0
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
%

global privacy policy (norwegian)

Sist oppdatert: january 21, 2022

Select language

Choreograph er en verdensomspennende data- og teknologivirksomhet som tilbyr kunder en rekke forskjellige datadrevne markedsføringsløsninger gjennom et utvalg av produkter og tjenester. Vi er et WPP-selskap og jobber tett sammen med andre selskaper i WPP-nettverket, inkludert GroupM, deres byråer og andre spesialiserte virksomheter som GroupM Nexus og Resolve Aps, i tillegg til at vi benytter noen teknologier og produkter fra GroupM. For mer informasjon om WPP klikker du her, og for GroupM klikker du her.

Formålet med denne personvernerklæringen er å gi forbrukere som deg informasjon om hvordan vi kan samle inn og håndtere personopplysningene dine (noen ganger kalt «personlige data» eller «personlig identifiserbar informasjon»). Dette omfatter personopplysninger både på og utenfor nettet, som forklart i vår forbrukerpreferanseportal.

Dette er en global personvernerklæring. Hvis du befinner deg i EU, bør du også lese avsnittet om enkeltpersoners personvernrettigheter i Storbritannia, EØS og Sveits. Hvis du er bosatt i California, bør du også lese avsnittet om enkeltpersoners personvernrettigheter i California.

andre personvernerklæringer

Denne personvernerklæringen omfatter ikke personopplysninger som samles inn når du bruker Choreographs nettsted på www.choreograph.com. Du finner informasjon om dette her.

Hvis du vil vite mer om hvordan personopplysningene dine har blitt brukt i rekrutteringsprosessen, kan du lese personvernerklæringen for rekruttering her.

Vi oppfordrer deg til å lese hele personvernerklæringen, men hvis du foretrekker å lese de enkelte avsnittene for seg, kan du bruke innholdslenkene nedenfor til å gå rett til ønsket avsnitt:

våre tjenester

Dette avsnittet gir informasjon om tjenestene vi tilbyr kundene våre. «Kundene» våre er virksomheter som har direkte kontakt med forbrukere, for eksempel annonsører som selger produkter og tjenester til forbrukere. Vi tilbyr ikke tjenestene våre direkte til forbrukere. Vi samarbeider direkte med kunder eller gjennom agenter (for eksempel mellommenn for data- eller mediekjøp) som opptrer på vegne av en kunde.

Kundene våre bruker tjenestene våre til å hjelpe dem med å levere effektiv og relevant annonsering til forbrukere på og utenfor nettet. Vi hjelper annonsører med å forstå interessene, preferansene og behovene til sine nåværende kunder, og hjelper dem også med å finne potensielle nye kunder på tvers av alle mediekanaler. Våre tjenester gir kundene en samlet og helhetlig oversikt over nåværende og potensielle kunder, og gjør det mulig å målrette reklame mot de forbrukerne som mest sannsynlig vil være interessert i kundens produkter og tjenester.

«Tjenestene» våre kan generelt sett deles inn i tre aktivitetskategorier: Synkronisering, utarbeidelse og gjennomføring, som beskrevet nedenfor.

Synkronisering Utarbeiding Gjennomføring
«Data-onboarding» Databerikelse Planlegging
Datahygiene Innsikt Aktivering
Datamatching Modellering Optimalisering
ID-løsning Segmentering Måling og rapportering
Profilering
Simulering

Du finner en beskrivelse av hver av tjenestene som er oppført ovenfor, under Formålene med behandlingen

våre teknologier og produkter

Nedenfor finner du en oversikt over produktene og teknologiene vi bruker for å levere tjenestene våre.

Navn på tjeneste Beskrivelse av tjenesten
ID Graph Identitetsdiagrammet bruker diagramteknologi og maskinlæring til å oppdage tilknytninger og relasjoner mellom mennesker, steder og handlinger. Det gir et helhetlig bilde av en forbrukers identitet ved å kombinere data fra første- og tredjeparter til å sette sammen et omfattende sett av attributter om en forbruker eller husstand (som demografi, psykografi, interesser, kjøpsatferd, helseinnsikt osv.). Dette gjør det mulig for Choreograph å tilby datamatching, identitetsløsning, forbrukerinnsikt, databerikelse, modellering og segmenteringstjenester.
ID Graph Network (IDN) Identitetsdiagramnettverket er grunnlaget for identitetsdiagrammet. Det viser en rekke dataressurser som settes inn i diagrammet, inkludert førstepartsdata fra kunden, lisensierte data fra tredjeparter samt Choreographs egne data som beskrevet nedenfor, inkludert: Audience Origin; i-Behaviour (USA, Canada, Storbritannia), Conexance (Frankrike), AmeriLINK (USA) og mPlatform (globalt).
Audience Origin Audience Origin er vår kvartalsvise forbrukerundersøkelse, som utføres av våre pålitelige panelleverandører på verdensbasis. Vi stiller forbrukerne en rekke tilpassede spørsmål om medieatferd, kategorikjøp, medieberøringspunkter, psykografi og demografi for å forstå motivene, atferden og holdningene deres bedre. Undersøkelsessvar kombineres (eller aggregeres) for å få en bedre forståelse av generelle forbrukerholdninger, og for å danne beslutningsgrunnlag for medieplanlegging og -kjøp. I noen tilfeller mottar vi også data på individuelt respondentnivå for bruk i modellering.
Fusion Fusion bruker AI-teknologier for å levere databerikelses- og datamatchingstjenester til kundene våre ved hjelp av undersøkelsesdata samlet inn fra Audience Origin, samt målgruppedata fra mPlatform og andre lisensierte tredjeparts datakilder.
Strategy Simulator Strategisimulatoren vår bidrar til å simulere eller forutse hvordan endringer i forbrukeratferd og markedsdynamikk påvirker kundens virksomhet, ved hjelp av syntetiske befolkninger fra undersøkelsesdata samlet inn fra Audience Origin. Dette hjelper kundene våre med å planlegge mediekjøp på en fremtidsrettet måte.
Conexance (Frankrike)
iBehavior (Storbritannia)
Choreograph France (tidligere Conexance og iBehavior) er vår samvirkedatabase i Frankrike og Storbritannia.

