0
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
%

global privacy policy (polish)

Ostatnia aktualizacja: january 21, 2022

Select language

Choreograph jest światową firmą technologiczną, która poprzez szeroką gamę produktów i usług oferuje klientom różnorodne rozwiązania marketingowe oparte na danych. Jesteśmy częścią WPP i ściśle współpracujemy z innymi spółkami sieci WPP, w tym z GroupM i jej oddziałami oraz z innymi specjalistycznymi przedsiębiorstwami, takimi jak GroupM Nexus i Resolve Aps. Korzystamy również z niektórych technologii i produktów GroupM. Aby uzyskać więcej informacji o WPP prosimy kliknąć tutaj, natomiast informacje o GropupM znajdują się tutaj.

Celem niniejszej polityki prywatności jest dostarczenie Państwu informacji o tym, w jaki sposób możemy gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe (czasami nazywane „danymi osobowymi” lub „informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby”). Dotyczy to zarówno danych osobowych online, jak i offline, jak wyjaśniono w naszym Portalu preferencji konsumentów (Consumer Preference Portal).

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje na całym świecie. Jeśli uzyskują Państwo dostęp do tej polityki z terytorium UE, należy przeczytać również sekcję o prawie do prywatności osób fizycznych w Wielkiej Brytanii, EOG i Szwajcarii. Jeśli są Państwo mieszkańcami Kalifornii, należy przeczytać też sekcję o prawie do prywatności osób fizycznych w Kalifornii.

inne polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje danych osobowych zbieranych podczas korzystania z witryny internetowej Choreograph pod adresem www.choreograph.com. Informację tę można znaleźć tutaj.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób Państwa dane osobowe zostały wykorzystane w procesie rekrutacji, warto zapoznać się z polityką prywatności procesu rekrutacji, którą można znaleźć tutaj.

Zachęcamy Państwa do przeczytania całej polityki prywatności. Mogą Państwo jednak również skorzystać z poniższych linków, które przeniosą Państwa do poszczególnych sekcji dokumentu:

nasze usługi

W tej sekcji znajdują się informacje o usługach, które oferujemy naszym Klientom. Nasi „Klienci” to firmy, które mają bezpośredni kontakt z konsumentami, np. reklamodawcy, którzy sprzedają swoje produkty i usługi konsumentom. Nie oferujemy naszych usług bezpośrednio konsumentom. Pracujemy bezpośrednio z Klientami lub poprzez agentów (takich jak agenci ds. danych lub zakupu mediów), którzy działają w imieniu Klienta.

Nasi Klienci korzystają z naszych usług, aby móc dostarczać konsumentom odpowiednie i skuteczne reklamy online i offline. Pomagamy reklamodawcom zrozumieć zainteresowania, preferencje i potrzeby ich obecnych klientów, a także znaleźć nowych potencjalnych klientów we wszystkich kanałach medialnych. Nasze usługi dają naszym Klientom jednolity i całościowy obraz ich obecnych i potencjalnych klientów oraz pozwalają im na dostarczanie reklam konsumentom, którzy są bardziej skłonni zainteresować się ich produktami i usługami.

Nasze „Usługi” obejmują szeroki zakres działań, które można podzielić na trzy kategorie: Synchronizacja, Kreacja i Efektywność, jak opisano poniżej.

Synchronizacja Kreacja Efektywność
Wprowadzanie danych Wzbogacanie danych Planowanie
Higiena danych Analizy Aktywowanie
Łączenie danych Tworzenie modeli Optymalizacja
Dopasowywanie identyfikatorów do pojedynczych profili Segmentacja konsumentów Pomiary i raportowanie
Tworzenie profili
Tworzenie symulacji

Opis każdej z wyżej wymienionych usług znajduje się w sekcji Cele przetwarzania danych.

nasze technologie i produkty

Poniżej znajduje się przegląd produktów i technologii, które wykorzystujemy do świadczenia naszych Usług.

Nazwa usługi Opis usługi
ID Graph Identity Graph wykorzystuje technologie wykresów i uczenia maszynowego do odkrywania połączeń i relacji między ludźmi, miejscami i działaniami. Zapewnia całościowe spojrzenie na tożsamość konsumenta poprzez połączenie zasobów danych własnych oraz danych zgromadzonych przez podmioty zewnętrzne i prezentuje Klientom kompleksowy zestaw atrybutów o danym konsumencie lub gospodarstwie domowym (takich jak dane demograficzne i psychograficzne, zainteresowania, zachowania zakupowe, informacje o stanie zdrowia itp.) Dzięki temu Choreograph może świadczyć usługi w zakresie łączenia danych, dopasowywania identyfikatorów do pojedynczych profili, analiz konsumentów, wzbogacania danych, modelowania i segmentacji.
ID Graph Network (IDN) Identity Graph Network jest podstawą usługi Identity Graph. Odnosi się do różnych zasobów danych, które pozwalają tworzyć wykresy, w tym do danych własnych Klienta, licencjonowanych danych podmiotów zewnętrznych, jak również do zastrzeżonych zasobów danych firmy Choreograph, jak opisano poniżej, w tym: Audience Origin, i-Behaviour (USA, Kanada, Wielka Brytania), Conexance (Francja), AmeriLINK (USA) i mPlatform (globalnie).
Audience Origin Audience Origin to kwartalne badanie konsumenckie, przeprowadzane globalnie przez naszych zaufanych dostawców badań panelowych. Aby lepiej zrozumieć motywacje, zachowania i postawy konsumentów, zadajemy im szereg specjalnie przygotowanych pytań dotyczących ich zachowań medialnych, zakupów w danej kategorii, punktów styku z mediami, psychografii i danych demograficznych. Odpowiedzi z ankiet są łączone (agregowane) w celu zrozumienia ogólnych postaw konsumentów, jak również dla celów planowania i zakupu mediów. W niektórych przypadkach otrzymujemy również indywidualne dane na poziomie respondentów, które są wykorzystywane do modelowania.
Fusion Fusion wykorzystuje technologie sztucznej inteligencji (AI) do świadczenia Klientom usług wzbogacania danych i dopasowywania danych. Odbywa się to przy użyciu danych ankietowych pobranych z Audience Origin, jak również danych o odbiorcach pochodzących z mPlatform i innych licencjonowanych źródeł danych podmiotów zewnętrznych.
Strategy Simulator Strategy Simulator pozwala symulować (przewidywać) wpływ zmian w zachowaniu konsumentów i dynamice rynku na działalność Klienta, wykorzystując syntetyczne populacje z danych ankietowych pobranych z Audience Origin. Pomaga to naszym klientom planować zakup mediów w sposób perspektywiczny.
Conexance (Francja)
iBehavior (Wielka Brytania)
Conexance France (uprzednio Conexance i iBehavior) to nasze kooperacyjne bazy danych we Francji i w Wielkiej Brytanii.

