0
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
%

global privacy policy (thai)

อัปเดตครั้งล่าสุด: January 21, 2022

Select language

Choreograph เป็นธุรกิจด้านข้อมูลและเทคโนโลยีระดับโลกที่ให้บริการโซลูชันการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่หลากหลายแก่ลูกค้าทั่วทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของตน เราคือบริษัท WPP และเราทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทอื่น ๆ ทั่วทั้งเครือข่าย WPP รวมถึง GroupM และหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท และธุรกิจเฉพาะทางอื่น ๆ เช่น GroupM Nexus และ Resolve Aps รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของ GroupM บางรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WPP กรุณาคลิกที่นี่ และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GroupM กรุณาคลิกที่นี่

วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คือเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราอาจเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งอยู่ในฐานะผู้บริโภค (บางครั้งเรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" หรือ "ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้") ซึ่งครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ดังที่อธิบายไว้ในพอร์ทัลความพึงพอใจของผู้บริโภค

นี่คือนโยบายความเป็นส่วนตัวสากล หากคุณเข้าดูนโยบายนี้จากสหภาพยุโรป กรุณาอ่านหัวข้อที่เกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลในสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเช่นกัน หากคุณพำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนีย กรุณาอ่านหัวข้อที่เกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลในแคลิฟอร์เนียด้วยเช่นกัน

นโยบายความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเมื่อใช้เว็บไซต์ของ Choreograph ที่ www.choreograph.com สามารถดูข้อมูลนี้ได้ที่นี่

หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกระบวนการสรรหาบุคลากร คุณสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวในการสรรหาบุคลากรได้ที่นี่

เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากคุณประสงค์ที่จะใช้ลิงก์ด้านล่างสำหรับเนื้อหาต่าง ๆ ลิงก์เหล่านี้จะนำคุณไปยังแต่ละส่วน

บริการของเรา

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่เรานำเสนอให้กับลูกค้าของเรา "ลูกค้า" ของเรา คือธุรกิจที่ติดต่อกับผู้บริโภคโดยตรง เช่น ผู้ลงโฆษณาที่ขายผลิตภัณฑ์และบริการของตนให้กับผู้บริโภค เราไม่ได้เสนอบริการของเราให้กับผู้บริโภคโดยตรง เราทำงานโดยตรงกับลูกค้าหรือผ่านตัวแทน (เช่น ตัวแทนซื้อข้อมูลหรือสื่อ) ซึ่งทำหน้าที่ในนามของลูกค้า

ลูกค้าใช้บริการของเราเพื่อช่วยนำเสนอโฆษณาที่มีประสิทธิภาพและเกี่ยวข้องทางออนไลน์และออฟไลน์ให้กับผู้บริโภค เราช่วยให้ผู้ลงโฆษณาเข้าใจถึงความสนใจ ความพึงพอใจ และความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันของตนเอง และยังช่วยให้ค้นหาลูกค้าเป้าหมายรายใหม่ได้ถ้วนทั่วทุกช่องทางสื่อ บริการของเราช่วยให้ลูกค้าเห็นมุมมองของผู้ซื้อปัจจุบันและผู้ซื้อเป้าหมายของตนเองแบบเป็นหนึ่งเดียวและแบบองค์รวม รวมทั้งช่วยให้ลูกค้าสามารถนำเสนอโฆษณาแก่ผู้บริโภคที่มีแนวโน้มสนใจผลิตภัณฑ์และบริการของตนได้มากขึ้น

"บริการ" ของเรา สามารถนิยามได้อย่างกว้าง ๆ ผ่านกิจกรรมสามประเภทดังนี้ ซิงค์ เรียบเรียง และดำเนินการ ดังที่อธิบายเพิ่มเติมไว้ด้านล่าง

ซิงค์ เรียบเรียง ดำเนินการ
การเริ่มต้นใช้งานข้อมูล การเพิ่มความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล การวางแผน
การล้างข้อมูล ข้อมูลเชิงลึก การเปิดใช้งาน
การจับคู่ข้อมูล การสร้างแบบจำลอง การเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบุตัวตน การแบ่งกลุ่ม การวัดและการรายงาน
การสร้างโปรไฟล์
การจำลอง

กรุณาดูคำอธิบายของแต่ละบริการที่ระบุไว้ข้างต้นที่วัตถุประสงค์ของการประมวลผล

เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของเรา

ด้านล่างนี้เป็นภาพรวมของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เราใช้ในการให้บริการของเรา

ชื่อบริการ รายละเอียดของบริการ
หมายเลข ID Graph Identity Graph ใช้เทคโนโลยีกราฟและการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อค้นหาการเชื่อมต่อและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน สถานที่ และการดำเนินการ ซึ่งให้มุมมองแบบองค์รวมเกี่ยวกับอัตลักษณ์ผู้บริโภค โดยการรวมสินทรัพย์ข้อมูลของบุคคลที่ 1 และ 3 เพื่อแสดงชุดคุณลักษณะที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผู้บริโภคหรือครัวเรือน (เช่น ข้อมูลประชากรศาสตร์ ข้อมูลทางจิตวิทยา ความสนใจ พฤติกรรมการซื้อ ข้อมูลเชิงลึกด้านสุขภาพ ฯลฯ) โดยช่วยให้ Choreograph สามารถจัดหาบริการจับคู่ข้อมูล การบ่งชี้การระบุตัวตน ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค การเพิ่มความครบถ้วนสมบูรณ์ การสร้างแบบจำลอง และการแบ่งกลุ่ม
ID Graph Network (IDN) Identity Graph Network เป็นพื้นฐานของ Identity Graph ซึ่งหมายถึงสินทรัพย์ข้อมูลที่หลากหลายที่ป้อนกราฟ รวมถึงข้อมูลลูกค้าบุคคลที่หนึ่ง ข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สาม ตลอดจนสินทรัพย์ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Choreograph ดังที่อธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง รวมถึง Audience Origin; i-Behaviour (สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร), Conexance (ฝรั่งเศส), AmeriLINK (สหรัฐอเมริกา) และ mPlatform (ทั่วโลก)
Audience Origin Audience Origin เป็นการสำรวจผู้บริโภครายไตรมาสของเรา ซึ่งดำเนินการผ่านผู้ให้บริการกลุ่มที่น่าเชื่อถือของเราทั่วโลก เราถามผู้บริโภคด้วยคำถามเฉพาะหลายข้อเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านสื่อ หมวดหมู่การซื้อ จุดเชื่อมโยงกับสื่อบริการ จิตวิทยาและประชากรศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจถึงแรงจูงใจ พฤติกรรม และทัศนคติของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น โดยจะผนวกรวมคำตอบของแบบสำรวจเข้าด้วยกัน (หรือในรูปแบบข้อมูลรวม) เพื่อให้เข้าใจถึงทัศนคติของผู้บริโภคทั่วไป ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนและการซื้อสื่อ ในบางกรณี เรายังได้รับข้อมูลผู้ตอบในระดับรายบุคคลเพื่อใช้สำหรับการสร้างแบบจำลอง
Fusion Fusion ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อให้บริการด้านการเพิ่มความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและการจับคู่ข้อมูลสำหรับลูกค้าของเรา โดยใช้ข้อมูลการสำรวจที่เก็บรวบรวมจาก Audience Origin ตลอดจนข้อมูลจากผู้ชม mPlatform และแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามอื่นที่ได้รับอนุญาต
Strategy Simulator Strategy Simulator ของเราช่วยจำลองหรือคาดการณ์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคและพลวัตของตลาดที่มีต่อธุรกิจของลูกค้า โดยใช้ประชากรแบบสังเคราะห์จากข้อมูลการสำรวจที่เก็บรวบรวมจาก Audience Origin ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของเราวางแผนการซื้อสื่อของตนในแบบที่ตั้งเป้าไว้ได้
Conexance (ฝรั่งเศส)
iBehavior (สหราชอาณาจักร)
Choreograph France (ชื่อเดิม Conexance และ iBehavior) เป็นฐานข้อมูลสหกรณ์ของเราในฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร

Choreograph เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลภายใต้ GDPR ซึ่งทำหน้าที่เฉพาะตามคำขอของสมาชิกและในนามของสมาชิก เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการให้บริการดังต่อไปนี้ คือ บริการการสร้างแบบจำลอง (เพื่อค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายรายใหม่) บริการเปิดใช้งานใหม่และการเพิ่มประสิทธิภาพ (เพื่อช่วยในการติดต่อกับลูกค้าที่พ้นสภาพแล้วอีกครั้ง) และการเพิ่มความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (ผนวกตัวแปรข้อมูลเข้ากับไฟล์ลูกค้าที่มีอยู่ของสมาชิก) ซึ่งช่วยให้สมาชิกดำเนินการแคมเปญการตลาดทางไปรษณีย์ ทางอีเมล ทาง SMS หรือทางออนไลน์ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดย Choreograph France ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจสหกรณ์ กรุณาไปที่:

AmeriLINK
(สหรัฐอเมริกา)
AmeriLINK เป็นฐานข้อมูลผู้บริโภคที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเก็บรวบรวม จัดเก็บ และจัดระเบียบข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคและครัวเรือน รวมถึงข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์และเชิงจิตวิทยา ข้อมูลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ข้อมูลเหตุการณ์ในชีวิต ข้อมูลการทำธุรกรรม/การซื้อ ข้อมูลด้านทัศนคติ และตัวชี้วัดทางการเงิน Choreograph ให้บริการลูกค้าของ AmeriLINK ด้วยการสร้างแบบจำลอง รวมถึงการสร้างแบบจำลองที่คล้ายกัน บริการเพิ่มความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (ผนวกตัวแปรข้อมูลเข้ากับไฟล์ผู้ซื้อที่มีอยู่ของลูกค้า) บริการล้างข้อมูล (เช่น การกำหนดมาตรฐานของที่อยู่ การระงับ) และบริการให้เช่ารายชื่อ โดยการใช้ฐานข้อมูลผู้บริโภคของเรา

 

เราจดทะเบียนในฐานะนายหน้าหาข้อมูลในแคลิฟอร์เนียและเวอร์มอนต์

AmeriLINK Activate Activate คือหนึ่งในช่องทางการเปิดใช้งาน Choreograph ลูกค้าสามารถใช้ Activate บนบริการแบบบริการตนเองหรือบริการที่มีการจัดการ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถอัปโหลดข้อมูลบุคคลที่หนึ่งของตนลงในแพลตฟอร์ม เข้าถึงข้อมูลที่ได้รับอนุญาตและมีกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สามเพิ่มเติม รวมทั้งส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายไปยัง DSP และช่องทางโซเชียลสำหรับการเปิดใช้งานออนไลน์
mPlatform [m]PLATFORM เป็นโซลูชันอัจฉริยะของกลุ่มเป้าหมายที่สร้างความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้บริโภคในระดับสูง ซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อเพื่อให้ Choreograph ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสนใจ ความพึงพอใจ และวิถีการดำเนินชีวิตของผู้บริโภค และสร้างโปรไฟล์ของผู้บริโภค เราใช้เครื่องมือนี้เพื่อจัดหาข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคให้กับลูกค้าของเรา ตลอดจนการสร้างแบบจำลอง (รวมถึงการสร้างแบบจำลองที่คล้ายกัน) mPlatform ยังเป็นแพลตฟอร์มการเปิดใช้งานที่ช่วยให้เราส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายไปยัง DSP เพื่อเปิดใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ mPlatform กรุณาดูที่นี่
Proteus Protetus ประมวลผลข้อมูลผ่านระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจากการซื้อสื่อในระดับสูง โดยจะนำเข้า จับคู่ และสร้างมาตรฐานให้ข้อมูลระดับการบันทึกในทุกกิจกรรมผ่านระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของหน่วยงานเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถให้บริการกับลูกค้าของเราได้ดังนี้คือ การสร้างแบบจำลอง ข้อมูลเชิงลึก การวางแผนสื่อ และการรายงานแคมเปญ
Geograph GeoGraph เป็นแพลตฟอร์มการจัดทำแผนที่เชิงพื้นที่ ซึ่งนำเข้าข้อมูลตำแหน่งและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อช่วยให้เห็นภาพว่าส่วนใดของโลกที่ผู้บริโภคอยู่อาศัยหรือเที่ยวชม ภาพที่ได้รับจากการรวบรวมจุดข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้สำหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึก การวางแผน การเพิ่มความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือการกำหนดเป้าหมายตามสถานที่
Choreograph Create Choreograph Create เป็นแพลตฟอร์มโฆษณาอัจฉริยะที่อำนวยความสะดวกในการเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาแบบไดนามิก ลูกค้าสามารถออกแบบและสร้างเนื้อหาโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล วัดผลและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญ รวมถึงการวัดช่วงเวลาติดต่อสำหรับการกำหนดความถี่ในการแสดงโฆษณาสูงสุด และระบุเส้นทางของลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจองค์ประกอบที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพการโฆษณาที่ดีขึ้น