Choreograph er en databehandler i henhold til GDPR, som utelukkende behandler personopplysninger på forespørsel fra sine medlemmer og på deres vegne for å tilby følgende tjenester: modelleringstjenester (for å finne potensielle nye kunder), reaktiverings- og optimaliseringstjenester (for å hjelpe med å gjenopprette kontakten med frafalne kunder) og databerikelse (for å legge til datavariabler i medlemmenes eksisterende kundefiler). Dette hjelper medlemmene med å gjennomføre sine markedsføringskampanjer gjennom vanlig brevpost, e-post, SMS eller på nett.

For mer informasjon om Choreograph Frances behandling av personopplysninger som en del av deres samvirke, kan du gå til:

AmeriLINK
(USA)
AmeriLINK er vår proprietære forbrukerdatabase i USA, som samler inn, lagrer og organiserer informasjon om forbrukere og husholdninger, inkludert demografiske og psykografiske data, helse- og velværedata, data om livshendelser, transaksjons- og kjøpsdata, holdningsdata og økonomiske indikatorer. Ved hjelp av vår forbrukerdatabase kan Choreograph tilby AmeriLINKs kunder modelleringstjenester, inkludert «lookalike»-modellering, databerikelsestjenester (ved å legge til datavariabler i kundenes eksisterende kundefiler), datahygienetjenester (for eksempel adressestandardisering eller begrensning) og listeutleietjenester.

 

Vi er registrert som datamegler i California og Vermont.

AmeriLINK Activate Activate er en av Choreographs aktiveringskanaler. Kunder kan bruke Activate som en selvbetjent eller administrert tjeneste, og laste opp førstepartsdata til plattformen, få tilgang til ytterligere lisensierte og proprietære data fra tredjeparter og sende målgrupper til DSP og sosiale kanaler for aktivering på nettet.
mPlatform [m]PLATFORM er en målgruppeinformasjonsløsning som bygger personifiserte forbrukerrelasjoner i stor skala. Den samler inn data om forbrukeres mediebruk, gir Choreograph innsikt i forbrukernes interesser, preferanser og livsstiler og utarbeider forbrukerprofiler. Vi bruker dette verktøyet til å gi kundene våre forbrukerinnsikt og modelleringstjenester (inkludert «lookalike»-modellering). mPlatform er også en aktiveringsplattform som lar oss sende målgrupper til DSP for aktivering. Du finner mer informasjon om mPlatform her.
Proteus Proteus behandler programmatiske data fra mediekjøp i stor skala. Det henter inn, matcher og normaliserer loggdata på tvers av alle byråenes programmatiske aktiviteter, noe som gjør at vi kan tilby følgende tjenester til kundene: modellering, innsikt, medieplanlegging og kampanjerapportering.
GeoGraph GeoGraph er en geospatial kartleggingsplattform som henter inn stedsdata og andre data for å hjelpe til med å visualisere hvor i verden forbrukerne bor eller besøker. Bildet som oppnås ved kombinasjonen av disse datapunktene, kan brukes til analyse, innsikt, planlegging, berikelse eller lokaliseringsbasert målretting.
Choreograph Create Choreograph Create er en intelligent kreativ plattform for å legge til rette for dynamisk, kreativ optimalisering av annonsering. Kunder kan designe og bygge personlig reklameinnhold, måle og analysere kampanjeytelse, inkludert måling av kontaktøyeblikk for frekvensbegrensning og identifisering av kundereisen for å forstå elementer som driver bedre reklameytelse.

