tjenestene vi tilbyr kundene våre. «Kundene» våre er virksomheter som har direkte kontakt med forbrukere, for eksempel annonsører som selger produkter og tjenester til forbrukere. Vi tilbyr ikke tjenestene våre direkte til forbrukere. Vi samarbeider direkte med kunder eller gjennom agenter (for eksempel mellommenn for data- eller mediekjøp) som opptrer på vegne av en kunde.

Kundene våre bruker tjenestene våre til å hjelpe dem med å levere effektiv og relevant annonsering til forbrukere på og utenfor nettet. Vi hjelper annonsører med å forstå interessene, preferansene og behovene til sine nåværende kunder, og hjelper dem også med å finne potensielle nye kunder på tvers av alle mediekanaler. Våre tjenester gir kundene en samlet og helhetlig oversikt over nåværende og potensielle kunder, og gjør det mulig å målrette reklame mot de forbrukerne som mest sannsynlig vil være interessert i kundens produkter og tjenester.

«Tjenestene» våre kan generelt sett deles inn i tre aktivitetskategorier: Synkroniser, utfør og iverksett, som beskrevet nedenfor.

Synkroniser… Utarbeide… Gjennomfør…
Data-«onboarding» Databerikelse Planlegging
Datahygiene Innsikt Aktivering
Datamatching Modellering Måling og rapportering
ID-løsning Segmentering
Profilering
Simulering

Du finner en beskrivelse av hver av tjenestene som er oppført ovenfor, under Formålene med behandlingen.

Våre teknologier og produkter

Nedenfor finner du en oversikt over produktene og teknologiene vi bruker for å levere tjenestene våre.

Navn på tjeneste Beskrivelse av tjenesten
ID Graph Identitetsdiagrammet bruker diagramteknologi og maskinlæring til å oppdage tilknytninger og relasjoner mellom mennesker, steder og handlinger. Det gir et helhetlig bilde av en forbrukers identitet ved å kombinere data fra første- og tredjeparter til å sette sammen et omfattende sett av attributter om en forbruker eller husstand (som demografi, psykografi, interesser, kjøpsatferd, helseinnsikt osv.). Dette gjør det mulig for Choreograph å tilby datamatching, identitetsløsning, forbrukerinnsikt, databerikelse, modellering og segmenteringstjenester.
ID Graph Network (IDN) Identitetsdiagramnettverket er grunnlaget for identitetsdiagrammet. Det viser en rekke dataressurser som settes inn i diagrammet, inkludert førstepartsdata fra kunden, lisensierte data fra tredjeparter samt Choreographs egne data som beskrevet nedenfor, inkludert: Audience Origin; i-Behaviour (USA, Canada, Storbritannia), Conexance (Frankrike), AmeriLINK (USA), og mPlatform (globalt).
Audience Origin Audience Origin er vår kvartalsvise forbrukerundersøkelse, som utføres av våre pålitelige panelleverandører på global basis. Vi stiller forbrukerne en rekke tilpassede spørsmål om medieatferd, kategorikjøp, medieberøringspunkter, psykografi og demografi for å forstå motivene, atferden og holdningene deres bedre. Undersøkelsessvar kombineres (eller aggregeres) for å få en bedre forståelse av generelle forbrukerholdninger, og for å danne beslutningsgrunnlag for medieplanlegging og -kjøp. I noen tilfeller mottar vi også data på individuelt respondentnivå for bruk i modellering og aktivering.
Fusion Fusion bruker AI-teknologier for å levere databerikelses- og datamatchingstjenester til kundene våre ved hjelp av undersøkelsesdata samlet inn fra Audience Origin, samt målgruppedata fra mPlatform og andre lisensierte tredjeparts datakilder.
Strategy Simulator Strategisimulatoren vår bidrar til å simulere eller forutse hvordan endringer i forbrukeratferd og markedsdynamikk påvirker kundens virksomhet, ved hjelp av syntetiske befolkninger fra undersøkelsesdata samlet inn fra Audience Origin. Dette hjelper kundene våre med å planlegge mediekjøp på en fremtidsrettet måte.
iBehaviour (USA og Canada) IBehavior er en samvirkedatabase i USA og Canada der medlemmer av samvirket kan bidra med B2B- og B2C-informasjon om sine forbrukere, slik at alle medlemmer kan dra fordel av den samlede informasjonen. Dette omfatter personopplysningersom navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og transaksjons-/kjøpsinformasjon som for eksempel hvilke varer og tjenester som er kjøpt, transaksjonsverdi, transaksjonsdato osv. Disse opplysningene samles inn av kundene våre direkte fra kundene deres når de handler, registrerer seg på et nettsted (eller på annen måte) og godtar at personopplysningene deres deles med tredjeparter som Choreograph. Informasjonen som deles med samvirket, gjør det mulig for medlemmer å annonsere (på og utenfor nettet) til forbrukere basert på deres tidligere kjøpsatferd i tillegg til annen geografisk, demografisk og livsstilsrelatert informasjon. Gjennom samvirket tilbyr Choreograph modelleringstjenester til medlemmene (for å finne potensielle nye kunder), reaktiverings- og optimaliseringstjenester (for å hjelpe med å gjenopprette kontakten med frafalne kunder) og databerikelse (for å legge til datavariabler i medlemmenes eksisterende kundefiler)
Conexance (Frankrike)iBehaviour (Storbritannia) Conexance og iBehaviour er vår samvirkedatabase i henholdsvis Frankrike og Storbritannia. Choreograph er en databehandler i henhold til GDPR som utelukkende behandler personopplysninger på forespørsel fra medlemmene sine og på deres vegne for å tilby følgende tjenester: modelleringstjenester (for å finne potensielle nye kunder), reaktiverings- og optimaliseringstjenester (for å hjelpe med å gjenopprette kontakten med frafalne kunder) og databerikelse (for å legge til datavariabler i medlemmenes eksisterende kundefiler). Dette hjelper medlemmene med å gjennomføre markedsføringskampanjer gjennom vanlig brevpost, e-post, SMS eller på nett.
AmeriLINK (USA) AmeriLINK er vår proprietære forbrukerdatabase i USA, som samler inn, lagrer og organiserer informasjon om forbrukere og husholdninger, inkludert demografiske og psykografiske data, helse- og velværedata, data om livshendelser, transaksjons- og kjøpsdata, holdningsdata og økonomiske indikatorer. Ved hjelp av vår forbrukerdatabase kan Choreograph tilby AmeriLINKs kunder modelleringstjenester, inkludert «lookalike»-modellering, databerikelsestjenester (ved å legge til datavariabler i kundenes eksisterende kundefiler), datahygienetjenester (for eksempel adressestandardisering eller begrensning) og listeutleietjenester. Vi er registrert som datamegler i California og Vermont.
AmeriLINK Activate Activate er en av Choreographs aktiveringskanaler. Kunder kan bruke Activate som en selvbetjent eller administrert tjeneste, og laste opp førstepartsdata til plattformen, få tilgang til ytterligere lisensierte og proprietære data fra tredjeparter og sende målgrupper til DSP og sosiale kanaler for aktivering på nettet.
mPlatform [m]PLATFORM er en målgruppeinformasjonsløsning som bygger personifiserte forbrukerrelasjoner i stor skala. Den samler inn data om forbrukeres mediebruk, gir Choreograph innsikt i forbrukernes interesser, preferanser og livsstiler og utarbeider forbrukerprofiler. Vi bruker dette verktøyet til å gi kundene våre forbrukerinnsikt og modelleringstjenester (inkludert «lookalike»-modellering). mPlatform er også en aktiveringsplattform som lar oss sende målgrupper til DSP for aktivering. Du finner mer informasjon om mPlatform her.
Proteus Proteus behandler programmatiske data fra mediekjøp i stor skala. Det henter inn, matcher og normaliserer loggdata på tvers av alle byråenes programmatiske aktiviteter, noe som gjør at vi kan tilby følgende tjenester til kundene: modellering, innsikt, medieplanlegging og kampanjerapportering.

