global privacy policy (thai)

อัปเดตครั้งล่าสุด: January 21, 2022

Choreograph เป็นธุรกิจข้อมูลและเทคโนโลยีระดับโลกที่ให้บริการโซลูชั่นการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่หลากหลายแก่ลูกค้าทั่วทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของตน เราเป็นบริษัท WPP และทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทอื่น ๆ ทั่วทั้งเครือข่าย WPP รวมถึง GroupM และหน่วยงานของบริษัท ซึ่งใช้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์บางอย่างของ GroupM โดยเฉพาะ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WPP และ GroupM ให้คลิกที่นี่

วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คือเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราอาจเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งอยู่ในฐานะผู้บริโภค (บางครั้งเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้”) ซึ่งครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ดังที่อธิบายไว้ใน พอร์ทัลความพึงพอใจของผู้บริโภค.

นี่คือนโยบายความเป็นส่วนตัวสากล หากคุณเข้าถึงนโยบายนี้จากสหภาพยุโรป กรุณาอ่านหัวข้อที่เกี่ยวกับ สิทธิส่วนบุคคลของบุคคลในสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเช่นกัน. หากคุณพำนักในแคลิฟอร์เนีย กรุณาอ่านหัวข้อที่เกี่ยวกับ สิทธิส่วนบุคคลของบุคคลในแคลิฟอร์เนียด้วยเช่นกัน.

นโยบายความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเมื่อใช้เว็บไซต์ของ Choreograph ที่ www.choreograph.com สามารถดูข้อมูลนี้ได้ที่นี่

หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกระบวนการสรรหาบุคลากร คุณสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวในการสรรหาบุคลากรที่นี่

เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากคุณประสงค์ที่จะใช้ลิงก์ด้านล่างสำหรับเนื้อหาต่าง ๆ ลิงก์เหล่านี้จะนำคุณไปยังแต่ละส่วน

***

บริการของเรา

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่เรานำเสนอให้กับลูกค้าของเรา “ลูกค้า” ของเรา คือธุรกิจที่ติดต่อกับผู้บริโภคโดยตรง เช่น ผู้ลงโฆษณาที่ขายผลิตภัณฑ์และบริการของตนให้กับผู้บริโภค เราไม่ได้เสนอบริการของเราให้กับผู้บริโภคโดยตรง เราทำงานโดยตรงกับลูกค้าหรือผ่านตัวแทน (เช่น ตัวแทนซื้อข้อมูลหรือสื่อ) ซึ่งทำหน้าที่ในนามของลูกค้า

ลูกค้าใช้บริการของเราเพื่อช่วยนำเสนอโฆษณาที่มีประสิทธิภาพและเกี่ยวข้องทางออนไลน์และออฟไลน์ให้กับผู้บริโภค เราช่วยให้ผู้ลงโฆษณาเข้าใจถึงความสนใจ ความพึงพอใจ และความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันของตนเอง และยังช่วยให้ค้นหาลูกค้าเป้าหมายรายใหม่ได้ถ้วนทั่วทุกช่องทางสื่อ บริการของเราช่วยให้ลูกค้าเห็นมุมมองของผู้ซื้อปัจจุบันและผู้ซื้อเป้าหมายของตนเองแบบเป็นหนึ่งเดียวและแบบองค์รวม รวมทั้งช่วยให้ลูกค้าสามารถนำเสนอโฆษณาแก่ผู้บริโภคที่มีแนวโน้มสนใจผลิตภัณฑ์และบริการของตนได้มากขึ้น

“บริการ” ของเรา สามารถนิยามได้อย่างกว้าง ๆ ผ่านกิจกรรมสามประเภทดังนี้ ซิงค์ เรียบเรียง และดำเนินการ ดังที่อธิบายเพิ่มเติมไว้ด้านล่าง

กำลังซิงค์… เรียบเรียง… ดำเนินการ…
การเริ่มต้นใช้งานข้อมูล การเพิ่มความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล การวางแผน
การล้างข้อมูล ข้อมูลเชิงลึก การเปิดใช้งาน
การจับคู่ข้อมูล การสร้างแบบจำลอง การวัดและการรายงาน
การบ่งชี้การระบุตัวตน การแบ่งกลุ่ม
การสร้างโปรไฟล์
การจำลอง

กรุณาดูคำอธิบายของแต่ละบริการที่ระบุไว้ข้างต้นที่ วัตถุประสงค์ของการประมวลผล

เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของเรา

ด้านล่างนี้เป็นภาพรวมของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เราใช้ในการให้บริการของเรา

