global privacy policy (swedish)

Senast uppdaterad: january 21, 2022

Choreograph är en global data- och teknikleveranför för företag som erbjuder ett stort utbud av datadrivna marknadsföringslösningar till kunder som kan ha behov av deras produkter och tjänster. Vi är ett företag inom WPP och arbetar nära andra företag i WPP-nätverket, inklusive GroupM och dess byråer som specifikt använder några av GroupM:s tekniker och produkter. Mer information om WPP och GroupM får du om du klickar här.

Syftet med denna integritetspolicy är att ge dig, konsumenten, information om hur vi kan samla in och hantera dina personuppgifter (ibland kallad personliga data eller personligt identifierbar information). Det här täcker personuppgifter både på och utanför internet och förklaras i vår portal för konsumentpreferenser.

Det här är en global integritetspolicy. Om du öppnar denna policy från EU ber vi dig även läsa avsnittet om integritetsrättigheter för individer i Storbritannien, EEA och Schweiz. Om du bor i Kalifornien ber vi dig läsa avsnittet om integritetsrättigheter för individer i Kalifornien.

Andra integritetspolicyer

Denna integritetspolicy täcker inte personuppgifter som samlas in när du använder Choreographs webbplats på www.choreograph.com. Denna information finns här.

Om du vill ta reda på mer om hur dina personuppgifter har används i rekryteringsprocessen kan du hitta vår integritetspolicy för rekrytering här.

Vi uppmanar dig att läsa hela integritetspolicyn, men om du föredrar att använda innehållslänkarna nedan kommer du till de olika avsnitten:

***

Våra tjänster

Detta avsnitt ger information om de tjänster vi erbjuder våra kunder. Våra kunder är företag som vänder sig direkt till konsumenter, som annonsörer som säljer sina produkter och tjänster till konsumenter. Vi erbjuder inte våra tjänster direkt till konsumenter. Vi arbetar direkt med kunder eller via en byrå (som en data- eller mediaköpsbyrå) som agerar på uppdrag av en kund.

Våra kunder använder våra tjänster för att hjälpa dem att erbjuda effektiv och relevant marknadsföring mot konsumenter på och utanför internet. Vi hjälper annonsörer att förstå sina nuvarande kunders intressen, preferenser och behov, och hjälper dem även att hitta tänkbara nya kunder i alla mediekanaler. Våra tjänster ger kunder en enhetlig helhetssyn av sina befintliga och tänkbara nya kunder, så att de kan rikta annonseringen mot konsumenter som är mer benägna att vara intresserade av deras produkter och tjänster.

Våra tjänster kan i stort definieras i tre aktivitetskategorier: Synkronisera, komponera och prestera, vilket beskrivs mer utförligt nedan.

Synkronisera… Komponera… Genomföra…
Uppstart av data Dataanrikning Planering
Datahygien Insikter Aktivering
Datamatchning Modellering Mätning och rapportering
ID-upplösning Segmentering
Profilering
Simulering

För en beskrivning av var och en av de tjänster som listas nedan kan du besöka Syften med bearbetningen.

Våra tekniker och produkter

Nedan finns en översikt av de produkter och tekniker vi använder för att erbjuda våra tjänster.

