0
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
%

global privacy policy (tagalog)

Huling binago: January 21, 2022

Select language

Ang Choreograph ay isang pandaigdigang data at teknolohiya na negosyo na nagbibigay ng iba't ibang solusyon sa marketing na hinihimok ng data sa mga kliyente sa kabuuhan ng hanay ng mga produkto at serbisyo nito. Kami ay isang WPP company at mahigpit na nakikipagtulungan sa iba pang kumpanya sa buong WPP network, kabilang ang GroupM at mga ahensiya nito at iba pang specialty businesses tulad ng GroupM Nexus at Recolve Aps gayundin ay ginagamit ang ilan sa mga teknolohiya at produkto ng GroupM. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa WPP, mag-click dito at sa GroupM, mag-click dito.

Ang layunin ng patakaran sa pagkapribado na ito ay para bigyan ka, ang consumer, ng impormasyon tungkol sa kung paano namin maaaring kolektahin at pangasiwaan ang iyong personal na impormasyon (minsan ay tinatawag na "personal na data" o "personal na nakakapagpakilalang impormasyon"). Saklaw nito ang parehong online at offline na personal na impormasyon gaya ng ipinaliwanag sa aming Customer Preference Portal.

Ito ay isang pandaigdigang patakaran sa pagkapribado. Kung inaakses mo ang policy na ito mula sa EU, pakibasa rin ang seksyon tungkol sa Mga Karapatan sa Pagkapribado ng mga indibidwal sa UK, EEA at Switzerland. Kung ikaw ay residente ng California, pakibasa rin ang seksyon tungkol sa Mga Karapatan sa Pagkapribado ng Mga Indibidwal sa California.

iba pang patakaran sa pagkapribado

Ang patakaran sa pagkapribado na ito ay hindi sumasaklaw sa personal na impormasyong nakolekta kapag ginagamit ang website ng Choreograph sa www.choreograph.com. Makikita ang impormasyong ito rito.

Kung nais mong malaman kung paano ginamit ang iyong personal na impormasyon sa proseso ng recruitment, makikita mo ang patakaran sa pagkapribado ng recruitment dito.

Hinihikayat ka naming basahin ang buong patakaran sa pagkapribado, gayunpaman, kung mas gugustuhin mong gamitin ang mga link ng content sa ibaba, dadalhin ka ng mga ito sa mga indibidwal na seksyon:

ang aming mga serbisyo

Ang seksyong ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga serbisyong inaalok namin sa aming Mga Kliyente. Ang aming "Mga Kliyente" ay mga negosyong direktang nakikipagtransaksyon sa mga consumer, tulad ng mga advertiser na nagbebenta ng kanilang mga produkto at serbisyo sa mga consumer. Hindi namin direktang inaalok ang aming mga serbisyo sa mga consumer. Direkta kaming nakikipagtulungan sa Mga Kliyente, o sa pamamagitan ng isang agent (tulad ng isang data o media buying agent) na kumikilos sa ngalan ng isang Kliyente.

Ginagamit ng aming Mga Kliyente ang aming mga serbisyo para matulungan silang maghatid ng epektibo at makabuluhang pagpapatalastas online at offline sa mga consumer. Tinutulungan namin ang mga advertiser na maunawaan ang mga kasalukuyang interes, kagustuhan, at pangangailangan ng mga customer nila, at tinutulungan namin silang makahanap ng mga bagong prospect na customer sa lahat ng media channel. Ang aming mga serbisyo ay nagbibigay sa Mga Kliyente ng nagkakaisa at pangkabuuang pagtingin sa mga kasalukuyan at prospect nilang customer, at pinahihintulutan nito silang maghatid ng pagpapatalastas sa mga consumer na mas malamang na maging interesado sa kanilang mga produkto at serbisyo.

Ang aming “Mga Serbisyo” ay malawakang mailalarawan sa tatlong kategorya ng mga aktibidad: Mag-Sync, Mag-Compose at Mag-Perform, gaya ng dagdag na inilalarawan sa ibaba.

Sync Compose Perform
Data Onboarding Data Enrichment Pagpaplano
Data Hygiene Mga Kaalaman Activating
Data Matching Modelling Optimization
Pagresolba ng ID Segmenting Pagsusukat at Pag-uulat
Profiling
Simulating

Para sa paglalarawan ng bawat isa sa mga serbisyong nakalista sa itaas, pakitingnan ang Mga layunin ng pagpoproseso.

ang aming mga teknolohiya at produkto

Nasa ibaba ang pangkalahatang impormasyon tungkol sa mga produkto at teknolohiyang ginagamit namin para maibigay ang aming Mga Serbisyo.