Hvilken informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og bruker en rekke opplysninger, inkludert personopplysninger, når vi tilbyr tjenestene våre:

Identifikatorer («ID-er»).

 • ID-er utenfor nettet omfatter fullt navn og telefonnummer
 • ID-er på nettet omfatter e-postadresser, IP-adresser, informasjonskapsel-ID-er, enhets-ID-er, inkludert mobilannonserings-ID-er (MAID), for eksempel Apples «IDFA» og Googles annonse-ID
 • Choreographs proprietære ID-er som entydig identifiserer forbrukere i Choreographs eget identitetsmiljø, inkludert «K-LINK», «ChoreoID», «[mP]ID»
 • Andre ID-er som vi kan motta fra tredjeparter, inkludert ID-er for forbrukere som har deltatt i undersøkelser eller paneler, eller ID-er fra tredjeparts registreringspartnere.

Transaksjons- og kjøpsdata, inkludert produktkategori (f.eks. smykker, klær, kjæledyr, reiser, sport) og kjøpsdetaljer (f.eks. antall bestillinger, penger brukt, betalingstype, kjøpsmetode). Vi innhenter ikke bankopplysninger, kredittkortopplysninger eller andre betalingsopplysninger. Vi bruker også modellerte transaksjonsdata til å forutse kjøpssannsynligheten, altså forbrukerens «tilbøyelighet» til å kjøpe et bestemt merke eller produkt.

Enhets- og nettleserinformasjon, inkludert type nettleser og versjon, nettleserspråk, operativsystem og tilkoblingstype (f.eks. kablet eller wifi).

