0
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
%

global privacy policy (turkish)

Son güncelleme tarihi: January 21, 2022

Select language

Choreograph farklı ürün ve hizmet paketleriyle müşterilerine veriye dayalı pazarlama çözümleri sunan, küresel bir veri ve teknoloji şirketidir. WPP bünyesinde yer alan şirketimiz, GroupM ve ajanslarının yanı sıra, GroupM Nexus ve Resolve Aps gibi uzmanlık şirketleri dâhil olmak üzere WPP ağı içindeki diğer şirketlerle yakından çalışmakta ve GroupM teknoloji ve ürünlerinin bazılarını kullanmaktadır. WPP hakkında daha fazla bilgi için buraya ve GroupM hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Bu gizlilik politikasının amacı size, yani tüketiciye, kişisel bilgilerinizi (bazen "kişisel veri" veya "kişinin kimliğini belirlemek için kullanılabilecek bilgiler" adı da verilmektedir) nasıl toplayabileceğimiz ve işleyebileceğimiz konusunda bilgi vermektir. Tüketici Tercih Portalımızda (Consumer Preference Portal) açıklanan şekilde hem çevrimiçi hem de çevrimdışı kişisel bilgiler bu kapsama girmektedir.

Bu, küresel bir gizlilik politikasıdır. Bu politikaya Avrupa Birliği'nden erişiyorsanız lütfen Birleşik Krallık, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve İsviçre'deki bireylerin Gizlilik Hakları ile ilgili bölümü de okuyun. California'da ikamet ediyorsanız lütfen California'daki bireylerin Gizlilik Hakları hakkındaki bölümü de okuyun.

diğer gizlilik politikaları

Bu gizlilik politikası, Choreograph’ın www.choreograph.com adresindeki web sitesi kullanılırken toplanan kişisel bilgileri kapsamamaktadır. Bu konuyla ilgili bilgilere buradan erişilebilir.

İşe alım sürecinde kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığını öğrenmek istiyorsanız işe alım sürecine ilişkin gizlilik politikasını burada bulabilirsiniz.

Gizlilik politikasının tamamını okumanızı öneririz ancak aşağıdaki içerik bağlantılarını kullanmayı tercih ederseniz ilgili bağlantılar sizi tekil bölümlere götürecektir:

hizmetlerimiz

Bu bölüm, Müşterilerimize sunduğumuz hizmetler hakkında bilgi sunmaktadır. "Müşterilerimiz", ürünlerini ve hizmetlerini tüketicilere satan reklamverenler gibi doğrudan tüketicilerle iş yapan şirketlerdir. Hizmetlerimizi doğrudan tüketicilere sunmamaktayız. Doğrudan Müşterilerle veya bir Müşteri adına hareket eden bir temsilci aracılığıyla iş yapmaktayız.

Müşterilerimiz bizim hizmetlerimizi, tüketicilere çevrimiçi ve çevrimdışı mecralarda etkili ve ilgilerine uygun reklamlar sunmalarına yardımcı olması için kullanmaktadır. Reklamverenlerin mevcut müşterilerinin ilgi alanlarını, tercihlerini ve ihtiyaçlarını anlamalarına yardımcı olmanın yanında, bütün medya kanallarında yeni müşteri adayları bulmalarına da yardım etmekteyiz. Hizmetlerimiz, Müşterilerimize mevcut müşterileri ve müşteri adaylarına ilişkin birleşik ve bütüncül bir bakış açısı sunar, sundukları ürün ve hizmetlere ilgi göstermesi daha muhtemel tüketicilere reklamlar yayınlamalarına olanak tanımaktadır.

"Hizmetlerimiz" geniş çerçevede üç faaliyet kategorisi altında açıklanabilir: Senkronizasyon, Oluşturma ve İcra; bunların ayrıntılı açıklamaları aşağıda sunulmaktadır.

Senkronizasyon Oluşturma İcra
Veri Taşıma Veri Zenginleştirme Planlama
Veri Hijyeni İçgörüler Etkinleştirme
Veri Eşleştirme Modelleme Optimizasyon
Kimlik Çözümleme Segment Oluşturma Ölçme ve Raporlama
Profil çıkarma
Simülasyon

Yukarıda listelenen her bir hizmetin açıklaması için lütfen İşleme amaçları bölümüne göz atın.

teknolojilerimiz ve ürünlerimiz

Hizmetlerimizi sağlamak için kullandığımız ürün ve teknolojilere genel bir bakış aşağıda sunulmuştur.

Hizmetin Adı Hizmete İlişkin Açıklama
ID Graph Identity Graph, insanlar, yerler ve eylemler arasındaki bağları ve ilişkileri keşfetmek için grafik teknolojilerini ve makine öğrenmesini kullanır. Bir tüketici veya hanehalkı hakkında kapsamlı nitelikler (örn. demografik ve psikografik veriler, ilgi alanları, satın alma davranışları, sağlık durumuyla ilgili içgörüler vs.) sunmak için 1. ve 3. taraf veri varlıklarını birleştirerek, bir tüketicinin kimliğine ilişkin bütüncül bir bakış sunar. Choreograph'ın veri eşleştirme, kimlik çözümleme, tüketici içgörüleri, zenginleştirme, modelleme ve segment oluşturma hizmetleri sunmasına olanak tanır.
ID Graph Network (IDN) Identity Graph Network, Identity Graph hizmetinin temelidir. Müşteriye ait birinci taraf verileri ve üçüncü taraf lisanslı verilerin yanında Choreograph'ın kendine ait veri varlıkları dâhil olmak üzere grafiğe kaynaklık eden çeşitli veri varlıklarını ifade eder; ayrıntıları aşağıda açıklanmıştır ve şunları içerir: Audience Origin; i-Behaviour (ABD, Kanada, Birleşik Krallık), Conexance (Fransa), AmeriLINK (ABD) ve mPlatform (Küresel).
Audience Origin Audience Origin, güvenilir panel sağlayıcılarımız aracılığıyla dünya çapında yürütülen üç aylık tüketici anketimizdir. Tüketicilerin motivasyonlarını, davranışlarını ve tutumlarını daha iyi anlamak amacıyla medya davranışları, kategori alışverişleri, medya temas noktaları, psikografik ve demografik özellikleri hakkında özel olarak talep edilmiş bazı soruları tüketicilere sormaktayız. Genel tüketici tutumlarını anlamanın yanı sıra medya planlama ve satın alma amaçları için anket yanıtları bir araya getirilmektedir (veya birleştirilmektedir). Bazı durumlarda, modelleme ve aktivasyon için kullanılmak üzere bireysel anket katılımcısı düzeyinde veriler de elde etmekteyiz.
Fusion Fusion, Audience Origin'den toplanan anket verilerinin yanında mPlatform'dan elde edilen hedef kitle verileri ve diğer lisanslı üçüncü taraf veri kaynaklarını kullanarak, Müşterilerimiz için veri zenginleştirme ve veri eşleştirme hizmetleri için yapay zeka teknolojileri kullanmaktadır.
Strategy Simulator Strategy Simulator hizmetimiz, Audience Origin'den toplanan anket verilerinden elde edilen sentetik popülasyonları kullanarak, tüketici davranışları ve pazar dinamiklerindeki değişikliklerin Müşterinin işi üzerindeki etkilerini simüle etmeye veya öngörmeye yardımcı olmaktadır. Bu hizmet, Müşterilerimizin medya satın almalarını geleceği düşünerek plan yapmalarını sağlamaktadır.
Conexance (Fransa)
iBehavior (Birleşik Krallık)
Choreograph Fransa (eski adı Conexance ve iBehavior), Fransa ve Birleşik Krallık'ta yer alan kooperatif veri tabanımızdır.

