0
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
%

global privacy policy (serbian)

Poslednji put ažurirano: January 21, 2022

Select language

Choreograph je globalna tehnološka kompanija za prikupljanje i obradu podataka koja klijentima pruža raznovrsna marketinška rešenja zasnovana na podacima u okviru svog asortimana proizvoda i usluga. Mi smo WPP kompanija i blisko sarađujemo s drugim kompanijama u okviru WPP mreže, uključujući GroupM i njene agencije i druga specijalizovana preduzeća, kao što su GroupM Nexus i Resolve Aps, a uz to koristimo i neke od tehnologija i proizvoda kompanije GroupM. Za više informacija o WPP kompanijama, kliknite ovde, a o kompaniji GroupM, kliknite ovde.

Svrha ove politike privatnosti je da vama, kao potrošaču, pruži informacije o načinu na koji ćemo možda prikupljati vaše lične informacije i upravljati njima (ponekad se nazivaju „lični podaci“ ili „lične identifikacione informacije“). Ovo obuhvata i onlajn i oflajn lične informacije, kao što je objašnjeno na našem Portalu potrošačkih preferencija.

Ovo je globalna politika privatnosti. Ako pristupate ovoj politici iz EU, pročitajte i odeljak o Pravima na privatnost pojedinaca u Ujedinjenom Kraljevstvu, Evropskom ekonomskom prostoru i Švajcarskoj. Ako ste stanovnik Kalifornije, pročitajte i odeljak o Pravima na privatnost pojedinaca u Kaliforniji.

ostale politike privatnosti

Ova politika privatnosti ne obuhvata lične informacije prikupljene prilikom upotrebe veb-sajta kompanije Choreograph www.choreograph.com. Ove informacije možete pronaći ovde.

Ako želite da saznate na koji način su vaši lični podaci upotrebljeni tokom procesa zapošljavanja, politiku privatnosti pri zapošljavanju možete pronaći ovde.

Preporučujemo da pročitate celokupnu politiku privatnosti, međutim, ako biste više voleli da koristite veze prema određenim sadržajima u nastavku, one će vas odvesti do pojedinačnih odeljaka:

naše usluge

Ovaj odeljak pruža informacije o uslugama koje nudimo svojim Klijentima. Naši „Klijenti“ su kompanije koje posluju direktno sa potrošačima, kao što su oglašivači koji prodaju svoje proizvode i usluge potrošačima. Ne nudimo svoje usluge direktno potrošačima. Poslujemo direktno sa Klijentima, ili posredstvom agenta (kao što je agent za podatke ili agent za zakup medijskog prostora) koji postupa u ime Klijenta.

Naši Klijenti koriste naše usluge kako bi potrošačima omogućili efikasno i relevantno oglašavanje na mreži i van nje. Pomažemo oglašivačima da shvate interesovanja, preferencije i potrebe svojih trenutnih korisnika, kao i da pronađu potencijalne nove korisnike preko svih medijskih kanala. Naše usluge Klijentima pružaju objedinjen i celovit pogled na njihove trenutne i potencijalne korisnike i omogućavaju im da se oglašavaju potrošačima za koje postoji veća verovatnoća da će biti zainteresovani za njihove proizvode i usluge.

Naše „Usluge“ se mogu, široko posmatrano, svrstati u tri kategorije aktivnosti: Sinhronizacija, sastavljanje i izvođenje, kao što je opisano u nastavku.

Sinhronizacija Sastavljanje Izvođenje
Integracija podataka Obogaćivanje podataka Planiranje
Higijena podataka Uvidi Aktivacija
Upoređivanje podataka Modelovanje Optimizacija
Prepoznavanje identiteta Segmentacija Merenje i izveštavanje
Profilisanje
Simulacija

Za opis svake gorenavedene usluge, pogledajte Svrhe obrade.

naše tehnologije i proizvodi

U nastavku sledi pregled proizvoda i tehnologija koje koristimo za pružanje svojih Usluga.