Informasjon om nettaktivitet, inkludert nettadressen (eller nettadressekategorien), nettstedet eller nettsiden forbrukeren kom til en annonse fra, dato og klokkeslett for nettaktivitet, hyppighet av besøk på et nettsted, søketermer som brukes på et nettsted og interaksjon med en annonse (f.eks. om du klikker på annonsen).

Demografisk informasjon, inkludert alder, kjønn, inntekt, sivilstand, husholdningsstatus, utdanning, etnisk bakgrunn.

Psykografisk informasjon inkludert interesser, livsstil, holdninger og personlighet.

Stedsdata inkludert postadresse, IP-adresse (som konverteres til stedsdata som land, region eller postnummer) og bredde-/lengdegrad for eiendommer/hus (i USA).

Det er ikke all informasjonen ovenfor som samles inn i alle de regionene der tjenestene tilbys. Hvis du ønsker å finne ut hvilke personopplysninger vi lagrer om deg, kan du bruke vår forbrukerpreferanseportal.

Hvordan bruker vi denne informasjonen

Tabellen nedenfor beskriver formålene vi bruker ulike typer informasjon til når vi leverer tjenestene våre. Du finner en mer detaljert beskrivelse av hvert av disse formålene i avsnittet Formålene med behandlingen. I tillegg til formålene som oppgis nedenfor, kan vi bruke alle, eller en kombinasjon av opplysningene vi innhenter, til å oppdage eller forhindre svindel, forsvare de juridiske rettighetene våre og overholde gjeldende lover.

Synkronisering

Informasjonstype Hvordan bruker vi denne informasjonen?
«Data-onboarding» Datahygiene Datamatching ID-løsning
Fullt navn
Postadresse
E-postadresse
Telefonnummer
Nettbaserte ID-er, inkludert IP-adresse, informasjonskapsel-ID, MAID, enhets-ID
Undersøkelses- eller panel-ID ✓ (begrensning)
Undersøkelsessvar
Kjøps- og transaksjonsdata
Enhets- og nettleserinformasjon
Informasjon om aktivitet på nettet
Stedsinformasjon

Utarbeiding

Informasjonstype Hvordan bruker vi denne informasjonen?
Databerikelse Innsikt Modellering Segmentering Profilering Simulering
Fullt navn
Postadresse
E-postadresse
Telefonnummer
Nettbaserte ID-er, inkludert IP-adresse, informasjonskapsel-ID, MAID, enhets-ID
Undersøkelses- eller panel-ID
Undersøkelsessvar
Kjøps- og transaksjonsdata
Enhets- og nettleserinformasjon
Informasjon om aktivitet på nettet
Stedsinformasjon

Gjennomføring

Informasjonstype Hvordan bruker vi denne informasjonen?
Planlegging Aktivering Måling og rapportering
Fullt navn
Postadresse
E-postadresse
Telefonnummer
Nettbaserte ID-er, inkludert IP-adresse, informasjonskapsel-ID, MAID, enhets-ID
Undersøkelses- eller panel-ID
Undersøkelsessvar
Kjøps- og transaksjonsdata
Enhets- og nettleserinformasjon
Informasjon om aktivitet på nettet
Stedsinformasjon

Formålene med behandlingen

Tjenester Formålene med behandlingen Beskrivelse av formålene
Synkronisering «Data-onboarding» Opplasting av kundens data til Choreographs datamiljø eller et sikkert datamiljø driftet av en tredjepart.Opplasting av tredjeparts lisensierte data til Choreographs teknologiplattformer.
Datahygiene Rensing av kundens data, inkludert fletting/tømming, adressestandardisering og begrensning.
Datamatching Matching av kundens data med forbrukere i Choreographs proprietære database.Matching av data på og utenfor nettet, for eksempel data samlet inn utenfor nettet (f.eks. navn, postadresse osv.), med nettbaserte aktiviteter eller nettbaserte ID-er (f.eks. enhets-ID, informasjonskapsel-ID osv.).Matching på tvers av forskjellige enheter for å fastslå at to eller flere enheter tilhører samme bruker eller husstand
ID-løsning Opprette en kundeeid 360-graders kundeprofil på tvers av kjente og ukjente kunder.Tildele en unik ID til forbrukere, inkludert Choreographs proprietære ID.
Utarbeiding Databerikelse Forbedre kundedata ved å legge til forbrukerdata fra Choreographs proprietære database
Innsikt Bruke en datasamling til å forstå eller få innsikt i forbrukernes interesser, motivasjoner, atferd og preferanser. Dette kan foregå på et individuelt forbrukernivå, eller på et aggregert gruppe- eller publikumsnivå
Modellering Opprette modeller (eller et sett av «regler») som forutsier forbrukeratferd eller indikerer sannsynlige egenskaper hos forbrukere.
Segmentering Opprette grupper av forbrukere (noen ganger kalt segmenter, målgrupper eller lister) som deler samme eller lignende egenskaper, tilstander, behov eller preferanser basert på faktisk eller utledet informasjon.
Profilering Merking eller beskrivelse av forbrukere basert på trolige egenskaper, atferd og/eller demografi. Dette brukes i modellering, segmentering og aktivering.
Simulering Testing av potensielle utfall av markedsføring ved å simulere publikumsatferd ved hjelp av kundenes og Choreographs data.
Gjennomføring Planlegging Planlegging av mediekjøp på tvers av alle kanaler, inkludert bruk av automatiserte verktøy
Aktivering Levere målgrupper til mediekjøpformål og sosiale plattformer for annonsering på nett.Levere lister til kunder eller tredjeparts reklameaktører som annonserer utenfor nettet (f.eks. via brevpost eller telefon).
Måling og rapportering Måling og rapportering av resultatene av reklamekampanjer