Choreograph, aşağıdaki hizmetleri sağlamak amacıyla kişisel bilgilerin işlenmesi için tamamen üyelerin talepleri üzerine ve bu üyelerin adına hareket ederek Genel Veri Koruma Tüzüğü çerçevesinde çalışan bir veri işleyicidir: modelleme hizmetleri (yeni müşteri adayları bulmak için), müşterilerle yeniden ilişki kurma ve optimizasyon hizmetleri (devamlılık göstermeyen müşterilerle yeniden bağ kurmaya yardımcı olmak için) ve veri zenginleştirme hizmetleri (üyelerin mevcut müşteri dosyasına veri değişkenlerinin eklenmesi). Bu, üyelerin pazarlama kampanyalarını posta, e-posta, SMS veya internet kanalları üzerinden gerçekleştirmesine yardımcı olur.

Kooperatif veri işi kapsamında Choreograph Fransa tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen şu siteyi ziyaret edin:

AmeriLINK
(ABD)
AmeriLINK, ABD'deki kendimize ait tüketici veri tabanımızdır; demografik ve psikografik veriler, sağlık ve refah verileri, yaşamdaki olaylarla ilgili veriler, işlem/satın alma verileri, tutum verileri ve finansal göstergeler dâhil olmak üzere tüketiciler ve hanehalkı hakkındaki bilgileri toplamakta, saklamakta ve düzenlemektedir. Choreograph, tüketici veri tabanımızı kullanarak, AmeriLINK müşterilerine modelleme hizmetleri [benzer hedef kitle (look-alike) modellemesi dâhil], veri zenginleştirme hizmetleri (mevcut müşterinin dosyasına veri değişkenleri eklenmesi), veri hijyeni hizmetleri (örn. adres standartlaştırma, veri bastırma) ve liste kiralama hizmetleri sunmaktadır.

 

California ve Vermont'ta veri sağlayıcı olarak tescillenmiş bir şirketiz.

AmeriLINK Activate Activate, Choreograph’ın aktivasyon kanallarından biridir. Müşteriler Activate'i self-servis veya yönetilen hizmet şeklinde kullanabilir; Activate, Müşterilerin birinci taraf verilerini platforma yüklemesine, ilave üçüncü taraf lisanslı ve tescilli verilere erişmesine ve çevrimiçi aktivasyon için hedef kitleleri talep yönlü platformlara (DSP) ve sosyal kanallara iletmesine olanak tanımaktadır.
mPlatform [m]PLATFORM gereken ölçekte kişiselleştirilmiş tüketici ilişkileri inşa eden bir hedef kitle istihbarat çözümüdür. Choreograph'ın tüketicilerin ilgili alanları, tercihleri ve yaşam tarzları hakkında içgörüler edinmesine ve tüketici profilleri oluşturmasına olanak tanımak üzere medya tüketim davranışları hakkında veriler toplamaktadır. Müşterilerimize tüketici içgörülerinin yanında modelleme [benzer hedef kitle (look-alike) modellemesi dâhil] hizmeti sunmak için bu aracı kullanmaktayız. mPlatform aynı zamanda bir aktivasyon platformudur, aktivasyon için hedef kitleleri talep yönlü platformlara (DSP) itmemize olanak tanımaktadır. mPlatform hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.
Proteus Proteus, medya satın almadan elde edilen program niteliğinde verileri gereken ölçekte işlemektedir. Bütün ajanslarımızın program niteliğinde aktiviteleri genelindeki oturum açma düzeyi verilerini içe aktarır, eşleştirir ve normalleştirir, bu durum Müşterilerimize modelleme, içgörü, medya planlama ve kampanya raporlama hizmetlerini sunmamıza olanak tanır.
Geograph GeoGraph jeo-uzamsal haritalama platformudur ve tüketicilerin dünyanın hangi bölgelerinde yaşadığını veya hangi bölgelerini ziyaret ettiğini görselleştirmeye yardımcı olmak amacıyla konum verilerini ve diğer verileri kullanır. Bu veri noktalarının birleştirilmesiyle oluşturulan resim analiz, içgörüler, planlama, veri zenginleştirme veya konum tabanlı hedefleme için kullanılabilir.
Choreograph Create Choreograph Create reklamcılığın dinamik yaratıcı optimizasyonunu kolaylaştırmaya yönelik akıllı kreatif bir platformdur. Müşteriler kişiselleştirilmiş reklam içerikleri tasarlayabilir ve oluşturabilir, gösterim sıklığı (diğer adıyla sıklık sınırı) için temas anlarının ölçümü dâhil olmak üzere kampanya performansını ölçebilir ve analiz edebilir, daha iyi reklam performansı doğuran unsurları anlamak için müşteri yolculuğunu tespit edebilir.

 

topladığımız bilgiler

Hizmetlerimizi sağlarken kişisel bilgiler içeren çeşitli bilgiler toplamakta ve kullanmaktayız:

tanımlayıcılar (“ID'ler”).