Naziv Usluge Opis Usluge
ID dijagram Dijagram identiteta koristi tehnike dijagrama i mašinsko učenje za otkrivanje veza i odnosa između ljudi, mesta i postupaka. On pruža celovit pogled na identitet potrošača kombinovanjem sredstava prve i treće strane u obliku podataka u cilju pripreme sveobuhvatnog skupa svojstava potrošača ili domaćinstva (kao što su demografski podaci, psihografski podaci, interesovanja, ponašanje pri kupovini, uvidi u zdravstvene podatke itd). On omogućava kompaniji Choreograph da pruža usluge upoređivanja podataka, prepoznavanja identiteta, uvida u potrošačke trendove, obogaćivanja, modelovanja i segmentaciju podataka.
Mreža ID dijagrama (IDN) Mreža dijagrama identiteta je temelj dijagrama identiteta. Ona se odnosi na raznovrsne podatke koji ulaze u sastav dijagrama i uključuje podatke Klijenta kao prve strane, licencirane podatke treće strane, kao i vlasnička sredstva kompanije Choreograph u obliku podataka, kao što je opisano u nastavku, uključujući: Poreklo ciljne grupe, i-Behaviour (SAD, Kanada, UK), Conexance (Francuska), AmeriLINK (SAD) i mPlatform (globalno).
Poreklo ciljne grupe Poreklo ciljne grupe je naša tromesečna anketa o potrošačima, koju sprovodimo preko pouzdanih dobavljača panela ispitanika na globalnom nivou. Potrošačima postavljamo brojna prilagođena pitanja o njihovom ponašanju u medijima, kupovini po kategorijama, medijima putem kojih su kontaktirani, psihografiji i demografiji da bismo bolje razumeli njihovu motivaciju, ponašanja i stavove. Odgovori na anketu se kombinuju (ili objedinjuju) kako bi se shvatili opšti stavovi potrošača, kao i u svrhu planiranja i kupovine medijskog prostora. U nekim slučajevima, dobijamo i podatke na nivou pojedinačnih ispitanika koji će se koristiti za modelovanje.
Fuzija Fuzija koristi tehnologije veštačke inteligencije za pružanje usluga obogaćivanja i upoređivanja podataka našim Klijentima koristeći podatke prikupljene anketom Poreklo ciljne grupe, kao i podatke o ciljnoj grupi sa platforme mPlatform i iz drugih licenciranih izvora podataka treće strane.
Simulator strategije Naš Simulator strategije pomaže u simulaciji ili predviđanju uticaja koje promene u ponašanju potrošača i dinamici tržišta imaju na poslovanje klijenta, upotrebom sintetičkih populacija iz podataka prikupljenih anketom Poreklo ciljne grupe. Ovo našim Klijentima pomaže da planiraju kupovinu medijskog prostora na progresivan način.
Conexance (Francuska)
iBehavior (UK)
Choreograph Francuska (ranije Conexance i iBehavior) je naša zajednička baza podataka u Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Choreograph je obrađivač podataka prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) koji postupa isključivo na zahtev svojih članova i u njihovo ime, kako bi obrađivao lične podatke radi pružanja sledećih usluga: usluge modelovanja (radi pronalaženja potencijalnih novih korisnika), usluge reaktivacije i optimizacije (za pomoć u ponovnom povezivanju sa neaktivnim korisnicima), i obogaćivanje podataka (dodavanje promenljivih podataka datoteci postojećih klijenata koja pripada članu). Ovo pomaže članovima da sprovode svoje marketinške kampanje redovnom poštom, e-poštom, SMS porukama ili onlajn.

Ako želite dodatne informacije o postupcima obrade ličnih podataka koje sprovodi Choreograph Francuska u sklopu svog udruženog poslovanja, posetite:

AmeriLINK
(SAD)
AmeriLINK je naša vlasnička baza podataka o potrošačima u SAD-u, koja prikuplja, čuva i organizuje informacije o potrošačima i domaćinstvima, uključujući demografske i psihografske podatke, podatke o zdravlju i blagostanju, podatke o životnim događajima, podatke o transakcijama/kupovini, podatke o stavovima i finansijske pokazatelje. Koristeći našu bazu podataka o potrošačima, Choreograph klijentima AmeriLINK-a pruža usluge modelovanja, uključujući modelovanje dvojnika, usluge obogaćivanja podataka (dodavanje promenljivih podataka datoteci postojećih korisnika koja pripada klijentu), usluge higijene podataka (kao što su standardizacija adrese, prikrivanje) i usluge iznajmljivanja lista.

 

Registrovani smo kao broker podataka u Kaliforniji i Vermontu.

AmeriLINK Activate Activate je jedan od aktivacionih kanala kompanije Choreograph. Klijenti mogu da koriste Activate na bazi samousluge ili vođene usluge, što im omogućava da, kao prva strana, učitavaju svoje podatke u platformu, pristupaju dodatnim licenciranim i vlasničkim podacima treće strane i da ciljnu grupu usmere ka platformi na strani potražnje (DSP) i društvenim kanalima za onlajn aktivaciju.
mPlatform [m]PLATFORM je rešenje za informacije o ciljnoj grupi koje gradi veliki broj personalizovanih odnosa sa potrošačima. Ono prikuplja podatke o ponašanju pri upotrebi medija kako bi omogućila kompaniji Choreograph da stekne uvid u interesovanja, preferencije i životni stil potrošača, i da kreira njihove profile. Koristimo ovaj alat da bismo svojim klijentima pružili uvide o potrošačima, kao i za modelovanje (uključujući modelovanje dvojnika). mPlatform je i aktivaciona platforma koja nam omogućava da ciljnu grupu usmerimo ka platformi na strani potražnje (DSP) zbog aktivacije. Ako želite dodatne informacije o platformi mPlatform, pogledajte ovde.
Proteus Proteus obrađuje velike količine programskih podataka dobijenih od kupovine medijskog prostora. On uključuje, poredi i normalizuje podatke iz evidencije svih programskih aktivnosti naših agencija, što nam omogućava da klijentima pružimo sledeće usluge: modelovanje, uvide, planiranje medijskog prostora i izveštavanje o kampanjama.
Geograph GeoGraph je geoprostorna platforma za mapiranje koja uzima podatke o lokaciji i druge podatke kako bi pomogla da se vizualizuju delovi sveta u kojima potrošači žive ili ih posećuju. Slika dobijena kombinacijom ovih tačaka podataka može se koristiti za analizu, uvide, planiranje, obogaćivanje ili ciljanje zasnovano na lokaciji.
Choreograph Create Choreograph Create je inteligentna kreativna platforma koja olakšava dinamičnu kreativnu optimizaciju oglašavanja. Klijenti mogu da dizajniraju i izgrade personalizovan sadržaj za oglašavanje, da mere i analiziraju učinke kampanje, uključujući merenje momenata kontakata za ograničavanje učestalosti oglasa i da identifikuju putovanje klijenta kako bi razumeli elemente koji pokreću bolji učinak oglašavanja.

 

informacije koje prikupljamo

Mi prikupljamo i koristimo različite informacije koje uključuju lične informacije prilikom pružanja naših usluga:

identifikatori („ID brojevi“).