Choreograph jest podmiotem przetwarzającym dane zgodnie z RODO, działającym wyłącznie na żądanie swoich członków i w ich imieniu, w celu przetwarzania danych osobowych do świadczenia następujących usług: usługi modelowania (znajdowanie potencjalnych nowych klientów), usługi reaktywacji i optymalizacji (pomoc w ponownym nawiązaniu kontaktu z utraconymi klientami) oraz wzbogacanie danych (dołączanie zmiennych do istniejącej dokumentacji konsumentów). Pomaga to członkom kooperatywy w przeprowadzaniu kampanii marketingowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, SMS-ów lub sieci internetowej.

Więcej informacji na temat operacji przetwarzania danych osobowych prowadzonych przez Choreograph France w ramach prowadzonej przez tę spółkę współpracy można znaleźć pod adresem:

AmeriLINK
(USA)
AmeriLINK jest naszą własną zastrzeżoną bazą danych konsumentów w USA, która zbiera, przechowuje i organizuje informacje o konsumentach i gospodarstwach domowych, w tym dane demograficzne i psychograficzne, dane dotyczące zdrowia i samopoczucia, dane dotyczące wydarzeń życiowych, dane dotyczące transakcji/zakupów, dane dotyczące postaw i wskaźniki finansowe. Wykorzystując naszą bazę danych konsumentów, Choreograph zapewnia klientom AmeriLINK usługi modelowania, w tym modelowanie typu look-a-like, usługi wzbogacania danych (dodawanie zmiennych do istniejącej dokumentacji konsumenta), usługi higieny danych (takie jak standaryzacja adresów, usuwanie danych) oraz usługi wynajmu list.

 

Jesteśmy zarejestrowani jako broker informacji w Kalifornii i Vermoncie.

AmeriLINK Activate Activate jest jednym z kanałów aktywacyjnych firmy Choreograph. Klienci mogą korzystać z Activate na zasadzie samoobsługi lub usługi zarządzanej, co umożliwia im wgranie swoich danych zbieranych samodzielnie do platformy, dostęp do dodatkowych licencjonowanych oraz zastrzeżonych danych podmiotów zewnętrznych, jak również kierowanie odbiorców na platformy DSP (Demand Side Platform) i kanały społecznościowe w celu aktywacji online.
mPlatform [m]PLATFORM to rozwiązanie, którego celem jest pozyskiwanie informacji na temat odbiorców oraz kształtowanie spersonalizowanych relacji z klientem na szeroką skalę. Pozwala ono zbierać dane o zachowaniach konsumpcyjnych w mediach, umożliwiając firmie Choreograph analizę zainteresowań, preferencji i stylu życia konsumentów oraz tworzenie profili konsumenckich. Za pomocą tego narzędzia zapewniamy naszym Klientom analizę konsumentów, jak również usługi tworzenia modeli (w tym modelowanie typu look-a-like). mPlatform jest również platformą aktywacyjną, pozwalającą na kierowanie odbiorców na platformy DSP (Demand Side Platform) w celu aktywacji. Więcej informacji na temat mPlatform znajdą Państwo tutaj.
Proteus Protetus przetwarza programatyczne dane z zakupu mediów na szeroką skalę. Pobiera, dopasowuje i normalizuje dane na poziomie rejestrów z całej działalności programatycznej naszych agencji, co pozwala nam świadczyć Klientom następujące usługi: modelowanie, analizy, planowanie medialne i raportowanie kampanii.
GeoGraph GeoGraph to platforma do mapowania geoprzestrzennego, która pobiera dane o lokalizacji i inne dane, aby pomóc w wizualizacji, w których częściach globu mieszkają konsumenci lub które odwiedzają. Obraz uzyskany z połączenia tych punktów danych może być wykorzystany do analizy, wnioskowania, planowania, wzbogacania lub targetowania w oparciu o lokalizację.
Choreograph Create Choreograph Create to inteligentna platforma kreatywna ułatwiająca dynamiczną optymalizację kreatywną działań reklamowych. Klienci mogą projektować i budować spersonalizowane treści reklamowe, mierzyć i analizować efektywność kampanii, w tym mierzyć momenty kontaktu w celu ograniczenia częstotliwości, a także identyfikować podróż klienta, aby zrozumieć elementy, które zwiększają efektywność reklamy.