Informasjonskilder

Vi henter informasjon fra en rekke kilder, inkludert:

 • Fra kundene våre som kan bruke tjenestene våre til å integrere dataene sine i plattformene våre, og bruke informasjonskapslene og pikslene våre til å innhente data fra forbrukere som besøker kundenes nettsteder og apper. Finn mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker i avsnittet om Informasjonskapsler.
 • Direkte fra forbrukere, inkludert fra forbrukere som samtykker i å delta i våre undersøkelser, og ved å bruke informasjonskapsler, piksler eller andre lignende nettbaserte teknologier på nettsteder og apper. Finn mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker i avsnittet om Informasjonskapsler.
 • Fra ulike deler av virksomheten vår. For eksempel tar vi transaksjonsinformasjon fra medlemmer av våre datasamvirker (i-Behaviour og Conexance) og deler denne informasjonen inn i generelle produktkategorier, f.eks. «Dameklær» og videre inn i underkategorier ved hjelp av måleverdier som «Forløpt tid siden kjøp», «Hyppighet» og «Pengeverdi», for eksempel siste bestillingsdato for dameklær, antall bestillinger av dameklær de siste 12 månedene, total verdi av kjøpene og gjennomsnittlig sum brukt på dameklær de siste 12 månedene osv.
 • Fra offentlige registre som er tilgjengelige i visse land, for eksempel yrkes- og fritidslisenser (f.eks. fiskekort), adresseregistre (for adressestandardisering), reservasjonsregistre (f.eks. lister over folk som har reservert seg mot telefonsalg) og informasjon fra folketellinger.
 • Fra våre pålitelige tredjepartspartnere. Noen av disse partnerne kan kombinere data fra en rekke kilder.

Informasjonskapsler

Denne delen beskriver informasjonskapslene vi bruker når vi tilbyr tjenester til kunder, inkludert for interessebasert eller atferdsbasert annonsering. Dette omfatter informasjonskapsler som kan plasseres i nettleseren din når du besøker nettsteder som tilhører kundene våre, eller nettsteder som vises i kundenes annonser. For informasjonskapslene vi bruker på bedriftsnettstedet vårt, viser vi til retningslinjene for nettstedet.

En informasjonskapsel er en liten alfanumerisk tekstfil som nettsteder, tredjeparts annonseservere eller andre tredjeparter lagrer i nettlesere, og som lar nettstedet eller tredjeparten gjenkjenne nettleseren og huske visse opplysninger om brukeren. Målrettingsinformasjonskapslene våre kalles «Mookies» og opererer på vårt mookie1.com-domene. De er vedvarende informasjonskapsler (som betyr at de lagres til de utløper eller slettes/fjernes av en bruker) som inneholder unike, tilfeldig genererte verdier som gjør det mulig for tjenestene våre å gjenkjenne enkelte nettlesere og enheter, og som er knyttet til visse opplysninger om en bruker. Mookie-informasjonskapsler og brukerinformasjonen som er knyttet til disse, brukes av oss i forbindelse med tjenestene vi leverer, blant annet til interessebasert annonsering.

Tabellen nedenfor inneholder informasjon om Mookie-informasjonskapslene våre.

Navn på informasjonskapsel Informasjonskapselens atferd Informasjon oppbevart i informasjonskapselen Utløpstid etter siste oppdatering (dager)
Målretting (kundedata) Målretting og optimalisering (brukerdata) Attribusjons- og sikkerhetsrapportering
id Y Y Y Unikt serienummer 395 dager
ov N N Y Unik identifikator 395 dager
mdata Y N N Unikt serienummer, opprettelsestidsstempel, informasjonskapsel-versjon 395 dager
syncdata_<PARTNER> Y N N Unikt serienummer, tidsstempel for opprettelse, besøks-ID for datapartner 10 dager

I et appmiljø vil enheten din bli tildelt en annonserings-ID (i stedet for en informasjonskapsel-ID). Dette er en alfanumerisk identifikator som opprettes av en plattform eller et operativsystem (for eksempel Apple iOS eller Google Android), og som gjør det mulig for applikasjonsutviklere og tredjeparter å gjenkjenne en bestemt enhet i et applikasjonsmiljø og knytte visse opplysninger opp mot en bruker. Eksempler på annonserings-ID-er inkluderer mobilannonserings-ID-er (MAID-er), som for eksempel Apples IDFA og Googles annonserings-ID. Vi bruker en annonserings-ID sammen med brukerinformasjon som samles inn til å levere tjenestene våre. Dette omfatter interessebasert annonsering.