Tjänstens namn Beskrivning av tjänsten
ID Graph Identity Graph använder graftekniker och maskininlärning för att upptäcka kopplingar och relationer mellan människor, platser och aktiviteter. Den ger en översiktlig bild av en konsuments identitet genom att kombinera datatillgångar från första och tredje part för att ge en heltäckande uppsättning attribut om en konsument eller ett hushåll (som demografi, psykografi, intressen, köpbeteenden, hälsoinsikter m.m). Den gör det möjligt för Choreograph att erbjuda datamatching, ID-upplösning, konsumentinsikter och anriknings-, modellerings- och segmenteringstjänster.
ID Graph Network(IDN) Identity Graph Network är grundaren av Identity Graph. Den använder en mängd olika datatillgångar som matar grafen, inklusive klientdata från första part, tredjepartslicenserae data och Choreographs egenutvecklade datatillgångar, som beskrivs närmare nedan, inklusive: Målgruppsursprung: i-Behaviour (USA, Kanada och Storbritannien), Conexance (Frankrike), AmeriLINK (USA) och mPlatform (globalt).
Målgruppsursprung: Audience Origin är vår kvartalsvisa konsumentundersökning som drivs via våra betrodda globala panelleverantörer. Vi ställer ett antal skräddarsydda frågor till konsumeter om deras mediebeteende, köpkategorier, mediakontakter, psykigrafi och demografi för att bättre förstå deras motivation, beteende och attityd. Undersökningssvaren kombineras (eller aggregeras) för att förstå konsumenternas allmänna attityder samt för medieplanering och köpsyften. I vissa fall får vi även individuella data på respondentnivå som kan användas för modellering och aktivering.
Fusion Fusion använder AI-teknik för att erbjuda dataanrikning och datamatchningstjänster till våra kunder med hjälp av undersökningsdata som samlats in från Audience Origin samt publikdata från mPlatform och andra licensierade datakällor från tredje part.
Strategisimulator Vår strategisimulator hjälper till att simulera eller förutsäga effekterna av förändringar i konsumentbeteende och marknadsdynamik på kundens verksamhet, med hjälp av syntetiska populationer från enkätdata som samlats in från Audience Origin. Det hjälper våra kunder att planera sina medieköp med tanke på framtiden.
iBehaviour (USA och Kanada) iBehavior är en kooperativ databas i USA och Kanada där medlemmar i kooperativet kan bidra med sin B2B- och B2C-information om sina konsumenter, till nytta för andra medlemmar. Denna information rymmer personlig information som namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt transaktions-, inköpsinformation som köpta varor och tjänster, transaktionsvärde, datum för transaktionen m.m. Dessa uppgifter samlas in av våra uppdragsgivare direkt från deras kunder när de gör köp, registrerar sig på en webbplats eller på annat sätt och samtycker till att deras personuppgifter delas med tredje part, som Choreograph. Informationen som bidragit till kooperativet tillåter medlemmar att annonsera (på och utanför internet) mot konsumenter baserat på deras tidigare köpbeteende utöver annan livsstil, geografisk och demografisk information. Genom kooperativet förser Choreograph medlemmarna med modelleringstjänster (för att hitta potentiella nya kunder), återaktiverings- och optimeringstjänster (för att hjälpa till att få kontakt med icke aktiva kunder igen) och dataanrikning (lägga till datavariabler till medlemmars befintliga kundfil)
Conexance (Frankrike)iBehaviour (Storbritannien) Conexance och iBehaviour är vår kooperativa databas i Frankrike och Storbritannien. Choreograph är en databehandlare enligt GDPR som fungerar uteslutande på medlemmarnas begäran och på deras vägnar för att behandla personuppgifter med syftet att tillhandahålla följande tjänster: modelleringstjänster (för att hitta potentiella nya kunder), återaktiverings- och optimeringstjänster (för att hjälpa till att få kontakt igen icke aktiva kunder) och dataanrikning (lägga till datavariabler till medlemmens befintliga kundfil). Detta hjälper medlemmarna att genomföra sina marknadsföringskampanjervia post, e-post, SMS eller på internet.
AmeriLINK (USA) AmeriLINK är vår egenutvecklade konsumentdatabas i USA som samlar in, lagrar och organiserar information om konsumenter och hushåll inklusive demografiska och psykografiska data, data om hälsa och välbefinnande, data om livshändelser, transaktions-, inköpsdata, attityddata och finansiella indikatorer. Med hjälp av vår konsumentdatabas förser Choreograph AmeriLINKs kunder med modelleringstjänster inklusive tvillingmodellering, dataanrikande tjänster (som att lägga till datavariabler till kundens befintliga kundfil), datahygientjänster (som adressstandardisering, undertryckning) och listuthyrningstjänster. Vi är registrerade som datamäklare i Kalifornien och Vermont.
AmeriLINK Activate Activate är en av Choreographs aktiveringskanaler. Våra uppdragsgivare kan använda Activate i en självbetjäningstjänst eller hanterad tjänst, vilket gör det möjligt för dem att ladda upp sina förstapartsdata på plattformen, få tillgång till ytterligare tredjepartslicensierade och äganderättsliga data och driva publiken till DSP och sociala kanaler för aktivering på nätet.
mPlatform [m]PLATFORM är en publikintelligenslösning som bygger personliga konsumentrelationer i stor skala. Den samlar in data om medieförbrukningsbeteende så att Choreograph kan få insikter om konsumentens intressen, preferenser och livsstil och skapa konsumentprofiler. Vi använder detta verktyg för att ge våra kunder insikter, samt modellering (inklusive tvillingmodellering). MPlatform är också en aktiveringsplattform som gör det möjligt för oss att driva målgruppen till DSP för aktivering. Mer information om mPlatform finns här.
Proteus Proteus behandlar programmatiska data från mediaköp i stor skala. Det intar, matchar och normaliserar loggnivådata för alla våra byråers programmatiska aktiviteter, vilket gör att vi kan tillhandahålla följande tjänster till kunderna: modellering, insikter, medieplanering och kampanjrapportering

Information som vi samlar in

Vi samlar in och använder en mängd olika uppgifter som inkluderar personlig information när vi tillhandahåller våra tjänster:

Identifierare (”ID”).

 • Offline-ID inklusive fullständigt namn, mobilnummer och telefonnummer.
 • Online-ID inklusive e-postadress, IP-adress, cookie-ID, enhets-ID inklusive mobilannonserings-ID (MAID) såsom Apples “IDFA” och Googles annons-ID.
 • Choreographs egenutvecklade ID som unikt identifierar konsumenter i dess egen identitetsmiljö, inklusive ”K-LINK”, ”ChoreoID” och ”[mP]ID”.
 • Andra ID som vi kan få från tredje part inklusive enkät- eller panel-ID för konsumenter som svarar på en undersökning, eller ID från tredje parts registreringspartner.

Transaktions- och inköpsuppgifter inklusive produktkategori (t.ex. smycken, kläder, husdjur, resor eller sport) och inköpsuppgifter (t.ex. antal beställningar, värde, betalningssätt eller inköpsmetod). Vi samlar inte in bankuppgifter, kreditkortsuppgifter eller andra finansiella uppgifter på kontonivå. Vi använder även modellerade transaktionsdata om en konsuments sannolikhet eller benägenhet att köpa ett visst varumärke eller produkt.

Enhets- och webbläsarinformation, inklusive typ av webbläsare och version, webbläsarspråk, operativsystem och anslutningstyp (t.ex. fast eller trådlös).

Information om onlineaktivitet, inklusive webbadress (eller kategori av webbadress), webbplats/sida som en konsument kom från innan hen såg en annons, datum och tid för onlineaktivitet, frekvens för besök på en webbplats, söktermer som används på en webbplats och interaktioner med en annons (t.ex. om personen klickar på en annons).

Demografisk information inklusive ålder, kön, inkomst, civilstånd, hushållsstatus, utbildning och etnisk bakgrund.

Psykografisk information inklusive intresse, livsstil, attityder och personligheter.

Platsdata inklusive postadress, IP-adress (som omvandlas till land, region eller postnummer/postnummernivå) och latitud-/longituddata för fastigheter/hus (i USA).

All information som anges ovan samlas inte in eller används i alla regioner där tjänsterna erbjuds. Om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig kan du använda vår portal för konsumentpreferenser.

Så här använder vi denna information

I tabellen nedan beskrivs de syften för vilka vi använder olika typer av information när vi tillhandahåller våra tjänster. För en beskrivning av vart och ett av dessa ändamål kan du få mer information i avsnittet Syfte med behandlingen. Utöver de syften som anges nedan kan vi använda all eller en kombination av den information som vi samlar in för att upptäcka eller förhindra bedrägerier, för att försvara våra juridiska rättigheter och följa lagen.

Synkronisera

Informationstyp Så här använder vi denna information
Uppstart av data Datahygien Datamatchning ID-upplösning
Fullständigt namn
Postadress
E-postadress
Telefonnummer
Online-ID inklusive IP-adress, Cookie-ID, MAID och enhets-ID
Undersöknings- eller panel-ID ✓ (undertryckande)
Undersökningssvar
Inköps- och transaktionsdata
Enhets- och webbläsarinformation
Information om internetaktivitet
Platsinformation

Komponera

Informationstyp Så här använder vi denna information
Dataanrikning Insikter Modellering Segmentering Profilering Simulering
Fullständigt namn
Postadress
E-postadress
Telefonnummer
Online-ID inklusive IP-adress, Cookie-ID, MAID och enhets-ID
Undersöknings- eller panel-ID
Undersökningssvar
Inköps- och transaktionsdata
Enhets- och webbläsarinformation
Information om internetaktivitet
Platsinformation

Genomföra

Informationstyp Så här använder vi denna information
Planering Aktivering Mätning och rapportering
Fullständigt namn
Postadress
E-postadress
Telefonnummer
Online-ID inklusive IP-adress, Cookie-ID, MAID och enhets-ID
Undersöknings- eller panel-ID
Undersökningssvar
Inköps- och transaktionsdata
Enhets- och webbläsarinformation
Information om internetaktivitet
Platsinformation

Syften med bearbetningen

Tjänster Syften med bearbetningen Beskrivning av syftena
Synkronisera Uppstart av data Föra in uppdragsgivarens data till Choreographs datamiljö eller en bevakad renrumsmiljö från tredje part.Att föra in tredje parts licensierade data i Choreographs teknikplattformar.
Datahygien Tvättning av klientens data inklusive sammanfogning/rensning, adresstandardisering och undertryckande.
Datamatchning Matchning av uppdragsgivarens data mot konsumenter som finns i Choreographs egen databas.Matchning av offline- och online-data, t.ex. data som samlas in offline (t.ex. namn, postadress osv.) med dina online-aktiviteter eller online-ID: n (t.ex. enhets-ID, cookie-ID osv.).Matchning mellan olika enheter för att avgöra om två eller flera enheter tillhör samma användare eller hushåll
ID-upplösning Skapa en enskild kundvy över kända och okända kunder som ägs av uppdragsgivaren.Tilldela ett unikt ID till konsumenter, inklusive Choreographs egenutvecklade ID.
Komponera Dataanrikning Förbättra kunddata genom att lägga till (eller bifoga) konsumentdata från Choreographs egen databas
Insikter Använda en samling data för att förstå eller få insikt i konsumenternas intressen, motiv, beteenden och preferenser. Detta kan vara på individuell konsumentnivå, eller en aggregerad grupp- eller befolkningsnivå
Modellering Skapa modeller (eller en uppsättning regler) som förutspår konsumentbeteenden eller anger sannolika egenskaper hos konsumenterna.
Segmentering Skapa grupper av konsumenter (ibland kallade segment, målgrupper eller listor) som delar samma eller liknande attribut, villkor, behov eller preferenser baserat på faktisk eller härledd information.
Profilering Märkning eller beskrivning av konsumenter baserat på deras sannolika egenskaper, beteenden och/eller demografi som används vid modellering, segmentering och aktivering.
Simulering Testa potentiella resultat av marknadsföring genom att simulera befolkningens beteende med hjälp av kunddata och Choreograph-data.
Genomföra Planering Planera inköp av media i alla kanaler, inklusive användning av automatiserade verktyg
Aktivering Leverera målgrupper till mediaköp och sociala plattformar för nätannonsering.Leverera listor till uppdragsgivarens eller tredje parts slutförandehus för annonsering utanför internet (t.ex. e-post och telefon).
Mätning och rapportering Mätning och rapportering av annonskampanjresultat

Informationskällor

Vi hämtar information från en mängd olika källor:

 • Från våra kunder, som kan använda våra tjänster för att integrera sina data i våra plattformar och använda våra kakor och pixlar för att samla in data från konsumenter som besöker kundernas webb- och applatser. Mer information om de kakor som vi använder hittar du i avsnittet om kakor.
 • Direkt från konsumenter, inklusive från konsumenter som samtycker till att delta i våra undersökningar och genom att använda cookies, pixlar eller annan liknande nätteknik på webb- och applatser. Mer information om de kakor som vi använder hittar du i avsnittet om kakor.
 • Från olika delar av vår verksamhet. Till exempel hämtar vi transaktionsinformation från medlemmar i våra kooperativa företag (i-Behaviour och Conexance) och konverterar denna information till allmänna produktkategorier, t.ex. “Damkläder” och “Nyligen”, “Frekvens” och “Valuta”, som sista beställningsdatum för damkläder, antal beställningar av damkläder under de senaste 12 månaderna, totalt spenderat belopp och genomsnittligt spenderingsvärde på damkläder under de senaste 12 månaderna m.m.
 • Från offentliga register, om sådana finns i vissa länder, som yrkes- och fritidslicenser (t.ex. fiskelicenser), postjournaler (för adresstandardisering), undertryckningslistor (t.ex. ring-inte-register) och folkräkningsregister.
 • Från våra betrodda tredjepartspartners. Vissa av dessa partner kan kombinera data från en mängd olika källor.

Kakor

Detta avsnitt beskriver kakor som vi använder när vi tillhandahåller våra tjänster till uppdragsgivare, inklusive för intressebaserad eller beteendebaserad annonsering. Detta omfattar kakor som kan placeras i din webbläsare när du besöker våra uppdragsgivares webbplatser eller platser som visas i våra uppdragsgivares annonser. För kakor som vi använder på vår företagswebbplats hittar du mer information i vår webbplatspolicy.

En kaka är en liten alfanumerisk textfil som lagras på en webbläsare av en webbplats eller en tredjeparts annonsserver eller annan tredje part, som gör att den webbplatsen eller tredje parten känner igen webbläsaren och kommer ihåg viss information om användaren. Våra målriktade kakor heter “Mookies” och verkar på vår domän mookie1.com. De är beständiga kakor (vilket innebär att de sparas tills de förfaller eller raderas/tas bort av en användare) som innehåller unika slumpvis genererade värden som gör att våra tjänster kan särskilja webbläsare och enheter och är kopplad till viss information om en användare. Mookie-kakor, tillsammans med den tillhörande användarinformationen, används vid genomförandet av våra tjänster inklusive för intressebaserad annonsering.

Följande tabell innehåller information om våra mookie-kakor.