 

jakie informacje gromadzimy

Podczas świadczenia naszych Usług gromadzimy i wykorzystujemy różne informacje, w tym dane osobowe:

identyfikatory („ID”)

 • ID offline, w tym imię i nazwisko oraz numery telefonu;
 • ID online, w tym adres e-mail, adres IP, ID plików cookie, ID urządzenia, w tym ID reklam mobilnych (Mobile Advertising ID – MAID), takie jak IDFA firmy Apple i Advertising ID firmy Google;
 • zastrzeżone ID firmy Choreograph, które jednoznacznie identyfikują konsumentów w jej własnej bazie tożsamości, takie jak K-LINK, ChoreoID, [mP]ID; oraz
 • inne ID, które możemy otrzymać od podmiotów zewnętrznych, w tym identyfikatory ankietowe lub panelowe konsumentów udzielających odpowiedzi w ankiecie, lub identyfikatory partnerów zewnętrznych odpowiedzialnych za wprowadzanie danych.

dane o transakcjach i zakupach włącznie z kategorią produktu (np. biżuteria, odzież, zwierzęta domowe, podróże, sport) i szczegółami zakupów (np. liczba zamówień, wydana kwota, rodzaj płatności, sposób zakupu). Nie gromadzimy danych bankowych, danych kart kredytowych ani innych danych dotyczących kont finansowych. Wykorzystujemy również modelowane dane transakcyjne o prawdopodobieństwie lub „skłonności” konsumenta do zakupu konkretnej marki lub produktu.

informacje o urządzeniu i przeglądarce, w tym rodzaj przeglądarki i jej wersja, język przeglądarki, system operacyjny i rodzaj połączenia (np. przewodowe lub Wi-Fi).

informacje o aktywności online, w tym adres URL strony (lub kategoria adresu URL strony), witryna/strona, z której odesłany został konsument przed obejrzeniem reklamy, data i czas aktywności online, częstotliwość odwiedzin witryny, wyszukiwane hasła użyte w witrynie oraz interakcja z reklamą (np. czy użytkownik kliknął daną reklamę), a także treść reklamy oraz interakcja z treścią w witrynie reklamodawcy lub wydawcy, w tym informacje o produkcie przechowywane jako „ID produktu”.

informacje demograficzne, w tym wiek, płeć, dochód, stan cywilny, status gospodarstwa domowego, wykształcenie.

informacje psychograficzne, w tym zainteresowania, styl życia, postawy, osobowość.

dane lokalizacyjne, w tym adres pocztowy, adres IP (przekształcony w dane lokalizacyjne dotyczące kraju, regionu lub kodu pocztowego) oraz dane szerokości/długości geograficznej nieruchomości/domów (w USA).

Dane wrażliwe, takie jak tożsamość płciowa, orientacja seksualna, niepełnosprawność, religia, pochodzenie etniczne, dane o stanie zdrowia (patrz poniżej).  Choreograph nie zezwala na wykorzystywanie wrażliwych danych do targetowania bądź retargetowania.

Dane o stanie zdrowia informacje o schorzeniach lub leczeniu na poziomie pojedynczych osób.  Nasze dane o stanie zdrowia nie obejmują żadnych „chronionych informacji zdrowotnych” (protected health information – PHI) uregulowanych przez Ustawę o przenośności i ochronie danych w ubezpieczeniach zdrowotnych (Health Insurance Portability and Accountability Act – HIPAA).

Nie wszystkie informacje wymienione powyżej są gromadzone i wykorzystywane we wszystkich regionach, w których oferowane są Usługi. Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się, jakie dane osobowe przechowujemy na Państwa temat, prosimy skorzystać z naszego Portalu preferencji konsumentów.

w jaki sposób wykorzystujemy te informacje?

W poniższej tabeli opisano cele, dla których wykorzystujemy różne rodzaje informacji w ramach świadczenia naszych Usług. Bardziej szczegółowy opis każdego z tych celów znajdą Państwo w sekcji Cele przetwarzania danych. Oprócz celów wymienionych poniżej możemy wykorzystywać wszystkie zebrane informacje lub ich kombinację do wykrywania oszustw lub im zapobiegania, obrony naszych praw i przestrzegania prawa.

Synchronizacja

Rodzaj informacji W jaki sposób wykorzystujemy te informacje?
Wprowadzanie danych Higiena danych Łączenie danych Dopasowywanie identyfikatorów do pojedynczych profili
Imię i nazwisko Adres pocztowy Adres e-mail Numer telefonu
ID online, w tym adres IP, ID plików cookie, MAID, ID urządzenia
ID ankietowe lub panelowe ✓ (usuwanie)
Odpowiedzi z ankiety
Dane dotyczące zakupów i transakcji
Informacje o urządzeniu i przeglądarce
Informacje o aktywności online
Informacje o lokalizacji
Dane wrażliwe

Kreacja

Rodzaj informacji W jaki sposób wykorzystujemy te informacje?
Wzbogacanie danych Analizy Tworzenie modeli Segmentacja konsumentów Tworzenie profili Tworzenie symulacji
Imię i nazwisko Adres pocztowy Adres e-mail Numer telefonu
ID online, w tym adres IP, ID plików cookie, MAID, ID urządzenia
ID ankietowe lub panelowe
Odpowiedzi z ankiety
Dane dotyczące zakupów i transakcji
Informacje o urządzeniu i przeglądarce
Informacje o aktywności online
Informacje o lokalizacji
Dane wrażliwe  ✗  ✗  ✗

Efektywność

Rodzaj informacji W jaki sposób wykorzystujemy te informacje?
Planowanie Aktywowanie Optymalizacja Pomiary i raportowanie
Imię i nazwisko Adres pocztowy Adres e-mail Numer telefonu
ID online, w tym adres IP, ID plików cookie, MAID, ID urządzenia
ID ankietowe lub panelowe
Odpowiedzi z ankiety
Dane dotyczące zakupów i transakcji
Informacje o urządzeniu i przeglądarce
Informacje o aktywności online
Informacje o lokalizacji
Dane wrażliwe  ✗  ✗