Slik deler vi informasjon

Deling av informasjon i forbindelse med levering av tjenestene våre

Kunder: Vi bruker informasjonen som er beskrevet i denne personvernerklæringen til å levere tjenester til kundene våre (eller agenter som opptrer på vegne av kundene). Dette kan omfatte deling, lisensiering eller å gi kundene våre tilgang til informasjonen. Når det gjelder vår samvirkedatabase (i-Behaviour og Conexance), deler vi informasjon innenfor samvirket med deltakende medlemmer av samvirket, og også med andre deler av Choreographs virksomhet (se avsnitt om Informasjonskilder som beskriver hvordan vi innhenter informasjon fra andre deler av virksomheten).

Konsernselskaper: Vi deler også informasjon internt med våre konsernselskaper WPP og GroupM, og med deres byråer som inkluderer Mindshare, MediaCom, Wavemaker, Essence, m/SIX, Xaxis, Finecast og CMI.

Tjenesteleverandører: Vi deler også informasjon med tredjepartsleverandører som utfører tjenester og funksjoner på våre vegne og/eller på vegne av kundene våre i forbindelse med levering av tjenestene. Dette kan omfatte selskaper som er ansvarlige for levering av reklame, inkludert kjøpsplattformer (DSP), annonsenettverk, annonsebørser og annonsetjenere, samt leverandører av markedsføringskampanjer utenfor nettet, leverandører som er involvert i teknologi eller kundestøtte, drift, web- eller datahotell, fakturering, regnskap, sikkerhet, markedsføring, datastyring, validering, forbedring eller hygiene, eller som på annen måte hjelper oss med å levere, utvikle, vedlikeholde og forbedre tjenestene og produktene våre.

Deling av informasjon for juridiske formål:

Vi kan dele personopplysninger med tredjeparter (inkludert politi, revisorer og reguleringsmyndigheter) for å:

overholde juridiske forpliktelser eller rettsprosesser (f.eks. en stevning eller rettskjennelse)

håndheve tjenestevilkårene våre, denne personvernerklæringen eller andre avtaler med deg, noe som omfatter undersøkelser av potensielle brudd på disse

svare på påstander om at innhold krenker rettighetene til tredjeparter

beskytte rettighetene, eiendelene og den personlige sikkerheten vår, plattformen vår, kundene våre, agentene og de tilknyttede selskapene våre, brukerne av disse og/eller offentligheten. Vi kan også gi informasjon til andre selskaper og organisasjoner (inkludert politiet) for å beskytte mot svindel, forebygging av spam / skadelig programvare og lignende formål.

Deling av informasjon for bedriftsformål

Overføring av opplysninger ved kontrollendring: Dersom et annet selskap overtar virksomheten, eller alle eller en vesentlig andel av eiendelene i virksomheten, gjennom en konsolidering, fusjon, kjøp av eiendeler eller annen transaksjon, forbeholder vi oss retten til å overføre all informasjon (inkludert all informasjon du kan ha oppgitt gjennom «kontakt oss»-siden) som vi er i besittelse av eller kontrollerer, til den overtakende parten. Denne informasjonen kan brukes av den overtakende parten i sin virksomhet.

Deling av informasjon som del av en konserntransaksjon: Vi kan også dele personopplysninger dersom en større selskapstransaksjon finner sted, for eksempel fusjon, investering, oppkjøp, omorganisering, konsolidering, konkurs, likvidasjon, eller salg av noen eller alle våre eiendeler, eller under en selskapsgjennomgang (due diligence) i forbindelse med en slik transaksjon.

Datasikkerhet

Det er svært viktig for oss å opprettholde forbrukernes personvern. Dette betyr at vi har iverksatt og er spesielt oppmerksomme på sikkerhetstiltak for å beskytte disse opplysningene mot datainnbrudd. Vi følger bransjestandarder for å beskytte oss mot uautorisert innsyn i, lagring av og utlevering av informasjon. Dette inkluderer fysiske, elektroniske og administrative tiltak for å beskytte opplysningenes integritet, tilgang og bruk.

Choreograph anerkjenner viktigheten av et omfattende datasikkerhetsprogram, og behovet for å sikre at dataene som vi behandler, vedlikeholdes nøyaktig og på en sikker måte. Vi tar i bruk tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen vi besitter. Vi bruker flere lag med sikkerhet, og kombinerer toppmoderne brannmurbeskyttelse, strengt kontrollert tilgang og andre sikkerhetstiltak for å beskytte mot uautorisert bruk eller endring av dataene våre.