ชื่อบริการ รายละเอียดของบริการ
หมายเลข ID Graph Identity Graph ใช้เทคโนโลยีกราฟและการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อค้นหาการเชื่อมต่อและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน สถานที่ และการดำเนินการ ซึ่งให้มุมมองแบบองค์รวมเกี่ยวกับอัตลักษณ์ผู้บริโภค โดยการรวมสินทรัพย์ข้อมูลของบุคคลที่ 1 และ 3 เพื่อแสดงชุดคุณลักษณะที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผู้บริโภคหรือครัวเรือน (เช่น ข้อมูลประชากรศาสตร์ ข้อมูลทางจิตวิทยา ความสนใจ พฤติกรรมการซื้อ ข้อมูลเชิงลึกด้านสุขภาพ ฯลฯ) โดยช่วยให้ Choreograph สามารถจัดหาบริการจับคู่ข้อมูล การบ่งชี้การระบุตัวตน ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค การเพิ่มความครบถ้วนสมบูรณ์ การสร้างแบบจำลอง และการแบ่งกลุ่ม
ID Graph Network (IDN) Identity Graph Network เป็นพื้นฐานของ Identity Graph ซึ่งหมายถึงสินทรัพย์ข้อมูลที่หลากหลายที่ป้อนกราฟ รวมถึงข้อมูลลูกค้าบุคคลที่หนึ่ง ข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สาม ตลอดจนสินทรัพย์ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Choreograph ดังที่อธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง รวมถึง Audience Origin; i-Behaviour (สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร), Conexance (ฝรั่งเศส), AmeriLINK (สหรัฐอเมริกา) และ mPlatform (ทั่วโลก)…
Audience Origin Audience Origin เป็นการสำรวจผู้บริโภครายไตรมาสของเรา ซึ่งดำเนินการผ่านผู้ให้บริการกลุ่มที่น่าเชื่อถือของเราทั่วโลก เราถามคำถามเฉพาะหลายข้อกับผู้บริโภคเกี่ยวกับพฤติกรรมของสื่อ หมวดหมู่การซื้อ จุดเชื่อมโยงกับสื่อบริการ จิตวิทยาและประชากรศาสตร์เพื่อให้เข้าใจถึงแรงจูงใจ พฤติกรรม และทัศนคติของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น คำตอบของแบบสำรวจผนวกรวมเข้าด้วยกัน (หรือในรูปแบบข้อมูลรวม) เพื่อให้เข้าใจถึงทัศนคติของผู้บริโภคทั่วไป ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนและการซื้อสื่อ ในบางกรณี เรายังได้รับข้อมูลผู้ตอบในระดับรายบุคคลเพื่อใช้สำหรับการสร้างแบบจำลองและการเปิดใช้งาน
Fusion Fusion ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อให้บริการด้านการเพิ่มความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและการจับคู่ข้อมูลสำหรับลูกค้าของเรา โดยใช้ข้อมูลการสำรวจที่เก็บรวบรวมจาก Audience Origin ตลอดจนข้อมูลจากผู้ชม mPlatform และแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามอื่นที่ได้รับอนุญาต
Strategy Simulator Strategy Simulator ของเราช่วยจำลองหรือคาดการณ์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคและพลวัตของตลาดที่มีต่อธุรกิจของลูกค้า โดยใช้ประชากรแบบสังเคราะห์จากข้อมูลการสำรวจที่เก็บรวบรวมจาก Audience Origin ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของเราวางแผนการซื้อสื่อของตนในแบบที่ตั้งเป้าไว้ได้
iBehaviour (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) iBehavior เป็นฐานข้อมูลสหกรณ์ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่สมาชิกสหกรณ์สามารถให้ข้อมูล B2B และ B2C เกี่ยวกับผู้บริโภคของตนเพื่อประโยชน์และการใช้งานโดยสมาชิกคนอื่น ๆ ข้อมูลนี้ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมกับข้อมูลการทำธุรกรรม/การซื้อ เช่น สินค้าและบริการที่ซื้อ มูลค่าการทำธุรกรรม วันที่ทำธุรกรรม ฯลฯ ลูกค้าของเราเก็บรวบรวมข้อมูลนี้จากลูกค้าของตนโดยตรงเมื่อลูกค้าทำการซื้อ ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ หรือในลักษณะอื่นใด และตกลงที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม เช่น Choreograph ข้อมูลที่สนับสนุนแก่สหกรณ์ช่วยให้สมาชิกสามารถลงโฆษณา (ออนไลน์และออฟไลน์) ไปสู่ผู้บริโภคตามพฤติกรรมการซื้อที่ผ่านมาของพวกเขา นอกเหนือไปจากข้อมูลด้านวิถีการดำเนินชีวิต ภูมิศาสตร์ และข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์อื่น ๆ  Choreograph ให้บริการการสร้างแบบจำลองแก่สมาชิก (เพื่อค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายรายใหม่) บริการการเปิดใช้งานใหม่และการเพิ่มประสิทธิภาพ (เพื่อช่วยในการติดต่อกับลูกค้าที่พ้นสภาพแล้ว) และการเพิ่มความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (ผนวกตัวแปรข้อมูลเข้ากับไฟล์ของลูกค้าที่สมาชิกมีอยู่) ผ่านสหกรณ์
Conexance (ฝรั่งเศส)iBehavior (สหราชอาณาจักร) Conexance และ iBehaviour เป็นฐานข้อมูลสหกรณ์ของเราในฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรตามลำดับ Choreograph เป็นหน่วยประมวลผลข้อมูลภายใต้ GDPR ที่ทำหน้าที่เฉพาะตามคำขอของสมาชิกและในนามของตน เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการให้บริการดังต่อไปนี้ บริการการสร้างแบบจำลอง (เพื่อค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายรายใหม่) บริการการเปิดใช้งานใหม่และการเพิ่มประสิทธิภาพ (เพื่อช่วยในการติดต่อกับลูกค้าที่พ้นสภาพแล้วอีกครั้ง) และการเพิ่มความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (ผนวกตัวแปรข้อมูลเข้ากับไฟล์ลูกค้าที่มีอยู่ของสมาชิก) ซึ่งช่วยให้สมาชิกดำเนินการแคมเปญการตลาดของตนทางไปรษณีย์ ทางอีเมล ทาง SMS หรือทางออนไลน์
AmeriLINK (สหรัฐอเมริกา) AmeriLINK เป็นฐานข้อมูลผู้บริโภคที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเก็บรวบรวม จัดเก็บ และจัดระเบียบข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคและครัวเรือน รวมถึงข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์และเชิงจิตวิทยา ข้อมูลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ข้อมูลเหตุการณ์ในชีวิต ข้อมูลการทำธุรกรรม/การซื้อ ข้อมูลด้านทัศนคติ และตัวชี้วัดทางการเงิน Choreograph ให้บริการลูกค้าของ AmeriLINK ด้วยการสร้างแบบจำลอง รวมถึงการสร้างแบบจำลองที่คล้ายกัน บริการเพิ่มความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (ผนวกตัวแปรข้อมูลเข้ากับไฟล์ผู้ซื้อที่มีอยู่ของลูกค้า) บริการล้างข้อมูล (เช่น การกำหนดมาตรฐานของที่อยู่ การระงับ) และบริการให้เช่ารายชื่อ โดยการใช้ฐานข้อมูลผู้บริโภคของเรา เราจดทะเบียนในฐานะนายหน้าหาข้อมูลในแคลิฟอร์เนียและเวอร์มอนต์
AmeriLINK Activate Activate คือหนึ่งในช่องทางการเปิดใช้งาน Choreograph ลูกค้าสามารถใช้ Activate บนบริการแบบบริการตนเองหรือบริการที่มีการจัดการ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถอัปโหลดข้อมูลบุคคลที่หนึ่งของตนลงในแพลตฟอร์ม เข้าถึงข้อมูลที่ได้รับอนุญาตและมีกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สามเพิ่มเติม รวมทั้งส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายไปยัง DSP และช่องทางโซเชียลสำหรับการเปิดใช้งานออนไลน์
mPlatform [m]PLATFORM เป็นโซลูชันอัจฉริยะของกลุ่มเป้าหมายที่สร้างความสัมพันธ์ลักษณะส่วนบุคคลกับผู้บริโภคตามระดับ ซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อเพื่อให้ Choreograph ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสนใจ ความพึงพอใจ และวิถีการดำเนินชีวิตของผู้บริโภค และสร้างโปรไฟล์ของผู้บริโภค เราใช้เครื่องมือนี้เพื่อจัดหาข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคให้กับลูกค้าของเรา ตลอดจนการสร้างแบบจำลอง (รวมถึงการสร้างแบบจำลองที่คล้ายกัน) mPlatform ยังเป็นแพลตฟอร์มการเปิดใช้งานที่ช่วยให้เราส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายไปยัง DSP เพื่อเปิดใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ mPlatform ดูที่นี่
Proteus Proteus ประมวลผลข้อมูลผ่านระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจากการซื้อสื่อในระดับที่กำหนด สิ่งนี้นำเข้า จับคู่ และสร้างมาตรฐานให้ข้อมูลระดับการบันทึกในทุกกิจกรรมผ่านระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของหน่วยงานเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถให้บริการกับลูกค้าของเราได้ดังนี้ การสร้างแบบจำลอง ข้อมูลเชิงลึก การวางแผนสื่อ และการรายงานแคมเปญ