 • Adı soyadı, cep numarası, telefon numarası dâhil olmak üzere çevrimdışı tanımlayıcılar (ID'ler);
 • E-posta adresi, IP adresi, Çerez ID'leri, Apple'ın "IDFA" ve Google'ın Reklam Kimliği çözümleri gibi Mobil Reklam ID'leri (MAIDs) dâhil olmak üzere Cihaz ID'leri;
 • Choreograph’ın kendi tanımlama ortamında tüketicileri benzersiz şekilde tanımlayan kendine özel ID(leri) (“K-LINK”, “ChoreoID”, “[mP]ID” dâhil); ve
 • Üçüncü taraflardan alabileceğimiz başka ID'ler (bir ankete katılan tüketicilerin anket veya panel ID'leri veya üçüncü taraf veri taşıma partnerlerinden gelen ID'ler dâhil).

işlem ve satın alma verileri [ürün kategorisi (örn. mücevher, kıyafet, evcil hayvan, seyahat, spor) ve satın almaya ilişkin ayrıntılar (örn. sipariş sayısı, harcanan para, ödeme tipi, satın alma yöntemi) dâhil]. Banka bilgileri, kredi kartı bilgileri veya finansal hesap düzeyindeki başka bilgileri toplamamaktayız. Bir müşterinin belirli bir markayı veya ürünü satın alma ihtimali veya "eğilimi" hakkında modellenmiş işlem verisi de kullanmaktayız.

cihaz ve tarayıcı bilgileri [tarayıcı türü ve versiyonu, tarayıcı dili, işletim sistemi ve bağlantı türü (örn. kablolu veya Wi-Fi) dâhil.

çevrimiçi aktivite bilgileri [sayfa URL'si (veya sayfa URL'sinin kategorisi), tüketicinin reklamı izlemeden/görmeden önce geldiği site/sayfa, çevrimiçi aktivitenin tarihi ve saati, bir siteye yapılan ziyaretlerin sıklığı, bir sitede kullanılan arama terimleri, bir reklamla kurulan etkileşim (örn. bir reklama tıklayıp tıklamadığınız) ve bunların yanında "Ürün Kimliği" olarak kaydedilen ürün bilgisi dâhil olmak üzere, reklamverenin sitesindeki veya reklamı yayımlayan sitedeki içerikle kurulan etkileşim dâhil].

demografik bilgiler (yaş, cinsiyet, gelir, medeni durum, hanehalkı durumu, eğitim dâhil).

psikografik bilgiler (ilgi alanları, yaşam tarzları, tutumlar ve kişilikler dâhil).

lokasyon verileri [posta adresi, IP adresi (ülke, bölge veya posta kodu/ZIP kodu düzeyinde lokasyon verisine dönüştürülür) ve mülklerin/evlerin enlem/boylam verileri (ABD'de)].

Hassas veriler cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, engellilik durumu, din, etnik köken, sağlık verisi (aşağıya bakınız) dâhil.  Choreograph hassas verilerin hedefleme veya yeniden hedefleme için kullanılmasına izin vermez.

Sağlık verileri sağlık sorunları veya tedavilerle ilgili birey düzeyinde olan bilgiler. Sağlık verilerimiz, Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA-Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası) kapsamına giren herhangi bir "korunan sağlık bilgisi" (PHI) içermemektedir.

Yukarıda listelenen bilgilerin hepsi, Hizmetlerin sunulduğu bölgelerin tamamında toplanılmamakta ve kullanılmamaktadır. Sizin hakkınızda hangi bilgileri sakladığımızı öğrenmek isterseniz lütfen Tüketici Tercih Portalımızı (Consumer Preference Portal)kullanın.

bu bilgileri kullanma şeklimiz

Aşağıdaki tablo, Hizmetlerimizi sunarken farklı türden bilgileri hangi amaçlarla kullandığımızı açıklamaktadır. Bu amaçlara ilişkin bir açıklama için, İşleme amaçları başlıklı bölümde yer verilen daha ayrıntılı bilgiye göz atın. Aşağıda açıklanan amaçların yanında, topladığımız bilgilerin tamamını veya belirli bir kombinasyonunu dolandırıcılık eylemlerini tespit etmek veya önlemek, yasal haklarımızı korumak ve yasalara uymak için kullanabiliriz.

Senkronizasyon

Bilgi Türü Bu bilgileri kullanma şeklimiz
Veri Taşıma Veri Hijyeni Veri Eşleştirme Kimlik çözümleme
Ad Soyad Posta Adresi E-posta Adresi Telefon Numarası
Çevrimiçi ID'ler (IP adresleri, Çerez ID'si, MAID, cihaz ID'si dâhil)
Anket veya panel ID'si ✓ (veri bastırma)
Anket yanıtları
Satın alma ve işlem verileri
Cihaz ve tarayıcı bilgileri
Çevrimiçi aktivite bilgileri
Lokasyon bilgileri
Hassas veriler

Oluşturma

Bilgi Türü Bu bilgileri kullanma şeklimiz
Veri zenginleştirme İçgörüler Modelleme Segment Oluşturma Profil çıkarma Simülasyon
Ad Soyad Posta Adresi E-posta Adresi Telefon Numarası
Çevrimiçi ID'ler (IP adresleri, Çerez ID'si, MAID, cihaz ID'si dâhil)
Anket veya panel ID'si
Anket yanıtları
Satın alma ve işlem verileri
Cihaz ve tarayıcı bilgileri
Çevrimiçi aktivite bilgileri
Lokasyon bilgileri
Hassas veriler  ✗  ✗  ✗

İcra

Bilgi Türü Bu bilgileri kullanma şeklimiz
Planlama Etkinleştirme Optimizasyon Ölçme ve Raporlama
Ad Soyad Posta Adresi E-posta Adresi Telefon Numarası
Çevrimiçi ID'ler (IP adresleri, Çerez ID'si, MAID, cihaz ID'si dâhil)
Anket veya panel ID'si
Anket yanıtları
Satın alma ve işlem verileri
Cihaz ve tarayıcı bilgileri
Çevrimiçi aktivite bilgileri
Lokasyon bilgileri
Hassas veriler  ✗  ✗