 

informasjon vi innhenter

Vi samler inn og bruker en rekke opplysninger, inkludert personopplysninger, når vi tilbyr tjenestene våre:

identifikatorer («ID-er»)

 • ID-er utenfor nettet omfatter fullt navn og telefonnummer
 • ID-er på nettet omfatter e-postadresser, IP-adresser, informasjonskapsel-ID-er, enhets-ID-er, inkludert mobilannonserings-ID-er (MAID), for eksempel Apples «IDFA» og Googles annonse-ID
 • Choreographs proprietære ID-er som entydig identifiserer forbrukere i Choreographs eget identitetsmiljø, inkludert «K-LINK», «ChoreoID», «[mP]ID»
 • Andre ID-er som vi kan motta fra tredjeparter, inkludert ID-er for forbrukere som har deltatt i undersøkelser eller paneler, eller ID-er fra tredjeparts registreringspartnere.

transaksjons- og kjøpsdata, inkludert produktkategori (f.eks. smykker, klær, kjæledyr, reiser, sport) og kjøpsdetaljer (f.eks. antall bestillinger, penger brukt, betalingstype, kjøpsmetode). Vi innhenter ikke bankopplysninger, kredittkortopplysninger eller andre betalingsopplysninger. Vi bruker også modellerte transaksjonsdata til å forutse kjøpssannsynligheten, altså forbrukerens «tilbøyelighet» til å kjøpe et bestemt merke eller produkt.

enhets- og nettleserinformasjon, inkludert type nettleser og versjon, nettleserspråk, operativsystem og tilkoblingstype (f.eks. kablet eller wifi).

informasjon om nettaktivitet, inkludert nettadressen (eller nettadressekategorien), nettstedet/siden en forbruker kom fra før de ble vist en annonse, dato og klokkeslett for nettaktivitet, besøksfrekvens på et nettsted, søketermer som brukes på et nettsted og interaksjon med en annonse (f.eks. om du klikker på annonsen) og innholdet i annonsen og samhandlingen med innholdet på nettstedet til en annonsørs eller utgivers nettsted, inkludert informasjon lagret som en «produkt-ID».

demografisk informasjon, inkludert alder, kjønn, inntekt, sivilstand, husholdningsstatus, utdanning.

psykografisk informasjon, inkludert interesser, livsstil, holdninger og personlighet.

stedsdata, inkludert postadresse, IP-adresse (som konverteres til stedsdata som land, region eller postnummer) og bredde-/lengdegrad for eiendommer/hus (i USA).

Sensitive data, inkludert kjønnsidentitet, seksuell legning, funksjonshemming, religion, etnisitet, helseopplysninger (se nedenfor).  Choreograph tillater ikke at sensitive data brukes til målretting eller gjenmarkedsføring.

Helsedata – informasjon om helsetilstander eller behandlinger på individuelt nivå.  Våre helsedata inkluderer ikke «beskyttet helseinformasjon» (PHI) regulert av Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).

Ikke all informasjonen over samles inn i alle de regionene der tjenestene tilbys. Hvis du ønsker å finne ut hvilke personopplysninger vi lagrer om deg, kan du bruke vår forbrukerpreferanseportal.

hvordan bruker vi denne informasjonen?

Tabellen nedenfor beskriver formålene som styrer hvilken type informasjon vi bruker i våre tjenester. Du finner en mer detaljert beskrivelse av hvert av disse formålene i avsnittet Formålene med behandlingen. I tillegg til formålene som oppgis nedenfor, kan vi bruke alle, eller en kombinasjon av opplysningene vi innhenter, til å oppdage eller forhindre svindel, forsvare de juridiske rettighetene våre og overholde gjeldende lover.

Synkronisering

Informasjonstype Hvordan bruker vi denne informasjonen?
«Data-onboarding» Datahygiene Datamatching ID-løsning
Fullt navn Postadresse E-postadresse Telefonnummer
Nettbaserte ID-er, inkludert IP-adresse, informasjonskapsel-ID, MAID, enhets-ID
Undersøkelses- eller panel-ID ✓ (begrensning)
Undersøkelsessvar
Kjøps- og transaksjonsdata
Enhets- og nettleserinformasjon
Informasjon om aktivitet på nettet
Stedsinformasjon
Sensitive data

Utarbeiding

Informasjonstype Hvordan bruker vi denne informasjonen?
Databerikelse Innsikt Modellering Segmentering Profilering Simulering
Fullt navn Postadresse E-postadresse Telefonnummer
Nettbaserte ID-er, inkludert IP-adresse, informasjonskapsel-ID, MAID, enhets-ID
Undersøkelses- eller panel-ID
Undersøkelsessvar
Kjøps- og transaksjonsdata
Enhets- og nettleserinformasjon
Informasjon om aktivitet på nettet
Stedsinformasjon
Sensitive data  ✗  ✗  ✗

Gjennomføring

Informasjonstype Hvordan bruker vi denne informasjonen?
Planlegging Aktivering Optimalisering Måling og rapportering
Fullt navn Postadresse E-postadresse Telefonnummer
Nettbaserte ID-er, inkludert IP-adresse, informasjonskapsel-ID, MAID, enhets-ID
Undersøkelses- eller panel-ID
Undersøkelsessvar
Kjøps- og transaksjonsdata
Enhets- og nettleserinformasjon
Informasjon om aktivitet på nettet
Stedsinformasjon
Sensitive data  ✗  ✗