 

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่หลากหลายซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการของเรา

ตัวระบุ ("ID")

 • ID ออฟไลน์ รวมถึงชื่อนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน
 • ID ออนไลน์ รวมถึงที่อยู่อีเมล, ที่อยู่ IP, ID คุกกี้, ID อุปกรณ์ ที่มี ID การโฆษณาบนมือถือ (MAID) เช่น "IDFA" ของ Apple และ ID การโฆษณาของ Google
 • ID ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Choreograph ที่ระบุตัวตนของผู้บริโภคในสภาพแวดล้อมของตนเองโดยเฉพาะ รวมถึง “K-LINK ”, “ ChoreoID ”, “[ mP]ID” และ
 • ID อื่น ๆ ที่เราอาจได้รับจากบุคคลที่สาม รวมถึง ID การสำรวจหรือรายชื่อของผู้บริโภคที่ตอบแบบสำรวจ หรือ ID จากพันธมิตรที่เข้าร่วมกับบุคคลที่สาม

ข้อมูลการทำธุรกรรมและการซื้อ รวมถึงหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ (เช่น เครื่องเพชรพลอย เครื่องแต่งกาย สัตว์เลี้ยง การเดินทาง กีฬา) และรายละเอียดการซื้อ (เช่น จำนวนคำสั่งซื้อ มูลค่าการใช้จ่าย ประเภทการชำระเงิน วิธีซื้อ) เราไม่เก็บรวบรวมรายละเอียดทางธนาคาร รายละเอียดบัตรเครดิต หรือรายละเอียดระดับบัญชีทางการเงินอื่น ๆ เรายังใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมแบบจำลองเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของผู้บริโภคหรือ "แนวโน้ม" ในการซื้อแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งด้วยเช่นกัน

ข้อมูลอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ รวมถึงประเภทของเบราว์เซอร์และเวอร์ชัน ภาษาของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ และประเภทการเชื่อมต่อ (เช่น ใช้สายหรือ Wi-Fi)

ข้อมูลกิจกรรมออนไลน์ รวมถึง URL ของเพจ (หรือหมวดหมู่ URL ของเพจ) เว็บไซต์/เพจที่ผู้บริโภคใช้งานมาก่อนที่จะดูโฆษณา วันที่และเวลาที่มีกิจกรรมออนไลน์ ความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อความค้นหาที่ใช้ในเว็บไซต์ และการโต้ตอบกับโฆษณา (เช่น ไม่ว่าคุณจะคลิกที่โฆษณาหรือไม่ก็ตาม) ตลอดจนเนื้อหาของโฆษณา และการโต้ตอบกับเนื้อหาในเว็บไซต์ของผู้โฆษณาหรือผู้เผยแพร่ รวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บเป็น "ID ผลิตภัณฑ์"

ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ รวมถึงอายุ เพศ รายได้ สถานภาพสมรส สถานภาพครัวเรือน การศึกษา

ข้อมูลทางจิตวิทยา รวมถึงความสนใจ วิถีการดำเนินชีวิต ทัศนคติ บุคลิกภาพ

ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง รวมถึงที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่ IP (ซึ่งเปลี่ยนตามประเทศ ภูมิภาค หรือข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งระดับรหัสไปรษณีย์/เขตไปรษณีย์) และข้อมูลละติจูด/ลองจิจูดของอสังหาริมทรัพย์/บ้าน (ในสหรัฐอเมริกา)

ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน รวมถึงอัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ ความพิการ ศาสนา ชาติพันธุ์ ข้อมูลด้านสุขภาพ (ดูด้านล่าง)  Choreograph ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนสำหรับการกำหนดเป้าหมายหรือการกำหนดเป้าหมายใหม่

ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพหรือการรักษาในระดับบุคคล ข้อมูลสุขภาพของเราไม่รวมถึง "ข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง" (PHI) ที่ควบคุมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมและการส่งผ่านข้อมูลทางด้านการประกันสุขภาพ (HIPAA)

เราไม่ได้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างต้นในทุกภูมิภาคที่มีการให้บริการ หากคุณต้องการค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ กรุณาใช้พอร์ทัลความพึงพอใจของผู้บริโภค

วิธีที่เราใช้ข้อมูลนี้

ตารางด้านล่างอธิบายถึงวัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลประเภทต่าง ๆ เมื่อให้บริการของเรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับคำอธิบายของวัตถุประสงค์แต่ละข้อเหล่านี้ได้ในหัวข้อ วัตถุประสงค์ของการประมวลผล นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้านล่าง เราอาจใช้ข้อมูลทั้งหมดหรือข้อมูลรวมที่เราเก็บรวบรวมเพื่อตรวจจับหรือป้องกันการฉ้อโกง เพื่อปกป้องสิทธิตามกฎหมายของเราและสอดคล้องกับกฎหมาย

ซิงค์

ประเภทข้อมูล วิธีที่เราใช้ข้อมูลนี้
การเริ่มต้นใช้งานข้อมูล การล้างข้อมูล การจับคู่ข้อมูล การระบุตัวตน
ชื่อ-นามสกุล รหัสไปรษณีย์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ID ออนไลน์ รวมถึงที่อยู่ IP, ID คุกกี้, MAID, ID อุปกรณ์
ID การสำรวจหรือรายชื่อ ✓ (การระงับ)
คำตอบของแบบสำรวจ
ข้อมูลการซื้อและการทำธุรกรรม
ข้อมูลอุปกรณ์และเบราว์เซอร์
ข้อมูลกิจกรรมทางออนไลน์
ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง
ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

เรียบเรียง

ประเภทข้อมูล วิธีที่เราใช้ข้อมูลนี้
การเพิ่มความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลเชิงลึก การสร้างแบบจำลอง การแบ่งกลุ่ม การสร้างโปรไฟล์ การจำลอง
ชื่อ-นามสกุล รหัสไปรษณีย์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ID ออนไลน์ รวมถึงที่อยู่ IP, ID คุกกี้, MAID, ID อุปกรณ์
ID การสำรวจหรือรายชื่อ
คำตอบของแบบสำรวจ
ข้อมูลการซื้อและการทำธุรกรรม
ข้อมูลอุปกรณ์และเบราว์เซอร์
ข้อมูลกิจกรรมทางออนไลน์
ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง
ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน  ✗  ✗  ✗