 • Oflajn ID brojevi, uključujući ime i prezime, broj mobilnog telefona, broj fiksnog telefona;
 • Onlajn ID brojevi, uključujući e-adresu , IP adresu, ID brojeve kolačića, ID brojeve uređaja gde spadaju ID brojevi mobilnog oglašavanja (MAID brojevi), kao što su „IDFA“ brojevi kompanije Apple i ID broj za oglašavanje kompanije Google;
 • Vlasnički ID brojevi kompanije Choreograph koji na jedinstven način prepoznaju potrošače u njenom sopstvenom identifikacionom okruženju, uključujući „K-LINK“, „ChoreoID“, „[mP]ID“; i
 • Ostale ID brojeve koje možemo dobiti od trećih strana, uključujući anketne ili panelske ID brojeve potrošača koji odgovaraju na anketu ili ID brojeve integracionih partnera trećih strana.

podaci o transakciji i kupovini, uključujući kategoriju (npr. nakit, odeća, kućni ljubimci, putovanja, sport) i detalje o kupovini (npr. broj narudžbina, potrošen iznos, vrsta plaćanja, način kupovine). Ne prikupljamo bankovne podatke, podatke o kreditnim karticama ili druge podatke koji se odnose na finansijske račune. Takođe, koristimo modelovane transakcione podatke o verovatnoći ili „sklonosti“ potrošača da kupuje određenu robnu marku ili proizvod.

informacije o uređaju i pretraživaču, uključujući vrstu i verziju pretraživača, jezik pretraživača, operativni sistem i vrstu veze (npr. žičana ili bežična).

informacije o onlajn aktivnostima, uključujući URL adresu stranice (ili kategoriju URL adrese stranice), sajt/stranicu sa koje je potrošač došao nakon pregleda oglasa, datum i vreme onlajn aktivnosti, učestalost poseta sajtu, pojmove za pretragu korišćene na sajtu, interakciju s oglasom (npr. da li ste kliknuli za oglas), kao i sadržaj oglasa i interakciju sa sadržajem na sajtu oglašivača ili objavljivača, uključujući informacije o proizvodu sačuvane kao „ID proizvoda“.

demografske informacije, uključujući starost, pol, prihode, bračni status, status domaćinstva, obrazovanje.

psihografske informacije, uključujući interesovanja, životni stil, stavove, ličnost.

podaci o lokaciji, uključujući poštansku adresu, IP adresu (koja se pretvara u podatke o državi, regionu ili poštanskom broju) i podatke o geografskoj širini/dužini na kojoj se nalaze imanja/kuće (u SAD-u).

Osetljivi podaci, uključujući rodni identitet, seksualnu orijentaciju, invaliditet, religiju, etničku pripadnost, zdravstvene podatke (pogledajte ispod).  Choreograph ne dozvoljava da se osetljivi podaci koriste za ciljanje ili ponovno određivanje ciljeva.

Zdravstveni podaci uključuju informacije o zdravstvenom stanju ili lečenju na nivou pojedinca.  Naši zdravstveni podaci ne obuhvataju „zaštićene zdravstvene informacije“ (PHI) regulisane Zakonom o prenosivosti i odgovornosti zdravstvenog osiguranja (HIPAA).

Ne prikupljaju se i ne koriste se svi gorenavedeni podaci u svim regionima u kojima nudimo usluge. Ako želite da saznate koje lične podatke posedujemo o vama, upotrebite naš Portal potrošačkih preferencija.

kako upotrebljavamo ove informacije

Tabela u nastavku opisuje svrhe u koje koristimo različite vrste informacija prilikom pružanja svojih usluga. Za opis svake od ovih namena, pogledajte više detalja u odeljku Svrhe obrade. Pored namena navedenih u nastavku, možda ćemo upotrebiti sve ili kombinaciju informacija koje prikupljamo za otkrivanje ili sprečavanje prevara, za odbranu naših zakonskih prava i za usaglašavanje sa zakonom.

Sinhronizacija

Vrsta informacija Kako upotrebljavamo ove informacije
Integracija podataka Higijena podataka Upoređivanje podataka Prepoznavanje identiteta
Ime i prezime Poštanska adresa Adresa e-pošte Broj telefona
Onlajn ID brojevi uključujući IP adresu, ID brojeve kolačića, MAID brojeve, ID brojeve uređaja
ID broj ankete ili panela ✓ (prikrivanje)
Odgovori na anketu
Podaci o kupovini i transakcijama
Informacije o uređaju i pretraživaču
Informacije o onlajn aktivnostima
Informacije o lokaciji
Osetljivi podaci

Sastavljanje

Vrsta informacija Kako upotrebljavamo ove informacije
Obogaćivanje podataka Uvidi Modelovanje Segmentacija Profilisanje Simulacija
Ime i prezime Poštanska adresa Adresa e-pošte Broj telefona
Onlajn ID brojevi uključujući IP adresu, ID brojeve kolačića, MAID brojeve, ID brojeve uređaja
ID broj ankete ili panela
Odgovori na anketu
Podaci o kupovini i transakcijama
Informacije o uređaju i pretraživaču
Informacije o onlajn aktivnostima
Informacije o lokaciji
Osetljivi podaci  ✗  ✗  ✗

Izvođenje

Vrsta informacija Kako upotrebljavamo ove informacije
Planiranje Aktivacija Optimizacija Merenje i izveštavanje
Ime i prezime Poštanska adresa Adresa e-pošte Broj telefona
Onlajn ID brojevi uključujući IP adresu, ID brojeve kolačića, MAID brojeve, ID brojeve uređaja
ID broj ankete ili panela
Odgovori na anketu
Podaci o kupovini i transakcijama
Informacije o uređaju i pretraživaču
Informacije o onlajn aktivnostima
Informacije o lokaciji
Osetljivi podaci  ✗  ✗