 

cele przetwarzania danych

Usługi Cele przetwarzania danych Opis celów
Synchronizacja Wprowadzanie danych Przenoszenie danych Klienta do środowiska danych firmy Choreograph lub hostowanego przez podmioty zewnętrzne środowiska „clean room”. Wprowadzanie licencjonowanych danych podmiotów zewnętrznych do platform technologicznych Choreograph.
Higiena danych Czyszczenie danych klienta, w tym łączenie/archiwizowanie, standaryzacja adresów i usuwanie danych.
Łączenie danych Dopasowywanie danych Klienta do konsumentów w zastrzeżonej bazie danych firmy Choreograph. Dopasowywanie danych offline do danych online, jak np. dane zebrane offline (np. imię i nazwisko, adres pocztowy itp.) do aktywności online lub identyfikatorów online danego użytkownika (np. ID urządzenia, ID plików cookie itp.). Dopasowywanie danych pochodzących z różnych urządzeń w celu ustalenia, że kilka urządzeń należy do tego samego użytkownika lub gospodarstwa domowego.
Dopasowywanie identyfikatorów do pojedynczych profili Tworzenie należącego do Klienta pojedynczego widoku dla znanych i nieznanych konsumentów. Przypisywanie konsumentom unikalnego identyfikatora, włącznie z zastrzeżonym ID firmy Choreograph.
Kreacja Wzbogacanie danych Wzbogacanie danych Klienta poprzez dodanie (lub dołączenie) danych konsumentów z zastrzeżonej bazy danych Choreograph.
Analizy Wykorzystanie zbioru danych w celu zrozumienia lub analizy zainteresowań, motywacji, zachowań i preferencji konsumentów. Może odbywać się to na poziomie indywidualnego konsumenta bądź też na poziomie zagregowanej grupy lub szerszej populacji.
Tworzenie modeli Tworzenie modeli (czyli zestawu „reguł”), które przewidują zachowania konsumentów lub wskazują ich prawdopodobne cechy.
Segmentacja konsumentów Tworzenie grup konsumentów (czasami nazywanych segmentami, grupami odbiorców lub listami), którzy mają takie same lub podobne atrybuty, warunki, potrzeby lub preferencje na podstawie rzeczywistych lub wywnioskowanych informacji.
Tworzenie profili Etykietowanie lub opisywanie konsumentów na podstawie ich prawdopodobnych cech, zachowań lub danych demograficznych, wykorzystywane w modelowaniu, segmentacji i aktywowaniu.
Tworzenie symulacji Testowanie potencjalnych wyników marketingowych poprzez symulację zachowań konsumentów przy użyciu danych Klientów i danych firmy Choreograph.
Efektywność Planowanie Planowanie zakupu mediów we wszystkich kanałach, również przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi.
Aktywowanie Dostarczanie grup odbiorców do platform zakupowych mediów i platform społecznościowych dla celów reklamy online. Dostarczanie list do centrów logistycznych Klienta lub podmiotów zewnętrznych dla celów reklamy offline (np. poczta, telefon).
Optymalizacja Tworzenie reklam, które są odpowiednie dla konsumentów w oparciu o zainteresowania, lokalizację, preferencje językowe itp.
Optymalizacja reklam (w tym w czasie rzeczywistym) za pomocą innych danych (takich jak informacje o pogodzie, wcześniej oglądane produkty itp.
Zrozumienie drogi konsumenta od pierwszego kontaktu do sprzedaży/retargetowania w celu personalizacji doświadczeń konsumenckich
Pomiary i raportowanie Pomiary i raportowanie wyników kampanii reklamowych.

 

źródła informacji

Informacje czerpiemy z różnych źródeł, między innymi:

 • Od naszych Klientów, którzy mogą korzystać z naszych Usług w celu wprowadzania swoich danych do naszych platform i używać naszych plików cookie oraz pikseli monitorujących do zbierania danych od konsumentów odwiedzających ich strony internetowe i aplikacje. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas plikach cookie znajduje się w sekcji Pliki cookie
 • Bezpośrednio od konsumentów, w tym od konsumentów, którzy zgadzają się na udział w naszych ankietach (lub ankietach administrowanych przez naszych zewnętrznych partnerów) oraz poprzez wykorzystanie plików cookie, pikseli monitorujących lub innych podobnych technologii internetowych na stronach internetowych i w aplikacjach.  Dane wrażliwe gromadzimy wyłącznie za pośrednictwem ankiet konsumenckich, w których konsumenci dobrowolnie podali informacje (lub w przypadku danych dotyczących pochodzenia etnicznego, modelowanych na podstawie informacji demograficznych lub geograficznych).   Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas plikach cookie znajduje się w sekcji Pliki cookie
 • Z różnych obszarów naszej działalności. Na przykład informacje o transakcjach przekazane przez członków naszych kooperatyw (i-Behaviour i Conexance) możemy przekształcać w ogólne kategorie produktów, np. „Odzież damska”, oraz metryki „Okres od dokonania ostatniego zakupu”, „Częstotliwość” i „Dane pieniężne”, takie jak data ostatniego zamówienia na odzież damską, liczba zamówień na odzież damską w ciągu ostatnich 12 miesięcy, całkowita wydana kwota i średnia wartość wydatków na odzież damską w ciągu ostatnich 12 miesięcy itd.
 • Z rejestrów publicznych – w krajach, w których jest to możliwe – takich jak licencje zawodowe i rekreacyjne (np. licencje połowowe), rejestry pocztowe (do standaryzacji adresów), listy ograniczające (np. rejestry numerów, pod które nie należy dzwonić) i rejestry spisu ludności.
 • Od naszych zaufanych partnerów zewnętrznych. Niektórzy z tych partnerów mogą łączyć dane z różnych źródeł.