ดำเนินการ

ประเภทข้อมูล วิธีที่เราใช้ข้อมูลนี้
การวางแผน การเปิดใช้งาน การเพิ่มประสิทธิภาพ การวัดและการรายงาน
ชื่อ-นามสกุล รหัสไปรษณีย์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ID ออนไลน์ รวมถึงที่อยู่ IP, ID คุกกี้, MAID, ID อุปกรณ์
ID การสำรวจหรือรายชื่อ
คำตอบของแบบสำรวจ
ข้อมูลการซื้อและการทำธุรกรรม
ข้อมูลอุปกรณ์และเบราว์เซอร์
ข้อมูลกิจกรรมทางออนไลน์
ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง
ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน  ✗  ✗

 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

บริการ วัตถุประสงค์ในการประมวลผล คำอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ซิงค์ การเริ่มต้นใช้งานข้อมูล การนำข้อมูลของลูกค้าเข้าสู่สภาพแวดล้อมข้อมูลของ Choreograph หรือสภาพแวดล้อมภาพของห้องเปล่าที่เป็นโฮสต์ของบุคคลที่สาม นำข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สามเข้าสู่แพลตฟอร์มเทคโนโลยีของ Choreograph
การล้างข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูลของลูกค้า รวมถึงการผสาน/การลบ การกำหนดมาตรฐานที่อยู่ และการระงับ
การจับคู่ข้อมูล การจับคู่ข้อมูลของลูกค้ากับผู้บริโภคที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Choreograph การจับคู่ข้อมูลออฟไลน์กับข้อมูลออนไลน์ ได้แก่ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมแบบออฟไลน์ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ฯลฯ) กับกิจกรรมทางออนไลน์ของคุณหรือ ID ออนไลน์ (เช่น ID อุปกรณ์, ID คุกกี้ ฯลฯ) การจับคู่ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อกำหนดว่าอุปกรณ์สองเครื่องขึ้นไปเป็นของผู้ใช้หรือครัวเรือนเดียวกัน
การระบุตัวตน การสร้างมุมมองลูกค้ารายเดียวที่ลูกค้าเป็นเจ้าของทั่วทั้งกลุ่มลูกค้าที่รู้จักและไม่รู้จัก การกำหนด ID เฉพาะให้แก่ผู้บริโภค รวมถึง ID ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Choreograph
เรียบเรียง การเพิ่มความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล การเสริมประสิทธิภาพข้อมูลลูกค้าโดยการเพิ่ม (หรือการผนวก) ข้อมูลผู้บริโภคจากฐานข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Choreograph
ข้อมูลเชิงลึก การใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจหรือรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสนใจ แรงจูงใจ พฤติกรรม และความพึงพอใจของผู้บริโภค ซึ่งอาจอยู่ในระดับผู้บริโภครายบุคคล หรือระดับกลุ่มรวม หรือระดับประชากร
การสร้างแบบจำลอง การสร้างแบบจำลอง (หรือชุดของ "กฎ") ซึ่งคาดการณ์พฤติกรรมของผู้บริโภคหรือระบุคุณลักษณะที่น่าจะเป็นไปได้เกี่ยวกับผู้บริโภค
การแบ่งกลุ่ม การสร้างกลุ่มผู้บริโภค (บางครั้งเรียกว่ากลุ่ม กลุ่มเป้าหมาย หรือรายชื่อ) ผู้ที่มีคุณลักษณะ เงื่อนไข ความต้องการ หรือความพึงพอใจที่เหมือนหรือคล้ายกันตามข้อมูลจริงหรือข้อมูลที่อนุมาน
การสร้างโปรไฟล์ การแบ่งประเภทหรือการอธิบายผู้บริโภคตามคุณลักษณะ พฤติกรรม และ/หรือสถิติประชากรที่เป็นไปได้ของพวกเขา ซึ่งใช้ในการสร้างแบบจำลอง การแบ่งกลุ่ม และการเปิดใช้งาน
การจำลอง การทดสอบผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของการตลาด โดยการจำลองพฤติกรรมของประชากรด้วยการใช้ข้อมูลลูกค้าและข้อมูล Choreograph
ดำเนินการ การวางแผน การวางแผนการซื้อสื่อทั่วทุกช่องทาง รวมถึงการใช้เครื่องมืออัตโนมัติ
การเปิดใช้งาน การส่งต่อกลุ่มเป้าหมายไปยังการซื้อสื่อและแพลตฟอร์มโซเชียลสำหรับการโฆษณาออนไลน์ การส่งต่อรายชื่อไปยังส่วนบริการคลังสินค้าของลูกค้าหรือบุคคลที่สามสำหรับการโฆษณาออฟไลน์ (เช่น ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์)
การเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยอิงจากความสนใจ ตำแหน่งที่ตั้ง ภาษาที่ต้องการใช้ ฯลฯ
การเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา (รวมถึงแบบตามเวลาจริง) ด้วยข้อมูลอื่น ๆ (เช่น ข้อมูลสภาพอากาศ ผลิตภัณฑ์ที่ดูก่อนหน้านี้ ฯลฯ)
การทำความเข้าใจเส้นทางของผู้บริโภคตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกไปจนถึงการขาย/การกำหนดเป้าหมายใหม่เพื่อปรับประสบการณ์ผู้บริโภคให้เข้ากับแต่ละคน
การวัดและการรายงาน การวัดและการรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของแคมเปญโฆษณา

 