 

svrhe obrade

Usluge Svrhe obrade Opis svrha
Sinhronizacija Integracija podataka Unošenje Klijentovih podataka u okruženje podataka kompanije Choreograph ili u okruženje koje je smešteno u administrativni prostor treće strane. Unošenje licenciranih podataka treće strane u tehnološke platforme kompanije Choreograph.
Higijena podataka Čišćenje Klijentovih podataka uključujući spajanje/pročišćavanje, standardizaciju adrese i prikrivanje.
Upoređivanje podataka Upoređivanje Klijentovih podataka sa podacima potrošača koji se čuvaju u bazi podataka u vlasništvu kompanije Choreograph. Upoređivanje oflajn podataka sa onlajn podacima, kao na primer podataka prikupljenih oflajn (npr. ime i prezime, poštanska adresa itd) sa vašom onlajn aktivnošću ili sa onlajn ID brojevima (npr. ID brojevima uređaja, ID brojevima kolačića itd). Upoređivanje različitih uređaja kako bi se utvrdilo da li dva ili više uređaja pripadaju istom korisniku ili domaćinstvu
Prepoznavanje identiteta Kreiranje prikaza pojedinačnog kupca koji je u vlasništvu Klijenta od podataka poznatih i nepoznatih korisnika. Dodeljivanje jedinstvenog ID broja potrošačima, uključujući ID broj koji je u vlasništvu kompanije Choreograph.
Sastavljanje Obogaćivanje podataka Poboljšavanje Klijentovih podataka dodavanjem (ili pripajanjem) podataka o potrošaču iz baze podataka koja je u vlasništvu kompanije Choreograph
Uvidi Upotreba skupa podataka kako bi se steklo razumevanje ili uvid u interesovanja, motivacije, ponašanje i preferencije potrošača. To može biti na nivou pojedinačnog potrošača, ili na nivou objedinjene grupe ili populacije
Modelovanje Kreiranje modela (ili skupa „pravila“) koji predviđaju ponašanje potrošača ili ukazuju na verovatne karakteristike potrošača.
Segmentacija Kreiranje grupa potrošača (ponekad se nazivaju segmenti, ciljne grupe ili liste) koji dele ista ili slična svojstva, uslove, potrebe ili omiljene izbore na osnovu stvarnih ili pretpostavljenih informacija.
Profilisanje Označavanje ili opisivanje potrošača na osnovu njihovih verovatnih karakteristika, ponašanja i/ili demografskih podataka, koje se koristi u modelovanju, segmentaciji i aktivaciji.
Simulacija Testiranje potencijalnih ishoda marketinga simulacijom ponašanja populacije koristeći Klijentove podatke i podatke kompanije Choreograph.
Izvođenje Planiranje Planiranje kupovine medijskog prostora na svim kanalima, uključujući automatizovane alate
Aktivacija Obezbeđivanje ciljnih grupa platformama za kupovinu medijskog prostora i društvenim platformama za onlajn oglašavanje. Dostavljanje lista distribucionim centrima Klijenta ili treće strane za oflajn oglašavanje (npr. pošta, telefon).
Optimizacija Kreiranje oglasa koji su relevantni za potrošače na osnovu interesovanja, lokacije, jezičkih preferencija itd
Optimizovanje oglasa (uključujući oglase u realnom vremenu) s drugim podacima (kao što su informacije o vremenu, prethodno pregledani proizvodi itd)
Razumevanje putovanja potrošača od prvog kontakta do prodaje / ponovnog određivanja ciljeva kako bi se personalizovala korisnička iskustva
Merenje i izveštavanje Merenje i izveštavanje o učinku reklamne kampanje

 

izvori informacija

Naše informacije dolaze iz različitih izvora, između ostalog:

 • Od naših Klijenata, koji mogu da koriste naše Usluge kako bi integrisali svoje podatke u naše platforme i da koriste naše kolačiće i piksele za prikupljanje podataka od potrošača koji posećuju veb-lokacije i aplikacije Klijenata. Više informacija o kolačićima koje upotrebljavamo pronađite u odeljku Kolačići.
 • Direktno od potrošača, uključujući potrošače koji pristanu da učestvuju u našim anketama (ili anketama koje sprovode naši partneri kao treća strana) i upotrebom kolačića, piksela i drugih sličnih onlajn tehnologija na veb-lokacijama i aplikacijama.  Osetljive podatke prikupljamo isključivo putem anketa o potrošačima, gde su potrošači dobrovoljno dostavili informacije (ili su one, kao u slučaju podataka o etničkoj pripadnosti, modelovane na osnovu demografskih i geografskih informacija).   Više informacija o kolačićima koje upotrebljavamo pronađite u odeljku Kolačići.
 • Iz različitih oblasti našeg poslovanja. Na primer, preuzimamo informacije o transakcijama sa kojima su učestvovali članovi našeg udruženog poslovanja (i-Behaviour i Conexance) i pretvaramo ih u opšte kategorije proizvoda, npr. „Ženska odeća“ i pokazatelje „Nedavno iskustvo“, „Učestalost” i „Monetarno”, kao što su datum poslednje narudžbine ženske odeće, broj narudžbina ženske odeće u poslednjih 12 meseci, ukupan potrošeni iznos i prosečan iznos potrošen na žensku odeću u poslednjih 12 meseci itd.
 • Iz javnih evidencija, u onim zemljama u kojima su dostupne, kao što su dozvole za rad i rekreaciju (npr. dozvola za pecanje), poštanske evidencije (za standardizaciju adrese), liste za prikrivanje (npr. registri potrošača koji ne žele da primaju pozive), i popisne evidencije.
 • Od naših pouzdanih partnera kao treće strane. Neki od ovih partnera mogu da kombinuju podatke iz različitih izvora.

kolačići

Ovaj odeljak opisuje kolačiće koje koristimo prilikom pružanja usluga Klijentima, uključujući oglašavanje zasnovano na interesovanjima ili na ponašanju. To uključuje kolačiće koji mogu da se postave u vaš pretraživač prilikom posete veb-lokacijama naših Klijenata ili veb lokacijama koje se prikazuju u oglasima naših Klijenata. Da biste se informisali o kolačićima koje koristimo na našem korporativnom veb-sajtu, pogledajte našu Politiku o kolačićima.