Internasjonale overføringer av personopplysninger

Choreograph er et globalt selskap som leverer tjenester til kunder på tvers av flere regioner og land.

Der det er mulig lagrer vi personopplysninger lokalt, for eksempel i EU (for EMEA og Storbritannia), Taiwan, Singapore og Kina (for APAC) og USA (for Nord-Amerika), avhengig av hvor forbrukeren befinner seg.

Det kan imidlertid bli nødvendig å overføre personopplysninger utenfor disse regionene i følgende scenarier:

 • når vi er pålagt å overføre informasjon til kundene eller tjenesteleverandørene våre, og de befinner seg på andre steder enn der dataene våre er lagret
 • når våre teknikere eller støtteteam trenger tilgang (inkludert ekstern tilgang) til personopplysninger som er lagret andre steder enn der de er basert, for å bygge, vedlikeholde og/eller overvåke systemene og plattformene våre
 • når tjenestene leveres av et tverrfunksjonelt eller tverrfaglig team, som kan være basert på forskjellige steder og derfor trenger tilgang personopplysninger fra forskjellige steder

Når vi overfører personopplysninger over landegrensene, sørger vi for at overføringene overholder alle gjeldende lokale lover om databeskyttelse og personvern.

Medlemskap i bransjeorganisasjoner

Choreograph er et aktivt medlem av bransjeorganisasjoner som styrer retningslinjene rundt forbrukeres personvern på nett i forbindelse med internettbasert annonsering. Dette omfatter: Network Advertising Initiative (NAI), Digital Advertising Alliance (DAA), European Digital Advertising Alliance (eDAA) og IAB Transparency and Consent Framework (IAB TCF). Choreograph overholder NAIs etiske retningslinjer, DAAs selvreguleringsprinsipper og IABs TCF-retningslinjer. Vi mener at disse retningslinjene og prinsippene bidrar til å beskytte forbrukernes personvern.

Vennligst besøk vår forbrukerpreferanseportal for mer informasjon om hvordan du utøver personvernrettighetene dine gjennom utmeldingsmekanismene fra NAI og DAA.

Vi gir vår fulle støtte til den digitale reklamebransjens innsats for å skape mer åpenhet rundt interessebasert annonsering ved bruk av helsesegmenter. I noen tilfeller bruker vi standardiserte og tilpassede interessesegmenter basert på helserelaterte opplysninger eller interesser i forbindelse interessebasert annonsering. Du finner mer informasjon om dette her.

Forbrukerpreferanseportal

Choreograph forplikter seg til å levere løsninger med innebygd personvern for kundene våre og integrere personvern i utformingen av produktene og tjenestene våre. Vi vedkjenner oss at du bør kunne utøve kontroll i forbindelse med beslutninger vi tar om hvordan personopplysningene dine blir brukt. Vi har utviklet dette preferansesenteret for å gi deg en enkel og åpen prosess hvis du ønsker å utøve rettighetene dine i henhold til personvernreglene.

Vi vil at du skal ha tilgang til så mye informasjon som mulig for å kunne ta velinformerte avgjørelser. Det finnes flere forskjellige måter du kan utøve rettighetene dine på gjennom denne portalen. De ulike metodene vil avhenge av landet du bor i og hvilken type opplysninger vi besitter om deg.

Tjenestene vi tilbyr kundene våre, er av en slik art at vi må håndtere opplysninger på og utenfor nettet på forskjellige måter. Hvis du vil ha mer informasjon om tjenestene våre, kan du lese avsnittet i personvernerklæringen vår om Våre tjenester. Denne forbrukerpreferanseportalen kan brukes til å utøve rettighetene dine for opplysninger både på og utenfor nettet. Vi vil prøve å svare på forespørselen din så snart som mulig, men under alle omstendigheter innenfor de tidsrammene som kreves i henhold til personvernlovgivningen i landet du befinner deg i.

DIGITALE OPPLYSNINGER

Vi har opprettet en brukervennlig portal der du kan kontrollere hvordan vi bruker de digitale opplysningene dine. Dette er opplysninger vi samler inn om deg på nettet, og kan omfatte nett-ID-er, enhets- og nettleserinformasjon, informasjon om aktivitet på nettet og stedsdata (se avsnitt x for en beskrivelse av disse datatypene). Typen digitale data vi samler inn, kan variere avhengig av hvor du befinner deg, da vi ikke tilbyr alle tjenestene våre i alle regioner. Finn ut mer om hvilke digitale data vi besitter om deg og hvordan du kan administrere disse ved å klikke her.

Hvis du befinner deg i Kina, ber vi deg sende en e-post til privacy@choreograph.com for å administrere opplysningene dine og utøve rettighetene dine.