Kakans namn Kakans beteendekapacitet Information som sparas i kakan Förfallotid från senaste uppdatering (i dagar)
Inriktning (kunddata) Målinriktning och optimering (användardata) Rapportera tilldelning och säkerhet
id J J J Unikt serienummer 395 dagar
ov N N J Unik identifierare 395 dagar
mdata J N N Unikt serienummer, tidsangivelse (skapad), version 395 dagar
syncdata_<PARTNER> J N N Unikt serienummer, tidsstämpel för skapande och datapartners besöks-ID 10 dagar

I en appmiljö kommer din enhet att tilldelas ett annons-ID (snarare än ett kak-ID). Detta är en alfanumerisk identifierare som gjorts tillgänglig av en plattform eller ett operativsystem (som Apple iOS eller Google Android) som gör det möjligt för applikationsutvecklare och tredje part att känna igen en viss enhet i en appmiljö och tillhörande viss information till en användare. Exempel på annons-ID är mobilannonserings-ID (MAIDs) som Apples IDFA och Googles annons-ID. Ett annons-ID tillsammans med den användarinformation som samlas in används vid genomförandet av våra tjänster, inklusive för intressebaserad annonsering.

Så här delar vi information

Dela information vid tillhandahållande av våra tjänster

Uppdragsgivare: Vi använder informationen som beskrivs i detta integritetsmeddelande för att tillhandahålla tjänster till våra uppdragsgivare (eller ombud som agerar på uppdrag av uppdragsgivare), vilket kan inkludera att dela, licensiera eller ge våra uppdragsgivare tillgång till informationen. För vår kooperativa databas (i-Behaviour och Conexance) delar vi information inom kooperativet med deltagande medlemmar i kooperativet, samt med andra delar av Choreograph-verksamheten (se avsnitt om Informationskällor som beskriver hur vi får information från andra delar av vår verksamhet).

Interna koncernföretag: Vi delar också information internt med våra koncernföretag WPP och GroupM och deras byråer som inkluderar Mindshare, MediaCom, Wavemaker, Essence, m/SIX, Xaxis, Finecast och CMI.

Tjänsteleverantörer: Vi delar även information med tredjepartsleverantörer som utför tjänster och funktioner på våra vägnar och/eller på uppdrag av våra uppdragsgivare vid tillhandahållande av tjänsterna, som företag som ansvarar för leverans av annonser inklusive efterfrågeplattformar, annonsnätverk, annonsutbyten och annonsservrar, samt slutförandehus för marknadsföringskampanjer utanför nätet, leverantörer som är involverade i teknik eller kundsupport, verksamhet, webb- eller datahosting/-lagring, fakturering, redovisning, säkerhet, marknadsföring, datahantering, validering, förbättring eller hygien, eller på annat sätt hjälper oss att tillhandahålla, utveckla, underhålla och förbättra våra tjänster och produkter.

Dela information för juridiska ändamål:

Vi kan komma att dela personuppgifter med tredje part (inklusive brottsbekämpande myndigheter, revisorer och tillsynsmyndigheter) för att:

Efterleva en rättslig process eller en lagstadgad utredning (t.ex. en stämning eller ett domstolsbeslut)

Stärka våra användarvillkor, denna integritetspolicy eller andra avtal med dig inklusive utredning av potentiella överträdelser av dessa

Svara på påståenden om att något innehåll kränker tredje parts rättigheter

Skydda våra rättigheter, egendomar eller vår personlig säkerhet, vår plattform, våra uppdragsgivare, våra agenter och dotterbolag, dess användare och/eller allmänheten. Vi kan också lämna information till andra företag och organisationer (inklusive rättsvårdande instanser) för bedrägeriskydd, förebyggande av skräppost/skadlig programvara och liknande ändamål.

Dela information för företagsändamål

Överföring av uppgifter vid byte av kontroll: Om ett annat företag förvärvar oss, eller alla eller i allt väsentligt alla tillgångar i vår verksamhet genom konsolidering, sammanslagning, köp av tillgångar eller annan transaktion, förbehåller vi oss rätten att överföra all information (inklusive information som du kan ha tillhandahållit via “kontakta oss”-sidan) som vi äger eller som står under vår kontroll till den förvärvande parten och den informationen kan användas av den förvärvande parten i dess verksamhet.

Dela information i en företagstransaktion: Vi kan även dela personuppgifter i händelse av en större företagstransaktion, till exempel en sammanslagning, investering, förvärv, omorganisation, konsolidering, konkurs, likvidation eller försäljning av en del av eller alla våra tillgångar, eller i syfte att visa tillbörlig aktsamhet i samband med en sådan transaktion.

Datasäkerhet

Att skydda konsumenternas personliga information är mycket viktigt för oss, vilket innebär att vi är försiktiga och ägnar särskild uppmärksamhet åt våra säkerhetsåtgärder för att skydda denna information från dataintrång. Vi följer branschstandarder för att skydda mot obehörig åtkomst, lagring och utlämning av information. Detta inkluderar fysiska, elektroniska och ledningsmässiga aktiviteter för att skydda informationens integritet, åtkomst och användning.