Kolačić je mala alfanumerička tekstualna datoteka koju u pretraživaču čuva veb-sajt ili server za oglase treće strane ili druge treće strana, što omogućava da taj veb-sajt ili treća strana prepoznaju taj pretraživač i zapamte određene informacije o korisniku. Naši kolačići su trajni (što znači da se čuvaju dok ne isteknu ili dok ih korisnik ne izbriše/ukloni) i sadrže jedinstvene nasumično generisane vrednosti koje omogućavaju našim Uslugama da razlikuju pretraživače i uređaje i koje su povezane sa određenim informacijama o korisniku. Naši kolačići, zajedno sa ovim povezanim informacijama o korisniku, koriste se za vršenje naših usluga, uključujući oglašavanje zasnovano na interesovanjima.

Sledeća tabela pruža informacije o našim kolačićima.

Naziv kolačića Domen Životni vek kolačića Da li se kolačić osvežava? Informacije sačuvane u kolačiću Slučajevi upotrebe Svrhe registrovane u okviru IAB Okvira za transparentnost i saglasnost (samo GDPR)
id mookie1.com 395 dana Da Univerzalni serijski broj Aktivacija
Optimizacija
Izveštavanje
Merenje (atribucija)
Bezbednost
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ov mookie1.com 395 dana Da Jedinstveni identifikator Izveštavanje
Merenje (atribucija)
Bezbednost
1, 7, 8, 10
mdata mookie1.com 395 dana Da Jedinstveni serijski broj
Vremenska oznaka kreiranja
Verzija kolačića
Aktivacija 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
syncdata_<PARTNER> mookie1.com 10 dana Da Jedinstveni serijski broj
Vremenska oznaka kreiranja
ID broj posetioca partnera za podatke
Upoređivanje podataka
Aktivacija
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
ibkukiuno ib.mookie1.com 365 dana Da Heširana e-poruka
Id sesije
ID kompanije Choreograph (pod nazivom „Velo Id“)
Poslednji datum korišćenja kolačića
Id putanje ponude
Način pretrage profila Velo
Način pretrage sa heš adresom e-pošte
Datum kreiranja kolačića
Vreme kada je kolačić viđen
N/P
ibkukinet ib.mookie1.com 365 dana Da IP adresa
Datum
N/P
src0_xxxx d.lemonpi.io 30 dana Da ID proizvoda koji je potrošač pregledao na veb-sajtu oglašivača Optimizacija N/P
lpc d.lemonpi.io 30 dana Da Vremenska oznaka
ID konverzije kampanje oglašivača
Optimizacija, Izveštavanje N/P
lpuid Lemonpi.io 365 dana Da Jedinstveni ID korisnika Upoređivanje podataka N/P
_ud Lemonpi.io 30 dana Da ID proizvoda koje je potrošač pregledao, stavio u korpu i/ili kupio na veb-sajtu oglašivača. Optimizacija N/P

U okruženju aplikacije, vašem uređaju će biti dodeljen ID broj za oglašavanje (umesto ID broja kolačića) To je alfanumerički identifikator dostupan preko platforme ili operativnog sistema (kao što su Apple iOS ili Google Android) koji omogućava programerima aplikacija i trećim stranama da prepoznaju određeni uređaj u okruženju aplikacije i da povežu određene informacije sa korisnikom. Primeri ID brojeva za oglašavanje uključuju ID brojeve za mobilno oglašavanje (MAID brojevi) kao što su „IDFA“ broj kompanije Apple i ID broj za oglašavanje kompanije Google.  ID broj za oglašavanje zajedno sa informacijama o korisniku koje prikuplja upotrebljava se za vršenje naših usluga, uključujući oglašavanje zasnovano na interesovanjima.

kako delimo informacije

deljenje informacija u pružanju naših usluga

Klijenti: Informacije opisane u ovom obaveštenju o privatnosti koristimo za pružanje usluga svojim Klijentima (ili agentima koji postupaju u ime Klijenata), što može da obuhvata deljenje, licenciranje ili omogućavanje našim Klijentima da pristupe informacijama. Za našu zajedničku bazu podataka (i-Behaviour i Conexance) u okviru udruženja delimo informacije članovima koji učestvuju, kao i drugim oblastima poslovanja kompanije Choreograph (pogledajte odeljak Izvori informacija koji opisuje kako dobijamo informacije iz drugih oblasti našeg poslovanja).

Kompanije interne grupe: Delimo informacije i interno s kompanijama iz naše grupe WPP i s GroupM i njihovim agencijama u koje spadaju Mindshare, MediaCom, Wavemaker, Essence, m/SIX, GroupM Nexus, GTB i CMI.