Pangalan ng Serbisyo Paglalarawan ng Serbisyo
ID Graph Gumagamit ang Identity Graph ng mga teknolohiya ng graph at machine learning para matuklasan ang mga koneksyon at ugnayan sa pagitan ng mga tao, lugar, at aksyon. Nagbibigay ito ng pangkabuuang pagtingin sa pagkakakilanlan ng isang consumer sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga data asset ng 1st at 3rd party upang makapagbigay ng komprehensibong hanay ng mga katangian tungkol sa isang consumer o pamamahay (tulad ng demographics, psychographics, mga interes, mga kaugalian sa pamimili, pag-unawa sa kalusugan atbp). Pinahihintulutan nito ang Choreograph na magbigay ng mga serbisyong pagtutugma ng data, resolusyon ng ID, pag-unawa sa consumer, enrichment, modelling, at segmenting.
ID Graph Network (IDN) Ang Identity Graph Network ay ang pundasyon ng Identity Graph. Tinutukoy nito ang iba't ibang data asset na pumapasok sa graph, kabilang ang first party data ng Kliyente, third party licensed data, at mga pag-aaring data asset ng Choreograph, gaya ng inilalarawan pa sa ibaba, kabilang ang: Pinagmulan ng Audience; i-Behaviour (US, Canada, UK), Conexance (France), AmeriLINK (US), at mPlatform (Global).
Audience Origin Ang Audience Origin ay aming quarterly na survey ng mamimili, na pinapatakbo sa pamamagitan ng aming mga pinagkakatiwalaang panel provider sa buong mundo. Tinatanong namin ang mga consumer ng ilang pasadyang katanungan tungkol sa kanilang media behaviour, category purchases, media touchpoints, psychographics at demographics para mas maunawaan ang kanilang mga motivation, behaviour, at pag-uugali. Pinagkukumbina (o pinagsasama-sama) ang mga sagot sa survey para maunawaan ang pangkalahatang pag-uugali ng mga consumer, gayundin para sa layunin ng media planning at buying. Sa ibang kalagayan, nakakatanggap din kami ng data ng indibidwal na respondent level para magamit sa modelling.
Fusion Gumagamit ang Fusion ng mga teknolohiyang AI para makapagbigay ng mga serbisyong data enrichment at pagtutugma ng data para sa aming Mga Kliyente gamit ang survey data na nakokolekta mula sa Audience Origin, at audience data mula sa mPlatform at iba pang lisensyadong third-party data sources.
Strategy Simulator Ang aming Strategy Simulator ay tumutulong na i-simulate o hulaan ang mga epekto ng mga pagbabago sa pag-uugali ng consumer at pagbabago-bago ng merkado sa negosyo ng kliyente, gamit ang mga sintetikong populasyon mula sa survey data na nakokolekta mula sa Audience Origin. Nakakatulong ito sa aming Mga Kliyente na planuhin ang pagbili nila ng media sa paraang abanteng mag-isip.
Conexance (France)
iBehavior (UK)
Ang Choreograph France (dating Conexance at iBehavior) ay ang aming cooperative database sa France at United Kingdom.

Ang Choreograph ay isang data processor sa ilalim ng GDPR na eksklusibong tumatayo sa kahilingan ng mga miyembro nito at sa ngalan nila, upang iproseso ang personal na impormasyon at maibigay ang mga sumusunod na serbisyo: modelling services (para makahanap ng mga bagong potensyal na customer), reactivation at optimization services (para makatulong sa muling pag-ugnay sa mga nawalang customer), at data enrichment (pagkakabit ng data variables sa umiiral na customer file ng miyembro). Nakakatulong ito sa mga miyembro para magsagawa ng mga marketing campaign sa pamamagitan ng koreo, email, SMS, o online.

Para sa dagdag impormasyon tungkol sa mga operasyon sa pagpoproseso ng personal na data na isinagawa ng Choreograph France bilang bahagi ng negosyong kooperatiba nito, mangyaring bisitahin ang:

AmeriLINK
(US)
Ang AmeriLINK ay ang aming pag-aaring consumer database sa US, na nangongolekta, nag-iimbak, at nag-oorganisa ng impormasyon tungkol sa mga consumer at pamamahay, kabilang ang demographic at psychographic data, data ng kalusugan at kapakanan, data ng mga kaganapan sa buhay, data ng transaksyon/pagbili, data ng saloobin, at mga tagapagpahiwatig ng pinansya. Gamit ang aming consumer database, nagbibigay ang Choreograph sa mga kliyente ng AmeriLINK ng mga serbisyong modelling, kabilang ang look-a-like modelling, serbisyong data enrichment (pagsasama ng data variables sa umiiral na customer file ng kliyente), serbisyong data hygiene (tulad ng address standardization, suppression) at serbisyong list rental.

 

Nakarehistro kami bilang data broker sa California at Vermont.

AmeriLINK Activate Ang Activate ay isa sa mga activation channel ng Choreograph. Maaaring gamitin ng mga Kliyente ang Activate bilang self-service o managed service, na magpapahintulot sa mga Kliyente na mag-upload ng kanilang first party data sa platform, ma-access ang mga karagdagang lisensyado at pag-aaring data ng third party, at magtulak ng mga audience sa DSP at mga social channel para i-activate online.
mPlatform Ang [m]PLATFORM ay isang audience intelligence solution na bumubuo ng mga personalized consumer relationships nang malawakan. Nangongolekta ito ng data tungkol sa kaugalian sa paggamit ng media para mapahintulutan ang Choreograph na makakuha ng mga kaalaman tungkol sa mga interes, kagustuhan, at estilo ng pamumuhay ng mga consumer, at makagawa ng mga profile ng consumer. Ginagamit namin ang tool na ito para mabigyan ang aming mga Kliyente ng consumer insights, at ng modelling (kabilang ang look-a-like modelling). Ang mPlatform ay activation platform din, na nagpapahintulot sa aming manghikayat ng mga audience na mag-DSP para sa activation. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mPlatform, tingnan dito.
Proteus Pinoproseso ng Proteus ang programmatic data mula sa pamimili ng media sa sukat. Ini-ingest, mina-match, at nino-normalise nito ang log level data sa programmatic activity ng lahat ng aming ahensiya, na nagpapahintulot sa aming ibigay ang mga sumusunod na serbisyo sa mga Kliyente: modelling, insights, media planning, at campaign reporting.
Geograph Ang GeoGraph ay isang platform ng geospatial mapping na kumukuha ng data ng lokasyon at iba pang data para makatulong na makita kung aling mga bahagi ng mundo ang nakatira o binibisita ng mga mamimili. Ang larawang nakuha mula sa kumbinasyon ng mga data point na ito ay pwedeng gamitin para sa pagsusuri, mga insight, pagpaplano, pagpapayaman o pag-target na nakabatay sa lokasyon.
Choreograph Create Ang Choreograph Create ay isang matalinong malikhaing platform para mapadali ang dynamic na creative optimization ng advertising. Maaaring magdisenyo at bumuo ang mga Kliyente ng personalised advertising content, sukatin at suriin ang campaign performance kabilang ang pagsusukat ng contact moments para sa frequency capping at tukuyin ang customer journey upang maunawaan ang mga elementong nagdadala ng mas mahusay na performance ng advertising.

 

impormasyong kinokolekta namin

Nangongolekta at gumagamit kami ng iba't ibang impormasyon kabilang ang personal na impormasyon kapag ibinibigay ang aming Mga Serbisyo:

Mga Identifier (“IDs”).

 • Mga offline ID kabilang ang buong pangalan, phone number, numero ng telepono;
 • Mga online ID kabilang ang email address, IP address, Cookie IDs, Device IDs kabilang ang Mobile Advertising IDs (MAIDs) kagaya ng “IDFA” ng Apple at Advertising ID ng Google;
 • (Mga) pag-aaring ID ng Choreograph na magkakaibang tumutukoy sa mga consumer sa sarili nitong kapaligiran ng pagkakakilanlan, kabilang ang “K-LINK”, “ChoreoID”, “[mP]ID”; at
 • Kabilang sa iba pang ID na maaari naming matanggap mula sa mga third party ang mga survey o panel ID ng mga consumer sa isang survey, or mga ID mula sa mga third party onboarding partner.

Data ng transaksyon at pagbili kabilang ang kategorya ng produkto (hal., alahas, damit, mga alagang hayop, paglalakbay, isports) at mga detalye ng pagbili (hal., dami ng order, halagang ginastos, uri ng pagbabayad, paraan ng pagbili). Hindi kami nangongolekta ng mga detalye ng bank account, credit card o iba pang detalye na nasa antas ng financial account. Gumagamit din kami ng modelled na data ng transaksyon tungkol sa tsansa o "tendensya" ng isang consumer na bumili ng partikular na brand o produkto.

Impormasyon ng device o browser kabilang ang uri ng browser at bersyon, wika ng browser, operating system, at uri ng koneksyon (hal., wired o Wi-Fi).

Impormasyon sa online na aktibidad kasama ang URL ng page (o kategorya ng URL ng page), site/page na pinanggalingan ng mamimili bago tumingin ng advertisement, petsa at oras ng online na aktibidad, dalas ng pagbisita sa isang site, mga termino para sa paghahanap na ginamit sa isang site, pakikipag-ugnayan sa isang ad (hal., kung nag-click ka sa isang ad) pati na rin ang nilalaman ng ad, at pakikipag-ugnayan sa nilalaman sa isang advertiser o site ng publisher, kabilang ang impormasyon ng produkto na nakaimbak bilang isang "ID ng Produkto ”.

demograpikong impormasyon kabilang ang edad, kasarian, kita, marital na katayoan, sambahayan, edukasyon.

impormasyong psychographic kabilang ang interes, mga estilo ng pamumuhay, kaugalian, personalidad.

data ng lokasyon kabilang ang address sa koreo, IP address (na ikino-convert sa bansa, rehiyon, o postcode/zip code level na data ng lokasyon) at latitude/longitude data ng mga property/bahay (sa US).

Sensitibong data kabilang ang pagkakakilanlan ng kasarian, sekswal na oryentasyon, kapansanan, relihiyon, etnisidad, data ng kalusugan (tingnan sa ibaba).  Tandaan: Hindi pinapayagan ng Choreograph ang sensitibong data na gamitin sa pag-target o pag-retarget.

Health data information tungkol sa mga kondisyong pangkalusugan o paggagamot sa indibidwal na antas. Ang aming data sa kalusugan ay hindi kasama ang anumang "protected health information" (PHI) na kinokontrol ng Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).

Hindi lahat ng impormasyong nakalista sa itaas ay kinokolekta at ginagamit sa lahat ng rehiyon kung saan inaalok ang Mga Serbisyo. Kung nais mong malaman kung anong personal na impormasyon ang hawak namin tungkol sa iyo, mangyaring gamitin ang aming Consumer Preference Portal.

paano namin ginagamit ang impormasyong ito

Inilalarawan ng talahanayan sa ibaba ang mga layunin kung saan ginagamit namin ang iba't ibang uri ng impormasyon kapag nagbibigay sa aming Mga Serbisyo. Para sa paglalarawan ng bawat layuning ito, tingnan ang iba pang detalye sa seksyon ng Mga layunin ng pagpoproseso. Bilang dagdag sa mga layuning nakasaad sa ibaba, maaari naming gamitin ang lahat o kumbinasyon ng impormasyong nakokolekta namin para matukoy o maiwasan ang panloloko, depensahan ang aming mga legal na karapatan, at sumunod sa batas.

I-Sync

Uri ng Impormasyon Paano namin ginagamit ang impormasyong ito
Data Onboarding Data Hygiene Data Matching Pagresolba ng ID
Buong Pangalan Postal Address Email Address Phone Number
Mga Online ID kabilang ang IP address, Cookie ID, MAID, device ID
Survey o panel ID ✓ (suppression)
Mga sagot sa survey
Data ng pagbili at transaksyon
Impormasyon ng device at browser
Impormasyon ng online activity
Impormasyon ng lokasyon
Sensitibong data

Mag-compose

Uri ng Impormasyon Paano namin ginagamit ang impormasyong ito
Data enrichment Mga Kaalaman Modelling Segmenting Profiling Simulating
Buong Pangalan Postal Address Email Address Phone Number
Mga Online ID kabilang ang IP address, Cookie ID, MAID, device ID
Survey o panel ID
Mga sagot sa survey
Data ng pagbili at transaksyon
Impormasyon ng device at browser
Impormasyon ng online activity
Impormasyon ng lokasyon
Sensitibong data  ✗  ✗  ✗

Isagawa

Uri ng Impormasyon Paano namin ginagamit ang impormasyong ito
Pagpaplano Activating Optimization Pagsusukat at Pag-uulat
Buong Pangalan Postal Address Email Address Phone Number
Mga Online ID kabilang ang IP address, Cookie ID, MAID, device ID
Survey o panel ID
Mga sagot sa survey
Data ng pagbili at transaksyon
Impormasyon ng device at browser
Impormasyon ng online activity
Impormasyon ng lokasyon
Sensitibong data  ✗  ✗