แหล่งข้อมูล

เราจัดหาข้อมูลมาจากหลายแหล่งรวมถึง

 • จากลูกค้าของเราที่อาจใช้บริการเพื่อนำข้อมูลของตนเข้าร่วมในแพลตฟอร์มของเรา รวมทั้งใช้คุกกี้และพิกเซลของเราเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่เข้าใช้พื้นที่ของเว็บและแอปของลูกค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้ กรุณาดูหัวข้อเกี่ยวกับคุกกี้
 • โดยตรงจากผู้บริโภค รวมถึงจากผู้บริโภคที่ยินยอมเข้าร่วมในการสำรวจของเรา (หรือการสำรวจที่จัดการโดยพันธมิตรบุคคลที่สามของเรา) และโดยการใช้คุกกี้ พิกเซล หรือเทคโนโลยีออนไลน์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันในพื้นที่ของเว็บและแอป เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนผ่านการสำรวจผู้บริโภคเท่านั้น โดยที่ผู้บริโภคได้ให้ข้อมูลด้วยความสมัครใจ (หรือในกรณีของข้อมูลเชื้อชาติที่สร้างแบบจำลองจากข้อมูลประชากรหรือภูมิศาสตร์)  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้ กรุณาดูหัวข้อเกี่ยวกับคุกกี้
 • จากส่วนต่าง ๆ ในธุรกิจของเรา ตัวอย่าง เรานำข้อมูลการทำธุรกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในธุรกิจสหกรณ์ของเรา (i-Beaviour และ Conexance) และแปลงข้อมูลนี้เป็นหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทั่วไป เช่น "เครื่องแต่งกายสตรี" รวมถึงตัวชี้วัด "ความใหม่" "ความถี่" และ "เงินตรา" เช่น วันที่สั่งซื้อเครื่องแต่งกายสตรีครั้งล่าสุด จำนวนคำสั่งซื้อเครื่องแต่งกายสตรีในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จำนวนเงินที่ใช้จ่ายทั้งหมด และมูลค่าการใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับเครื่องแต่งกายสตรีในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ฯลฯ
 • จากบันทึกสาธารณะที่ใช้ได้ในบางประเทศ ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบอาชีพและสันทนาการ (เช่น ใบอนุญาตทำประมง) ระเบียนทางไปรษณีย์ (เพื่อการกำหนดมาตรฐานที่อยู่) รายการที่ระงับ (เช่น ไม่โทรหาสำนักทะเบียน) และบันทึกการสำรวจสำมะโนประชากร
 • จากพันธมิตรบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ พันธมิตรเหล่านี้บางรายอาจรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ

คุกกี้

หัวข้อนี้อธิบายเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงการโฆษณาตามความสนใจหรือตามพฤติกรรม ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่อาจใส่ไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อเข้าชมพื้นที่เว็บไซต์ลูกค้าของเรา หรือพื้นที่ที่แสดงบนโฆษณาของลูกค้าเรา สำหรับคุกกี้ที่เราใช้ในเว็บไซต์ขององค์กร กรุณาดูนโยบายคุกกี้ของเรา

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความอักษรเลขขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์โดยเว็บไซต์ หรือเซิร์ฟเวอร์บุคคลที่สาม หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ซึ่งทำให้เว็บไซต์หรือบุคคลที่สามสามารถจดจำเบราว์เซอร์และจดจำข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผู้ใช้ คุกกี้ของเราเป็นคุกกี้ถาวร (หมายความว่าจัดเก็บคุกกี้ไว้จนกว่าจะหมดอายุ หรือถูกลบ/นำออกโดยผู้ใช้) และมีค่าที่สร้างแบบสุ่มโดยเฉพาะ ที่ทำให้บริการของเราสามารถแยกแยะเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงกับข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผู้ใช้ คุกกี้ของเรามีการรวมกับข้อมูลผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องนี้ซึ่งนำไปใช้ในการดำเนินการของบริการเรา รวมถึงการโฆษณาตามความสนใจ

ตารางต่อไปนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา

ชื่อคุกกี้ โดเมน ระยะเวลาคุกกี้ คุกกี้มีการรีเฟรชหรือไม่ ข้อมูลที่เก็บไว้ในคุกกี้ กรณีการใช้งาน วัตถุประสงค์ที่ลงทะเบียนภายใต้ IAB Transparency and Consent Framework (GDPR เท่านั้น)
id mookie1.com 395 วัน ใช่ หมายเลขลำดับสากล การเปิดใช้งาน
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การรายงาน
การวัดผล (การระบุแหล่งที่มา)
การรักษาความปลอดภัย
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ov mookie1.com 395 วัน ใช่ ตัวระบุเฉพาะ การรายงาน
การวัดผล (การระบุแหล่งที่มา)
การรักษาความปลอดภัย
1, 7, 8, 10
mdata mookie1.com 395 วัน ใช่ หมายเลขลำดับเฉพาะ
การสร้างบันทึกเวลา
เวอร์ชันของคุกกี้
การเปิดใช้งาน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
syncdata_<PARTNER> mookie1.com 10 วัน ใช่ หมายเลขลำดับเฉพาะ
การสร้างบันทึกเวลา
ไอดีผู้เยี่ยมชมของพันธมิตรด้านข้อมูล
การจับคู่ข้อมูล
การเปิดใช้งาน
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
ibkukiuno ib.mookie1.com 365 วัน ใช่ อีเมลแฮช
ID เซสชัน
Choreograph ID (เรียกว่า "Velo Id")
วันที่ใช้คุกกี้ล่าสุด
ไอดี Offerpath
วิธีการค้นหาโปรไฟล์ Velo
วิธีการค้นหาอีเมลแฮช
วันที่สร้างคุกกี้
จำนวนครั้งที่ดูคุกกี้
ไม่เกี่ยวข้อง
ibkukinet ib.mookie1.com 365 วัน ใช่ ที่อยู่ IP
วันที่
ไม่เกี่ยวข้อง
src0_xxxx d.lemonpi.io 30 วัน ใช่ ID ของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคเข้าชมบนเว็บไซต์ของผู้โฆษณา การเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่เกี่ยวข้อง
lpc d.lemonpi.io 30 วัน ใช่ บันทึกเวลา
Conversion ID ของกลุ่มเป้าหมายสำหรับแคมเปญของผู้โฆษณา
การเพิ่มประสิทธิภาพ การรายงาน ไม่เกี่ยวข้อง
lpuid Lemonpi.io 365 วัน ใช่ ID ผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกัน การจับคู่ข้อมูล ไม่เกี่ยวข้อง
_ud Lemonpi.io 30 วัน ใช่ ID ของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคเข้าชม นำใส่ตะกร้า และ/หรือสั่งซื้อบนเว็บไซต์ของผู้ลงโฆษณา การเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่เกี่ยวข้อง