 

formålene med behandlingen

Tjenester Formålene med behandlingen Beskrivelse av formålene
Synkronisering «Data-onboarding» Opplasting av kundens data til Choreographs datamiljø eller et sikkert datamiljø driftet av en tredjepart. Opplasting av tredjeparts lisensierte data til Choreographs teknologiplattformer.
Datahygiene Rensing av kundens data, inkludert fletting/tømming, adressestandardisering og begrensning.
Datamatching Matching av kundens data med forbrukere i Choreographs proprietære database. Matching av data på og utenfor nettet, for eksempel data samlet inn utenfor nettet (f.eks. navn, postadresse osv.), med nettbaserte aktiviteter eller nettbaserte ID-er (f.eks. enhets-ID, informasjonskapsel-ID osv.). Matching på tvers av forskjellige enheter for å fastslå at to eller flere enheter tilhører samme bruker eller husstand
ID-løsning Opprette en kundeeid 360-graders kundeprofil på tvers av kjente og ukjente kunder. Tildele en unik ID til forbrukere, inkludert Choreographs proprietære ID.
Utarbeiding Databerikelse Forbedre kundedata ved å legge til forbrukerdata fra Choreographs proprietære database
Innsikt Bruke en datasamling til å forstå eller få innsikt i forbrukernes interesser, motivasjoner, atferd og preferanser. Dette kan foregå på et individuelt forbrukernivå, eller på et aggregert gruppe- eller publikumsnivå
Modellering Opprette modeller (eller et sett av «regler») som forutsier forbrukeratferd eller indikerer sannsynlige egenskaper hos forbrukere.
Segmentering Opprette grupper av forbrukere (noen ganger kalt segmenter, målgrupper eller lister) som deler samme eller lignende egenskaper, tilstander, behov eller preferanser basert på faktisk eller utledet informasjon.
Profilering Merking eller beskrivelse av forbrukere basert på trolige egenskaper, atferd og/eller demografi. Dette brukes i modellering, segmentering og aktivering.
Simulering Testing av potensielle utfall av markedsføring ved å simulere publikumsatferd ved hjelp av kundenes og Choreographs data.
Gjennomføring Planlegging Planlegging av mediekjøp på tvers av alle kanaler, inkludert bruk av automatiserte verktøy
Aktivering Levere målgrupper til mediekjøpformål og sosiale plattformer for annonsering på nett. Levere lister til kunder eller tredjeparts reklameaktører som annonserer utenfor nettet (f.eks. via brevpost eller telefon).
Optimalisering Skape annonser som er relevante for forbrukere basert på interesser, sted, språkpreferanser osv.
Optimalisere annonser (inkludert i sanntid) med andre data (som værinformasjon, produkter vist tidligere osv.)
Forstå forbrukerreisen fra første kontakt til salg/gjenmarkedsføring for å personalisere forbrukeropplevelser
Måling og rapportering Måling og rapportering av resultatene av reklamekampanjer

 

informasjonskilder

Vi henter informasjon fra en rekke kilder, inkludert:

 • Fra våre kunder som kan bruke tjenestene våre til å integrere sine data i våre plattformer, og bruke våre informasjonskapsler og piksler til å innhente data fra forbrukere som besøker kundenes nettsteder og apper. Finn mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker i avsnittet om Informasjonskapsler.
 • Direkte fra forbrukere, inkludert fra forbrukere som samtykker i å delta i våre undersøkelser (eller undersøkelser administrert av tredjepartspartnerne våre), og ved å bruke informasjonskapsler, piksler eller andre lignende nettbaserte teknologier på nettsteder og apper.  Vi samler bare inn sensitive data gjennom forbrukerundersøkelser i tilfeller der forbrukere frivillig har gitt informasjon (eller når det gjelder etnisitetsdata, modellert på bakgrunn av demografisk eller geografisk informasjon).   Finn mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker i avsnittet om Informasjonskapsler.
 • Fra ulike deler av virksomheten vår. For eksempel tar vi transaksjonsinformasjon fra medlemmer av våre datasamvirker (i-Behaviour og Conexance) og deler denne informasjonen inn i generelle produktkategorier, f.eks. «Dameklær» og videre inn i underkategorier ved hjelp av måleverdier som «Forløpt tid siden kjøp», «Hyppighet» og «Pengeverdi», for eksempel siste bestillingsdato for dameklær, antall bestillinger av dameklær de siste 12 månedene, total verdi av kjøpene og gjennomsnittlig sum brukt på dameklær de siste 12 månedene osv.
 • Fra offentlige registre som er tilgjengelige i visse land, for eksempel yrkes- og fritidslisenser (f.eks. fiskekort), adresseregistre (for adressestandardisering), reservasjonsregistre (f.eks. lister over folk som har reservert seg mot telefonsalg) og informasjon fra folketellinger.
 • Fra våre pålitelige tredjepartspartnere. Noen av disse partnerne kan kombinere data fra en rekke kilder.

informasjonskapsler

Denne delen beskriver informasjonskapslene vi bruker når vi tilbyr tjenester til kunder, inkludert interessebasert eller atferdsbasert annonsering. Dette omfatter informasjonskapsler som kan plasseres i nettleseren din når du besøker nettsteder som tilhører kundene våre, eller nettsteder som vises i kundenes annonser. For informasjonskapslene vi bruker på bedriftsnettstedet vårt, viser vi til våre retningslinjer for informasjonkapsler.

En informasjonskapsel er en liten alfanumerisk tekstfil som nettsteder, tredjeparts annonseservere eller andre tredjeparter lagrer i nettlesere, og som lar nettstedet eller tredjeparten gjenkjenne nettleseren og huske visse opplysninger om brukeren. Våre informasjonskapsler er kontinuerlige (det vil si at de lagres til de utløper eller slettes/fjernes av en bruker) og inneholder unike, tilfeldig genererte verdier som gjør det mulig for tjenestene våre å gjenkjenne enkelte nettlesere og enheter, og er knyttet til visse opplysninger om en bruker. Informasjonskapsler og brukerinformasjonen som er knyttet til disse, brukes av oss i forbindelse med tjenestene vi leverer, blant annet til interessebasert annonsering.

Tabellen nedenfor inneholder informasjon om informasjonskapslene våre.

Navn på informasjonskapsel Domene Levetid for informasjonskapsel Oppdateres informasjonskapselen? Informasjon lagret i informasjonskapselen Brukstilfeller Formål registrert under IAB Transparency and Consent Framework (kun GDPR)
id mookie1.com 395 dager Ja Universelt serienummer Aktivering
Optimalisering
Rapportering
Måling (attribusjon)
Sikkerhet
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ov mookie1.com 395 dager Ja Unik identifikator Rapportering
Måling (attribusjon)
Sikkerhet
1, 7, 8, 10
mdata mookie1.com 395 dager Ja Unikt serienummer
Tidsstempel for opprettelse
Informasjonskapselversjon
Aktivering 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
syncdata_<PARTNER> mookie1.com 10 dager Ja Unikt serienummer
Tidsstempel for opprettelse
Besøks-ID for datapartner
Datamatching
Aktivering
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
ibkukiuno ib.mookie1.com 365 dager Ja Hashet epost
Økt-ID
Choreograph-ID (kalt «Velo-ID»)
Siste bruksdato for informasjonskapsel
OfferPath-ID
Velo-profiloppslagsmetode
Oppslagsmetode for e-post-hash
Opprettelsesdato for informasjonskapsel
Ganger en informasjonskapsel har blitt sett
N/A
ibkukinet ib.mookie1.com 365 dager Ja IP-adresse
Dato
N/A
src0_xxxx d.lemonpi.io 30 dager Ja ID for produkter som en forbruker har sett på annonsørens nettsted Optimalisering N/A
lpc d.lemonpi.io 30 dager Ja Tidsstempel
Konverterings-ID for en annonsørs kampanje
Optimalisering, rapportering N/A
lpuid Lemonpi.io 365 dager Ja Unik bruker-ID Datamatching N/A
_ud Lemonpi.io 30 dager Ja ID for produkter som en forbruker har sett, lagt i handlekurven og/eller kjøpt på annonsørens nettsted. Optimalisering N/A

I et appmiljø vil enheten din bli tildelt en annonserings-ID (i stedet for en informasjonskapsel-ID). Dette er en alfanumerisk identifikator som opprettes av en plattform eller et operativsystem (for eksempel Apple iOS eller Google Android), og som gjør det mulig for applikasjonsutviklere og tredjeparter å gjenkjenne en bestemt enhet i et applikasjonsmiljø og knytte visse opplysninger opp mot en bruker. Eksempler på annonserings-ID-er inkluderer mobilannonserings-ID-er (MAID-er), som for eksempel Apples IDFA og Googles annonserings-ID.  Vi bruker en annonserings-ID sammen med brukerinformasjon som samles inn til å levere tjenestene våre. Dette omfatter interessebasert annonsering.

slik deler vi informasjon

deling av informasjon i forbindelse med levering av tjenestene våre

Kunder: Vi bruker informasjonen som er beskrevet i denne personvernerklæringen til å levere tjenester til kundene våre (eller agenter som opptrer på vegne av kundene). Dette kan omfatte deling, lisensiering eller å gi kundene våre tilgang til informasjonen. Når det gjelder vår samvirkedatabase (i-Behaviour og Conexance), deler vi informasjon innenfor samvirket med deltakende medlemmer av samvirket, og også med andre deler av Choreographs virksomhet (se avsnitt om Informasjonskilder som beskriver hvordan vi innhenter informasjon fra andre deler av virksomheten).

Konsernselskaper: Vi deler også informasjon internt med våre konsernselskaper WPP og GroupM, og med deres byråer som inkluderer Mindshare, MediaCom, Wavemaker, Essence, m/SIX, GroupM Nexus , GTB og CMI.