Choreograph erkänner vikten av ett omfattande datasäkerhetsprogram och behovet av att säkerställa att de uppgifter vi behandlar underhålls på ett korrekt och säkert sätt. Vi använder tekniska, organisatoriska och administrativa skyddsåtgärder för att skydda den information vi har. Vi använder flera lager av säkerhet som kombinerar toppmodernt brandväggsskydd, strikt kontrollerad åtkomst och andra säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig användning eller ändring av våra data.

Internationell överföring av personuppgifter

Choreograph är ett globalt företag som tillhandahåller sina tjänster till uppdragsgivare i flera regioner och länder.

Där det är möjligt lagrar vi personuppgifter lokalt, till exempel i EU (för EMEA och Storbritannien), Taiwan, Singapore och Kina (för APAC) och USA (för Nordamerika), beroende på var konsumenten befinner sig.

Vi kan dock behöva överföra personuppgifter utanför dessa platser av följande skäl.

 • När vi är skyldiga att överföra information till våra uppdragsgivare eller våra tjänsteleverantörer till andra platser än där våra uppgifter lagras.
 • När våra teknik- eller supportteam behöver komma åt (inklusive fjärråtkomst) personlig information utanför den plats de är baserade på för att bygga, underhålla och/eller övervaka våra system och plattformar.
 • När vi har ett tvärfunktionellt eller tvärbyråteam som tillhandahåller tjänsterna som kan vara baserade på olika platser och behöver lämna ut personuppgifter från olika platser.

När vi gör dessa internationella överföringar ser vi till att de följer alla tillämpliga nationella dataskydds- och integritetslagar.

Medlemskap i branschorganisationer

Choreograph är en aktiv medlem i branschorganisationer som styr policyer kring konsumentintegritet på nätet i samband med internetbaserad annonsering, som: Network Advertising Initiative (NAI), Digital Advertising Alliance (DAA), European Digital Advertising Alliance (eDAA) och IAB Transparency and Consent Framework (IAB TCF). Choreograph uppfyller NAI:s uppföranderegler, DAA:s självreglerande principer och IAB:s TCF-policyer. Vi anser att dessa koder och principer bidrar till att skydda konsumenternas integritet.

Besök vår portal för konsumentpreferenser för mer information om hur du utövar dina integritetsrättigheter genom NAI och DAA:s välja-bort-mekanismer.

Vi stödjer till fullo den digitala reklambranschens insatser för att öka insynen kring intressebaserad annonsering med hjälp av hälsosegment. Mer information om de vanligaste och anpassade intressesegmenten baserat på hälsorelaterad information eller intressen som vi kan använda för intressebaserade annonssystem hittar du här.

Portal för konsumentpreferenser

Choreograph har åtagit sig att tillhandahålla lösningar för integritet först för våra uppdragsgivare och integrera integriteten i utformningen av våra produkter och tjänster. Vi erkänner den kontroll som du ska ges i förhållande till de beslut vi fattar om hur dina personuppgifter används. Detta preferenscenter har byggts för att ge dig en enkel, transparent process för att utöva dina rättigheter enligt integritetsbestämmelserna.

Vi vill ge dig så mycket information som möjligt för att kunna fatta ett välgrundat beslut. Det finns ett antal olika sätt att utöva dina rättigheter via den här portalen. De olika metoderna beror på vilket land du bor i och vilken typ av uppgifter vi har om dig.

Beroende på typen av de tjänster vi tillhandahåller våra uppdragsgivare hanterar vi dina uppgifter på och utanför nätet på olika sätt. Mer information om våra tjänster hittar du i avsnittet i sekretesspolicy under Våra tjänster. Den här portalen för konsumentpreferenser kan användas för att utöva dina rättigheter när det gäller dina uppgifter både på och utanför nätet. Vi kommer att försöka svara på din begäran så snart som möjligt, men under alla omständigheter inom de tidsramar som krävs enligt sekretesslagstiftningen i ditt land.

DINA DIGITALA UPPGIFTER

Vi har skapat en användarvänlig portal där du kan kontrollera hur vi använder dina digitala uppgifter. Det är uppgifter som vi samlar in om dig på nätet, och kan inkludera online-ID, enhets- och webbläsarinformation, nätaktivitetsinformation och platsdata (se avsnitt x för en beskrivning av dessa typer av uppgifter). Den typ av digitala uppgifter vi samlar in kan variera beroende på var du befinner dig, eftersom vi inte tillhandahåller alla våra tjänster i alla regioner. För att få veta mer om vilka digitala uppgifter vi har om dig och hur du kan hantera dina digitala uppgifter, klickar du här.

Men om du befinner dig i Kina ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till privacy@choreograph.com för att hantera dina uppgifter och utöva dina rättigheter.