 

mga layunin ng pagpoproseso

Mga Serbisyo Mga layunin ng pagpoproseso Paglalarawan ng mga layunin
Sync Data Onboarding Pagdadala ng data ng Kliyente sa data environment ng Choreograph o sa isang clean room environment na hino-host ng isang third party. Pagdadala ng lisensyadong data ng third party sa mga technology platform ng Choreograph.
Data Hygiene Paglilinis ng data ng Kliyente kabilang ang pagsasama-sama/pag-purge, standardization at suppression ng address.
Data Matching Pagtutugma ng data ng Kliyente sa mga consumer na nasa pag-aaring database ng Choreograph. Pagma-match ng offline sa online data, tulad ng data na nakolekta offline (hal., pangalan, address sa koreo atb) sa iyong online activity o mga online ID (hal. device ID, cookie ID atbp). Pagma-match ng iba't ibang device para matukoy na dalawa o higit pang device ay pag-aari ng parehong user o sambahayan
Pagresolba ng ID Paglikha ng single customer view na pag-aari ng Kliyente sa mga kilala at hindi kilalang customer. Pagtatakda ng unique ID sa mga consumer, kabilang ang pag-aaring ID ng Choreograph.
Compose Data enrichment Pagpapabuti ng data ng Kliyente sa pamamagitan ng pagdaragdag (o pagkakabit) ng consumer data mula sa pag-aaring database ng Choreograph
Mga Kaalaman Paggamit ng isang koleksyon ng data para maunawaan o makakuha ng kaalaman tungkol sa mga interes, motibasyon, kaugalian at kagustuhan ng mga consumer. Maaari itong sa antas ng indibidwal na consumer, o antas ng pinagsama-samang grupo o populasyon
Modelling Paglikha ng mga modelo (o isang hanay ng "mga patakaran") na huhula sa mga kaugalian ng consumer o magpapahiwatig ng mga malamang na katangian ng mga consumer.
Segmenting Paglikha ng mga grupo ng consumer (minsan ay tinatawag na mga segment, audience, o listahan) na may pareho o magkakatulad na katangian, kondisyon, pangangailangan o kagustuhan batay sa aktwal o ipinagpalagay na impormasyon.
Profiling Pagle-label o paglalarawan ng mga consumer batay sa kanilang mga malamang na katangian, pag-uugali at/o demographics, na ginagamit sa modelling, segmenting, at activating.
Simulating Pagsubok sa mga potensyal na resulta ng marketing sa pamamagitan ng pag-simulate ng pag-uugali ng populasyon gamit ang data ng Kliyente at data ng Choreograph.
Perform Pagpaplano Pagpaplano ng pagbili ng media sa lahat ng channel, kabilang ang paggamit ng automated tools
Activating Paghahatid ng audience sa pagbili ng media at social platform para sa online na pagpapatalastas. Paghahatid ng mga listahan sa mga fulfilment house ng Kliyente o third-party para sa offline na pagpapatalastas (hal., koreo, telepono).
Optimization Paglikha ng ads na may kaugnayan sa mga consumer batay sa mga interes, lokasyon, pinipiling wika atbp
Pag-optimize ng ads (kabilang ang sa mismong oras) sa ibang data (tulad ng ulat-panahon, mga dating na-view na produkto atbp)
Pag-unawa sa consumer journey mula sa unang contact to sale/retargeting hanggang sa personalize consumer experiences
Pagsusukat at Pag-uulat Pagsusukat at pag-uulat hinggil sa performance ng isang kampanya ng pagpapatalastas

 

mga pinagmulan ng impormasyon

Kumukuha kami ng impormasyon mula sa iba't ibang pinagmumulan, kabilang ang:

 • Mula sa aming Mga Kliyente, na pwedeng gumamit ng aming Mga Serbisyo para i-onboard ang kanilang data sa aming mga platform at gamitin ang aming cookies at pixels para mangolekta ng data mula sa mga consumer na bumibisita sa web at mga property ng app ng Mga Kliyente. Para sa higit pang impormason tungkol sa cookies na ginagamit namin, tingnan ang seksyon sa Cookies.
 • Direkta mula sa mga mamimili, kabilang ang mula sa mga mamimili na sumasang-ayon na lumahok sa aming mga survey (o mga survey na pinangangasiwaan ng aming mga third-party na kasosyo) at sa pamamagitan ng paggamit ng cookies, pixels o iba pang katulad na online na teknolohiya sa mga web at app property. Nangongolekta lang kami ng sensitibong data sa pamamagitan ng mga survey ng consumer, kung saan ang mga consumer ay boluntaryong nagbigay ng impormasyon (o sa kaso ng data ng etnisidad, na namodelo mula sa demograpiko o heyograpikong impormasyon).   Para sa higit pang impormason tungkol sa cookies na ginagamit namin, tingnan ang seksyon sa Cookies.
 • Mula sa iba't ibang bahagi ng aming negosyo. Halimbawa, kukunin namin ang impormasyon ng transaksyon na iniambag ng mga miyembro ng kooperatibang negosyo (i-Behaviour at Conexance) at iko-convert ang impormasyong ito patungo sa mga pangkalahatang kategorya ng produkto hal., "Damit ng Babae", at "Kailan Nangyari", "Dalas", at mga sukatan sa "Usapin ng Pera", tulad ng huling petsa ng pag-order para sa damit ng babae, bilang ng order para sa damit ng babae sa nakalipas na 12 buwan, kabuuang halaga na ginastos at average na halagang ginagastos para sa damit ng babae sa nakalipas na 12 buwan atbp.
 • Mula sa mga pampublikong rekord, kung saan available sa ilang bansa, tulad ng mga occupational at recreational license (hal., mga lisensya sa pangingisda), mga rekord sa koreo (para sa standardization ng address), mga listahan ng suppression (hal., huwag tumawag sa mga registry), at mga rekord sa sensus.
 • Mula sa aming mga pinagkakatiwalaang third-party partner. Maaaring pagsamahin ng ilan sa mga partner na ito ang data mula sa iba't ibang pinagmulan.

cookies

Inilalarawan sa seksyong ito ang cookies na ginagamit namin kapag nagbibigay ng aming Mga Serbisyo sa Mga Kliyente, kasama ang para sa pag-advertise na batay sa interes o pag-uugali. Kabilang dito ang cookies na maaaring ilagay sa iyong browser kapag bumibisita sa mga pag-aari sa web ng Kliyente o mga pag-aari sa web na nagpapakita ng mga patalastas ng aming mga Kliyente. Para sa cookies na ginagamit namin sa aming corporate website, pakitingnan ang aming Patakaran sa Cookies.