Tjenesteleverandører: Vi deler også informasjon med tredjepartsleverandører som utfører tjenester og funksjoner på våre vegne og/eller på vegne av kundene våre i forbindelse med levering av tjenestene. Dette kan omfatte selskaper som er ansvarlige for levering av reklame, inkludert kjøpsplattformer (DSP), annonsenettverk, annonsebørser og annonsetjenere, samt leverandører av markedsføringskampanjer utenfor nettet, leverandører som er involvert i teknologi eller kundestøtte, drift, web- eller datahotell, fakturering, regnskap, sikkerhet, markedsføring, datastyring, validering, forbedring eller hygiene, eller som på annen måte hjelper oss med å levere, utvikle, vedlikeholde og forbedre tjenestene og produktene våre.

Andre: For Choreograph Create kan vi dele kreativt videoinnhold med YouTube via YouTubes API-tjenester og vise det på YouTubes plattform til fordel for kundene våre. YouTubes tjenestevilkår (https://www.youtube.com/t/terms), personvernerklæring (http://www.google.com/policies/privacy) og YouTubes tjenestevilkår for API-tjenester (https://developers.google.com/youtube/terms/api-services-terms-of-service) gjelder for disse tjenestene. Vi påtar oss ikke ansvar for innholdet eller personvernpraksisen til tredjepartstjenester. Vi oppfordrer deg til å lese personvernerklæringen nøye for alle tredjepartstjenester du benytter deg av. Du kan trekke tilbake tilgangen til YouTubes API-tjenester via Googles side for sikkerhetsinnstillinger på https://myaccount.google.com/permissions.

deling av informasjon for juridiske formål:

Vi kan dele personopplysninger med tredjeparter (inkludert politi, revisorer og reguleringsmyndigheter) for å:

 • overholde juridiske forpliktelser eller rettsprosesser (f.eks. en stevning eller rettskjennelse).
 • håndheve tjenestevilkårene våre, denne personvernerklæringen eller andre avtaler med deg, noe som omfatter undersøkelser av potensielle brudd på disse.
 • svare på påstander om at innhold krenker rettighetene til tredjeparter.
 • beskytte rettighetene, eiendelene og den personlige sikkerheten vår, plattformen vår, kundene våre, agentene og de tilknyttede selskapene våre, brukerne av disse og/eller offentligheten. Vi kan også gi informasjon til andre selskaper og organisasjoner (inkludert politiet) for å beskytte mot svindel, forebygging av spam / skadelig programvare og lignende formål.

deling av informasjon for bedriftsformål

Overføring av opplysninger ved kontrollendring: Dersom et annet selskap overtar virksomheten, eller alle eller en vesentlig andel av eiendelene i virksomheten, gjennom en konsolidering, fusjon, kjøp av eiendeler eller annen transaksjon, forbeholder vi oss retten til å overføre all informasjon (inkludert all informasjon du kan ha oppgitt gjennom «kontakt oss»-siden) som vi er i besittelse av eller kontrollerer, til den overtakende parten. Denne informasjonen kan brukes av den overtakende parten i sin virksomhet.

Deling av informasjon som del av en konserntransaksjon: Vi kan også dele personopplysninger dersom en større selskapstransaksjon finner sted, for eksempel fusjon, investering, oppkjøp, omorganisering, konsolidering, konkurs, likvidasjon, eller salg av noen eller alle våre eiendeler, eller under en selskapsgjennomgang (due diligence) i forbindelse med en slik transaksjon.

datasikkerhet

Det er svært viktig for oss å opprettholde forbrukernes personvern. Dette betyr at vi har iverksatt og er spesielt oppmerksomme på sikkerhetstiltak for å beskytte disse opplysningene mot datainnbrudd. Vi følger bransjestandarder for å beskytte oss mot uautorisert innsyn i, lagring av og utlevering av informasjon. Dette inkluderer fysiske, elektroniske og administrative tiltak for å beskytte opplysningenes integritet, tilgang og bruk.

Choreograph anerkjenner viktigheten av et omfattende datasikkerhetsprogram, og behovet for å sikre at dataene som vi behandler, vedlikeholdes nøyaktig og på en sikker måte. Vi tar i bruk tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen vi besitter. Vi bruker flere lag med sikkerhet, og kombinerer toppmoderne brannmurbeskyttelse, strengt kontrollert tilgang og andre sikkerhetstiltak for å beskytte mot uautorisert bruk eller endring av dataene våre.

lagring

Choreograph følger WPPs retningslinjer for datalagring og informasjon, og oppbevarer ikke data som ikke nødvendig for den daglige driften eller for å levere tjenester til våre kunder. Oppbevaringsperioden varierer og avhenger av typen data, dataenes formål med å levere produkter og tjenester til kunden og for å overholde kontraktsfestede forpliktelser overfor kunden. I alle tilfeller overholder vi respektive lover og forskrifter og kontraktsfestede forpliktelser, og sletter dataene når vi er pålagt å gjøre det.

Choreograph kan også lagre og oppbevare personopplysninger som er avidentifiserte eller fullstendig anonymisert, slik at de ikke lenger er personopplysninger. Dette kan være data som er samlet på en slik måte at de ikke lenger identifiserer en person, og som hovedsakelig brukes til innsikt og planlegging.

internasjonale overføringer av personopplysninger

Choreograph er et globalt selskap som leverer tjenester til kunder på tvers av flere regioner og land.