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่หลากหลายซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการของเรา

ตัวระบุ (“ID”)

 • ID ออฟไลน์ รวมถึงชื่อนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน
 • ID ออนไลน์ รวมถึงที่อยู่อีเมล, ที่อยู่ IP, ID คุกกี้, ID อุปกรณ์ ที่มี ID การโฆษณาบนมือถือ (MAID) เช่น “IDFA” ของ Apple และ ID การโฆษณาของ Google
 • ID ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Choreograph ที่ระบุตัวตนของผู้บริโภคในสภาพแวดล้อมของตนเองโดยเฉพาะ รวมถึง “K-LINK ”, “ ChoreoID ”, “[ mP]ID” และ
 • ID อื่น ๆ ที่เราอาจได้รับจากบุคคลที่สาม รวมถึง ID การสำรวจหรือรายชื่อของผู้บริโภคที่ตอบแบบสำรวจ หรือ ID จากพันธมิตรที่เข้าร่วมกับบุคคลที่สาม

ข้อมูลการทำธุรกรรมและการซื้อ รวมถึงหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ (เช่น เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย สัตว์เลี้ยง การเดินทาง กีฬา) และรายละเอียดการซื้อ (เช่น จำนวนคำสั่งซื้อ มูลค่าการใช้จ่าย ประเภทการชำระเงิน วิธีซื้อ) เราไม่เก็บรวบรวมรายละเอียดทางธนาคาร รายละเอียดบัตรเครดิต หรือรายละเอียดระดับบัญชีทางการเงินอื่น ๆ เรายังใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมแบบจำลองเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของผู้บริโภคหรือ “แนวโน้ม” ในการซื้อแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งด้วยเช่นกัน

ข้อมูลอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ รวมถึงประเภทของเบราว์เซอร์และเวอร์ชัน ภาษาของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ และประเภทการเชื่อมต่อ (เช่น ใช้สายหรือ Wi-Fi)

ข้อมูลกิจกรรมออนไลน์ รวมถึง URL ของเพจ (หรือหมวดหมู่ URL ของเพจ) เว็บไซต์/เพจที่ผู้บริโภคใช้งานมาก่อนที่จะดูโฆษณา วันที่และเวลาที่มีกิจกรรมออนไลน์ ความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อความค้นหาที่ใช้ในเว็บไซต์ และการโต้ตอบกับโฆษณา (เช่น ไม่ว่าคุณจะคลิกที่โฆษณาหรือไม่ก็ตาม)

ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ รวมถึงอายุ เพศ รายได้ สถานภาพสมรส สถานภาพครัวเรือน การศึกษา ภูมิหลัง ชาติพันธุ์

ข้อมูลทางจิตวิทยา รวมถึงความสนใจ วิถีการดำเนินชีวิต ทัศนคติ บุคลิกภาพ

ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง รวมถึงที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่ IP (ซึ่งเปลี่ยนตามประเทศ ภูมิภาค หรือข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งระดับรหัสไปรษณีย์/เขตไปรษณีย์) และข้อมูลละติจูด/ลองจิจูดของอสังหาริมทรัพย์/บ้าน (ในสหรัฐอเมริกา)

เราไม่ได้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างต้นในทุกภูมิภาคที่มีการให้บริการ หากคุณต้องการค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ กรุณาใช้พอร์ทัลความพึงพอใจของผู้บริโภค

วิธีที่เราใช้ข้อมูลนี้

ตารางด้านล่างอธิบายถึงวัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลประเภทต่าง ๆ เมื่อให้บริการของเรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับคำอธิบายของวัตถุประสงค์แต่ละข้อเหล่านี้ได้ในหัวข้อ วัตถุประสงค์ของการประมวลผล นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้านล่าง เราอาจใช้ข้อมูลทั้งหมดหรือข้อมูลรวมที่เราเก็บรวบรวมเพื่อตรวจจับหรือป้องกันการฉ้อโกง เพื่อปกป้องสิทธิตามกฎหมายของเราและสอดคล้องกับกฎหมาย

ซิงค์

ประเภทข้อมูล วิธีที่เราใช้ข้อมูลนี้
การเริ่มต้นใช้งานข้อมูล การล้างข้อมูล การจับคู่ข้อมูล การบ่งชี้การระบุตัวตน
ชื่อจริง
ที่อยู่ทางไปรษณีย์
ที่อยู่อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์
ID ออนไลน์ รวมถึงที่อยู่ IP, ID คุกกี้, MAID, ID อุปกรณ์
ID การสำรวจหรือรายชื่อ ✓ (การระงับ)
คำตอบของแบบสำรวจ
ข้อมูลการซื้อและการทำธุรกรรม
ข้อมูลอุปกรณ์และเบราว์เซอร์
ข้อมูลกิจกรรมทางออนไลน์
ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง

เรียบเรียง

ประเภทข้อมูล วิธีที่เราใช้ข้อมูลนี้
การเพิ่มความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลเชิงลึก การสร้างแบบจำลอง การแบ่งกลุ่ม การสร้างโปรไฟล์ การจำลอง
ชื่อจริง
ที่อยู่ทางไปรษณีย์
ที่อยู่อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์
ID ออนไลน์ รวมถึงที่อยู่ IP, ID คุกกี้, MAID, ID อุปกรณ์
ID การสำรวจหรือรายชื่อ
คำตอบของแบบสำรวจ
ข้อมูลการซื้อและการทำธุรกรรม
ข้อมูลอุปกรณ์และเบราว์เซอร์
ข้อมูลกิจกรรมทางออนไลน์
ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง

ดำเนินการ

ประเภทข้อมูล วิธีที่เราใช้ข้อมูลนี้
การวางแผน การเปิดใช้งาน การวัดและการรายงาน
ชื่อจริง
ที่อยู่ทางไปรษณีย์
ที่อยู่อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์
ID ออนไลน์ รวมถึงที่อยู่ IP, ID คุกกี้, MAID, ID อุปกรณ์
ID การสำรวจหรือรายชื่อ
คำตอบของแบบสำรวจ
ข้อมูลการซื้อและการทำธุรกรรม
ข้อมูลอุปกรณ์และเบราว์เซอร์
ข้อมูลกิจกรรมทางออนไลน์
ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

บริการ วัตถุประสงค์ในการประมวลผล คำอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ซิงค์ การเริ่มต้นใช้งานข้อมูล การนำข้อมูลของลูกค้าเข้าสู่สภาพแวดล้อมข้อมูลของ Choreograph หรือสภาพแวดล้อมภาพของห้องเปล่าที่เป็นโฮสต์ของบุคคลที่สามนำข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สามเข้าสู่แพลตฟอร์มเทคโนโลยีของ Choreograph
การล้างข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูลของลูกค้า รวมถึงการผสาน/การลบ การกำหนดมาตรฐานที่อยู่ และการระงับ
การจับคู่ข้อมูล การจับคู่ข้อมูลของลูกค้ากับผู้บริโภคที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Choreographการจับคู่ข้อมูลออฟไลน์กับข้อมูลออนไลน์ ได้แก่ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมแบบออฟไลน์ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ฯลฯ) กับกิจกรรมทางออนไลน์ของคุณหรือ ID ออนไลน์ (เช่น ID อุปกรณ์, ID คุกกี้ ฯลฯ)การจับคู่ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อกำหนดว่าอุปกรณ์สองเครื่องขึ้นไปเป็นของผู้ใช้หรือครัวเรือนเดียวกัน
การระบุตัวตน การสร้างมุมมองลูกค้ารายเดียวที่ลูกค้าเป็นเจ้าของทั่วทั้งกลุ่มลูกค้าที่รู้จักและไม่รู้จักการกำหนด ID เฉพาะให้แก่ผู้บริโภค รวมถึง ID ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Choreograph
เรียบเรียง การเพิ่มความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล การเสริมประสิทธิภาพข้อมูลลูกค้าโดยการเพิ่ม (หรือการผนวก) ข้อมูลผู้บริโภคจากฐานข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Choreograph
ข้อมูลเชิงลึก การใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจหรือรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสนใจ แรงจูงใจ พฤติกรรม และความพึงพอใจของผู้บริโภค ซึ่งอาจอยู่ในระดับผู้บริโภครายบุคคล หรือระดับกลุ่มรวม หรือระดับประชากร
การสร้างแบบจำลอง การสร้างแบบจำลอง (หรือชุดของ “กฎ”) ซึ่งคาดการณ์พฤติกรรมของผู้บริโภคหรือระบุคุณลักษณะที่น่าจะเป็นไปได้เกี่ยวกับผู้บริโภค
การแบ่งกลุ่ม การสร้างกลุ่มผู้บริโภค (บางครั้งเรียกว่ากลุ่ม กลุ่มเป้าหมาย หรือรายชื่อ) ผู้ที่มีคุณลักษณะ เงื่อนไข ความต้องการ หรือความพึงพอใจที่เหมือนหรือคล้ายกันตามข้อมูลจริงหรือข้อมูลที่อนุมาน
การสร้างโปรไฟล์ การแบ่งประเภทหรือการอธิบายผู้บริโภคตามคุณลักษณะ พฤติกรรม และ/หรือสถิติประชากรที่เป็นไปได้ของพวกเขา ซึ่งใช้ในการสร้างแบบจำลอง การแบ่งกลุ่ม และการเปิดใช้งาน
การจำลอง การทดสอบผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของการตลาด โดยการจำลองพฤติกรรมของประชากรด้วยการใช้ข้อมูลลูกค้าและข้อมูล Choreograph
ดำเนินการ การวางแผน การวางแผนการซื้อสื่อทั่วทุกช่องทาง รวมถึงการใช้เครื่องมืออัตโนมัติ
การเปิดใช้งาน การส่งต่อกลุ่มเป้าหมายไปยังการซื้อสื่อและแพลตฟอร์มโซเชียลสำหรับการโฆษณาออนไลน์การส่งต่อรายชื่อไปยังส่วนบริการคลังสินค้าของลูกค้าหรือบุคคลที่สามสำหรับการโฆษณาออฟไลน์ (เช่น ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์)
การวัดและการรายงาน การวัดและการรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของแคมเปญโฆษณา

แหล่งข้อมูล

เราจัดหาข้อมูลมาจากหลายแหล่งรวมถึง

 • จากลูกค้าของเราที่อาจใช้บริการเพื่อนำข้อมูลของตนเข้าร่วมในแพลตฟอร์มของเรา รวมทั้งใช้คุกกี้และพิกเซลของเราเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่เข้าใช้พื้นที่ของเว็บและแอปฯ ของลูกค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้ กรุณาดูหัวข้อเกี่ยวกับ คุกกี้
 • โดยตรงจากผู้บริโภครวมถึงจากผู้บริโภคที่ยินยอมเข้าร่วมในการสำรวจของเรา และโดยการใช้คุกกี้ พิกเซล หรือเทคโนโลยีออนไลน์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันในพื้นที่ของเว็บและแอปฯ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้ กรุณาดูหัวข้อเกี่ยวกับ คุกกี้
 • จากส่วนต่าง ๆ ในธุรกิจของเรา ตัวอย่าง เรานำข้อมูลการทำธุรกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในธุรกิจสหกรณ์ของเรา (i-Beaviour และ Conexance) และแปลงข้อมูลนี้ลงในหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทั่วไป เช่น “เครื่องแต่งกายสตรี” รวมถึงตัวชี้วัด “ความใหม่” “ความถี่” และ “เงินตรา” เช่น วันที่สั่งซื้อเครื่องแต่งกายสตรีครั้งล่าสุด จำนวนคำสั่งซื้อเครื่องแต่งกายสตรีในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จำนวนเงินที่ใช้จ่ายทั้งหมด และมูลค่าการใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับเครื่องแต่งกายสตรีในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ฯลฯ
 • จากบันทึกสาธารณะที่ใช้ได้ในบางประเทศ ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบอาชีพและสันทนาการ (เช่น ใบอนุญาตทำประมง) ระเบียนทางไปรษณีย์ (เพื่อการกำหนดมาตรฐานที่อยู่) รายการที่ระงับ (เช่น ไม่โทรหาสำนักทะเบียน) และบันทึกการสำรวจสำมะโนประชากร
 • จากพันธมิตรบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ พันธมิตรเหล่านี้บางรายอาจรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ

คุกกี้

หัวข้อนี้อธิบายเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงการโฆษณาตามความสนใจหรือตามพฤติกรรม ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่อาจใส่ไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อเข้าชมพื้นที่เว็บไซต์ลูกค้าของเรา หรือพื้นที่ที่แสดงบนโฆษณาของลูกค้าเรา สำหรับคุกกี้ที่เราใช้ในเว็บไซต์ขององค์กร กรุณาดูนโยบายเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความอักษรเลขขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์โดยเว็บไซต์ หรือเซิร์ฟเวอร์บุคคลที่สาม หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ซึ่งทำให้เว็บไซต์หรือบุคคลที่สามสามารถจดจำเบราว์เซอร์และจดจำข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผู้ใช้ คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมายของเรามีชื่อว่า “Mookies” และทำงานบนโดเมน mookie1.com ของเรา โดยเป็นคุกกี้ถาวร (หมายความว่าจัดเก็บคุกกี้ไว้จนกว่าจะหมดอายุ หรือถูกลบ/นำออกโดยผู้ใช้) ซึ่งมีค่าที่สร้างแบบสุ่มโดยเฉพาะ ที่ทำให้บริการของเราสามารถแยกแยะเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงกับข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผู้ใช้ คุกกี้ Mookie มีการรวมกับข้อมูลผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องนี้ซึ่งนำไปใช้ในการดำเนินการของบริการเรา รวมถึงการโฆษณาตามความสนใจ

ตารางต่อไปนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ Mookie ของเรา

ชื่อคุกกี้ ความสามารถของพฤติกรรมคุกกี้ ข้อมูลที่เก็บไว้ในคุกกี้ วันหมดอายุนับจากการรีเฟรชล่าสุด (จำนวนวัน)
การกำหนดเป้าหมาย (ข้อมูลลูกค้า) การกำหนดเป้าหมายและการเพิ่มประสิทธิภาพ (ข้อมูลผู้ใช้) การรายงานแหล่งที่มาและการรักษาความปลอดภัย
id Y Y Y หมายเลขลำดับเฉพาะ 395 วัน
ov N N Y ตัวระบุเฉพาะ 395 วัน
mdata Y N N หมายเลขลำดับเฉพาะ การสร้างบันทึกเวลา เวอร์ชันของคุกกี้ 395 วัน
syncdata_<PARTNER> Y N N หมายเลขลำดับเฉพาะ การสร้างบันทึกเวลา ไอดีผู้เยี่ยมชมของพันธมิตรด้านข้อมูล 10 วัน

ในสภาพแวดล้อมของแอปฯ อุปกรณ์ของคุณจะได้รับการกำหนด ID โฆษณา (แทนที่ ID คุกกี้) นี่คือตัวระบุอักษรตัวเลขที่พร้อมใช้งานโดยแพลตฟอร์มหรือระบบปฏิบัติการ (ได้แก่ Apple iOS หรือ Google Android) ที่ช่วยให้นักพัฒนาแอปพลิเคชันและบุคคลที่สามสามารถจดจำอุปกรณ์บางอย่างในสภาพแวดล้อมแอปพลิเคชันและเชื่อมโยงข้อมูลบางอย่างกับผู้ใช้ ตัวอย่าง ID การโฆษณา ประกอบด้วย ID การโฆษณาบนมือถือ (MAID) ได้แก่ “IDFA” ของ Apple และ ID การโฆษณาของ Google ID การโฆษณามีการรวมกับข้อมูลผู้ใช้ที่เก็บรวบรวมซึ่งนำไปใช้ในการดำเนินการของบริการเรา รวมถึงการโฆษณาตามความสนใจ

วิธีที่เราแบ่งปันข้อมูล

การแบ่งปันข้อมูลในข้อกำหนดด้านบริการของเรา

ลูกค้า: เราใช้ข้อมูลที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของเรา (หรือตัวแทนที่ดำเนินการในนามของลูกค้า) ซึ่งอาจรวมถึงการแบ่งปัน การอนุญาต หรือการอนุญาตให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูล สำหรับฐานข้อมูลสหกรณ์ของเรา (i-Behaviour และ Conexance) เรามีการแบ่งปันข้อมูลภายในสหกรณ์ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมสหกรณ์ ตลอดจนส่วนอื่น ๆ ของธุรกิจของ Choreograph (ดูหัวข้อเกี่ยวกับ แหล่งข้อมูล ซึ่งอธิบายวิธีที่เราได้รับข้อมูลจากส่วนอื่น ๆ ของธุรกิจเรา)

บริษัทกลุ่มภายใน: นอกจากนี้ เรายังแบ่งปันข้อมูลภายในกับกลุ่มบริษัท WPP และ GroupM และหน่วยงานของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึง Mindshare, MediaCom, Wavemaker, Essence, m/SIX, Xaxis, Finecast และ CMI

ผู้ให้บริการ: นอกจากนี้ เราแบ่งปันข้อมูลกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ดำเนินการบริการและการทำงานในนามของเราและ/หรือในนามของลูกค้าของเราในการจัดหาบริการ ซึ่งได้แก่ บริษัทที่รับผิดชอบในการจัดส่งโฆษณา รวมถึงแพลตฟอร์มด้านความต้องการ เครือข่ายการโฆษณา การแลกเปลี่ยนโฆษณา และเซิร์ฟเวอร์โฆษณา ตลอดจนส่วนบริการคลังสินค้าสำหรับแคมเปญการตลาดแบบออฟไลน์ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือการสนับสนุนลูกค้า การดำเนินงาน หรือเว็บโฮสติ้ง/การจัดเก็บข้อมูล การเรียกเก็บเงิน การบัญชี การรักษาความปลอดภัย การตลาด การจัดการข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้อง การเพิ่มประสิทธิภาพหรือการทำความสะอาด หรืออื่น ๆ ที่ช่วยให้เราจัดหา พัฒนา บำรุงรักษา และปรับปรุงบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา

การแบ่งปันข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ทางกฎหมาย:

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม (รวมถึงผู้บังคับใช้กฎหมาย ผู้ตรวจสอบ และหน่วยงานกำกับดูแล) เพื่อ

 • ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายหรือการสอบสวนตามกฎระเบียบ (เช่น หมายเรียกหรือคำสั่งศาล)
 • บังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือสัญญาอื่น ๆ ที่มีกับคุณ รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น
 • ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องว่าเนื้อหาใด ๆ ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม
 • คุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของเรา แพลตฟอร์มของเรา ลูกค้าของเรา ตัวแทนและบริษัทในเครือของเรา ผู้ใช้และ/หรือบุคคลทั่วไป ในทำนองเดียวกัน เราอาจให้ข้อมูลแก่บริษัทและองค์กรอื่น ๆ (รวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย) เพื่อการป้องกันการฉ้อโกง และการป้องกันสแปม/มัลแวร์ และวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน

การแบ่งปันข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กร

การถ่ายโอนข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการควบคุม ในกรณีที่บริษัทอื่นได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในบริษัท หรือสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของธุรกิจเราผ่านการรวมกิจการ การควบรวมกิจการ การซื้อสินทรัพย์ หรือธุรกรรมอื่น ๆ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมด (รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่คุณอาจให้ผ่านหน้า “ติดต่อเรา “) ที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือภายใต้การควบคุมของเราไปยังฝ่ายที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ และฝ่ายที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์อาจใช้ข้อมูลนั้นในธุรกิจของตน

การแบ่งปันข้อมูลในธุรกรรมขององค์กรนอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีการทำธุรกรรมที่สำคัญขององค์กร ซึ่งรวมถึงการควบรวมกิจการ การลงทุน การเข้าถือสิทธิ์ การปรับโครงสร้างองค์กร การรวมบริษัท การล้มละลาย การชำระบัญชี หรือการขายสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดของเรา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอบทานธุรกิจที่เชื่อมโยงกับธุรกรรมดังกล่าวใด ๆ

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

การรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเรา ซึ่งหมายความว่าเราดูแลและให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลนี้ เราปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การเก็บรักษา และการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงกิจกรรมทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการเพื่อปกป้องความสมบูรณ์ การเข้าถึง และการใช้งานข้อมูล

Choreograph ตระหนักถึงความสำคัญของโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ครอบคลุมและความจำเป็นในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เราประมวลผลได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและปลอดภัย เราใช้มาตรการป้องกันทางเทคนิค ทางองค์กร และทางการบริหารจัดการเพื่อปกป้องข้อมูลที่เราเก็บไว้ เราใช้การรักษาความปลอดภัยหลายชั้น รวมถึงการป้องกันไฟร์วอลล์ที่ทันสมัย การเข้าถึงที่ควบคุมอย่างเข้มงวด และมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ เพื่อป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเรา

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

Choreograph เป็นบริษัทระดับโลกและให้บริการแก่ลูกค้าในหลายภูมิภาคและประเทศ

หากเป็นไปได้ เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ภายในท้องถิ่น เช่น ในสหภาพยุโรป (สำหรับภูมิภาคยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกา และสหราชอาณาจักร) ไต้หวัน สิงคโปร์ และจีน (สำหรับเอเชียแปซิฟิก) และสหรัฐอเมริกา (สำหรับอเมริกาเหนือ) โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม เราอาจต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกสถานที่เหล่านี้ในสถานการณ์ต่อไปนี้

 • เมื่อเราจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลให้แก่ลูกค้าหรือผู้ให้บริการของเราไปยังสถานที่อื่นนอกเหนือจากสถานที่จัดเก็บข้อมูลของเรา
 • เมื่อทีมวิศวกรหรือฝ่ายสนับสนุนของเราต้อง “เข้าถึง” (รวมถึงการเข้าถึงจากระยะไกล) ข้อมูลส่วนบุคคลนอกสถานที่ตั้งเพื่อสร้าง บำรุงรักษา และ/หรือตรวจสอบระบบและแพลตฟอร์มของเรา
 • เมื่อเรามีทีมงานข้ามสายงานหรือข้ามหน่วยงานที่ให้บริการ ซึ่งอาจอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ และต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากสถานที่ต่าง ๆ

เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมงานปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในท้องถิ่นทั้งหมดที่บังคับใช้เมื่อเราถ่ายโอนระหว่างประเทศเหล่านี้

การเป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรม

Choreograph เป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสมาคมอุตสาหกรรมที่ควบคุมนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคออนไลน์ในบริบทของการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึง Network Advertising Initiative (NAI), Digital Advertising Alliance (DAA), European Digital Advertising Alliance (eDAA) และ IAB Transparency and Consent Framework (IAB TCF) Choreograph ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของ NAI, หลักการกำกับดูแลตนเองของ DAA และนโยบาย IAB TCF เราเชื่อว่าหลักจรรยาบรรณและหลักการเหล่านี้ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค

กรุณาไปที่พอร์ทัลความพึงพอใจของผู้บริโภค เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณผ่านกลไกการเลือกไม่รับข้อมูลของ NAI และ DAA

เราสนับสนุนความพยายามของอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มความโปร่งใสเกี่ยวกับการโฆษณาตามความสนใจโดยใช้กลุ่มสุขภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มความสนใจมาตรฐานและที่กำหนดเองตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือความสนใจที่เราอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาตามความสนใจ กรุณาดูที่นี่.

พอร์ทัลความพึงพอใจของผู้บริโภค

Choreograph มุ่งมั่นที่จะมอบโซลูชันความเป็นส่วนตัวที่สำคัญเป็นอันดับแรกให้กับลูกค้าของเราและผสานความเป็นส่วนตัวลงในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราตระหนักถึงการควบคุมที่คุณควรได้รับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่เราดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ศูนย์ความพึงพอใจนี้สร้างขึ้นเพื่อให้คุณมีกระบวนการที่ง่ายและโปร่งใสในการใช้สิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัว

เราต้องการให้ข้อมูลแก่คุณให้มากที่สุดเพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลครบถ้วน โดยคุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณผ่านพอร์ทัลนี้ได้หลายช่องทาง วิธีการต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอาศัยอยู่และประเภทของข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ

เนื่องด้วยลักษณะของบริการที่เราจัดหาให้กับลูกค้าของเรา เราจึงจัดการกับข้อมูลออนไลน์และข้อมูลออฟไลน์ของคุณอย่างแตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา กรุณาอ่านหัวข้อนโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับ บริการของเรา พอร์ทัลความพึงพอใจของผู้บริโภคสามารถนำไปใช้เพื่อใช้สิทธิ์ของคุณที่เกี่ยวกับทั้งข้อมูลออนไลน์และออฟไลน์ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เราจะพยายามและตอบรับคำขอของคุณโดยเร็วที่สุด ภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวในประเทศของคุณ

ข้อมูลดิจิทัลของคุณ

เราได้สร้างพอร์ทัลที่เป็นมิตรกับผู้ใช้เพื่อให้คุณควบคุมวิธีที่เราใช้ข้อมูลดิจิทัลของคุณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณทางออนไลน์ และอาจรวมถึง ID ออนไลน์ ข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลเบราว์เซอร์ ข้อมูลกิจกรรมทางออนไลน์ และข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง (ดูหัวข้อ x สำหรับคำอธิบายข้อมูลประเภทเหล่านี้) ประเภทของข้อมูลดิจิทัลที่เราเก็บรวบรวมอาจเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณอยู่ เนื่องจากเราไม่ได้เป็นผู้จัดหาบริการของเราทั้งหมดในทุกภูมิภาค หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลดิจิทัลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ และวิธีที่คุณสามารถจัดการข้อมูลดิจิทัลของคุณ กรุณาคลิกที่นี่

อย่างไรก็ตาม หากคุณอยู่ในประเทศจีน กรุณาส่งอีเมลถึง privacy@choreograph.com เพื่อจัดการข้อมูลของคุณและใช้สิทธิ์ของคุณ

ข้อมูลออฟไลน์ของคุณ

แบบฟอร์มต่อไปนี้สามารถใช้เพื่อทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณนอกเหนือจากข้อมูลดิจิทัลของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงรายละเอียดส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ไปรษณีย์ ประเภทของข้อมูลออฟไลน์ที่เราเก็บรวบรวมอาจเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณอยู่ เนื่องจากเราไม่ได้เป็นผู้จัดหาบริการของเราทั้งหมดในทุกภูมิภาค หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลออฟไลน์ที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ และวิธีที่คุณสามารถจัดการข้อมูลออฟไลน์ของคุณ กรุณาคลิกที่นี่

วิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อยืนยันตัวตน

เราอาจขอให้คุณส่ง ID ภาพถ่ายเพื่อยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่เราจะให้ข้อมูลแก่คุณ เราทำเช่นนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราให้ข้อมูลของคุณแก่คุณ และปกป้องการเข้าถึงของบุคคลที่สามที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น เราจะไม่แบ่งปันหรือใช้ข้อมูลประจำตัวของคุณในบริการใด ๆ ของเรา หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการยืนยันตัวตนของคุณ

วิธีอื่นในการใช้สิทธิ์ของคุณ

ในการใช้งานบนเบราว์เซอร์ คุณอาจปฏิเสธหรือลบคุกกี้ผ่านวิธีต่อไปนี้

 • ปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธหรือลบคุกกี้ โดยทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าวที่นี่
 • ปรับการตั้งค่าคุกกี้ตามระดับของเจ้าของเว็บไซต์ ตัวเลือกการตั้งค่าเหล่านี้อาจแตกต่างกันตามเจ้าของเว็บไซต์
 • การเลือกยกเลิกการโฆษณาตามความสนใจผ่านโปรแกรม “YourAdChoices” ของ Digital Advertising Alliance (DAA) สำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์มีอยู่ที่นี่
  – สำหรับสหรัฐอเมริกา – https://aboutcookies.orgaboutads.info/choices/
  – สำหรับแคนาดา – https://youradchoices.ca/en/tools
  – สำหรับยุโรปและสหราชอาณาจักร – https://youronlinechoices.com/ (โดยการคลิกที่ลิงก์ “ตัวเลือกโฆษณาของคุณ” หลังจากเลือกสถานที่ที่คุณอยู่)

คุณอาจยังสามารถจำกัดการติดตามโฆษณาในมือถือและแอปฯ อุปกรณ์โทรทัศน์แบบ Over The Top (OTT) ที่เชื่อมต่อกับ ID การโฆษณาของคุณผ่านวิธีการต่อไปนี้

 • ไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนอุปกรณ์มือถือของคุณและ/หรืออุปกรณ์ OTT TV ของคุณและเลือก “จำกัดการติดตามโฆษณา” เพื่อหยุดการโฆษณาตามความสนใจผ่าน ID การโฆษณาที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ คุณควรศึกษาคำแนะนำที่ได้รับจากผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณสำหรับวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบันที่สุดในการเลือกไม่รับการโฆษณาตามความสนใจผ่านอุปกรณ์ของคุณ
 • การเลือกยกเลิกการโฆษณาตามความสนใจผ่านโปรแกรม “YourAdChoices” ของ Digital Advertising Alliance (DAA) สำหรับการใช้งานบนแอปฯ มีอยู่ที่นี่
  – สำหรับสหรัฐอเมริกา – https://youradchoices.com/control
  – สำหรับแคนาดา – https://youradchoices.ca/en/tools

สิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลในสหราชอาณาจักร เขตเศรษฐกิจยุโรป และสวิตเซอร์แลนด์

คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึง อัปเดต เปลี่ยนแปลง ลบ จำกัดการใช้ หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่อ่านได้ง่าย ในบางสถานการณ์ คุณอาจร้องขอให้ Choreograph ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สาม และสิทธิ์ในการคัดค้านการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ นอกจากนี้ คุณมีสิทธิ์เพิกถอนความยินยอมนี้ได้ทุกเมื่อ โปรดทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนการเพิกถอนความยินยอม

หากคุณประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ใด ๆ เหล่านี้ กรุณาใช้พอร์ทัลความพึงพอใจของผู้บริโภค หรือส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@choreograph.com

คุณยังมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลในกรณีที่ไม่พอใจกับวิธีที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเช่นกัน

สิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลในแคลิฟอร์เนีย

ดูที่นี่

สิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทั่วโลก

เราได้จัดเตรียมกลไกเพื่อให้ผู้บริโภคทุกคนสามารถเลือกยกเลิกการประมวลผลในอนาคตไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคของคุณหรือไม่ก็ตาม และขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านพอร์ทัลความพึงพอใจของผู้บริโภค หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการใช้สิทธิ์เหล่านี้ กรุณาติดต่อเราที่ privacy@choreograph.com

วิธีร้องเรียน

หากคุณมีข้อร้องเรียนใด ๆ หรือประสงค์ที่จะติดต่อเรา กรุณาดูที่หัวข้อ ติดต่อเรา และเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจัดการกับข้อร้องเรียนหรือข้อกังวลใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวมและจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณรู้สึกว่าเราไม่ได้จัดการกับข้อกังวลของคุณอย่างเพียงพอ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลของคุณและร้องเรียนอย่างเป็นทางการ

ติดต่อเรา

เราพยายามที่จะให้ความชัดเจนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แต่หากมีสิ่งใดที่คุณไม่เข้าใจ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราที่ privacy@choreograph.com หรือคุณสามารถใช้สิทธิของคุณผ่านพอร์ทัลความพึงพอใจของผู้บริโภค

ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และสวิตเซอร์แลนด์ นิติบุคคลของ Choreograph ที่รับผิดชอบในส่วนข้อมูลที่ Choreograph เก็บรวบรวมคือ Choreograph Limited นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และสวิตเซอร์แลนด์ นิติบุคคลที่รับผิดชอบคือ Choreograph LLC หากคุณเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือสวิตเซอร์แลนด์ คุณควรทราบว่าสามารถติดต่อ DPO ของเราได้ที่ dpo@Choreograph.com

หากคุณมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ได้ที่

ยุโรป:
Choreograph Limited
DPO@choreograph.com
Choreograph, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, SE1 9PT– ส่งถึง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

นอกยุโรป:
Choreograph LLC
Privacy@choreograph.com
Choreograph, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY, 10007, USA – ส่งถึง ผู้อำนวยการด้านความเป็นส่วนตัว

การเปลี่ยนแปลงต่อนโยบาย

โปรดทราบว่า เนื่องจากลักษณะของกฎหมายและกฎระเบียบด้านความเป็นส่วนตัว เทคโนโลยีดิจิทัล และธุรกิจของเราที่เปลี่ยนแปลงไป เราอาจปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น (เราจะอัปเดตวันที่มีผลบังคับใช้ที่ด้านบนของหน้าเพื่อช่วยให้คุณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง)

ภาคผนวก ก ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

คำอธิบายผู้อ่าน
ไม่ใช่ข้อมูลอ่อนไหว ข้อมูลอ่อนไหว
อาการปวดและเจ็บ โรคสมาธิสั้น/ภาวะสมาธิสั้น
สิว ยารักษาโรคสมาธิสั้น/ภาวะสมาธิสั้น
อาการแพ้ที่เป็นไปได้มากที่สุด อัลไซเมอร์
ภูมิแพ้และไซนัส ยาแก้ซึมเศร้า
ยารักษาภูมิแพ้ วิตกกังวล
ผู้ที่มีอาการภูมิแพ้ ภาวะสมาธิสั้น
ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว
ข้ออักเสบ มะเร็งเต้านม
ยารักษาข้ออักเสบ โรคมะเร็ง
โรคหอบหืด โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
ยารักษาโรคหอบหืด ภาวะซึมเศร้า
โรคน้ำกัดเท้า ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
ปวดหลัง มะเร็งต่อมลูกหมาก
ปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะ
ภาวะก่อนเบาหวาน
การตรวจเต้านม
โรคหลอดลมอักเสบ
ผู้ดูแลผู้ป่วยในบ้าน
อาการประสาทมือชา
ต้อกระจก
หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
ปวดเรื้อรัง
แผลพุพอง
ผู้สวมเลนส์แก้ไขสายตา
รังแค
อาการเจ็บป่วยทางทันตกรรม
ปัญหาทางทันตกรรม
ฟันปลอม
โรคเบาหวาน
โรคเบาหวาน – การรักษาด้วยอาหาร/การออกกำลังกาย
โรคเบาหวาน – การรักษาด้วยอินซูลิน
โรคเบาหวาน – ยาชนิดรับประทาน
โรคเบาหวาน – วิธีการรักษาอื่น ๆ
โรคเบาหวาน – ชนิดที่ 2/อาการเริ่มต้นในผู้ใหญ่
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
อาการเจ็บป่วยทางระบบย่อยอาหาร
อาการที่เกี่ยวกับการย่อยอาหาร
ตาแห้ง
ผิวหนังอักเสบ
การออกกำลังกาย
วัคซีนไข้หวัดใหญ่
การแพ้อาหาร
อาการเจ็บป่วยที่เท้า
การนัดตรวจกับแพทย์บ่อยครั้ง
แน่นท้อง/ท้องอืด
โรคกรดไหลย้อน/กรดไหลย้อน
เหงือกอักเสบ
ต้อหิน
การใช้ยากลูโคเฟจ
ผมร่วง
ปวดศีรษะ
คะแนนสุขภาพ – ต่ำ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ – มีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ – ต่อเนื่อง
เครื่องช่วยฟัง
การสูญเสียการได้ยิน
โรคหัวใจ
ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอก
ผู้ที่มีอาการแสบร้อนกลางอก/อาหารไม่ย่อยที่เป็นกรด
ริดสีดวงทวาร
ความดันโลหิตสูง
ค่าดัชนีมวลกายสูง
คอเลสเตอรอลสูง
คอเลสเตอรอลสูง – อาหาร/การออกกำลังกาย
คอเลสเตอรอลสูง – ยาตามใบสั่งแพทย์
คอเลสเตอรอลและความดันโลหิตสูง
การใช้ยาอิมิเทรกซ์
นอนไม่หลับ
อาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับข้อต่อ/กระดูกสันหลัง
โรคไต
ปัญหาเกี่ยวกับไต
ภาวะไม่ทนต่อแล็กโตส
แก้ไขปัญหาทางสายตาด้วยเลเซอร์
การใช้ยาลิปิเตอร์
การตรวจเต้านมด้วยเอ็กซเรย์
ปัญหาในการชำระเงินค่ารักษาพยาบาล
แผนประกันสุขภาพ Medicare Advantage
แผนประกันสุขภาพ Medicare Supplement
ไมเกรน
ปัญหาและความช่วยเหลือด้านการเคลื่อนไหว
ปากและฟัน
แพทย์หลายคน
เชื้อราที่เล็บ
ภูมิแพ้จมูก
ไม่มีประกันสุขภาพ
ไม่มีแพทย์
ไม่มีการตรวจสุขภาพในเร็ว ๆ นี้
ภาวะอ้วน
โรคข้อเสื่อม
โรคกระดูกพรุน
สุขภาพโดยรวม – ต่ำ
ความเจ็บปวด
สุขภาพร่างกาย – แย่
วัคซีนโรคปอดบวม
ความผิดปกติของต่อมลูกหมาก
การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก
โรคสะเก็ดเงิน
การเลิกสูบบุหรี่
ระบบทางเดินหายใจ
ข้ออักเสบรูมาตอยด์
พฤติกรรมทางสุขภาพที่มีความเสี่ยง
แผลเป็น
เข็มขัดนิรภัย
โพรงจมูกอักเสบ
ผิวหนัง
การระคายเคืองผิวหนังหรือผื่น
นอนหลับ
ผู้สูบบุหรี่
การตรวจอุจจาระ
วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก
ทางเดินปัสสาวะ/ลำไส้
อาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับการมองเห็น
การดูแลและอาการทางการมองเห็น
น้ำหนักตัว
น้ำหนักตัวลดลง
รถเข็น

ภาคผนวก ข แบ่งตามการรวมตัวทางการเมือง

คำอธิบายสำหรับผู้เข้าประชุม
การรวมตัวทางการเมือง: พรรคเดโมแครต
การรวมตัวทางการเมือง: พรรคริพับลิกัน
การรวมตัวทางการเมือง: เป็นกลาง

the forrester wave report – q2 2022