Ang cookie ay isang maliit na alphanumeric text file na iniimbak sa isang browser ng isang web site o ng third-party ad server o iba pang third party na nagpapahintulot sa web site o third party na iyon na makilala ang browser na iyon at maalala ang ilang partikular na impormasyon tungkol sa user. Ang aming cookies ay paulit-ulit (ibig sabihin ay nakaimbak ang mga ito hanggang sa mag-expire ang mga ito o matanggal/alisin ng isang user) at naglalaman ng mga natatanging random na nabuong halaga na nagbibigay-daan sa aming Mga Serbisyo na makilala ang mga browser at device at nauugnay sa ilang partikular na impormasyon hinggil sa isang user. Ang aming cookies, kasama ang nauugnay na impormasyon ng user na ito, ay ginagamit sa pagganap ng aming Mga Serbisyo, kabilang ang para sa advertising na base sa interes.

Ang sumusunod na talahanayan ay nagbibigay impormasyon tungkol sa aming cookies.

Pangalan ng cookie Domain Buhay ng cookie May refresh ba ang cookie? Impormasyong nakaimbak sa cookie Mga kaso ng paggamit Mga layuning nakarehistro sa ilalim ng IAB Transparency and Consent Framework (GDPR lang)
id mookie1.com 395 araw Oo Pangkalahatang serial number Activating
Optimization
Reporting
Measurement (attribution)
Security
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ov mookie1.com 395 araw Oo Unique identifier Reporting
Measurement (attribution)
Security
1, 7, 8, 10
mdata mookie1.com 395 araw Oo Unique serial number
Creation timestamp
Cookie version
Activating 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
syncdata_<PARTNER> mookie1.com 10 araw Oo Unique serial number
Creation timestamp
Data partner’s visitor id
Data Matching
Activating
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
ibkukiuno ib.mookie1.com 365 araw Oo Hashed email
Session Id
Choreograph ID (called “Velo Id”)
Last date cookie was used
Offerpath Id
Velo profile lookup method
Email hash lookup method
Date cookie created
Times cookie has been seen
N/A
ibkukinet ib.mookie1.com 365 araw Oo IP address
Petsa
N/A
src0_xxxx d.lemonpi.io 30 araw Oo ID ng mga produkto na tiningnan ng isang mamimili sa website ng advertiser Optimization N/A
lpc d.lemonpi.io 30 araw Oo Timestamp
Conversion ID for an advertiser’s campaign
Pag-optimize, Pag-uulat N/A
lpuid Lemonpi.io 365 araw Oo Natatanging user ID Data Matching N/A
_ud Lemonpi.io 30 araw Oo ID ng mga produkto na tiningnan, nakabasket at/o binili ng isang mamimili sa website ng advertiser. Optimization N/A

Sa isang app environment, mag-a-assign ng Advertising ID (sa halip na cookieID) sa iyong device. Ito ay isang alphanumeric identifier na ginawang available ng isang platform o operating system (tulad ng Apple iOS o Google Android) na nagpapahintulot sa mga developer ng application at third party na makilala ang isang partikular na device sa isang app environment at mga nakaugnay na partikular na impormasyon sa isang user. Kasama sa mga halimbawa ng mga Advertising ID ang mobile Advertising IDs (MAIDs) tulad ng "IDFA" ng Apple at Advertising ID ng Google.  Ginagamit ang Advertising ID kasama ng impormasyon ng user na kinokolekta nito sa pagsasagawa ng aming mga Serbisyo, kabilang ang para sa pagpapatalastas na nakabatay sa interes.

paano kami nagbabahagi ng impormasyon

pagbabahagi ng impormasyon sa probisyon ng aming Mga Serbisyo

Mga Kliyente: Ginagamit namin ang impormasyong inilarawan sa abiso sa pagkapribado na ito para magbigay ng mga Serbisyo sa aming mga Kliyente (o mga ahenteng kumikilos sa ngalan ng mga Kliyente), na maaaring may kaakibat na pagbabahagi, paglilisensya, o pagpapahintulot sa aming mga Kliyente na i-access ang impormasyon. Para sa aming cooperative database (i-Behaviour at Conexance) nagbabahagi kami ng impormasyon sa loob ng kooperatiba sa mga kalahok na miyembro ng kooperatiba, pati sa iba pang bahagi ng negosyo ng Choreograph (tingnan ang seksyon sa Mga pinagmumulan ng impormasyon na nagpapaliwanag kung paano kami nakakakuha ng impormasyon mula sa iba pang bahagi ng aming negosyo).

Mga internal na grupo ng kumpanya: Nagbabahagi rin kami ng impormasyon sa loob ng aming group companies na WPP at GroupM, at sa kanilang mga ahensya na kinabibilangan ng, Mindshare, MediaCom, Wavemaker, Essence, m/SIX, GroupM Nexus , GTB, at CMI.

Mga Provider ng Serbisyo: Nagbabahagi rin kami ng impormasyon sa mga third-party provider na nagsasagawa ng mga serbisyo at gawain para sa amin at/o sa ngalan ng aming mga Kliyente sa pagbibigay ng mga Serbisyo tulad ng mga kumpanyang responsable sa paghahatid ng patalastas kabilang ang mga demand-side platform, advertising network, advertising exchange, at ad server, gayundin ang mga fulfilment house para sa mga offline na marketing campaign, mga provider na sangkot sa technology o customer support, operations, web o data hosting/storage, billing, accounting, seguridad, marketing, data management, validation, enhancement o hygiene, o sa ibang paraan ay tumutulong sa amin na magbigay, magpaunlad, magpanatili at magpahusay ng aming mga Serbisyo at produkto.