Der det er mulig lagrer vi personopplysninger lokalt, for eksempel i EU (for EMEA og Storbritannia), Taiwan, Singapore og Kina (for APAC) og USA (for Nord-Amerika), avhengig av hvor forbrukeren befinner seg.

Det kan imidlertid bli nødvendig å overføre personopplysninger utenfor disse regionene i følgende scenarioer:

 • når vi er pålagt å overføre informasjon til kundene eller tjenesteleverandørene våre, og de befinner seg på andre steder enn der dataene våre er lagret.
 • når våre teknikere eller støtteteam trenger tilgang (inkludert ekstern tilgang) til personopplysninger som er lagret andre steder enn der de er basert, for å bygge, vedlikeholde og/eller overvåke systemene og plattformene våre
 • når tjenestene leveres av et tverrfunksjonelt eller tverrfaglig team, som kan befinne seg på forskjellige steder og derfor trenger tilgang til personopplysninger fra forskjellige steder

Når vi overfører personopplysninger over landegrensene, sørger vi for at overføringene overholder alle gjeldende lokale lover om databeskyttelse og personvern.

medlemskap i bransjeorganisasjoner

Choreograph er et aktivt medlem av bransjeorganisasjoner som styrer retningslinjene rundt forbrukeres personvern på nett i forbindelse med internettbasert annonsering. Dette omfatter: Digital Advertising Alliance (DAA), European Digital Advertising Alliance (eDAA) og IAB Transparency and Consent Framework (IAB TCF). Choreograph overholder DAAs selvreguleringsprinsipper og IAB TCF-retningslinjene. Vi mener at disse retningslinjene og prinsippene bidrar til å beskytte forbrukernes personvern.

Vennligst besøk vår forbrukerpreferanseportal for mer informasjon om hvordan du utøver personvernrettighetene dine gjennom DAAs utmeldingsmekanisme.

 

forbrukerpreferanseportal

Choreograph forplikter seg til å levere løsninger med innebygd personvern for kundene våre og integrere personvern i utformingen av produktene og tjenestene våre. Vi vedkjenner oss at du bør kunne utøve kontroll i forbindelse med beslutninger vi tar om hvordan personopplysningene dine blir brukt. Vi har utviklet dette preferansesenteret for å gi deg en enkel og åpen prosess hvis du ønsker å utøve rettighetene dine i henhold til personvernreglene.

Vi vil at du skal ha tilgang til så mye informasjon som mulig for å kunne ta velinformerte avgjørelser. Det finnes flere forskjellige måter du kan utøve rettighetene dine på gjennom denne portalen. De ulike metodene vil avhenge av landet du bor i og hvilken type opplysninger vi besitter om deg.

Tjenestene vi tilbyr kundene våre, er av en slik art at vi må håndtere opplysninger på og utenfor nettet på forskjellige måter. Hvis du vil ha mer informasjon om tjenestene våre, kan du lese avsnittet i personvernerklæringen vår om Våre tjenester. Denne forbrukerpreferanseportalen kan brukes til å utøve rettighetene dine for opplysninger både på og utenfor nettet. Vi vil prøve å svare på forespørselen din så snart som mulig, men under alle omstendigheter innenfor de tidsrammene som kreves i henhold til personvernlovgivningen i landet du befinner deg i.

informasjonen din

Vi har opprettet en brukervennlig portal der du kan kontrollere hvordan vi bruker dine digitale personopplysninger.  Dette inkluderer også personopplysninger vi samler inn om deg på nettet, og kan omfatte nett-ID-er, enhets- og nettleserinformasjon, informasjon om aktivitet på nettet og stedsdata (se avsnitt x for en beskrivelse av disse datatypene) og personopplysninger som navn, telefonnummer og postadresse.

Typen personopplysninger vi samler inn, kan variere avhengig av hvor du befinner deg, da vi ikke tilbyr alle tjenestene våre i alle regioner.   Finn ut mer om hvilke data vi har om deg og hvordan du kan administrere disse opplysningene ved å klikke her.  Valgene du tar gjennom vår portal om hvordan vi kan bruke dine digitale personopplysninger, gjelder bare for den bestemte nettleseren eller enheten du bruker. Nedenfor kan du se andre måter å utøve dine rettigheter på.