ในสภาพแวดล้อมของแอปอุปกรณ์ของคุณจะได้รับการกำหนด ID โฆษณา (แทนที่ ID คุกกี้) นี่คือตัวระบุอักษรตัวเลขที่พร้อมใช้งานโดยแพลตฟอร์มหรือระบบปฏิบัติการ (ได้แก่ Apple iOS หรือ Google Android) ที่ช่วยให้นักพัฒนาแอปพลิเคชันและบุคคลที่สามสามารถจดจำอุปกรณ์บางอย่างในสภาพแวดล้อมแอปพลิเคชันและเชื่อมโยงข้อมูลบางอย่างกับผู้ใช้ ตัวอย่าง ID การโฆษณา ประกอบด้วย ID การโฆษณาบนมือถือ (MAID) ได้แก่ "IDFA" ของ Apple และ ID การโฆษณาของ Google ID การโฆษณาพร้อมกับข้อมูลผู้ใช้ที่ ID นั้นเก็บรวบรวมจะนำไปใช้ในการดำเนินงานของบริการของเรา รวมถึงการโฆษณาตามความสนใจ

วิธีที่เราแบ่งปันข้อมูล

การแบ่งปันข้อมูลในข้อกำหนดด้านบริการของเรา

ลูกค้า: เราใช้ข้อมูลที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของเรา (หรือตัวแทนที่ดำเนินการในนามของลูกค้า) ซึ่งอาจรวมถึงการแบ่งปัน การอนุญาต หรือการอนุญาตให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูล สำหรับฐานข้อมูลสหกรณ์ของเรา (i-Behaviour และ Conexance) เรามีการแบ่งปันข้อมูลภายในสหกรณ์ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมสหกรณ์ ตลอดจนส่วนอื่น ๆ ของธุรกิจของ Choreograph (ดูหัวข้อเกี่ยวกับ แหล่งข้อมูลซึ่งอธิบายวิธีที่เราได้รับข้อมูลจากส่วนอื่น ๆ ของธุรกิจเรา)

บริษัทกลุ่มภายใน: เราแบ่งปันข้อมูลภายในกับกลุ่มบริษัท WPP และ GroupM และหน่วยงานของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึง Mindshare, MediaCom, Wavemaker, Essence, m/SIX, Xaxis, Finecast และ CMI

ผู้ให้บริการ: นอกจากนี้ เราแบ่งปันข้อมูลกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ดำเนินการบริการและการทำงานในนามของเราและ/หรือในนามของลูกค้าของเราในการจัดหาบริการ ซึ่งได้แก่ บริษัทที่รับผิดชอบในการจัดส่งโฆษณา รวมถึงแพลตฟอร์มด้านความต้องการ เครือข่ายการโฆษณา การแลกเปลี่ยนโฆษณา และเซิร์ฟเวอร์โฆษณา ตลอดจนส่วนบริการคลังสินค้าสำหรับแคมเปญการตลาดแบบออฟไลน์ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือการสนับสนุนลูกค้า การดำเนินงาน หรือเว็บโฮสติ้ง/การจัดเก็บข้อมูล การเรียกเก็บเงิน การบัญชี การรักษาความปลอดภัย การตลาด การจัดการข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้อง การเพิ่มประสิทธิภาพหรือการทำความสะอาด หรืออื่น ๆ ที่ช่วยให้เราจัดหา พัฒนา บำรุงรักษา และปรับปรุงบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา

อื่น ๆ: สำหรับ Choreograph Create เราอาจแบ่งปันเนื้อหาวิดีโอโฆษณากับ YouTube ผ่านบริการ YouTube API เพื่อแสดงบนแพลตฟอร์มของ YouTube เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าของเรา เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการของ YouTube (https://www.youtube.com/t/terms), นโยบายความเป็นส่วนตัว (http://www.google.com/policies/privacy), และเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ YouTube API (https://developers.google.com/youtube/terms/api-services-terms-of-service) บังคับใช้กับบริการเหล่านี้ เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือแนวทางปฏิบัติด้านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการของบุคคลที่สามใด ๆ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการของบุคคลที่สามที่คุณเข้าถึงอย่างถี่ถ้วน คุณสามารถยกเลิกการเข้าถึงบริการ YouTube API ผ่านหน้าการตั้งค่าความปลอดภัยของ Google ได้ที่ https://myaccount.google.com/permissions

การแบ่งปันข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ทางกฎหมาย:

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม (รวมถึงผู้บังคับใช้กฎหมาย ผู้ตรวจสอบ และหน่วยงานกำกับดูแล) เพื่อ

 • ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายหรือการสอบสวนตามกฎระเบียบ (เช่น หมายเรียกหรือคำสั่งศาล)
 • บังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือสัญญาอื่น ๆ ที่มีกับคุณ รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น
 • ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องว่าเนื้อหาใด ๆ ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม
 • คุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของเรา แพลตฟอร์มของเรา ลูกค้าของเรา ตัวแทนและบริษัทในเครือของเรา ผู้ใช้และ/หรือบุคคลทั่วไป ในทำนองเดียวกัน เราอาจให้ข้อมูลแก่บริษัทและองค์กรอื่น ๆ (รวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย) เพื่อการป้องกันการฉ้อโกง และการป้องกันสแปม/มัลแวร์ และวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน

การแบ่งปันข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กร

การถ่ายโอนข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการควบคุม ในกรณีที่บริษัทอื่นได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในบริษัท หรือสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของธุรกิจเราผ่านการรวมกิจการ การควบรวมกิจการ การซื้อสินทรัพย์ หรือธุรกรรมอื่น ๆ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมด (รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่คุณอาจให้ผ่านหน้า "ติดต่อเรา ") ที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือภายใต้การควบคุมของเราไปยังฝ่ายที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ และฝ่ายที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์อาจใช้ข้อมูลนั้นในธุรกิจของตน

การแบ่งปันข้อมูลในธุรกรรมขององค์กร นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีการทำธุรกรรมที่สำคัญขององค์กร ซึ่งรวมถึงการควบรวมกิจการ การลงทุน การเข้าถือสิทธิ์ การปรับโครงสร้างองค์กร การรวมบริษัท การล้มละลาย การชำระบัญชี หรือการขายสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดของเรา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอบทานธุรกิจที่เชื่อมโยงกับธุรกรรมดังกล่าวใด ๆ

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

การรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเรา ซึ่งหมายความว่าเราดูแลและให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลนี้ เราปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การเก็บรักษา และการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงกิจกรรมทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการเพื่อปกป้องความสมบูรณ์ การเข้าถึง และการใช้งานข้อมูล