Iba pa: Para sa Choreograph Create, pwede kaming magbahagi ng malikhaing video content sa YouTube sa pamamagitan ng YouTube API Services na ipapakita sa platform ng YouTube para sa kapakinabangan ng aming mga Kliyente. Ang Mga Tuntunin ng Serbisyo sa YouTube (https://www.youtube.com/t/terms), Patakaran sa Pagkapribado (http://www.google.com/policies/privacy }), at Mga Tuntunin ng Serbisyo sa Mga Serbisyo ng YouTube API (https://developers.google.com/youtube/terms/api-services-terms-of-service) mag-aplay sa mga serbisyong ito. Wala kaming pananagutan para sa nilalaman o mga gawain sa pagkapribado ng anumang mga serbisyo ng third-party. Hinihikayat ka naming suriin nang mabuti ang mga patakaran sa pagkapribado ng anumang mga serbisyo ng third-party na ina-access mo. Pwede mong bawiin ang pag-access ng Mga Serbisyo sa YouTube API sa pamamagitan ng page sa mga setting ng seguridad ng Google sa https://myaccount.google.com/permissions.

pagbabahagi ng impormasyon para sa Mga Layuning Legal:

Maaari kaming magbahagi ng personal na impormasyon sa mga third party (kabilang ang mga tagapagpatupad ng batas, auditor, at regulator) para:

 • Sumunod sa legal na proseso o regulatoryong imbestigasyon (hal. isang subpoena o kautusan ng korte).
 • Ipatupad ang aming mga tuntunin ng serbisyo, ang Patakaran sa Pagkapribado na ito, o iba pang kontrata na kasama ka, kabilang ang imbestigasyon ng mga potensyal na paglabag dito.
 • Tumugon sa mga pahayag na nilalabag ng anumang content ang mga karapatan ng mga third party.
 • Protektahan ang mga karapatan, ari-arian o personal na kaligtasan namin, ng aming platform, mga kliyente, ahente, at affiliate, ng mga user nito at/o ng publiko. Maaari rin kaming magbigay ng impormasyon sa iba pang kumpanya at organisasyon (kabilang ang mga tagapagpatupad ng batas) para sa proteksyon laban sa panloloko, at pag-iwas sa spam/malware, at mga katulad na layunin.

pagbabahagi ng impormasyon para sa layuning pangkorporasyon

Pag-transfer ng data kapag nagbago ang kontrol: Sakaling bilhin kami ng ibang kumpanya, o ang lahat o halos lahat ng asset ng aming negosyo, sa pamamagitan ng consolidation, merger, pagbili ng asset, o iba pang transaksyon, inilalaan namin ang karapatang i-transfer ang lahat ng impormasyon (kabilang ang anumang impormasyon na maaaring ibinigay mo sa pamamagitan ng "contact us" page) na hawak namin o kontrolado namin sa partidong bumibili, at ang impormasyong iyon ay maaaring gamitin ng partidong bumibili sa pagnenegosyo nito.

Pagbabahagi ng impormasyon sa isang transaksyon ng kumpanya: Maaari rin kaming magbahagi ng personal na impormasyon sa pangyayari ng isang pangunahing transaksyon ng kumpanya, kabilang, halimbawa, ang isang merger, investment, acquisition, reorganization, consolidation, bankruptcy, liquidation, o pagbebenta ng ilan o lahat ng aming asset, o para sa layunin ng pagsunod sa batas kaugnay ng anumang naturang transaksyon.

seguridad ng data

Napakahalaga sa amin ng pagpapanatili ng pagkapribado ng personal na impormasyon ng mga consumer kaya iniingatan at pinagtutuunan namin ng espesyal na pansin ang aming mga hakbang sa seguridad para protektahan ang impormasyong ito laban sa mga data breach. Sumusunod kami sa mga pamantayan ng industriya para magprotekta laban sa hindi awtorisadong pag-access sa, pagpapanatili ng, at pagsisiwalat ng impormasyon. Kabilang dito ang mga gawaing pisikal, elektroniko, at pamamahala upang protektahan ang integridad, pag-access, at paggamit ng impormasyon.

Kinikilala ng Choreograph ang kahalagahan ng komprehensibong data security program, at ang pangangailangang tiyakin na tumpak at ligtas na mapapanatili ang data na ipinoproseso namin. Gumagamit kami ng teknikal, pang-organisasyon, at administratibong pag-iingat para protektahan ang impormasyong hawak namin. Gumagamit kami ng maraming layer ng seguridad, kung saan pinagsasama-sama namin ang mga makabagong firewall protection, mahigpit na kontroladong access at iba pang hakbang sa seguridad para magprotekta laban sa hindi awtorisadong paggamit o pag-iiba ng aming data.

pagpapanatili

Ang Choreograph ay sumusunod sa patakaran sa Pagpapanatili ng Data at Impormasyon sa WPP at hindi nagpapanatili ng anumang data na hindi kinakailangan para sa aming pang-araw-araw na negosyo o para magbigay ng mga serbisyo sa aming mga kliyente. Pabagobago ang aming panahon ng pagpapanatili at depende sa uri ng data, ang layunin nito sa paghahatid ng mga produkto at serbisyo sa aming kliyente at para sumunod sa mga obligasyong kontraktwal ng kliyente. Sa lahat ng kaso, sumusunod kami sa mga kaukulang batas at regulasyon, mga obligasyong kontraktwal at tinatanggal ang data kapag kinakailangan na gawin ito.

Ang Choreograph ay maaari ding mag-imbak at magpanatili ng personal na data na naalam na o ganap na hindi nagpapakilala kaya hindi na ito personal na data. Pwedeng ito ay data na pinagsama-sama para hindi na ito matukoy ang isang indibidwal, at pangunahing ginagamit para sa mga insight at pagpaplano.

internasyunal na paglilipat ng personal na impormasyon

Ang Choreograph ay isang pandaigdigang kumpanya at ibinibigay nito ang mga Serbisyo nito sa mga Kliyente sa iba't ibang rehiyon at bansa.

Kung saan posible, lokal naming iniimbak ang personal na impormasyon, halimbawa sa EU (para sa EMEA at UK), Taiwan, Singapore, at China (para sa APAC), at US (para sa North America), depende sa lokasyon ng consumer.