pliki cookie

W tej sekcji opisano pliki cookie, których używamy podczas świadczenia Usług naszym Klientom, w tym do reklamy opartej na zainteresowaniach lub zachowaniach. Dotyczy to również plików cookie, które mogą być umieszczane w przeglądarce użytkownika podczas odwiedzania stron internetowych naszych Klientów lub stron internetowych wyświetlanych na reklamach naszych Klientów. Informacje o plikach cookie, których używamy w naszej firmowej witrynie internetowej, można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

Plik cookie to mały alfanumeryczny plik tekstowy przechowywany w przeglądarce przez stronę internetową bądź też przez serwer reklamowy podmiotu zewnętrznego lub inny podmiot zewnętrzny, który pozwala tej stronie internetowej lub podmiotowi zewnętrznemu rozpoznać przeglądarkę i zapamiętać pewne informacje o użytkowniku. Nasze pliki cookie są stałe (przechowywane aż do momentu, gdy wygasną lub zostaną usunięte przez użytkownika) i zawierają unikalne, losowo generowane wartości pozwalające naszym Usługom odróżnić od siebie poszczególne przeglądarki oraz urządzenia. Są one powiązane z pewnymi informacjami o użytkowniku. Nasze pliki cookie, wraz z powiązanymi informacjami o użytkowniku, są wykorzystywane do świadczenia naszych Usług, w tym do reklamy opartej na zainteresowaniach.

Poniższa tabela zawiera informacje o naszych plikach cookie.

Nazwa pliku cookie Domena Czas działania pliku cookie Czy plik cookie jest odświeżany? Informacje przechowywane w pliku cookie Przypadki użycia Cele zarejestrowane zgodnie ze standardem Transparency and Consent Framework IAB (tylko RODO)
id mookie1.com 395 dni Tak Uniwersalny numer seryjny Aktywacja
Optymalizacja
Raportowanie
Pomiar (przypisanie)
Bezpieczeństwo
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ov mookie1.com 395 dni Tak Unikalny identyfikator Raportowanie
Pomiar (przypisanie)
Bezpieczeństwo
1, 7, 8, 10
mdata mookie1.com 395 dni Tak Unikalny numer seryjny
Znacznik czasu utworzenia
Wersja ciasteczka
Aktywowanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
syncdata_<PARTNER> mookie1.com 10 dni Tak Unikalny numer seryjny
Znacznik czasu utworzenia
Identyfikator przypisany do użytkownika (należący do naszego partnera)
Łączenie danych
Aktywacja
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
ibkukiuno ib.mookie1.com 365 dni Tak Haszowany adres email
Identyfikator sesji
Identyfikator Choreograph (zwany „Velo Id”)
Data ostatniego użycia pliku cookie
Id ścieżki oferty
Metoda wyszukiwania profilu Velo
Metoda wyszukiwania skrótu e-mail
Data utworzenia pliku cookie
Czasy, w których plik cookie był widziany
Nd.
ibkukinet ib.mookie1.com 365 dni Tak Adres IP
Data
Nd.
src0_xxxx d.lemonpi.io 30 dni Tak Identyfikator produktów, które konsument obejrzał w witrynie internetowej reklamodawcy Optymalizacja Nd.
lpc d.lemonpi.io 30 dni Tak Znacznik czasu
Identyfikator konwersji kampanii reklamodawcy
Optymalizacja, raportowanie Nd.
lpuid Lemonpi.io 365 dni Tak Unikalny identyfikator użytkownika Łączenie danych Nd.
_ud Lemonpi.io 30 dni Tak Identyfikator produktów, które konsument obejrzał, dodał do koszyka i/lub kupił w witrynie internetowej reklamodawcy. Optymalizacja Nd.

W środowisku aplikacji Państwa urządzenie otrzyma identyfikator reklamowy (nie identyfikator pliku cookie). Jest to alfanumeryczny identyfikator udostępniany przez platformę lub system operacyjny (taki jak Apple iOS lub Google Android), który umożliwia deweloperom aplikacji oraz podmiotom zewnętrznym rozpoznawanie urządzenia w określonym środowisku aplikacyjnym oraz powiązanie pewnych informacji z danym użytkownikiem. Przykładami identyfikatorów reklamowych są mobilne identyfikatory reklamowe (MAID), takie jak IDFA firmy Apple oraz Advertising ID firmy Google.  Identyfikator reklamowy wraz z zebranymi przez niego informacjami o użytkowniku jest wykorzystywany do świadczenia naszych Usług, w tym do reklamy opartej na zainteresowaniach.

w jaki sposób udostępniamy informacje

udostępnianie informacji w ramach świadczenia naszych Usług

Klienci: Wykorzystujemy informacje opisane w niniejszej informacji o prywatności w celu świadczenia Usług naszym Klientom (lub agentom działającym w imieniu Klientów), co może obejmować udostępnianie informacji naszym Klientom, ich licencjonowanie bądź też udzielanie do nich dostępu. W przypadku naszej kooperacyjnej bazy danych (i-Behaviour i Conexance) informacje udostępniamy wewnętrznie członkom kooperatywy, jak również innym oddziałom Choreograph (patrz sekcja Źródła informacji, w której opisano, w jaki sposób pozyskujemy informacje z innych oddziałów naszej działalności).

Wewnętrzne spółki grupy: Informacje udostępniamy również wewnętrznie firmom z grupy WPP i GroupM oraz ich oddziałom, do których należą Mindshare, MediaCom, Wavemaker, Essence, m/SIX, GroupM Nexus, GTB i CMI.

Dostawcy usług: Udostępniamy również informacje zewnętrznym dostawcom, którzy wykonują usługi i funkcje w naszym imieniu lub w imieniu naszych Klientów w ramach świadczenia Usług, takim jak firmy odpowiedzialne za dostarczanie reklam, np. platformy DSP, sieci reklamowe, giełdy reklamowe i serwery reklamowe, jak również firmy realizujące kampanie marketingowe offline, dostawcy zajmujący się technologią lub obsługą klienta, operacjami, hostingiem/przechowywaniem stron internetowych lub danych, rozliczeniami, księgowością, bezpieczeństwem, marketingiem, zarządzaniem danymi, walidacją, wzbogacaniem lub higieną danych, lub w inny sposób pomagający nam w świadczeniu, rozwijaniu, utrzymywaniu i ulepszaniu naszych Usług i produktów.

Inne: W przypadku Choreograph Create możemy udostępniać kreatywne treści wideo serwisowi YouTube za pośrednictwem Usług YouTube API, w celu wyświetlenia ich na platformie YouTube na rzecz naszych Klientów. Do tych usług mają zastosowanie Warunki korzystania z serwisu YouTube (https://www.youtube.com/t/terms), Polityka prywatności (http://www.google.com/policies/privacy) oraz Warunki korzystania z usług API YouTube (https://developers.google.com/youtube/terms/api-services-terms-of-service). Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stron trzecich w zakresie treści lub prywatności. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności wszelkich usług stron trzecich, do których użytkownik uzyskuje dostęp. Dostęp do usług API YouTube można cofnąć na stronie ustawień bezpieczeństwa Google pod adresem https://myaccount.google.com/permissions.

udostępnianie informacji dla celów prawnych

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom zewnętrznym (w tym organom ścigania, audytorom i regulatorom) w celu:

 • Zachowania zgodności z procesem prawnym lub dochodzeniem regulacyjnym (np. wezwanie do sądu lub nakaz sądowy).
 • Egzekwowania naszych warunków świadczenia usług, niniejszej Polityki prywatności lub innych umów z Państwem, w tym w celu badania ich potencjalnych naruszeń.
 • Reagowania na roszczenia sugerujące, że jakiekolwiek treści naruszają prawa osób trzecich.
 • Ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego nas, naszej platformy, naszych klientów, naszych agentów i partnerów, a także użytkowników lub społeczeństwa. Możemy również przekazywać informacje innym firmom i organizacjom (w tym organom ścigania) w celu ochrony przed oszustwami, zapobiegania spamowi/ złośliwemu oprogramowaniu i w podobnych celach.

udostępnianie informacji dla celów korporacyjnych

Przekazanie danych przy przejęciu spółki przez inny podmiot: W przypadku przejęcia naszej firmy bądź też wszystkich lub zasadniczo wszystkich aktywów naszej działalności przez inną firmę w drodze konsolidacji, fuzji, zakupu aktywów lub innej transakcji zastrzegamy sobie prawo do przekazania wszystkich informacji będących w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą (w tym informacji potencjalnie podanych przez użytkownika na stronie „Kontakt”) stronie przejmującej. Informacje te mogą być wykorzystane przez stronę przejmującą w ramach jej działalności.

Udostępnianie danych w przypadku transakcji korporacyjnej: Możemy również udostępniać dane osobowe w przypadku poważnej transakcji korporacyjnej, w tym na przykład fuzji, inwestycji, przejęcia, reorganizacji, konsolidacji, upadłości, likwidacji, sprzedaży części lub całości naszych aktywów, lub w celu przeprowadzenia analizy due diligence w związku z taką transakcją.

bezpieczeństwo danych

Zachowanie poufności danych osobowych konsumentów jest dla nas bardzo ważne, dlatego zwracamy szczególną uwagę na nasze środki bezpieczeństwa, aby chronić te informacje przed naruszeniem danych. Przestrzegamy standardów branżowych w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do informacji, ich przechowywaniem i ujawnianiem. Obejmuje to fizyczne, elektroniczne i kierownicze działania mające na celu ochronę w zakresie integralności danych, dostępu do nich oraz ich wykorzystania.

Firma Choreograph uznaje znaczenie kompleksowego programu bezpieczeństwa danych oraz potrzebę zapewnienia, że przetwarzane przez nas dane są przechowywane w sposób odpowiedni i bezpieczny. Stosujemy zabezpieczenia techniczne, organizacyjne i administracyjne w celu ochrony posiadanych przez nas informacji. Stosujemy wiele warstw zabezpieczeń, łącząc najnowocześniejsze ochrony firewall, ściśle kontrolowany dostęp i inne środki bezpieczeństwa, aby chronić nasze dane przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub modyfikacją.

przechowywanie

Choreograph postępuje zgodnie z polityką WPP w zakresie przechowywania danych i informacji i nie przechowuje żadnych danych, które nie są wymagane do naszej codziennej działalności lub świadczenia usług na rzecz naszych klientów. Okres przechowywania danych jest różny i zależy od rodzaju danych, celu, jakiemu służą w dostarczaniu produktów i usług dla naszego klienta, a także przestrzegania zobowiązań umownych wobec klientów. We wszystkich przypadkach przestrzegamy odpowiednich przepisów prawa i regulacji oraz zobowiązań umownych i usuwamy dane, gdy jest to wymagane.

Choreograph może również przechowywać dane osobowe, które zostały pozbawione elementów identyfikacyjnych lub które zostały w pełni zanonimizowane, więc nie są już danymi osobowymi. Mogą to być dane, które są zagregowane tak, że nie pozwalają już na identyfikację konkretnej osoby i są wykorzystywane przede wszystkim do celów analizy i planowania.

przekazywanie danych osobowych do innych krajów

Choreograph jest firmą o zasięgu globalnym i świadczy swoje Usługi Klientom w wielu regionach i krajach.

Tam, gdzie jest to możliwe, przechowujemy dane osobowe lokalnie, na przykład w UE (dla obszaru EMEA i Wielkiej Brytanii), na Tajwanie, w Singapurze i Chinach (dla obszaru APAC) oraz w USA (dla Ameryki Północnej), w zależności od lokalizacji konsumenta.

Możemy jednak być zmuszeni do przekazania danych osobowych poza te lokalizacje w następujących sytuacjach:

 • Gdy jesteśmy zobowiązani do przekazania informacji naszym Klientom lub Dostawcom usług do miejsc innych niż te, w których przechowywane są nasze dane.
 • Gdy nasze zespoły inżynieryjne lub wsparcia technicznego muszą uzyskać dostęp (w tym dostęp zdalny) do danych osobowych poza miejscem, w którym się znajdują, w celu tworzenia, utrzymywania lub monitorowania naszych systemów i platform;
 • Gdy Usługi świadczone są przez zespół obejmujący wiele funkcji lub agencji, którego członkowie mogą znajdować się w różnych miejscach i muszą mieć dostęp do danych osobowych z różnych lokalizacji.

Przekazując dane do innych krajów, dbamy o to, by odbywało się to zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności.

członkostwo w stowarzyszeniach branżowych

Firma Choreograph jest aktywnym członkiem stowarzyszeń branżowych, które regulują politykę prywatności konsumentów online w kontekście reklamy internetowej, w tym: Digital Advertising Alliance (DAA), European Digital Advertising Alliance (eDAA) oraz IAB Transparency and Consent Framework (IAB TCF). Choreograph przestrzega zasad samoregulacji DAA oraz zasad IAB TCF. Wierzymy, że te kodeksy i zasady pomagają chronić prywatność konsumentów.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Portalu preferencji konsumentów, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z prawa do prywatności za pośrednictwem mechanizmów rezygnacji organizacji DAA.

 

portal preferencji konsumentów

Firma Choreograph dokłada wszelkich starań, aby dostarczać Klientom rozwiązań, w których prywatność danych jest priorytetem, oraz uwzględniać prywatność w projektowaniu naszych produktów i Usług. Zgadzamy się, że powinni Państwo mieć kontrolę nad decyzjami, które podejmujemy w związku ze sposobem wykorzystywania Państwa danych osobowych. Portal preferencji konsumentów został stworzony, aby zapewnić Państwu prosty, przejrzysty proces realizacji Państwa praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

Chcemy przekazać Państwu jak najwięcej informacji, aby mogli Państwo podejmować świadome decyzje. Za pośrednictwem tego portalu mogą Państwo dochodzić swoich praw na wiele sposobów. Różne metody będą zależały od kraju zamieszkania i od rodzaju danych, które przechowujemy na Państwa temat.

Ze względu na charakter Usług, które świadczymy naszym Klientom, inaczej obchodzimy się z Państwa danymi online, a inaczej z danymi offline. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych Usług, prosimy zapoznać się z polityką prywatności w sekcji Nasze usługi. Za pośrednictwem Portalu preferencji konsumentów mogą Państwo dochodzić swoich praw zarówno w odniesieniu do danych offline, jak w odniesieniu do danych online. Postaramy się odpowiedzieć na Państwa prośbę tak szybko, jak to możliwe, a na pewno w ramach czasowych określonych przez prawo dotyczące prywatności w Państwa kraju.

twoje informacje

Stworzyliśmy dla Państwa łatwy w obsłudze portal, za pomocą którego mogą Państwo kontrolować, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa cyfrowe dane osobowe.  Są to dane, które zbieramy na Państwa temat online i mogą one obejmować identyfikatory online, informacje o urządzeniu i przeglądarce, informacje o aktywności online oraz dane o lokalizacji (opis tych rodzajów danych znajduje się w sekcji x) oraz dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres pocztowy.

Rodzaj gromadzonych przez nas danych osobowych może się zmieniać w zależności od Państwa lokalizacji, ponieważ nie świadczymy wszystkich naszych Usług we wszystkich regionach.   Aby dowiedzieć się więcej o tym, jakie dane posiadamy na Państwa temat i jak mogą Państwo zarządzać swoimi danymi, proszę kliknąć tutaj. Wybory dokonywane za pośrednictwem naszego portalu dotyczące sposobu korzystania z cyfrowych danych osobowych będą miały zastosowanie tylko do konkretnej przeglądarki lub urządzenia, z którego Państwo korzystają. Inne sposoby korzystania z praw użytkownika znajdują się poniżej.