OPPLYSNINGER UTENFOR NETTET

Følgende skjemaer kan brukes til å få innsyn i hvilke opplysninger vi besitter om deg i tillegg til den digitale informasjonen din. Dette kan inkludere personopplysninger som navn, telefonnummer og postadresse. Hvilke opplysninger vi samler inn utenfor nettet, kan variere avhengig av hvor du befinner deg, siden vi ikke tilbyr alle tjenestene våre i alle regioner. Klikk her for å finne ut mer om hvilke opplysninger vi besitter om deg fra utenfor nettet, og hvordan du kan administrere disse opplysningene.

SLIK BRUKER VI INFORMASJONEN DIN FOR Å BEKREFTE IDENTITETEN DIN

Vi kan i noen tilfeller be deg om å sende bilde-ID for å bekrefte identiteten din før vi sender data til deg. Vi gjør dette for å sikre at vi ikke utleverer informasjonen din til andre, og beskytter den mot ulovlig tilgang fra tredjeparter. Identifikasjonen din blir ikke delt eller brukt i noen av tjenestene våre, eller til noe annet formål enn å bekrefte identifikasjonen din.

ANDRE MÅTER Å UTØVE RETTIGHETENE DINE PÅ

Du kan blokkere eller fjerne informasjonskapsler i nettlesermiljøer på følgende måter:

 • Du kan justere nettleserinnstillingene til å blokkere eller fjerne informasjonskapsler ved å følge instruksjonene i nettleserinnstillingene. Du finner mer informasjon om hvordan du gjør dette her.
 • Du kan justere innstillingene for informasjonskapsler på eiernivå for nettstedet. Alternativene for disse innstillingene kan varier fra eier til eier.
 • Du kan velge bort interessebasert annonsering gjennom «YourAdChoices»-programmet for nettmiljøer fra Digital Advertising Alliances (DAA). Du finner dette programmet her:
  – For USA – https://aboutcookies.orgaboutads.info/choices/
  – For Canada – https://youradchoices.ca/en/tools
  – For Europa og Storbritannia – https://youronlinechoices.com/ (ved å velge land og deretter klikke på koblingen «Dine valg»)

Du kan også begrense annonsesporing i mobil- og OTT TV-appmiljøer som er koblet til annonserings-ID-en din, ved hjelp av følgende metoder.

 • Gå til personverninnstillingen på mobilenheten og/eller OTT-TV-enheten og velg «Begrens annonsesporing» for å stoppe interessebasert annonsering via den aktuelle annonserings-ID-en. Merk: Du finner de mest effektive og oppdaterte metodene for å velge bort interessebasert annonsering i instruksjonene fra enhetsprodusentene.
 • Du kan velge bort interessebasert reklame gjennom «YourAdChoices»-programmet for appmiljøer fra Digital Advertising Alliances (DAA). Du finner dette programmet her:
  – For USA – https://youradchoices.com/control
  – For Canada – https://youradchoices.ca/en/tools

Personvernrettigheter for enkeltpersoner i Storbritannia, EØS og Sveits

Du har rett til å få innsyn i, oppdatere, endre, slette, begrense bruken av eller få en kopi av personopplysningene dine i et maskinlesbart og vanlig brukt format. Under visse omstendigheter kan du også be om at Choreograph overfører personopplysningene til en tredjepart. Du har også rett til å motsette deg at de brukes til markedsføringsformål. Når behandlingen av personopplysningene dine er basert på samtykke fra deg, har du også rett til å når som helst trekke tilbake samtykket. Vær oppmerksom på at tilbaketrekking av samtykke ikke vil påvirke lovligheten av behandlingen av personopplysningene dine før du trakk tilbake samtykket.

Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, kan du gjøre dette gjennom vår forbrukerpreferanseportal or email us at privacy@choreograph.com.

Du har også rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi har håndtert personopplysningene dine.

Personvernrettigheter for enkeltpersoner i California

Klikk her.

Personvernrettighetene til globale brukere

Vi har skaffet til veie en mekanisme som gjør det mulig for alle forbrukere, uavhengig av hvilken region de befinner seg i, å velge bort fremtidig behandling og be om sletting av personopplysningene sine gjennom vår forbrukerpreferanseportal. Hvis du har spørsmål om hvordan du utøver disse rettighetene, kan du kontakte oss på privacy@choreograph.com.

Klager

Hvis du har klager eller ønsker å kontakte oss, finner du kontaktopplysninger under Kontakt oss. Vi vil gjøre vårt beste for å håndtere eventuelle klager eller spørsmål du har om hvordan vi innhenter og håndterer personopplysningenedine.

Hvis du mener at vi ikke har behandlet en klage eller besvart spørsmålene dine på en tilfredsstillende måte, kan du kontakte Datatilsynet og fremsette en formell klage.