Gayunman, maaari naming kailanganin na i-transfer ang personal na impormasyon sa labas ng mga lokasyong ito sa mga sumusunod na sitwasyon:

 • Kapag inatasan kaming mag-transfer ng impormasyon sa aming mga Kliyente o aming nga Service Provider sa mga lokasyong maliban sa kung saan nakaimbak ang aming data.
 • Kapag kailangang "i-access" (kabilang ang remote na pag-access) ng aming engineering o support team ang personal na impormasyon sa labas ng lokasyon kung saan sila nakabase para buuin, imentina, at/o i-monitor ang aming systems at platforms.
 • Kapag mayroon kaming cross functional o cross agency na koponan na nagbibigay ng Mga Serbisyo, na pwedeng nakabase sa iba't ibang lokasyon at kailangang i-access ang personal na impormasyon mula sa iba't ibang lokasyon.

Kapag ginagawa namin ang mga pandaigdigang pag-transfer na ito, tinitiyak naming sumusunod sila sa lahat ng naaangkop na lokal na batas sa pagprotekta ng data at pagkapribado.

membership sa mga asosasyon ng industriya

Ang Choreograph ay aktibong miyembro ng mga asosasyon ng industriya na namamahala sa mga polisiya kaugnay ng online na pagkapribado ng consumer sa konteksto ng pagpapatalastas sa internet, kabilang ang: Digital Advertising Alliance (DAA), European Digital Advertising Alliance (eDAA) at IAB Transparency and Consent Framework (IAB TCF). Sumusunod ang Choreograph sa DAA Self-Regulatory Principles at sa IAB TCF Principles. Naniniwala kami na nakakatulong ang mga kodigo at prinsipyong ito protektahan ang pagkapribado ng consumer.

Mangyaring bisitahin ang aming Consumer Preference Portal para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano gagamitin ang iyong mga karapatan sa pagkapribado gamit ang DAA opt-out mechanism.

 

consumer preference portal

Ang Choreograph ay seryoso sa pagbibigay ng mga solusyon sa privacy first para sa aming mga Kliyente at ilakip ang pagkapribado sa disenyo ng aming mga produkto at Serbisyo. Kinikilala namin ang kontrol na dapat ibigay sa iyo kaugnay ng mga desisyong ginagawa namin kung paano ginagamit ang iyong personal na impormasyon. Nilikha ang preference center na ito upang magbigay sa iyo ng simple at malinaw na proseso para gamitin ang iyong mga karapatan sa ilalim ng mga regulasyon sa pagkapribado.

Gusto ka naming mabigyan ng pinakamaraming impormasyong maaari para makagawa ng may kaalamang desisyon. May ilang magkakaibang paraan para magamit mo ang iyong mga karapatan sa pamamagitan ng portal na ito. Ang iba't ibang paraan ay nakasalalay sa bansa kung saan ka nakatira at sa uri ng data na hawak namin tungkol sa iyo.

Dahil sa katangian ng mga Serbisyong ibinibigay namin sa aming mga Kliyente, magkaiba ang paraan ng pakikitungo namin sa iyong online data at offline data. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa aming mga Serbisyo, pakibasa ang seksyon ng patakaran sa pagkapribado sa Aming Mga Serbisyo. Maaaring gamitin ang Consumer Preference Portal na ito para igiit ang mga karapatan mo kaugnay ng offline at online data. Susubukan naming sumagot sa kahilingan mo sa lalong madaling panahon, pero anuman ang mangyari, sa loob ng saklaw ng panahong iniaatas ng mga batas sa pagkapribado ng inyong bansa.

ang iyong impormasyon

Gumawa kami ng portal na madaling gamitin para sa iyo para makontrol kung paano namin ginagamit ang iyong digital na personal na data.  Ito ay personal na data na kinokolekta namin tungkol sa iyo online, at maaaring kasama ang mga online na ID, impormasyon ng device at browser, impormasyon sa online na aktibidad, at data ng lokasyon (tingnan ang seksyon x para sa paglalarawan ng mga ganitong uri ng data) at ang iyong mga personal na detalye kagaya ng iyong pangalan, telephone number at postal address.

Ang uri ng personal na data na kinokolekta namin ay maaaring magbago depende sa kung saan ka matatagpuan dahil hindi namin ibinibigay ang lahat ng aming Mga Serbisyo sa lahat ng rehiyon.   Upang malaman pa kung anong offline data ang hinahawakan namin tungkol sa iyo, at kung paano mo mapamamahalaan ang iyong offline data, mangyaring mag-click dito.  Ang mga pagpipiliang gagawin mo sa pamamagitan ng aming portal tungkol sa kung paano namin magagamit ang iyong digital na personal na data ay maaaplay lang sa partikular na browser o device na iyong ginagamit. Para sa iba pang mga paraan para gamitin ang iyong mga karapatan, tingnan sa ibaba.

Gayunpaman, kung ikaw ay nasa China, pakisuyong mag-email sa privacy@choreograph.com para pangasiwaan ang iyong data at gamitin ang iyong mga karapatan.

paano namin ginagamit ang impormasyon mo para i-verify ang iyong pagkakakilanlan

Pwede naming hilingin sa iyo na magbigay ng ID para i-verify ang iyong pagkakakilanlan bago namin ilabas ang data sa iyo, ginagawa namin ito para matiyak na ibibigay lang namin sa iyo ang iyong impormasyon at protektahan ito laban sa labag sa batas na pag-access ng third-party. Hindi namin ibabahagi o gagamitin ang iyong identification sa alinman sa aming mga Serbisyo o para sa anumang layunin maliban sa pag-verify ng iyong identification.

iba pang paraan para igiit ang iyong mga karapatan

Sa mga environment ng browser, maaari mong tanggihan o alisin ang cookies sa pamamagitan ng mga sumusunod na paraan:

 • Pag-iiba ng browser settings mo para tanggihan o alisin ang cookies, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga direksyong ibinigay sa iyong browser settings. Makakakita ng dagdag na impormasyon kung paano ito gagawin dito.
 • Pag-iiba ng cookie settings sa antas ng may-ari ng web site. Maaaring mag-iba-iba ang mga opsyon ng settings na ito ayon sa may-ari ng web site.
 • Pag-opt out sa interest-based advertising sa pamamagitan ng Digital Advertising Alliance’s (DAA) “YourAdChoices” program para sa web environments, available dito:
  – Para sa US – https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
  – Para sa Canada – https://youradchoices.ca/en/tools
  – Para sa Europe at UK – https://youronlinechoices.com/ (sa pamamagitan ng pag-click sa “Your ad choices” link pagkatapos piliin kung saan ka naroroon)

Maaari mo ring limitahan ang ad tracking sa mobile at Over The Top (OTT) TV device app environment na nakakonekta sa iyong Advertising ID sa pamamagitan ng sumusunod na paraan:

 • Pagpunta sa privacy setting ng iyong mobile device at/o iyong OTT TV device at pagpili ng "Limit Ad Tracking" para itigil ang pagpapatalastas batay sa interes sa pamamagitan ng naaangkop na Advertising ID. Paalala: kailangan mong sumangguni sa mga tagubilin na ibinigay ng iyong device manufacturer para sa pinakamabisa at napapanahong paraan ng pag-opt out sa pagpapatalastas batay sa interes gamit ang iyong mga device.
 • Pag-opt out sa pagpapatalastas na batay sa interes sa pamamagitan ng "YourAdChoices" program ng Digital Advertising Alliance (DAA) para sa mga app environment, na available dito:
  – Para sa US – https://youradchoices.com/control
  – Para sa Canada – https://youradchoices.ca/en/tools

mga karapatan sa pagkapribado ng mga indibidwal sa UK, EEA at Switzerland

Mayroon kang karapatang i-access, i-update, baguhin, tanggalin, paghigpitan ang paggamit ng, o kumuha ng kopya ng iyong personal na impormasyon sa isang madaling mabasang format. Sa ilang partikular na sitwasyon, pwede mo ring hilingin na ilipat ng Choreograph ang iyong personal na impormasyon sa isang third party, at ang karapatang tumutol sa paggamit nito para sa mga layunin ng marketing. Kung saan ang pagpoproseso ng iyong personal na impormasyon ay batay sa iyong pahintulot, may karapatan ka ring bawiin ang pahintulot na ito anumang oras. Pakitandaan na ang iyong pag-withdraw ng pahintulot ay hindi makakaapekto sa pagiging legal ng aming pagproseso ng iyong personal na impormasyon bago ang pag-withdraw ng pahintulot.

Kung nais mong gamitin ang alinman sa mga karapatang ito, mangyaring gamitin ang aming Consumer Preference Portal o mag-email sa amin sa privacy@choreograph.com.

Mayroon ka ring karapatang magreklamo sa namumunong superbisor kung hindi ka masaya sa paraan ng pangangasiwa namin sa iyong personal na impormasyon.

mga karapatan sa pagkapribado ng mga indibidwal sa California

Tingnan dito.

mga karapatan sa pagkapribado ng mga pandaigdigang user

Naglaan kami ng mekanismo para mapahintulutan ang lahat ng consumer, saan man ang iyong rehiyon, na mag-opt out sa pagpoproseso sa hinaharap at hilingin na burahin ang iyong personal na impormasyon sa pamamagitan ng aming Consumer Preference Portal. Kung mayroon kang anumang tanong tungkol sa kung paano gamitin ang mga karapatang ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa privacy@choreograph.com .

paano magreklamo

Kung mayroon kang anumang reklamo o gustong makipag-ugnayan sa amin, mangyaring gamitin ang seksyong Contact Us at gagawin namin gawin ang aming makakaya para matugunan ang anumang mga reklamo o alalahanin na maaaring mayroon ka tungkol sa kung paano namin kinokolekta at pinangangasiwaan ang iyong Personal na impormasyon.

Kung, sa anumang dahilan, pakiramdam mo ay hindi naging sapat ang aming pagtugon sa iyong mga alalahanin, maaari kang makipag-ugnayan sa naaangkop na Data Protection Authority o Supervisory Authority sa inyong hurisdiksyon at gumawa ng pormal na reklamo.

makipag-ugnayan sa amin

Sinikap naming maging malinaw sa Patakaran sa Pagkapribado na ito sa abot ng aming makakaya, ngunit kung mayroon mang kahit anong hindi mo nauunawaan o gusto mo ng dagdag na impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa privacy@choreograph.com, o maaari mong gamitin ang iyong mga karapatan sa pamamagitan ng Consumer Preference Portal.

Sa European Economic Area (EEA) at Switzerland ang Choreograph legal entity na responsable para sa data na kinokolekta ng Choreograph ay Choreograph Limited. Sa labas ng EEA at Switzerland ang responsableng legal na entity ay Choreograph LLC. Kung ikaw ay isang indibidwal na naninirahan sa EEA o Switzerland dapat mong malaman na ang aming DPO ay maaaring makipag-ugnayan sa dpo@Choreograph.com.

Kung mayroon kang anumang katanungan, komento o alalahanin tungkol sa patakarang ito, maaari mo kaming ugnayan sa email o koreo sa:

Europe:
Choreograph Limited
DPO@choreograph.com
Choreograph, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, SE1 9PT– Attn: Data Protection Officer

Sa Labas ng Europe:
Choreograph LLC
Privacy@choreograph.com
Choreograph, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY, 10007, USA – Attn: Director of Privacy

mga pagbabago sa patakaran

Pakitandaan na dahil sa nagbabagong katangian ng mga batas at regulasyon sa pagkapribado, mga digital technology, at sa aming negosyo, maaari naming baguhin ang Patakaran sa Pagkapribado na ito paminsan-minsan. Mangyaring aralin ang Patakaran sa Pagkapribado na ito pana-panahon para malaman ang anumang pagbabago na maaaring nangyari (i-a-update namin ang petsa ng pagkakaroon ng bisa sa pinakaitaas ng page para makatulong sa pagpapaalam sa iyo kapag nagkaroon ng pagbabago).