Hvis du befinner deg i Kina, ber vi deg sende e-post til privacy@choreograph.com for å administrere opplysninger om deg og ivareta dine rettigheter.

slik bruker vi informasjonen din til å bekrefte identiteten din

Vi kan i noen tilfeller be deg om å oppgi ID for å bekrefte identiteten din før vi sender data til deg. Vi gjør dette for å sikre at vi ikke utleverer informasjonen din til andre og for å beskytte den mot ulovlig tilgang fra tredjeparter. Identifikasjonen din blir ikke delt eller brukt i noen av tjenestene våre, eller til noe annet formål enn å bekrefte identifikasjonen din.

andre måter å utøve rettighetene dine på

Du kan blokkere eller fjerne informasjonskapsler i nettlesermiljøer på følgende måter:

 • Du kan justere nettleserinnstillingene til å blokkere eller fjerne informasjonskapsler ved å følge instruksjonene i nettleserinnstillingene. Du finner mer informasjon om hvordan du gjør dette her.
 • Du kan justere innstillingene for informasjonskapsler på eiernivå for nettstedet. Alternativene for disse innstillingene kan varier fra eier til eier.
 • Du kan velge bort interessebasert annonsering gjennom «YourAdChoices»-programmet for nettmiljøer fra Digital Advertising Alliances (DAA), som er tilgjengelig her:
  – For USA – https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
   – For Canada – https://youradchoices.ca/en/tools
   – For Europa og Storbritannia – https://youronlinechoices.com/ (ved å klikke på «Your ad choices»-linken etter å ha valgt hvor du befinner deg)

Du kan også begrense annonsesporing i mobil- og OTT TV-appmiljøer som er koblet til annonserings-ID-en din, ved hjelp av følgende metoder.

 • Gå til personverninnstillingen på mobilenheten og/eller OTT-TV-enheten og velg «Begrens annonsesporing» for å stoppe interessebasert annonsering via den aktuelle annonserings-ID-en. Merk: Du finner de mest effektive og oppdaterte metodene for å velge bort interessebasert annonsering i instruksjonene fra enhetsprodusentene.
 • Du kan velge bort interessebasert annonsering gjennom «YourAdChoices»-programmet for nettmiljøer fra Digital Advertising Alliances (DAA), som er tilgjengelig her:
   – For USA – https://youradchoices.com/control
   – For Canada – https://youradchoices.ca/en/tools

enkeltpersoners personvernrettigheter i Storbritannia, EØS og Sveits

Du har rett til å få innsyn i, oppdatere, endre, slette, begrense bruken av eller få en kopi av personopplysningene dine i et vanlig lesbart format. Under visse omstendigheter kan du også be om at Choreograph overfører personopplysningene til en tredjepart. Du har også rett til å motsette deg at de brukes til markedsføringsformål. Når behandlingen av personopplysningene dine er basert på samtykke fra deg, har du også rett til å når som helst trekke tilbake samtykket. Vær oppmerksom på at tilbaketrekking av samtykke ikke vil påvirke lovligheten av behandlingen av personopplysningene dine før du trakk tilbake samtykket.

Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, kan du gjøre dette gjennom vår forbrukerpreferanseportal eller ved å sende oss en e-post til privacy@choreograph.com.

Du har også rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi har håndtert personopplysningene dine.

enkeltpersoners personvernrettigheter i California

Vis her.

globale brukeres personvernrettigheter

Vi har skaffet til veie en mekanisme som gjør det mulig for alle forbrukere, uavhengig av hvilken region de befinner seg i, å velge bort fremtidig behandling og be om sletting av personopplysningene sine gjennom vår forbrukerpreferanseportal. Hvis du har spørsmål om hvordan du utøver disse rettighetene, kan du kontakte oss på privacy@choreograph.com.

klager

Hvis du har klager eller ønsker å kontakte oss, finner du kontaktopplysninger under Kontakt oss. Vi vil gjøre vårt beste for å håndtere eventuelle klager eller spørsmål du har om hvordan vi innhenter og håndterer personopplysningene dine.

Hvis du mener at vi ikke har behandlet en klage eller besvart spørsmålene dine på en tilfredsstillende måte, kan du kontakte Datatilsynet og fremsette en formell klage.

kontakt oss

Vi har forsøkt å være så tydelige som mulig i denne personvernerklæringen, men hvis det er noe du ikke forstår eller ønsker ytterligere informasjon om, kan du kontakte oss på privacy@choreograph.com eller utøve rettighetene dine gjennom forbrukerpreferanseportalen.

I Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og Sveits er Choreograph Limited den juridiske enheten som er ansvarlig for dataene som Choreograph samler inn. Utenfor EØS og Sveits er ansvarlig juridisk enhet Choreograph LLC. Hvis du er en enkeltperson bosatt i EØS eller Sveits, gjør vi oppmerksom på at vårt personvernombud kan kontaktes på dpo@Choreograph.com.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om denne erklæringen, kan du kontakte oss ved å sende e-post eller post til:

Europa:
Choreograph Limited
DPO@choreograph.com
Choreograph, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, SE1 9PT, Storbritannia – til: Data Protection Officer

Utenfor Europa:
Choreograph LLC
Privacy@choreograph.com
Choreograph, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY, 10007, USA – til: Director of Privacy

endringer av erklæringen

Vær oppmerksom på at personvernlovgivning, digital teknologi og virksomheten vår er i stadig endring, og at vi derfor fra tid til annen oppdaterer denne personvernerklæringen. Vi anbefaler at du leser gjennom personvernerklæringen med jevne mellomrom for å holde deg oppdatert om eventuelle endringer (vi oppdaterer ikrafttredelesdatoen øverst på siden slik at det er enklere å se når erklæringen har blitt endret).