DINA UPPGIFTER UTANFÖR NÄTET

Följande formulär kan användas för att förstå de ytterligare uppgifter vi har om dig utöver dina digitala uppgifter, vilket kan inkludera dina personuppgifter som ditt namn, telefonnummer och postadress. Den typ av uppgifter vi samlar in utanför nätet kan variera beroende på var du befinner dig, eftersom vi inte tillhandahåller alla våra tjänster i alla regioner. För att få veta mer om vilka uppgifter vi har om dig utanför nätet och hur du kan hantera dessa uppgifter kan du klicka här.

SÅ HÄR ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER FÖR ATT VERIFIERA DIN IDENTITET

Vi kan be dig att tillhandahålla ett foto-ID för att verifiera din identitet innan vi skickar uppgifterna till dig. Vi gör detta för att säkerställa att vi endast tillhandahåller din information och skyddar den mot olaglig åtkomst från tredje part. Vi kommer inte att dela eller använda din identifiering i några av våra tjänster eller för något annat ändamål än att verifiera din identifiering.

ANDRA SÄTT ATT UTÖVA DINA RÄTTIGHETER

I webbläsarmiljöer kan du vägra eller ta bort kakor med följande metoder:

 • Du kan justera dina webbläsarinställningar till att inte acceptera eller att ta bort kakor genom att följa anvisningarna i webbläsarens inställningar. Mer information om hur du gör detta finns här.
 • Justering av kakinställningarna på webbplatsägarens nivå. Dessa inställningsalternativ kan variera beroende på webbplatsens ägare.
 • Välja bort intressebaserad reklam genom Digital Advertising Alliance’s (DAA) “YourAdChoices”-program för webbmiljöer som finns tillgängligt här:
  – För USA – https://aboutcookies.orgaboutads.info/choices/
  – För Kanada – https://youradchoices.ca/en/tools
  – För Europa och Storbritannien – https://youronlinechoices.com/ (genom att klicka på länken “Dina annonsval” efter att ha valt var du befinner dig)

Du kan också begränsa annonsspårning i mobil- och OTT-appar som är anslutna till ditt annons-ID med följande metoder.

 • Öppna integritetsinställningarna på din mobila enhet och/eller din OTT TV-enhet och välj “Begränsa annonsspårning” för att stoppa intressebaserad annonsering via tillämpligt annons-ID. Obs! Du bör se anvisningarna som varje enhetstillverkare tillhandahåller för den mest effektiva och aktuella metoden för att välja bort intressebaserad annonsering via dina enheter.
 • Välja bort intressebaserad reklam genom Digital Advertising Alliance’s (DAA) “YourAdChoices”-program för webbmiljöer som finns tillgänglig här:
  – För USA – https://youradchoices.com/control
  – För Kanada – https://youradchoices.ca/en/tools

Integritetsrättigheter for individer i Storbritannien, EEA och Schweiz

Du har rätt att få tillgång till, uppdatera, ändra, radera, begränsa användningen av eller få en kopia av din personliga information i ett lättläst format. Under vissa omständigheter kan du också begära att Choreograph överför din personliga information till en tredje part och du har rätt att invända mot dess användning för marknadsföringsändamål. I de fall behandlingen av din personliga information grundar sig på ditt samtycke har du också rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Observera att ditt återkallande av samtycket inte kommer att påverka lagligheten av vår behandling av din personliga information före återkallandet av samtycket.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du använda vår portal för konsumentpreferenser eller skicka e-post till oss på privacy@choreograph.com.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om du inte är nöjd med hur vi har hanterat din personliga information.

Integritetsrättigheter för individer i Kalifornien

Klicka här.

Integritetsrättigheter för globala användare

Vi har tillhandahållit en mekanism som gör det möjligt för alla konsumenter, oavsett region, att välja bort framtida behandling och begära radering av din personliga information genom vår portal för konsumentpreferenser. Om du har några frågor om hur du kan utöva dessa rättigheter är du välkommen att kontakta oss på privacy@choreograph.com.

Så här lämnar du in ett klagomål

Om du har några klagomåleller vill kontakta oss ber vi dig använda avdelningen Kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hantera eventuella klagomål eller problem som du kan ha om hur vi samlar in och hanterar din personliga information.

Om du av någon anledning inte tycker att vi har åtgärdat dina problem på ett adekvat sätt kan du kontakta den tillämpliga dataskyddsmyndigheten eller tillsynsmyndigheten i din jurisdiktion och lämna in ett formellt klagomål.

Kontakta oss

Vi har försökt vara så tydliga som möjligt i denna integritetspolicy, men om det är något du inte förstår eller vill ha mer information kan du kontakta oss på privacy@choreograph.com eller så kan du utöva dina rättigheter genom portalen för konsumentpreferenser.

I Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och i Schweiz är den juridiska enheten Choreograph Limited ansvarig för uppgifter som Choreograph samlar in. Utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och i Schweiz är den juridiska enheten Choreograph LLC. Om du är en person bosatt i EES eller Schweiz bör du vara medveten om att vår DPO kan kontaktas på dpo@Choreograph.com

Om du har frågor, kommentarer eller funderingar kring denna policy kan du kontakta oss via e-post eller post på:

Europa:
Choreograph Limited
DPO@choreograph.com
Choreograph, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, SE1 9PT– Att: Data Protection officer

Utanför Europa:
Choreograph LLC
Privacy@choreograph.com
Choreograph, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY, 10007, USA – Att: Director of Privacy

Ändringar i policyn

Observera att vi, på grund av den snabba utveckling som präglar sekretesslagar, digital teknik och vår affärsverksamhet, emellanåt kan komma att ändra denna integritetspolicy. Granska denna integritetspolicy med jämna mellanrum för att se eventuella förändringar som kan ha inträffat (vi kommer att uppdatera datumet för ikraftträdande överst på sidan för att göra det lättare för dig att veta när ändringar har gjorts).

Bilaga A Hälsorelaterade segment

Målgruppsbeskrivning
Icke-känslig Känslig
Smärta och värk ADHD/ADD
Akne ADHD/ADD-medicin
Mest sannolika allergier Alzheimers sjukdom
Allergi och bihåleirritation Antidepressiva läkemedel
Allergiläkemedel Oro och ångest
Allergiker Uppmärksamhetsstörning
Åderförkalkning Bipolär sjukdom
Ledinflammation/artrit Bröstcancer
Artritläkemedel Cancer
Astma Tjocktarmscancer
Astmamedicin Depression
Fotsvamp Erektil dysfunktion
Ryggsmärta Prostatacancer
Problem med urinblåsan
Prediabetes
Bröstundersökning
Bronkit
Vårdgivare i hemmet
Karpaltunnelsyndrom
Gråstarr
Kronisk bronkit
Kronisk smärta
Munsår
Bärare av synkorrigerande linser
Mjäll
Tandsjukdomar
Tandproblem
Tandproteser
Diabetes
Diabetes – kost/träningsbehandling
Diabetes – insulinbehandling
Diabetes – orala mediciner
Diabetes – andra behandlingsmetoder
Diabetes – typ 2/debut i vuxen ålder
Kostbeteenden
Matsmältningssjukdomar
Matsmältningsbesvär
Torra ögon
Eksem
Motion
Influensaspruta
Matallergi
Fotsjukdomar
Frekventa läkarbesök
Gaser/uppsvälldhet
GERD/sura uppstötningar från magsäcken
Tandköttsinflammation
Glaukom
Glucophage (läkemedel)
Hårförlust
Huvudvärk
Hälsopoäng – lågt
Hälsosam beteendeförändring – sannolik
Hälsosam beteendeförändring – bibehållen
Hörselhjälpmedel
Hörselnedsättning
Hjärtsjukdom
Medicin mot halsbränna
Halsbränna/sura uppstötningar
Hemorrojder
Högt blodtryck
Högt BMI
Hög kolesterolhalt
Högt kolesterol – kost/motion
Högt kolesterol – receptbelagda läkemedel
Högt kolesterol och blodtryck
Imitrex (läkemedel)
Insomni/sömnlöshet
Led/ryggradssjukdomar
Njursjukdom
Njurproblem
Laktosintolerans
Synkorrigering med laser
Lipitor (läkemedel)
Mammografi
Problem att betala för medicinsk behandling
Sjukförsäkringsförmån
Sjukförsäkringstillägg
Migrän
Rörlighetsproblem och assistans
Mun och tänder
Flera läkare
Nagelsvamp
Näsallergier
Ingen sjukförsäkring
Ingen läkare
Ingen läkarkontroll nyligen
Fetma
Artros
Osteoporos/benskörhet
Allmän hälsonivå – låg
Smärta
Fysisk hälsa – dålig
Vaccin mot lunginflammation
Prostatasjukdomar
PSA-test
Psoriasis
Sluta röka
Luftvägar
Ledgångsreumatism
Riskabelt hälsobeteende
Ärr
Säkerhetsbälten
Bihåleinflammation
Hud
Hudirritation eller hudutslag
Sömn
Rökare
Avföringsprov
Stelkrampsspruta
Urinvägar/tarm
Ögonsjukdomar
Ögonvård och syn
Vikt
Viktminskning
Rullstol

Appendix B segment baserade på politisk tillhörighet

Målgruppsbeskrivning
Politisk tillhörighet: Demokrat
Politisk tillhörighet: Republikan
Politisk tillhörighet: Oberoende

the forrester wave report – q2 2022