 

veri işleme amaçları

Hizmetler Veri işleme amaçları Amaçlara ilişkin açıklama
Senkronizasyon Veri Taşıma Müşterinin verilerinin, Choreograph’ın veri ortamına veya bir üçüncü tarafın barındırdığı temiz oda ortamına taşınması. Üçüncü taraf lisanslı verilerin Choreograph’ın teknoloji platformlarına taşınması.
Veri Hijyeni Müşterinin verilerinin temizlenmesi (birleştirme/temizleme, adres standartlaştırma ve veri bastırma dâhil).
Veri Eşleştirme Müşterinin verilerinin, Choreograph'ın kendine ait veri tabanıyla eşleştirilmesi. Çevrimdışı verilerin çevrimiçi verilerle eşleştirilmesi; örneğin çevrimdışı toplanan verilerin (örn. posta adresi vb.) çevrimiçi aktiviteleriniz veya çevrimiçi ID'leriniz (örn. cihaz ID'si, çerez ID'si vb.) ile eşleştirilmesi. İki veya daha fazla cihazın aynı kullanıcıya veya hanehalkına ait olduğunu belirlemek için faklı cihazlar arasında eşleştirme.
Kimlik çözümleme Bilinen ve bilinmeyen müşteriler genelinde, Müşteriye ait bir tekil müşteri görüşünün yaratılması. Choreograph’ın kendine özel ID'si dâhil olmak üzere tüketicilere benzersiz ID atanması.
Oluşturma Veri zenginleştirme Choreograph'ın kendine ait veri tabanından tüketici verileri eklemek (veya katmak) suretiyle Müşteri verilerinin geliştirilmesi.
İçgörüler Tüketicilerin ilgi alanlarını, motivasyonlarını, davranışlarını ve tercihlerini anlamak veya bu konuda fikir edinmek için bir veri koleksiyonu kullanmak. Bu işlem, tekil tüketici düzeyinde veya toplu grup veya popülasyon düzeyinde yapılabilir.
Modelleme Tüketici davranışlarını tahmin eden veya tüketicilere ilişkin olası özellikleri belirleyen modeller (veya bir dizi "kurallar") oluşturmak.
Segment Oluşturma Gerçek veya çıkarımsal bilgilere dayanarak, aynı veya benzer nitelikleri, koşulları, ihtiyaçları veya tercihleri paylaşan tüketici grupları (bazen segmentler, hedef kitleler veya listeler şeklinde anılır) oluşturmak.
Profil çıkarma Tüketicilerin olası özellikleri, davranışları ve/veya demografik bilgilerine dayanarak tüketicileri etiketlemek veya tanımlamak (bu da modelleme, segment oluşturma ve aktivasyon adımlarında kullanılır).
Simülasyon Müşteri verilerini ve Choreograph verilerini kullanarak popülasyon davranışlarını simüle etmek suretiyle pazarlamanın potansiyel sonuçlarını test etmek.
İcra Planlama Otomatikleştirilmiş araçlar dâhil olmak üzere kanalların tamamı genelinde medya satın alma adımını planlamak.
Etkinleştirme Çevrimiçi reklam için hedef kitleleri medya satın alma platformlarına ve sosyal platformlara iletmek. Çevrimdışı reklam (örn. posta, telefon) için Müşterinin yürütücü ajanslarına veya üçüncü taraf yürütücü ajanslara listeleri göndermek.
Optimizasyon İlgi alanları, konum ve dil tercihleri vs. temelinde tüketiciler için anlamlı ve ilgili reklamlar yaratmak
Hava durumu bilgileri, daha önce göz atılan ürünler gibi başka verilerle reklamları optimize etmek (gerçek zamanlı optimizasyon buna dâhildir)
Tüketici deneyimlerini kişiselleştirmek amacıyla ilk temastan satışa/tekrar hedefleme noktasına kadarki tüketici yolculuğunu anlamak
Ölçme ve Raporlama Reklam kampanyası performansını ölçmek ve raporlamak.

 

bilgi kaynakları

Aşağıdakiler dâhil olmak üzere farklı kaynaklardan bilgi toplamaktayız:

 • Verilerini bizim platformlarımıza taşımak için Hizmetlerimizi kullanabilecek, Müşterinin web ve uygulama mülklerini ziyaret eden tüketicilerden veri toplamak için bizim çerezlerimizi ve piksellerimizi kullanabilecek Müşterilerimizden. Kullandığımız çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Çerezler konulu bölüme göz atın.
 • Doğrudan tüketicilerden [şirketimizin anketlerine (ya da üçüncü taraf iş ortaklarımız tarafından yürütülen anketlere) katılmayı kabul eden tüketicilerden ve web ve uygulama mülkleri üzerindeki çerezleri, pikselleri veya benzer başka çevrimiçi teknolojileri kullanmak suretiyle toplananlar buna dâhildir].  Hassas verileri yalnızca tüketicilerin gönüllü olarak bilgi verdiği tüketici anketleri aracılığıyla toplarız (ya da etnik köken verilerinde demografik veya coğrafi bilgilerden modellenerek elde edilir).   Kullandığımız çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Çerezler konulu bölüme göz atın.
 • Şirketimizin farklı birimlerinden. Örneğin, kooperatif işletmelerimizin (i-Behaviour ve Conexance) üyelerinin katkısıyla sağlanan işlem bilgilerini alırız ve bu bilgileri genel ürün kategorilerine (örn. “Kadın Giyim” ve “Zamansal Yakınlık”, “Sıklık” ve “Para” metriklerine) dönüştürürüz, mesela kadın giyimi için son sipariş tarihi, son 12 aydaki kadın giyim sipariş sayısı, son 12 aydaki kadın giyim için yapılan toplam harcama tutarı ve ortalama harcama vb.
 • Kullanılabilir olan belirli ülkelerde, mesleki ve amatör sporculuğa yönelik belgeler (örn. balıkçı belgesi), posta kayıtları (adres standartlaştırma için), veri bastırma listeleri (örn. rehberde yer almayan numaralar) ve nüfus sayımı gibi kamu arşivlerinden.
 • Güvenilir üçüncü taraf çözün ortaklarımızdan. Bu çözüm ortaklarından bazıları çeşitli kaynaklardan verileri birleştirebilir.

çerezler

Bu bölüm, ilgi alanına dayalı veya davranışsal reklamlar dâhil olmak üzere, Hizmetlerimizi Müşterilere sağlarken kullandığımız çerezleri açıklamaktadır. Bunların arasında, Müşterilerimizin web varlıklarını ya da Müşterilerimizin reklamlarında görüntülenen bizim varlıklarımızı ziyaret ederken tarayıcınıza yerleştirilebilecek çerezler de vardır. Kurumsal sitemizde kullandığımız çerezler için lütfen Çerez Politikası metnimize göz atın.