Pružaoci usluga: Takođe delimo informacije sa pružaocima usluga kao trećom stranom koji vrše usluge i funkcije u naše ime i/ili u ime naših Klijenata u pružanju usluga, kao što su kompanije koje su odgovorne za obezbeđenje oglašavanja uključujući platforme na strani potražnje, mreže za oglašavanje, razmene oglašavanja i servere za oglašavanje, kao i distribucione centre za oflajn marketinške kampanje, pružaoce usluga koji se bave tehnologijom ili korisničkom podrškom, operacijama, veb-hostingom ili hostingom/skladištenjem podataka, naplatom, računovodstvom, bezbednošću, marketingom, upravljanjem podacima, proverom valjanosti, poboljšavanjem ili higijenom, ili nam na drugi način pomažu da pružamo, razvijamo, održavamo i unapređujemo svoje Usluge i proizvode.

Ostalo: Za Choreograph Create, može se desiti da podelimo kreativni video-sadržaj s platformom YouTube putem YouTube API servisa koji će se prikazivati na platformi YouTube u korist naših klijenata. Uslovi korišćenja platforme YouTube (https://www.youtube.com/t/terms), Politika privatnosti (http://www.google.com/policies/privacy), i Uslovi korišćenja YouTube API servisa (https://developers.google.com/youtube/terms/api-services-terms-of-service primenjuju se na ove servise. Ne preuzimamo odgovornost za sadržaj ili praksu privatnosti bilo koje usluge treće strane. Preporučujemo vam da pažljivo pregledate politiku privatnosti svakog servisa treće strane kojem pristupate. Možete da opozovete pristup YouTube API servisima preko Google-ove stranice za bezbednosna podešavanja na adresi https://myaccount.google.com/permissions.

deljenje informacija u pravne svrhe:

Može da se desi da podelimo lične podatke trećim stranama (uključujući organe za sprovođenje zakona, revizore i regulatorna tela) radi:

 • Usaglašavanja sa zakonskim postupkom ili regulatornom istragom (npr. sudski poziv ili sudski nalog).
 • Primene naših uslova korišćenja usluge, ove politike privatnosti, ili drugih ugovora s vama, uključujući istragu o potencijalnim kršenjima istih.
 • Reakcije na tvrdnje da bilo koji sadržaj krši prava trećih strana.
 • Zaštite prava, imovine i lične bezbednosti nas, naše platforme, naših klijenata, naših agenata i ogranaka, njenih korisnika i/ili javnosti. Takođe, može da se desi da pružimo informacije drugim kompanijama i organizacijama (uključujući organe za sprovođenje zakona) u cilju zaštite od prevara, sprečavanja neželjene pošte / zlonamernog softvera i u slične svrhe.

deljenje informacija u korporativne svrhe

Prenos podataka nakon promene upravljanja: U slučaju da nas preuzme druga kompanija, sva sredstva naše kompanije ili njihov značajan deo, putem konsolidacije, spajanja, kupovine imovine ili druge transakcije, zadržavamo pravo da kompaniji koja je nas je preuzela prenesemo sve informacije (uključujući sve informacije koje ste možda uneli preko stranice „kontaktirajte nas“) koje su u našem posedu ili pod našom kontrolom, a kompanija koja nas je preuzela će možda koristiti te informacije u okviru svog poslovanja.

Deljenje informacija u оkviru korporativne transakcije: Lične informacije ćemo možda deliti i u slučaju velike korporativne transakcije, uključujući, na primer, spajanje, ulaganje, akviziciju, reorganizaciju, konsolidaciju, bankrot, likvidaciju ili prodaju jednog dela ili svih naših sredstava, ili u svrhe finansijske analize u vezi sa bilo kojom takvom transakcijom.

bezbednost podataka

Održavanje privatnosti ličnih informacija potrošača nam je veoma važno, što znači da vodimo računa i posvećujemo posebnu pažnju svojim bezbednosnim merama kako bismo ove informacije zaštitili od otkrivanja. Pratimo standarde iz oblasti našeg poslovanja kako bismo se zaštitili od neovlašćenog pristupa, zadržavanja i obelodanjivanja informacija. To uključuje fizičke, elektronske i upravljačke aktivnosti u cilju zaštite integriteta informacija, pristupa i upotrebe.

Kompanija Choreograph prepoznaje značaj sveobuhvatnog programa za bezbednost podataka, kao i potrebu da garantuje tačno i bezbedno održavanje podataka koje obrađuje. Primenjujemo tehničke, organizacione i administrativne mere zaštite kako bismo zaštitili informacije koje posedujemo. Koristimo više slojeva bezbednosti, kombinujući najsavremeniji zaštitni zid, strogo kontrolisan pristup i druge mere bezbednosti kako bismo se zaštitili od neovlašćene upotrebe ili izmene naših podataka.

zadržavanje

Choreograph poštuje WPP Politiku zadržavanja podataka i informacija, tako da ne zadržavamo nijedan podatak koji nije potreban za naše svakodnevno poslovanje ili za pružanje uslugama našim klijentima. Period zadržavanja podataka će varirati i zavisi od vrste podataka, svrhe kojima služe u pružanju proizvoda i usluga našem klijentu i u pridržavanju klijentovih ugovornih obaveza. U svim slučajevima poštujemo odgovarajuće zakone i propise, ugovorne obaveze i brišemo podatke kada je to potrebno.

Choreograph takođe može da čuva i zadrži lične podatke koji su deidentifikovani ili potpuno anonimizovani tako da više ne spadaju u lične podatke. To mogu da budu podaci koji su objedinjeni tako da više ne identifikuju pojedinca i koriste se prvenstveno za uvide i za potrebe planiranja.

međunarodni prenosi ličnih podataka

Choreograph je globalna kompanija koja pruža svoje usluge klijentima u više regiona i zemalja.

Tamo gde je to moguće, lične podatke čuvamo lokalno, na primer u EU (za region Evrope, Srednjeg istoka i Afrike (EMEA) i UK), na Tajvanu, u Singapuru i Kini (za Azijsko-pacifički region (APAC)) i u SAD-u (za Severnu Ameriku), u zavisnosti od lokacije potrošača.

Ipak, možda ćemo morati da prenosimo lične podatke van ovih lokacija u sledećim slučajevima:

 • Kada se od nas zahteva da prenosimo informacije svojim klijentima ili pružaocima usluga na lokacije koje nisu lokacije na kojima čuvamo svoje podatke.
 • Kada naši inženjerski timovi ili timovi za podršku treba da „pristupe“ (uključujući udaljeni pristup) ličnim podacima izvan lokacije na kojoj se nalaze, kako bi podizali, održavali i/ili nadgledali naše sisteme i platforme.
 • Kada imamo unakrsno funkcionalni ili unakrsno agencijski tim koji pruža Usluge, čiji se članovi možda nalaze na različitim lokacijama, a moraju da pristupe ličnim podacima sa različitih lokacija.

Kada obavljamo ove međunarodne prenose, garantujemo da su u skladu sa svim važećim lokalnim zakonima o zaštiti podataka i privatnosti.

članstvo u udruženjima iz svoje delatnosti

Choreograph je aktivni učesnik udruženja iz naše delatnosti koja upravljaju politikama koje se tiču onlajn privatnosti potrošača u kontekstu internet oglašavanja, uključujući: Savez za digitalno oglašavanje (DAA), Evropski savez za digitalno oglašavanje (eDAA) i IAB Okvir za transparentnost i saglasnost (IAB TCF). Choreograph se pridržava samoregulatornih principa Saveza za digitalno oglašavanje i politika IAB Okvira za transparentnost i saglasnost. Smatramo da ovi kodeksi i principi pomažu zaštiti privatnosti potrošača.

Posetite naš Portal potrošačkih preferencija za više informacija o načinu na koji možete da ostvarite svoja prava na privatnost putem DAA mehanizama za isključenje.

 

portal potrošačkih preferencija

Choreograph je posvećen obezbeđenju rešenja koja u prvi plan stavljaju privatnost svojih Klijenata i ugrađivanju privatnosti u dizajn svojih proizvoda i Usluga. Prihvatamo da treba da vam je omogućena kontrola odluka koje donosimo o načinu na koji se upotrebljavaju vaši lični podaci. Ovaj centar za preferencije je osnovan kako bi vam omogućio jednostavan, transparentan proces za ostvarivanje vaših prava u skladu sa propisima o privatnosti.

Želimo da vam pružimo što više informacija kako biste doneli odluku koja se temelji na informacijama. Postoji nekoliko različitih načina na koje možete da ostvarite svoja prava putem ovog portala. Različite metode će zavisiti od zemlje u kojoj živite i od vrste podataka koje posedujemo o vama.

Zbog prirode usluga koje pružamo svojim Klijentima, različito postupamo sa vašim onlajn i vašim oflajn podacima. Više informacija o našim uslugama potražite u odeljku o politici privatnosti na linku Naše usluge. Ovaj Portal potrošačkih preferencija možete koristiti za ostvarivanje svojih prava u vezi sa oflajn podacima, ali isto tako i sa onlajn podacima. Pokušaćemo da odgovorimo na vaš zahtev u najkraćem mogućem roku, ali u svakom slučaju u vremenskom roku koji je propisan zakonima o privatnosti u vašoj zemlji.

vaši podaci

Kreirali smo portal prilagođen korisnicima kako biste kontrolisali način na koji koristimo vaše digitalne lične podatke.  To uključuje lične podatke koje o vama prikupljamo onlajn i mogu da sadrže onlajn ID brojeve, informacije o uređajima i pretraživačima, informacije o onlajn aktivnostima i podatke o lokaciji (opis ovih vrsta podataka potražite u odeljku x), kao i vaše lične podatke kao što su ime i prezime, broj telefona i poštanska adresa.

Vrsta ličnih podataka koje prikupljamo može da se razlikuje u zavisnosti od mesta na kojem se nalazite jer ne pružamo sve svoje usluge u svim regionima.   Da biste saznali više o podacima koje posedujemo o vama i o načinu na koji možete da upravljate svojim podacima, kliknite ovde.  Odluke koje putem našeg portala donesete o načinu na koji možemo da koristimo vaše digitalne lične podatke primenjivaće se samo na određeni pretraživač ili uređaj koji koristite. O ostalim načinima ostvarivanja svojih prava informišite se u nastavku.

U slučaju da se nalazite u Kini, pošaljite e-poruku na adresu privacy@choreograph.com kako biste upravljali svojim podacima i ostvarili svoja prava.

kako koristimo vaše informacije za potvrdu vašeg identiteta

Možda ćemo od vas tražiti da nam dostavite svoj identifikacioni dokument kako bismo potvrdili vaš identitet pre nego što vam izdamo podatke, a to radimo kako bismo bili sigurni da vam dajemo samo vaše podatke i da ih štitimo od nezakonitog pristupa treće strane. Nećemo deliti niti koristiti vaš identifikacioni dokument ni u jednoj od naših Usluga niti u bilo koju drugu svrhu osim potvrde vašeg identiteta.

ostali načini ostvarivanja vaših prava

U okruženjima pretraživača imate mogućnost da odbijete ili uklonite kolačiće na sledeće načine:

 • Prilagođavanjem postavki pretraživača za odbijanje ili uklanjanje kolačića, tako što ćete pratiti uputstva navedena u podešavanjima pretraživača. Dodatne informacije o načinima na koje to možete da uradite dostupne su ovde.
 • Prilagođavanjem postavki kolačića na nivou vlasnika veb-sajta. Ove opcije podešavanja se možda razlikuju u zavisnosti od vlasnika veb-sajta.
 • Isključivanje iz oglašavanja zasnovanog na interesovanjima putem programa za veb-okruženja „YourAdChoices“ Saveza za digitalno oglašavanje (DAA) je dostupno ovde:
  – Za SAD – https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
  – Za Kanadu – https://youradchoices.ca/en/tools
  – Za Evropu i UK – https://youronlinechoices.com/ (tako što ćete kliknuti na link „Your ad choices“ nakon što izaberete svoju lokaciju)

Možete da ograničite praćenje oglasa i u okruženjima aplikacija za mobilne uređaje i televizijski uređaj „Over The Top“ (OTT), koja su povezana sa vašim ID brojem za oglašavanje na sledeće načine.

 • Prelaskom na podešavanja privatnosti na mobilnom uređaju i/ili OTT TV uređaju i izborom opcije „Ograniči praćenje oglasa“ kako biste zaustavili oglašavanje zasnovano na interesovanjima putem važećeg ID broja za oglašavanje. Napomena: treba da pročitate uputstva koja su obezbedili proizvođači vašeg uređaja kako biste saznali najefikasnije i najnovije načine onemogućavanja oglašavanja zasnovanog na interesovanjima preko vaših uređaja.
 • Isključivanje iz oglašavanja zasnovanog na interesovanjima putem programa za okruženja aplikacije „YourAdChoices“ Saveza za digitalno oglašavanje (DAA) je dostupno ovde:
  – Za SAD – https://youradchoices.com/control
  – Za Kanadu – https://youradchoices.ca/en/tools

prava na privatnost pojedinaca u Ujedinjenom Kraljevstvu, Evropskom ekonomskom prostoru i Švajcarskoj

Imate pravo pristupa, ažuriranja, izmene, brisanja, ograničenja upotrebe ili dobijanja kopije svojih ličnih podataka u lako čitljivom formatu. U određenim okolnostima, možete zahtevati i da Choreograph prenese vaše lične podatke trećoj strani, a imate i pravo ulaganja prigovora na njihovu upotrebu u marketinške svrhe. Ako se obrada vaših ličnih podataka zasniva na vašem pristanku, imate pravo i da povučete ovu saglasnost u bilo kom trenutku. Imajte u vidu da vaše povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost naše obrade vaših ličnih podataka pre povlačenja saglasnosti.

Ako želite da ostvarite bilo koje od ovih prava, koristite naš Portal potrošačkih preferencija ili nam pošaljite e-poruku na adresu privacy@choreograph.com.

Takođe, imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu ako niste zadovoljni načinom na koji smo postupali sa vašim ličnim informacijama.

prava na privatnost pojedinaca u Kaliforniji

Pogledajte ovde.

prava na privatnost globalnih korisnika

Obezbedili smo mehanizam koji omogućava svim potrošačima da se, bez obzira na region, isključe iz buduće obrade i traže brisanje svojih ličnih informacija putem našeg Portala potrošačkih preferencija. Ako imate bilo kakvih pitanja o načinu na koji možete da ostvarite ova prava, obratite nam se na adresu e-pošte privacy@choreograph.com.

kako da se žalite

Ako imate bilo kakvih žalbi ili želite da nam se obratite, koristite odeljak Kontaktirajte nas, a mi ćemo dati sve od sebe da se posvetimo svim vašim žalbama ili brigama o načinu na koji prikupljamo vaše lične podatke i postupamo s njima.

Ako iz bilo kog razloga smatrate da se nismo adekvatno posvetili vašim primedbama, možete se obratiti odgovarajućem organu za zaštitu podataka ili nadzornom organu nadležnom za vašu oblast i uložiti formalnu žalbu.

kontaktirajte nas

Trudili smo se da budemo što jasniji u ovoj politici privatnosti, ali ukoliko nešto ne razumete ili biste želeli da dobijete dodatne informacije, obratite nam se na adresu e-pošte privacy@choreograph.com, ili ostvarite svoja prava putem Portala potrošačkih preferencija.

U Evropskom ekonomskom prostoru (EEA) i Švajcarskoj, pravno lice kompanije Choreograph odgovorno za podatke koje Choreograph prikuplja je Choreograph Limited. Izvan Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske, odgovorno pravno lice je Choreograph LLC. Ako ste osoba sa prebivalištem u Evropskom ekonomskom prostoru ili Švajcarskoj, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka putem adrese e-pošte dpo@Choreograph.com.

Ukoliko imate pitanja, komentare ili nedoumice u vezi sa ovom politikom privatnosti, možete nam se obratiti e-poštom ili standardnom poštom na:

Evropa:
Choreograph Limited
DPO@choreograph.com
Choreograph, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, SE1 9PT– Za: Službenika za zaštitu podataka

Van Evrope:
Choreograph LLC
Privacy@choreograph.com
Choreograph, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY, 10007, USA – Za: Direktora za privatnost

izmene politike

Imajte u vidu da zbog promenljive prirode zakona i propisa o privatnosti, digitalnih tehnologija i našeg poslovanja, postoji mogućnost da povremeno menjamo ovu Politiku privatnosti. Molimo vas da povremeno pregledate ovu Politiku privatnosti kako biste se upoznali sa svim eventualnim promenama (ažuriraćemo datum stupanja na snagu na vrhu stranice kako bismo vam pomogli da saznate kada su promene izvršene).