Jeżeli przebywają Państwo na terytorium Chin, w celu zarządzania swoimi danymi i skorzystania ze swoich praw prosimy wysłać e-mail na adres privacy@choreograph.com.

w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane do weryfikacji tożsamości

Przed udostępnieniem Państwu danych możemy poprosić o okazanie dowodu tożsamości, aby zweryfikować Państwa tożsamość. Robimy to, aby zagwarantować, że przekazujemy dane wyłącznie odpowiedniemu użytkownikowi i aby chronić je przed bezprawnym dostępem osób trzecich. Nie będziemy udostępniać ani wykorzystywać Państwa danych identyfikacyjnych w żadnej z naszych Usług, ani w żadnym innym celu niż weryfikacja Państwa tożsamości.

inne sposoby korzystania z praw

W środowiskach przeglądarki mogą Państwo odrzucić lub usunąć pliki cookie za pomocą następujących metod:

 • Dostosowanie ustawień przeglądarki w celu odrzucenia lub usunięcia plików cookie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.
 • Dostosowanie ustawień plików cookie na poziomie właściciela strony internetowej. Te opcje ustawień mogą się różnić w zależności od właściciela strony internetowej.
 • Rezygnacja z reklamy opartej na zainteresowaniach poprzez program „YourAdChoices” organizacji Digital Advertising Alliance (DAA) dla środowisk aplikacji. Opcja ta jest dostępna tutaj:
  – Dla USA – https://youradchoices.com/control
  – Dla Kanady – https://youradchoices.ca/en/tools
  – Dla Europy i Wielkiej Brytanii – https://youronlinechoices.com/ (klikając łącze „Twój wybór reklam” po wybraniu lokalizacji).

Mogą Państwo również ograniczyć śledzenie reklam w środowiskach aplikacji urządzeń mobilnych i telewizyjnych Over The Top (OTT) połączonych z Państwa identyfikatorem reklamowym w następujący sposób:

 • Przejście do ustawień prywatności w Państwa urządzeniu mobilnym lub urządzeniu OTT TV i wybranie opcji „Limit Ad Tracking” (Ogranicz zbieranie danych z kampanii reklamowych), aby zatrzymać proponowane reklamy oparte na zainteresowaniach za pośrednictwem odpowiedniego identyfikatora reklamowego. Uwaga: w celu uzyskania najbardziej skutecznych i aktualnych metod rezygnacji z reklamy opartej na zainteresowaniach za pośrednictwem Państwa urządzeń należy zapoznać się z instrukcjami dostarczanymi przez producentów urządzeń.
 • Rezygnacja z reklamy opartej na zainteresowaniach poprzez program „YourAdChoices” organizacji Digital Advertising Alliance (DAA) dla środowisk aplikacji. Opcja ta jest dostępna tutaj:
  – Dla USA – https://youradchoices.com/control
  – Dla Kanady – https://youradchoices.ca/en/tools

prawo do prywatności osób fizycznych w Wielkiej Brytanii, EOG i Szwajcarii

Mają Państwo prawo do dostępu, aktualizacji, zmiany, usunięcia, ograniczenia wykorzystania lub uzyskania kopii swoich danych osobowych w formacie łatwym do odczytania. W określonych okolicznościach mogą Państwo również zażądać, aby firma Choreograph przekazała Państwa dane osobowe innemu podmiotowi, jak również wyrazić sprzeciw wobec wykorzystania tych danych w celach marketingowych. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na Państwa zgodzie, mają Państwo również prawo do wycofania tej zgody w każdej chwili. Należy pamiętać, że wycofanie przez Państwa zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregoś z tych praw, prosimy odwiedzić nasz Portal preferencji konsumentów lub napisać do nas na adres privacy@choreograph.com.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeżeli nie są Państwo zadowoleni z tego, jak obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi.

prawo do prywatności osób fizycznych w Kalifornii

Zobacz tutaj

prawo do prywatności użytkowników globalnych

Udostępniliśmy mechanizm umożliwiający wszystkim użytkownikom, niezależnie od regionu, rezygnację z przyszłego przetwarzania danych i zażądanie usunięcia danych osobowych poprzez nasz Portal preferencji konsumentów W razie jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z tych praw, prosimy o kontakt z nami pod adresem privacy@choreograph.com.

zgłaszanie skarg

Jeśli chcą Państwo złożyć skargę lub skontaktować się z nami, prosimy skorzystać z sekcji Kontakt Dołożymy wszelkich starań, aby zająć się wszelkimi skargami lub obawami dotyczącymi tego, jak gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie uznają Państwo, że odpowiednio zajęliśmy się Państwa problemami, mogą Państwo skontaktować się z odpowiednim organem ochrony danych lub organem nadzorczym w Państwa jurysdykcji i złożyć formalną skargę.

kontakt

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby niniejsza Polityka prywatności była jak najbardziej przejrzysta, jednak jeśli czegoś Państwo nie rozumieją lub chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami pod adresem privacy@choreograph.com. Mogą Państwo również skorzystać ze swoich praw poprzez Portal preferencji konsumentów.

Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii podmiotem prawnym odpowiedzialnym za dane gromadzone przez firmę Choreograph jest Choreograph Limited Poza obszarem EOG i Szwajcarii odpowiedzialnym podmiotem prawnym jest Choreograph LLC. Jeśli zamieszkują Państwo na terenie EOG lub Szwajcarii, mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@Choreograph.com

Jeśli mają Państwo pytania, komentarze lub wątpliwości dotyczące niniejszej polityki, mogą Państwo skontaktować się z nami drogą mailową lub pocztową pod adresem:

W Europie:
Choreograph Limited
DPO@choreograph.com
Choreograph, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, SE1 9PT– Attn: Data Protection Officer

Poza Europą:
Choreograph LLC
Privacy@choreograph.com
Choreograph, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY, 10007, USA – Attn:, Director of Privacy

zmiany w polityce

Ze względu na zmienną naturę prawa w zakresie prywatności, regulacji, technologii cyfrowych oraz naszej działalności możemy co pewien czas wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce prywatności. Prosimy regularnie zapoznawać się z treścią niniejszej Polityki prywatności, aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami (u góry strony znajduje się aktualna data wejścia w życie niniejszego dokumentu; dzięki niej każdy użytkownik może poznać termin wprowadzenia zmian).