Çerez, bir web sitesi veya bir üçüncü taraf reklam sunucusu veya başka bir üçüncü tarafın bir tarayıcı içinde sakladığı, küçük bir alfanümerik metin dosyasıdır; ilgili web sitesinin veya üçüncü tarafın ilgili tarayıcıyı tanımasına ve kullanıcı hakkında belirli bilgileri hatırlamasına olanak tanır. Çerezlerimiz kalıcıdır (yani süreleri dolana veya kullanıcı tarafından silinene/kaldırılana kadar saklanırlar) ve hizmetlerimizin tarayıcıları ve cihazları ayırt etmesine olanak tanıyan ve bir kullanıcı hakkında belirli bilgilerle ilişkilendirilmiş benzersiz ve rastgele üretilen değerler içerirler. Çerezlerimiz, bu ilişkilendirilmiş kullanıcı bilgileriyle birlikte, ilgi alanına dayalı reklamlar dâhil olmak üzere Hizmetlerimizin yerine getirilmesinde kullanılır.

Aşağıdaki tablo, çerezlerimizle ilgili bilgiler sunmaktadır.

Çerez adı Alan Çerezin kullanım ömrü Çerez yenileniyor mu? Çerezde saklanan bilgi Kullanıldığı durumlar IAB Transparency and Consent Framework (IAB Şeffaflık ve Rıza Çerçevesi) kapsamında belirlenen amaçlar (yalnızca GDPR)
id mookie1.com 395 gün Evet Evrensel seri numarası1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ov mookie1.com 395 gün Evet Benzersiz tanımlayıcı Raporlama
Ölçüm (ilişkilendirme)
Güvenlik
1, 7, 8, 10
mdata mookie1.com 395 gün Evet Benzersiz seri numarası
Oluşturma tarih bilgisi
Çerez versiyonu
Etkinleştirme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
syncdata_<PARTNER> mookie1.com 10 gün Evet Benzersiz seri numarası
Oluşturma tarih bilgisi
veri partnerinin ziyaretçi kimliği
Veri Eşleştirme
Aktivasyon
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
ibkukiuno ib.mookie1.com 365 gün Evet SHA ile korunan e-posta
Oturum Kimliği
Choreograph Kimliği (“Velo Id” adı verilir)
Çerezin kullanıldığı son tarih
Offerpath Kimliği
Velo profiline bakma yöntemi
E-posta SHA bilgisine bakma yöntemi
Çerezin oluşturulduğu tarih
Çerezin görüldüğü saatler
Geçerli değil
ibkukinet ib.mookie1.com 365 gün Evet IP Adresi
Tarih
Geçerli değil
src0_xxxx d.lemonpi.io 30 gün Evet Bir tüketicinin reklamverenin web sitesinde gördüğü ürünlerin kimliği Optimizasyon Geçerli değil
lpc d.lemonpi.io 30 gün Evet Tarih bilgisi
Bir reklamverenin kampanyası için dönüşüm kimliği
Optimizasyon, Raporlama Geçerli değil
lpuid Lemonpi.io 365 gün Evet Benzersiz kullanıcı kimliği Veri Eşleştirme Geçerli değil
_ud Lemonpi.io 30 gün Evet Bir tüketicinin reklamverenin web sitesinde görüntülediği, sepetine eklediği ve/veya satın aldığı ürünlerin kimliği. Optimizasyon Geçerli değil

Bir uygulama ortamında, cihazınıza (çerez ID'si yerine) Reklam Kimliği atanacaktır. Bu, bir platform veya işletim sistemi (örn. Apple iOS veya Google Android) tarafından temin edilen bir alfanümerik bir tanımlayıcıdır; uygulama geliştiricilerinin ve üçüncü tarafların bir uygulama ortamı içindeki belirli bir cihazı ve kullanıcıyla ilgili belirli bilgileri tanımasını sağlamaktadır. Reklam ID'lerine verilebilecek örnekler arasında, Apple’ın “IDFA” ve Google’ın Reklam Kimliği gibi mobil Reklam Kimlikleri (MAID'ler) bulunur.  Reklam ID'leri, topladığı kullanıcı bilgileriyle birlikte, ilgi alanına dayalı reklamlar dâhil olmak üzere Hizmetlerimizin yerine getirilmesi için kullanılır.

bilgileri nasıl paylaşıyoruz?

Hizmetlerimizi sunma sürecinde bilgi paylaşımı

Müşteriler: Bu gizlilik bildiriminde açıklanan bilgileri, Müşterilere (veya Müşteriler adına hareket eden temsilcilere) Hizmetlerimizi sağlamak için kullanırız. Bilgileri paylaşmak, lisanslamak veya Müşterilerimizin bilgilere erişmesine izin vermek buna dâhil olabilir. Kooperatif veri tabanımız (i-Behaviour ve Conexance) için, kooperatifin katılımcı üyelerinin yanında, Choreograph şirketinin diğer birimleriyle kooperatif içindeki bilgileri paylaşırız (şirketimizin diğer birimlerinden nasıl bilgi elde ettiğimizi açıklayan Bilgi Kaynakları konulu bölüme bakın).

Kurum için grup şirketleri: Bunun yanında grup şirketlerimiz WPP ve GroupM ve onların ajansları Mindshare, MediaCom, Wavemaker, Essence, m/SIX, GroupM Nexus, GTB ve CMI ile sahip olduğumuz bilgileri şirket içi olarak paylaşmaktayız.

Hizmet Sağlayıcılar: Hizmetlerin sağlanmasında bizim adımıza ve/veya Müşterilerimizin adına hizmetleri ve işlevleri yerine getiren üçüncü taraf sağlayıcılarla da bilgi paylaşmaktayız; verilebilecek örnekler arasında, talep yönlü platformlar, reklam ağları, reklam borsaları ve reklam sunucuları dâhil olmak üzere reklamların yayınlanmasından sorumlu şirketlerin yanında çevrimdışı pazarlama kampanyaları için yürütücü ajanslar, teknoloji veya müşteri desteği, operasyonlar, web veya veri barındırma/saklama, faturalandırma, muhasebe, güvenlik, pazarlama, veri yönetimi, doğrulama, geliştirme veya hijyen hizmetleri sunan sağlayıcılar ya da Hizmetlerimizi ve ürünlerimizi sunmamıza, geliştirmemize, idame ettirmemize ve iyileştirmemize yardım eden sağlayıcılar sayılabilir.

Diğer: Choreograph Create'in YouTube platformunda görüntülenmesi için kreatif video içeriklerini YouTube API Hizmetleri aracılığıyla Müşterilerimizin adına YouTube ile paylaşabiliriz. Bu hizmetlerde YouTube Hizmet Şartları (https://www.youtube.com/t/terms), Gizlilik Politikası (http://www.google.com/policies/privacy) ve YouTube API Hizmetleri Hizmet Şartları (https://developers.google.com/youtube/terms/api-services-terms-of-service) geçerlidir. Herhangi bir üçüncü taraf hizmetin içerik veya gizlilik uygulamaları konusunda hiçbir sorumluluk üstlenmemekteyiz. Eriştiğiniz herhangi bir üçüncü taraf hizmetinin gizlilik politikalarını dikkatle gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Google güvenlik ayarları sayfasını (https://myaccount.google.com/permissions) kullanarak YouTube API Hizmetlerinin erişimini iptal edebilirsiniz.

Hukuki Amaçlar için bilgi paylaşımı:

Kişisel bilgileri, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda üçüncü taraflarla (kanun uygulayıcılar, denetçiler veya düzenleyici kuruluşlar dâhil) paylaşabiliriz:

 • Bir yasal sürece veya işleme ya da düzenleyici kuruluş tarafından yürütülen bir soruşturmaya (örn. celp veya mahkeme emri) riayet etmek.
 • Hizmet kullanım şartlarımızı, bu Gizlilik Politikasını veya sizinle aramızdaki başka sözleşmeleri icra etmek (bu anılanlara yönelik potansiyel ihlallerin soruşturulması dâhil).
 • Herhangi bir içeriğin üçüncü tarafların haklarını ihlal ettiği iddialarına yanıt vermek.
 • Kendimizin, platformumuzun, müşterilerimizin, temsilcilerimizin/ajanslarımızın ve iştiraklerimizin, bunların kullanıcılarının ve/veya kamunun haklarını, mülklerini veya kişisel güvenliğini korumak. Dolandırıcılıktan korunma, istenmeyen e-postalardan (spam)/kötü amaçlı yazılımlardan korunma ve benzer amaçlar için, diğer şirketler ve kuruluşlara (kanun uygulayıcılar dâhil) da bilgi temin edebiliriz.

şirketin amaçları doğrultusunda bilgi paylaşımı

Kontrolün el değiştirmesi nedeniyle verilerin aktarılması: Başka bir şirketin şirketimizi ya da şirketimizin varlıklarının tamamını ya da esasen bütün varlıklarını, bir konsolidasyon, birleşme, varlık satın alma veya başka bir işlem sonucunda satın alması durumunda, bizim mülkiyetimizde veya kontrolümüzde bulunan bütün bilgileri (“bize ulaşın” sayfası üzerinden temin etmiş olabileceğiniz her türlü bilgi dâhil) satın alan tarafa aktarma hakkımız saklıdır ve bu bilgiler satın alan tarafça kendi işinde kullanılabilir.

Kurumsal işlem dâhilinde bilgi paylaşımı: Kişisel bilgileri, örneğin birleşme, yatırım, satın alma, yeniden yapılanma, konsolidasyon, iflas, tasfiye veya varlıklarımızın bazılarının veya tamamının satılması veya böylesi herhangi bir işlemle bağlantılı ayrıntılı inceleme (due diligence) amaçları dâhil olmak kaydıyla önemli bir kurumsal ticari işlem yaşanması durumunda da paylaşabiliriz.

veri güvenliği

Tüketicilerin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak bizim için çok önemlidir; bu bilgileri veri ihlallerine karşı korumak amacıyla güvenlik önlemlerimiz konusunda özenli davranır ve özel dikkat gösteririz. Bilgilere yetkisiz erişim, bilgilerin saklanması ve ifşa edilmesi eylemlerine karşı koruma için sektör standartlarını uygulamaktayız. Veri bütünlüğünü, verilere erişimi ve veri kullanımını korumaya yönelik fiziksel, elektronik ve yönetimsel eylemler bunların arasındadır.

Choreograph kapsamlı bir veri güvenliği programının öneminin yanında işlediğimiz bilgilerin doğru ve güvenli bir şekilde saklanmasını sağlama ihtiyacını kabul etmektedir. Sakladığımız bilgileri korumak için teknik, organizasyonel ve yönetimsel tedbirler uygulamaktayız. Verilerimizi yetkisiz kullanım veya değiştirmeye karşı korumak amacıyla çok katmanlı güvenlik önemleri alır, en gelişkin güvenlik duvarı koruması, sıkı kontrollü erişim ve diğer güvenlik önlemlerini bir arada kullanmaktayız.

veri saklama

Choreograph olarak, WPP Veri Saklama ve Bilgi politikasına uymakta ve günlük ticari faaliyetlerimiz için ya da müşterilerimize hizmet vermek için gerekmeyen hiçbir veriyi saklamamaktayız. Verileri saklama süremiz değişiklik gösterecektir ve verilerin türüne, müşterilerimize ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sunmamıza hizmet etmedeki amacına ve müşterilerimizle aramızdaki sözleşmeye dayalı yükümlülüklerimize bağlıdır. Her halükarda ilgili yasalara ve düzenlemelere, sözleşme yükümlülüklerine uymakta ve gerektiğinde verileri silmekteyiz.

Choreograph, verilerdeki kimliğin verilerin artık kişisel sayılmayacak derecede gizlendiği ya da tamamen anonim hâle getirildiği kişisel verileri depolayabilir ve saklayabilir. Bunlar, bir bireyin kimliğinin belirlenmesinde kullanılamayacak şekilde toplulaştırılan veriler olabilir ve başlıca olarak içgörü elde etmek ve planlama amaçlı olarak kullanılmaktadır.

kişisel bilgilerin uluslararası aktarımları

Choreograph küresel bir şirkettir Hizmetlerini Müşterilere birden çok bölge ve ülke genelinde sağlamaktadır.

Tüketicinin bulunduğu konuma bağlı olarak, mümkün olduğunda kişisel bilgileri yerel düzeyde saklarız [ örneğin AB içinde (Avrupa, Ortadoğu, Afrika bölgesi ve Birleşik Krallık için), Tayvan, Singapur ve Çin (Asya Pasifik bölgesi için) ve ABD (Kuzey Amerika için)].

Bununla birlikte, aşağıdaki senaryolarda kişisel bilgileri bu konumların dışına aktarmamız gerekebilir:

 • Bilgileri Müşterilerimize veya Hizmet Tedarikçilerimize, verilerin saklandığı lokasyondan başka lokasyonlara aktarmamız gereken zamanlar.
 • Mühendislik ve destek ekiplerimizin, sistemlerimizi ve platformlarımızı kurmak, idame ettirmek ve/veya izlemek için kişisel bilgilere bulundukları lokasyonun dışından "erişmeleri" (uzaktan erişim dâhil) gerektiği zamanlar.
 • Farklı konumlarda bulunabilecek ve kişisel bilgilere farklı lokasyonlardan erişmesi gerekebilecek, Hizmetleri sağlayan fonksiyonlar veya ajanslar arası bir ekibimiz olduğu zaman.

Bu uluslararası aktarımlarda, ekip üyelerinin yürürlükteki bütün veri koruma ve gizlilik yasalarına uymasını sağlamaktayız.

sektör kuruluşlarına üyelikler

Choreograph, İnternet tabanlı reklamcılık bağlamında çevrimiçi tüketici gizliliği konusundaki politikalara yön veren sektör kuruluşlarının aktif bir üyesidir ve bunların arasında şunlar vardır: Digital Advertising Alliance (DAA), European Digital Advertising Alliance (eDAA) ve IAB Transparency and Consent Framework (IAB TCF). Choreograph şu kurallara ve ilkelere uymaktadır: DAA Self-Regulatory Principles (DAA Öz Düzenleme İlkeleri) ve IAB TCF Policies (IAB Şeffaflık ve Rıza Çerçevesi Politikaları). Bu kuralların ve ilkelerin tüketici gizliliğini korumaya yardımcı olduğuna inanıyoruz.

DAA devre dışı bırakma mekanizmaları aracılığıyla gizlilik haklarınızı nasıl kullanacağınız konusunda daha fazla bilgi için lütfen Tüketici Tercih Portalımızı (Consumer Preference Portal) ziyaret edin.

 

tüketici tercih portalı (consumer preference portal)

Choreograph, Müşterilerine gizliliğe öncelik veren çözümler sunmayı taahhüt etmekte, gizliliği ürünlerinin ve Hizmetlerinin tasarımı sürecinde öge olarak kullanmaktadır. Kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığı konusunda aldığımız kararlarda kontrolün size verilmesi gerektiğini kabul ediyoruz. Bu tercih merkezi, gizlilik düzenlemeleri çerçevesindeki haklarınızı kullanmanız için basit ve şeffaf bir süreci size sunmak amacıyla meydana getirilmiştir.

Bilgiye dayalı kararlar almanız için size mümkün olduğunca çok bilgi vermek istiyoruz. Bu portal üzerinden haklarınızı kullanabilmeniz için birtakım farklı yollar vardır. Farklı yöntemler yaşadığınız ülkeye ve sizinle ilgili sakladığımız veri türüne bağlı olacaktır.

Müşterilerimize sağladığımız hizmetlerin doğası nedeniyle, çevrimiçi verilerinizi ve çevrimdışı verilerinizi farklı şekillerde işliyoruz. Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikasının Hizmetlerimiz ile ilgili bölümünü okuyun. Bu Tüketici Tercih Portalı (Consumer Preference Portal), çevrimdışı ve çevrimiçi verilerinizle ilgili haklarınızı kullanmanız için kullanılabilir. Talebinize en kısa sürede ama her halükarda ülkenizdeki gizlilik yasalarının şart koştuğu zaman dillimi içinde yanıt vermeye çalışacağız.

bilgileriniz

Dijital kişisel verilerinizi kullanma şekillerimizi kontrol etmeniz için kullanıcı dostu bir portal oluşturduk.  Bunlar, sizin hakkınızda çevrimiçi ortamda topladığımız kişisel verileri ifade eder ve çevrimiçi ID'ler, cihaz ve tarayıcı bilgileri, çevrimiçi aktivite bilgileri ve konum verileri (bu tür verilere yönelik bir açıklama için x bölümüne bakın) ögelerini içerebilir ve bunların arasında adınız, telefon numaranız ve posta adresiniz gibi kişisel bilgileriniz bulunabilir.

Topladığımız dijital kişisel veri türü bulunduğunuz yere göre değişebilir çünkü Hizmetlerimizin tamamını bütün bölgelerde sunmamaktayız.   Sizinle ilgili ne tür çevrimdışı veriler sakladığımızı ve çevrimdışı verilerinizi nasıl yönetebileceğinizi öğrenmek için lütfen buraya tıklayın.  Dijital kişisel verilerinizi nasıl kullanabileceğimiz konusunda portalımız aracılığıyla yapabileceğiniz tercihler yalnızca kullandığınız belirli tarayıcı veya cihaz için geçerli olacaktır. Haklarınızı kullanmanın diğer yolları için aşağıya göz atın.

Bununla birlikte, Çin'de bulunuyorsanız verilerinizi yönetmek ve haklarınızı kullanmak için lütfen privacy@choreograph.com adresine a-posta gönderin.

kimliğinizi doğrulamak için bilgilerinizi nasıl kullanıyoruz?

Verileri size göndermeden önce kimliğinizi doğrulamanız için bir kimlik temin etmenizi isteyebiliriz. Bunu, size sadece sizin bilgilerinizi temin ettiğimizden emin olmak ve yasalara aykırı üçüncü taraf erişime karşı bilgilerinizi korumak amacıyla yapmaktayız. Kimliğinizi hiçbir Hizmetimizde veya kimliğinizi doğrulamaktan başka hiçbir amaçla paylaşmayacağız veya kullanmayacağız.

haklarınızı korumanın diğer yolları

Tarayıcı ortamlarında aşağıdaki yöntemleri kullanarak çerezleri reddedebilir veya silebilirsiniz:

 • Tarayıcı ayarlarında sunulan talimatları izleyerek, tarayıcı ayarlarınızı çerezleri reddedecek veya silecek şekilde yapmak. Bunu nasıl yapacağınız konusunda daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
 • Çerez ayarlarını web sitesi sahibi düzeyinde yapmak. Bu ayar seçenekleri web sitesi sahibine göre değişiklik gösterebilir.
 • Digital Advertising Alliance (DAA) kuruluşunun web ortamlarına yönelik “YourAdChoices” (Reklam Tercihleriniz) programı aracılığıyla ilgi alanına dayalı reklamları devre dışı bırakmaya buradan erişilebilir:
  – ABD için– https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
  – Kanada için– https://youradchoices.ca/en/tools
  – Avrupa ve Birleşik Krallık için – https://youronlinechoices.com/ (bulunduğunuz yeri seçtikten sonra “Your ad choices” (Reklam tercihleriniz) bağlantısına tıklayarak)

Reklam Kimliğinize bağlı mobil ve OTT TV cihazı uygulama ortamlarındaki reklam takibini aşağıdaki yöntemlerle de kısıtlayabilirsiniz.

 • Geçerli Reklam Kimliği aracılığıyla ilgi alanına dayalı reklamları engellemek amacıyla mobil cihazınızdaki ve/veya OTT TV cihazınızdaki gizlilik ayarını açmak ve “Reklam Takibini Kısıtla” ögesini seçmek. Not: Cihazlarınızı kullanarak ilgi alanına dayalı reklamları devre dışı bırakmaya yönelik en etkili ve en güncel yöntemler için cihazınızın üreticisinin sunduğu talimatlara başvurmalısınız.
 • Digital Advertising Alliance (DAA) kuruluşunun web ortamlarına yönelik “YourAdChoices” (Reklam Tercihleriniz) programı aracılığıyla ilgi alanına dayalı reklamları devre dışı bırakmaya buradan erişilebilir:
  – ABD için – https://youradchoices.com/control
  – Kanada için– https://youradchoices.ca/en/tools

Birleşik Krallık, Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre'deki bireylerin gizlilik hakları

Kişisel bilgileriniz konusunda erişim, güncelleme, değiştirme, sildirme, kullanımını kısıtlama veya kolayca okunabilir bir formatta bir kopyasını edinme haklarınız vardır. Belirli durumlarda, Choreograph'ın size ait kişisel bilgileri bir üçüncü tarafa göndermesini ve pazarlama amaçları için kullanılmasına itiraz etme hakkınızı kullanmayı da talep edebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizin işlenmesinin rızanıza dayalı olduğu durumlarda, dilediğiniz zaman rızanızı geri çekme hakkınız da vardır. Rızanızı geri çekmenizin, siz rızanızı geri çekmeden önce bizim size ait kişisel bilgileri işlememizin yasallığını etkilemeyeceğini lütfen dikkate alın.

Bu haklardan herhangi birini kullanmak isterseniz lütfen Tüketici Tercih Portalımızı (Consumer Preference Portal) kullanın veya privacy@choreograph.com adresinden bize e-posta gönderin.

Kişisel bilgilerinizi işleme şeklimizden memnun değilseniz denetleyici kuruma şikayette bulunma hakkınız da vardır.

California'daki bireylerin gizlilik hakları

Buraya gözatın.

küresel kullanıcıların gizlilik hakları

Bulunduğu bölge ne olursa olsun, Tüketici Tercih Portalımız (Consumer Preference Portal) aracılığıyla bütün tüketicilerin kişisel bilgilerinin gelecekte işlenmesini devre dışı bırakmasına ve kişisel bilgilerinin silinmesini talep etmesine olanak tanıyan bir süreç sunduk. Bu hakları nasıl kullanacağınız konusunda herhangi bir sorunuz varsa lütfen privacy@choreograph.com adresinden bizimle iletişim kurun.

nasıl şikayette bulunabilirsiniz?

Herhangi bir şikayetiniz varsa veya bize ulaşmak istiyorsanız, lütfen Bize Ulaşın bölümünü kullanın ve Kişisel bilgilerinizi toplama ve işleme şeklimizle ilgili her türlü şikayetinizi veya kaygınızı ele almak için elimizden geleni yapacağız.

Hangi nedenle olursa olsun kaygılarınızı layıkıyla ele almadığımızı hissederseniz bulunduğunuz yargı çevresindeki geçerli Veri Koruma Görevlisi veya Denetleyici Kuruluşla temasa geçebilir ve resmi şikayette bulunabilirsiniz.

bize ulaşın

Bu Gizlilik Politikasında elimizden geldiğince net olmaya çalıştık ama anlamadığınız herhangi bir şey varsa veya daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen privacy@choreograph.com adresinden bizimle iletişim kurun ya da haklarınızı Tüketici Tercih Portalı (Consumer Preference Portal) aracılığıyla kullanabilirsiniz.

Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ve İsviçre'de, Choreograph'ın topladığı verilerden sorumlu tüzel kişilik Choreograph Limited şirketidir. Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre dışında, sorumlu tüzel kişilik Choreograph LLC şirketidir. Avrupa Ekonomik Alanı veya İsviçre'de ikamet ediyorsanız veri koruma görevlimize dpo@Choreograph.com adresinden erişilebildiğinin farkında olmalısınız.

Bu politika konusunda sorularınız, yorumlarınız veya kaygılarınız varsa bize e-postayla ulaşabilir veya aşağıdaki adreslere posta gönderebilirsiniz:

Avrupa:
Choreograph Limited
DPO@choreograph.com
Choreograph, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, SE1 9PT– İlgi: Veri Koruma Sorumlusu

Avrupa Dışında:
Choreograph LLC
Privacy@choreograph.com
Choreograph, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY, 10007, USA – İlgi: Gizlilik Direktörü

bu politikadaki değişiklikler

Gizlilik yasaları ve düzenlemeleri, dijital teknolojiler ve işimizin değişen doğası nedeniyle, bu Gizlilik Politikasını zaman zaman değiştirebileceğimizi lütfen dikkate alın. Yapılmış olabilecek her türlü değişikliği öğrenmek için lütfen bu Gizlilik Politikasını düzenli aralıklarla gözden geçirin (değişikliklerin ne zaman yapıldığını öğrenmenize yardımcı olmak amacıyla sayfanın en üstündeki yürürlük tarihini güncelleyeceğiz).