Kontakt oss

Vi har forsøkt å være så tydelige som mulig i denne personvernerklæringen, men hvis det er noe du ikke forstår eller ønsker ytterligere informasjon om, kan du kontakte oss på privacy@choreograph.com eller utøve rettighetene dine gjennom forbrukerpreferanseportalen.

I Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og Sveits er Choreograph Limited den juridiske enheten som er ansvarlig for dataene som Choreograph samler inn. Utenfor EØS og Sveits er ansvarlig juridisk enhet Choreograph LLC. Hvis du er en enkeltperson bosatt i EØS eller Sveits, gjør vi oppmerksom på at vårt personvernombud kan kontaktes på dpo@Choreograph.com

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om denne erklæringen, kan du kontakte oss ved å sende e-post eller post til:

Europa:
Choreograph Limited
DPO@choreograph.com
Choreograph, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, SE1 9PT– til: Data Protection Officer

Utenfor Europa:
Choreograph LLC
Privacy@choreograph.com
Choreograph, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY, 10007, USA – til: Director of Privacy

Endringer av erklæringen

Vær oppmerksom på at personvernlovgivning, digital teknologi og virksomheten vår er i stadig endring, og at vi derfor fra tid til annen oppdaterer denne personvernerklæringen. Vi anbefaler at du leser gjennom personvernerklæringen med jevne mellomrom for å holde deg oppdatert om eventuelle endringer (vi oppdaterer ikrafttredelesdatoen øverst på siden slik at det er enklere å se når erklæringen har blitt endret).

Vedlegg A – Helserelaterte segmenter

Målgruppebeskrivelse
Ikke-sensitive Sensitive
Ømhet og smerter ADHD/ADD
Akne ADHD/ADD-medisiner
Mest sannsynlig allergier Alzheimer
Allergi og bihule Antidepressiva
Allergimedisiner Angst
Allergikere ADD
Arteriosklerose Bipolar
Artritt Brystkreft
Artrittmedisiner Kreft
Astma Tykktarmskreft
Astmamedisiner Depresjon
Fotsopp Impotens
Ryggsmerter Prostatakreft
Problemer med blæren
Prediabetes
Brystundersøkelse
Bronkitt
Hjemmepleier
Karpaltunnelen
Grå stær
Kronisk bronkitt
Kroniske smerter
Forkjølelsessår
Brukere av korrigerende linser
Flass
Tannverk
Tannproblemer
Tannproteser
Diabetes
Diabetes – diett/trening og behandling
Diabetes – Insulinbehandling
Diabetes – perorale medisiner
Diabetes – andre behandlingsmetoder
Diabetes – type 2 / ikke-insulinkrevende
Diettvaner
Fordøyelsessykdommer
Fordøyelseslidelser
Tørre øyne
Eksem
Trening
Influensavaksine
Matallergi
Fotplager
Hyppige legebesøk
Luft i magen / oppblåsthet
Gastroøsofageal reflukssykdom – GERD
Gingivitt
Grønn stær – Glaukom
Metformin (legemiddel)
Hårtap
Hodepine
Helsestatus – lav
Endring til sunn atferd – sannsynlig
Endring til sunn atferd – opprettholdt
Høreapparat
Hørselstap
Hjertesykdom
Medisiner mot halsbrann
Problemer med halsbrann / sure oppstøt
Hemoroider
Høyt blodtrykk
Høy BMI
Høyt kolesterol
Høyt kolesterol – kosthold/trening
Høyt kolesterol – reseptbelagte legemidler
Høyt kolesterol og blodtrykk
Sumatriptan (legemiddel)
Søvnløshet
Ledd-/ryggradsplager
Nyresykdom
Nyreproblemer
Laktoseintoleranse
Synskorrigerende behandling med laser
Atorvastatin (Legemiddel)
Mammografi
Betalingsproblemer for medisinsk behandling
Medicare Advantage
Medicare Supplement
Migrene
Bevegelsesproblemer og hjelp
Munn og tenner
Mange leger
Neglesopp
Neseallergi
Ingen helseforsikring
Ikke lege
Ingen nylig helsesjekk
Fedme
Artrose
Osteoporose
Generell helsestatus – lav
Smerter
Fysisk helsestatus – dårlig
Vaksine mot lungebetennelse
Prostatasykdommer
PSA-test
Psoriasis
Røykeslutt
Luftveiene
Leddgikt / revmatoid artritt
Risikofylt helseatferd
Arr
Setebelter
Bihulebetennelse
Huden
Hudirritasjoner eller utslett
Søvn
Røyker
Avføringsprøve
Stivkrampesprøyte
Urinveier/tarm
Synsplager
Synsbehandlinger og synslidelser
Vekt
Vekttap
Rullestol

Vedlegg B – Segmenter basert på politisk tilhørighet

Målgruppebeskrivelse
Politisk tilhørighet: På venstresiden
Politisk tilhørighet: På høyresiden
Politisk tilhørighet: Ingen politisk tilhørighet

the forrester wave report – q2 2022