Choreograph ตระหนักถึงความสำคัญของโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ครอบคลุมและความจำเป็นในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เราประมวลผลได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและปลอดภัย เราใช้มาตรการป้องกันทางเทคนิค ทางองค์กร และทางการบริหารจัดการเพื่อปกป้องข้อมูลที่เราเก็บไว้ เราใช้การรักษาความปลอดภัยหลายชั้น รวมถึงการป้องกันไฟร์วอลล์ที่ทันสมัย การเข้าถึงที่ควบคุมอย่างเข้มงวด และมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ เพื่อป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเรา

การเก็บรักษาข้อมูล

Choreograph ปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของ WPP และไม่เก็บข้อมูลใด ๆ ที่ไม่จำเป็นต่อธุรกิจทั่วไปหรือการให้บริการลูกค้าของเรา ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลของเราจะแตกต่างกันออกไปและขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูล จุดประสงค์ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าของเรา และเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของลูกค้า ในทุกกรณี เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาระผูกพันตามสัญญา และจะลบข้อมูลเมื่อจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว

Choreograph อาจจัดเก็บและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีการระบุตัวตนหรือไม่เปิดเผยชื่อโดยสมบูรณ์ จึงถือว่าไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป โดยอาจเป็นข้อมูลที่รวบรวมไว้เพื่อไม่ให้ระบุตัวบุคคลอีกต่อไป และนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านข้อมูลเชิงลึกและการวางแผนเป็นหลัก

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

Choreograph เป็นบริษัทระดับโลกและให้บริการแก่ลูกค้าในหลายภูมิภาคและประเทศ

หากเป็นไปได้ เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ภายในท้องถิ่น เช่น ในสหภาพยุโรป (สำหรับภูมิภาคยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกา และสหราชอาณาจักร) ไต้หวัน สิงคโปร์ และจีน (สำหรับเอเชียแปซิฟิก) และสหรัฐอเมริกา (สำหรับอเมริกาเหนือ) โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม เราอาจต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกสถานที่เหล่านี้ในสถานการณ์ต่อไปนี้

 • เมื่อเราจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลให้แก่ลูกค้าหรือผู้ให้บริการของเราไปยังสถานที่อื่นนอกเหนือจากสถานที่จัดเก็บข้อมูลของเรา
 • เมื่อทีมวิศวกรหรือฝ่ายสนับสนุนของเราต้อง "เข้าถึง" (รวมถึงการเข้าถึงจากระยะไกล) ข้อมูลส่วนบุคคลนอกสถานที่ตั้งเพื่อสร้าง บำรุงรักษา และ/หรือตรวจสอบระบบและแพลตฟอร์มของเรา
 • เมื่อเรามีทีมงานข้ามสายงานหรือข้ามหน่วยงานที่ให้บริการ ซึ่งอาจอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ และต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากสถานที่ต่าง ๆ

เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมงานปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในท้องถิ่นทั้งหมดที่บังคับใช้เมื่อเราถ่ายโอนระหว่างประเทศเหล่านี้

การเป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรม

Choreograph เป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสมาคมอุตสาหกรรมที่ควบคุมนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคออนไลน์ในบริบทของการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึง Digital Advertising Alliance (DAA), European Digital Advertising Alliance (eDAA) และ IAB Transparency and Consent Framework (IAB TCF) Choreograph ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลตนเองของ DAA และนโยบาย IAB TCF เราเชื่อว่าหลักจรรยาบรรณและหลักการเหล่านี้ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค

กรุณาไปที่พอร์ทัลความพึงพอใจของผู้บริโภคของเราเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณผ่านกลไกการเลือกไม่รับข้อมูลของ DAA

 

พอร์ทัลความพึงพอใจของผู้บริโภค

Choreograph มุ่งมั่นที่จะมอบโซลูชันความเป็นส่วนตัวที่สำคัญเป็นอันดับแรกให้กับลูกค้าของเราและผสานความเป็นส่วนตัวลงในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราตระหนักถึงการควบคุมที่คุณควรได้รับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่เราดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ศูนย์ความพึงพอใจนี้สร้างขึ้นเพื่อให้คุณมีกระบวนการที่ง่ายและโปร่งใสในการใช้สิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัว

เราต้องการให้ข้อมูลแก่คุณให้มากที่สุดเพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลครบถ้วน โดยคุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณผ่านพอร์ทัลนี้ได้หลายช่องทาง วิธีการต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอาศัยอยู่และประเภทของข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ

เนื่องด้วยลักษณะของบริการที่เราจัดหาให้กับลูกค้าของเรา เราจึงจัดการกับข้อมูลออนไลน์และข้อมูลออฟไลน์ของคุณอย่างแตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา กรุณาอ่านหัวข้อนโยบายความเป็นส่วนตัวในส่วน บริการของเรา พอร์ทัลความพึงพอใจของผู้บริโภคสามารถนำไปใช้เพื่อใช้สิทธิ์ของคุณที่เกี่ยวกับทั้งข้อมูลออนไลน์และออฟไลน์ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เราจะพยายามและตอบรับคำขอของคุณโดยเร็วที่สุด ภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวในประเทศของคุณ

ข้อมูลของคุณ

เราได้สร้างพอร์ทัลที่เป็นมิตรกับผู้ใช้เพื่อให้คุณควบคุมวิธีที่เราใช้ข้อมูลดิจิทัลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรวบรวมทางออนไลน์ และอาจรวมถึง ID ออนไลน์ ข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลเบราว์เซอร์ ข้อมูลกิจกรรมทางออนไลน์ และข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง (ดูหัวข้อ x สำหรับคำอธิบายข้อมูลประเภทเหล่านี้) ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ไปรษณีย์

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอาจเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณอยู่ เนื่องจากเราไม่ได้ให้บริการบางรายการในบางภูมิภาค  หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลออฟไลน์ที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ และวิธีที่คุณสามารถจัดการข้อมูลออฟไลน์ของคุณ กรุณาคลิกที่นี่ ตัวเลือกที่คุณเลือกผ่านพอร์ทัลเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถใช้ข้อมูลดิจิทัลส่วนบุคคลของคุณจะมีผลกับเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้งานเท่านั้น สำหรับวิธีอื่น ๆ ในการใช้สิทธิ์ของคุณ กรุณาดูที่ด้านล่าง

อย่างไรก็ตาม หากคุณอยู่ในประเทศจีน กรุณาส่งอีเมลถึง privacy@choreograph.com เพื่อจัดการข้อมูลของคุณและใช้สิทธิของคุณ

วิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อยืนยันตัวตน

เราอาจขอให้คุณส่ง ID เพื่อยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่เราจะให้ข้อมูลแก่คุณ เราทำเช่นนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราให้ข้อมูลของคุณแก่คุณเท่านั้น และปกป้องการเข้าถึงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของบุคคลที่สาม เราจะไม่แบ่งปันหรือใช้ข้อมูลประจำตัวของคุณในบริการใด ๆ ของเรา หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการยืนยันตัวตนของคุณ

วิธีอื่นในการใช้สิทธิ์ของคุณ

ในการใช้งานบนเบราว์เซอร์ คุณอาจปฏิเสธหรือลบคุกกี้ผ่านวิธีต่อไปนี้

 • ปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธหรือลบคุกกี้ โดยทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าวที่นี่
 • ปรับการตั้งค่าคุกกี้ตามระดับของเจ้าของเว็บไซต์ ตัวเลือกการตั้งค่าเหล่านี้อาจแตกต่างกันตามเจ้าของเว็บไซต์
 • การเลือกยกเลิกการโฆษณาตามความสนใจผ่านโปรแกรม "YourAdChoices" ของ Digital Advertising Alliance (DAA) สำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์มีอยู่ที่นี่:
  – สำหรับสหรัฐอเมริกา – https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
  – สำหรับแคนาดา – https://youradchoices.ca/en/tools
  – สำหรับยุโรปและสหราชอาณาจักร – https://youronlinechoices.com/ (โดยการคลิกที่ลิงก์ "ตัวเลือกโฆษณาของคุณ" หลังจากเลือกสถานที่ที่คุณอยู่)

คุณอาจยังสามารถจำกัดการติดตามโฆษณาในมือถือและแอปอุปกรณ์โทรทัศน์แบบ Over The Top (OTT) ที่เชื่อมต่อกับ ID การโฆษณาของคุณผ่านวิธีการต่อไปนี้

 • ไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนอุปกรณ์มือถือของคุณและ/หรืออุปกรณ์ OTT TV ของคุณและเลือก “จำกัดการติดตามโฆษณา” เพื่อหยุดการโฆษณาตามความสนใจผ่าน ID การโฆษณาที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ คุณควรศึกษาคำแนะนำที่ได้รับจากผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณสำหรับวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบันที่สุดในการเลือกไม่รับการโฆษณาตามความสนใจผ่านอุปกรณ์ของคุณ
 • การเลือกยกเลิกการโฆษณาตามความสนใจผ่านโปรแกรม "YourAdChoices" ของ Digital Advertising Alliance (DAA) สำหรับการใช้งานบนแอปมีอยู่ที่นี่:
  – สำหรับสหรัฐอเมริกา – https://youradchoices.com/control
  – สำหรับแคนาดา – https://youradchoices.ca/en/tools

สิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลในสหราชอาณาจักร เขตเศรษฐกิจยุโรป และสวิตเซอร์แลนด์

คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึง อัปเดต เปลี่ยนแปลง ลบ จำกัดการใช้ หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่อ่านได้ง่าย ในบางสถานการณ์ คุณอาจขอให้ Choreograph ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สาม และสิทธิ์ในการคัดค้านการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด โดยที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ นอกจากนี้ คุณมีสิทธิ์เพิกถอนความยินยอมนี้ได้ทุกเมื่อ โปรดทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมของคุณจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนการเพิกถอนความยินยอม

หากคุณประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ใด ๆ เหล่านี้ กรุณาใช้พอร์ทัลความพึงพอใจของผู้บริโภค หรือส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@choreograph.com

คุณยังมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลในกรณีที่ไม่พอใจกับวิธีที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเช่นกัน

สิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลในแคลิฟอร์เนีย

ดูที่นี่

สิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทั่วโลก

เราได้จัดเตรียมกลไกเพื่อให้ผู้บริโภคทุกคนสามารถเลือกยกเลิกการประมวลผลในอนาคตไม่ว่าคุณจะอยู่ในภูมิภาคใดก็ตาม และขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านพอร์ทัลความพึงพอใจของผู้บริโภค หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการใช้สิทธิ์เหล่านี้ กรุณาติดต่อเราที่ privacy@choreograph.com

วิธีร้องเรียน

หากคุณมีข้อร้องเรียนใด ๆ หรือประสงค์ที่จะติดต่อเรา กรุณาดูที่หัวข้อ ติดต่อเรา และเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจัดการกับข้อร้องเรียนหรือข้อกังวลใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวมและจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณรู้สึกว่าเราไม่ได้จัดการกับข้อกังวลของคุณอย่างเพียงพอ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลของคุณและร้องเรียนอย่างเป็นทางการ

ติดต่อเรา

เราพยายามที่จะให้ความชัดเจนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แต่หากมีสิ่งใดที่คุณไม่เข้าใจ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราที่ privacy@choreograph.com หรือคุณสามารถใช้สิทธิของคุณผ่านพอร์ทัลความพึงพอใจของผู้บริโภค

ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และสวิตเซอร์แลนด์ นิติบุคคลของ Choreograph ที่รับผิดชอบในส่วนข้อมูลที่ Choreograph เก็บรวบรวมคือ Choreograph Limited นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และสวิตเซอร์แลนด์ นิติบุคคลที่รับผิดชอบคือ Choreograph LLC หากคุณเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือสวิตเซอร์แลนด์ โปรดทราบว่าคุณสามารถติดต่อ DPO ของเราได้ที่ dpo@Choreograph.com

หากคุณมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ได้ที่

ยุโรป:
Choreograph Limited
DPO@choreograph.com
Choreograph, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, SE1 9PT– ส่งถึง: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

นอกยุโรป:
Choreograph LLC
Privacy@choreograph.com
Choreograph, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY, 10007, USA – ส่งถึง: ผู้อำนวยการด้านความเป็นส่วนตัว

การเปลี่ยนแปลงต่อนโยบาย

โปรดทราบว่า เนื่องจากลักษณะของกฎหมายและกฎระเบียบด้านความเป็นส่วนตัว เทคโนโลยีดิจิทัล และธุรกิจของเราที่เปลี่ยนแปลงไป เราอาจปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น (เราจะอัปเดตวันที่มีผลบังคับใช้ที่ด้านบนของหน้าเพื่อช่วยให้คุณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง)