global privacy policy (turkish)

Son güncelleme tarihi: January 21, 2022

Choreograph küresel bir veri ve teknoloji şirketidir, farklı ürün ve hizmet paketleriyle müşterilerine veriye dayalı pazarlama çözümleri sunmaktadır. Şirketimiz WPP bünyesinde yer almakta ve GroupM ve ajansları dahil olmak üzere WPP ağı içindeki diğer şirketlerle yakın ilişi içinde çalışmakta, GroupM teknolojilerinin ve ürünlerinin bazılarını özellikle kullanmaktadır. WPP ve GroupM hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Bu gizlilik politikasının amacı size, yani tüketiciye, kişisel bilgilerinizi (bazen “kişisel veri” veya “kişinin kimliğini belirlemek için kullanılabilecek bilgiler” adı da verilmektedir) nasıl toplayabileceğimiz ve işleyebileceğimiz konusunda bilgi vermektir. Tüketici Tercih Portalımızda (Consumer Preference Portal) açıklanan şekilde hem çevrimiçi hem de çevrimdışı kişisel bilgiler bu kapsama girmektedir.

Bu, küresel bir gizlilik politikasıdır. Bu politikaya Avrupa Birliği’nden erişiyorsanız lütfen Birleşik Krallık, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve İsviçre’deki bireylerin Gizlilik Hakları hakkındaki bölümü de okuyun. California’da ikamet ediyorsanız lütfen California’daki bireylerin Gizlilik Hakları hakkındaki bölümü de okuyun.

Diğer gizlilik politikaları

Bu gizlilik politikası, Choreograph’ın www.choreograph.com adresindeki web sitesini kullanırken toplanan kişisel bilgileri kapsamamaktadır. Bu konuyla ilgili bilgilere buradan erişilebilir.

İşe alım sürecinde kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığını öğrenmek istiyorsanız işe alım sürecine ilişkin gizlilik politikasını burada bulabilirsiniz.

Gizlilik politikasının tamamını okumanızı öneririz ancak aşağıdaki içerik bağlantılarını kullanmayı tercih ederseniz ilgili bağlantılar sizi tekil bölümlere götürecektir:

***

Hizmetlerimiz

This section provides information about the services we offer our Clients. Our “Clients” are businesses who deal directly with consumers, such as advertisers who sell their products Bu bölüm, Müşterilerimize sunduğumuz hizmetler hakkında bilgi sunmaktadır. “Müşterilerimiz”, ürünlerini ve hizmetlerini tüketicilere satan reklamverenler gibi doğrudan tüketicilerle iş yapan şirketlerdir. Hizmetlerimizi doğrudan tüketicilere sunmamaktayız. Doğrudan Müşterilerle veya bir Müşteri adına hareket eden bir temsilci aracılığıyla iş yapmaktayız.

Müşterilerimiz bizim hizmetlerimizi, tüketicilere çevrimiçi ve çevrimdışı mecralarda etkili ve ilgilerine uygun reklamlar sunmalarına yardımcı olması için kullanmaktadır. Reklamverenlerin mevcut müşterilerinin ilgi alanlarını, tercihlerini ve ihtiyaçlarını anlamalarına yardımcı olmanın yanında, bütün medya kanallarında yeni müşteri adayları bulmalarına da yardım etmekteyiz. Hizmetlerimiz, Müşterilerimize mevcut müşterileri ve müşteri adaylarına ilişkin birleşik ve bütüncül bir bakış açısı sunar, sundukları ürün ve hizmetlere ilgi göstermesi daha muhtemel tüketicilere reklamlar yayınlamalarına olanak tanımaktadır.

“Hizmetlerimiz” geniş çerçevede üç faaliyet kategorisi altında açıklanabilir: Senkronizasyon, Oluşturma ve İcra; bunların ayrıntılı açıklamaları aşağıda sunulmaktadır.

Senkronizasyon… Oluşturma… İcra…
Veri taşıma Veri zenginleştirme Planlama
Veri Hijyeni İçgörüler Etkinleştirme
Veri Eşleştirme Modelleme Ölçme ve Raporlama
Kimlik Çözünürlüğü Segment oluşturma
Profil çıkarma
Simülasyon

Yukarıda listelenen her bir hizmetin açıklaması için lütfen İşleme amaçları bölümüne göz atın

Teknolojilerimiz ve ürünlerimiz

Hizmetlerimizi sağlamak için kullandığımız ürün ve teknolojilere genel bir bakış aşağıda sunulmuştur.

Hizmetin Adı Hizmete İlişkin Açıklama
ID Graph Identity Graph, insanlar, yerler ve eylemler arasındaki bağları ve ilişkileri keşfetmek için grafik teknolojilerini ve makine öğrenmesini kullanır. Bir tüketici veya hanehalkı hakkında kapsamlı nitelikler (örn. demografik ve psikografik veriler, ilgi alanları, satın alma davranışları, sağlık durumuyla ilgili içgörüler vs.) sunmak için 1. ve 3. taraf veri varlıklarını birleştirerek, bir tüketicinin kimliğine ilişkin bütüncül bir bakış sunar. Choreograph’ın veri eşleştirme, kimlik çözümleme, tüketici içgörüleri, zenginleştirme, modelleme ve segment oluşturma hizmetleri sunmasına olanak tanır.
ID Graph Network (IDN) Identity Graph Network, Identity Graph hizmetinin temelidir. Müşteriye ait birinci taraf verileri ve üçüncü taraf lisanslı verilerin yanında Choreograph’ın kendine ait veri varlıkları dahil olmak üzere grafiğe kaynaklık eden çeşitli veri varlıklarını ifade eder; ayrıntıları aşağıda açıklanmıştır ve şunları içerir: Audience Origin; i-Behaviour (ABD, Kanada, Birleşik Krallık), Conexance (Fransa), AmeriLINK (ABD) ve mPlatform (Küresel).
Audience Origin Audience Origin, güvenilir panel sağlayıcılarımız aracılığıyla dünya çapında yürütülen üç aylık tüketici anketimizdir. Tüketicilerin motivasyonlarını, davranışlarını ve tutumlarını daha iyi anlamak amacıyla medya davranışları, kategori alışverişleri, medya temas noktaları, psikografik ve demografik özellikleri hakkında birtakım özel talep edilen soruları tüketicilere sormaktayız. Genel tüketici tutumlarını anlamanın yanı sıra medya planlama ve satın alma amaçları için anket yanıtları bir araya getirilmektedir (veya birleştirilmektedir). Bazı durumlarda, modelleme ve aktivasyon için kullanılmak üzere bireysel anket katılımcısı düzeyinde veriler de elde etmekteyiz.
Fusion Fusion, Audience Origin’den toplanan anket verilerinin yanında mPlatform’dan elde edilen hedef kitle verileri ve diğer lisanslı üçüncü taraf veri kaynaklarını kullanarak, Müşterilerimiz için veri zenginleştirme ve veri eşleştirme hizmetleri için yapay zeka teknolojileri kullanmaktadır.
Strategy Simulator Strategy Simulator hizmetimiz, Audience Origin’den toplanan anket verilerinden elde edilen sentetik popülasyonları kullanarak, tüketici davranışları ve pazar dinamiklerindeki değişikliklerin Müşterinin işi üzerindeki etkilerini simüle etmeye veya öngörmeye yardımcı olmaktadır. Bu hizmet, Müşterilerimizin medya satın almalarını geleceği düşünerek plan yapmalarını sağlamaktadır.
iBehaviour (ABD ve Kanada) iBehavior, ABD ve Kanada’da bulunan bir kooperatif veritabanı olup, kooperatif üyeleri, diğer üyelerin yararı ve kullanımı için ellerindeki B2B (şirket-şirket arası ticaret) ve B2C (şirket-tüketici arası ticaret) bilgileriyle katkı sağlayabilmektedir. Bu bilgiler, isim, adres, e-posta adresi ve telefon numarasının yanında satın alınan mallar ve hizmetler, işlem tutarı, işlem tarihi ve benzeri işlem/satın alma bilgileri gibi kişisel bilgiler içermektedir. Bu veriler, Müşterilerimiz tarafından, kendi müşterileri alışveriş yaptıklarında, bir web sitesine kaydolduklarında veya başka bir işlem yaptıklarında ve kişisel bilgilerinin Choreograph gibi üçüncü taraflarla paylaşılmasını kabul ettiklerinde doğrudan kendi müşterilerinden toplanmaktadır.Kooperatife sunulan bilgiler, tüketicilerin geçmiş satın alma davranışlarının yanında yaşam tarzları, bulundukları coğrafya ve demografileriyle ilgili bilgiler temelinde kooperatif üyelerinin tüketicilere (çevrimiçi ve çevrimdışı) reklamlar sunmasına olanak tanımaktadır.  Choreograph, kooperatif aracılığıyla, üyelere modelleme hizmetleri (yeni müşteri adayları bulmak için), müşterilerle yeniden ilişki kurma ve optimizasyon hizmetleri (devamlılık göstermeyen müşterilerle yeniden bağ kurmaya yardımcı olmak için) ve veri zenginleştirme hizmetleri (üyelerin mevcut müşteri dosyasına veri değişkenlerinin eklenmesi) sunmaktadır.
Conexance (Fransa) iBehaviour (Birleşik Krallık) Conexance ve iBehaviour, sırasıyla Fransa ve Birleşik Krallık’taki kooperatif veritabanlarımızdır. Choreograph, Genel Veri Koruma Tüzüğü çerçevesinde aşağıdaki hizmetleri sağlamak amacıyla kişisel bilgileri işlemek için tamamen üyelerin talepleri üzerine ve bu üyelerin adına hareket eden bir veri işleyicidir: modelleme hizmetleri (yeni müşteri adayları bulmak için), müşterilerle yeniden ilişki kurma ve optimizasyon hizmetleri (devamlılık göstermeyen müşterilerle yeniden bağ kurmaya yardımcı olmak için) ve veri zenginleştirme hizmetleri (üyelerin mevcut müşteri dosyasına veri değişkenlerinin eklenmesi). Bu, üyelerin pazarlama kampanyalarını posta, e-posta, SMS veya İnternet kanalları üzerinden düzenlemesine yardımcı olur.
AmeriLINK (ABD) AmeriLINK, ABD’deki kendimize ait tüketici veritabanımızdır; demografik ve psikografik veriler, sağlık ve refah verileri, yaşamdaki olaylarla ilgili veriler, işlem/satın alma verileri, tutum verileri ve finansal göstergeler dahil olmak üzere tüketiciler ve hanehalkı hakkındaki bilgileri toplamakta, saklamakta ve düzenlemektedir. Choreograph, tüketici veritabanımızı kullanarak, AmeriLINK müşterilerine modelleme hizmetleri [benzer hedef kitle (look-alike) modellemesi dahil], veri zenginleştirme hizmetleri (mevcut müşterinin dosyasına veri değişkenleri eklenmesi), veri hijyeni hizmetleri (örn. adres standartlaştırma, veri bastırma) ve liste kiralama hizmetleri sunmaktadır. California ve Vermont’ta veri sağlayıcı olarak tescillenmiş bir şirketiz.
AmeriLINK Activate Activate, Choreograph’ın aktivasyon kanallarından biridir. Müşteriler Activate’i self-servis veya yönetilen hizmet şeklinde kullanabilir; Activate, Müşterilerin birinci taraf verilerini platforma yüklemesine, ilave üçüncü taraf lisanslı ve tescilli verilere erişmesine ve çevrimiçi aktivasyon için hedef kitleleri talep yönlü platformlara (DSP) ve sosyal kanallara iletmesine olanak tanımaktadır.
mPlatform [m]PLATFORM gereken ölçekte kişiselleştirilmiş tüketici ilişkileri inşa eden bir hedef kitle istihbarat çözümüdür. Choreograph’ın tüketicilerin ilgili alanları, tercihleri ve yaşam tarzları hakkında içgörüler edinmesine ve tüketici profilleri oluşturmasına olanak tanımak üzere medya tüketim davranışları hakkında veriler toplamaktadır. Müşterilerimize tüketici içgörülerinin yanında modelleme [benzer hedef kitle (look-alike) modellemesi dahil] hizmeti sunmak için bu aracı kullanmaktayız. mPlatform aynı zamanda bir aktivasyon platformudur, aktivasyon için hedef kitleleri talep yönlü platformlara (DSP) itmemize olanak tanımaktadır.  mPlatform hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.
Proteus Proteus, medya satın almadan elde edilen program niteliğinde verileri gereken ölçekte işlemektedir. Bütün ajanslarımızın program niteliğinde aktiviteleri genelindeki oturum açma düzeyi verilerini içe aktarır, eşleştirir ve normalleştirir, bu da Müşterilerimize şu hizmetleri sunmamıza olanak tanır: modelleme, içgörüler, medya planlama ve kampanya raporlama

Topladığımız bilgiler

Hizmetlerimizi sağlarken kişisel bilgiler içeren çeşitli bilgiler toplamakta ve kullanmaktayız:

Tanımlayıcılar (“ID’ler”).

 • Adı soyadı, cep numarası, telefon numarası dahil olmak üzere çevrimdışı tanımlayıcılar (ID’ler);
 • E-posta adresi, IP adresi, Çerez ID’leri, Apple’ın “IDFA” ve Google’ın Reklam Kimliği çözümleri gibi Mobil Reklam ID’leri (MAIDs) dahil olmak üzere Cihaz ID’leri;
 • Choreograph’ın kendi tanımlama ortamında tüketicileri benzersiz şekilde tanımlayan kendine özel ID(leri) (“K-LINK”, “ChoreoID”, “[mP]ID” dahil); ve
 • Üçüncü taraflardan alabileceğimiz başka ID’ler (bir ankete katılan tüketicilerin anket veya panel ID’leri veya üçüncü taraf veri taşıma partnerlerinden gelen ID’ler dahil).

İşlem ve satın alma verileri [ürün kategorisi (örn. mücevher, kıyafet, evcil hayvan, seyahat, spor) ve satın almaya ilişkin ayrıntılar (örn. sipariş sayısı, harcanan para, ödeme tipi, satın alma yöntemi) dahil]. Banka bilgileri, kredi kartı bilgileri veya finansal hesap düzeyindeki başka bilgileri toplamamaktayız. Bir müşterinin belirli bir markayı veya ürünü satın alma ihtimali veya “eğilimi” hakkında modellenmiş işlem verisi de kullanmaktayız.

Cihaz ve tarayıcı bilgileri [tarayıcı türü ve versiyonu, tarayıcı dili, işletim sistemi ve bağlantı türü (örn. kablolu veya Wi-Fi) dahil.

Çevrimiçi aktivite bilgileri [sayfa URL’si (veya sayfa URL’sinin kategorisi), tüketicinin reklamı izlemeden/görmeden önce geldiği site/sayfa, çevrimiçi aktivitenin tarihi ve saati, bir siteye yapılan ziyaretlerin sıklığı, bir sitede kullanılan arama terimleri ve bir reklamla kurulan etkileşim (örn. bir reklama tıklayıp tıklamadığınız) dahil].

Demografik bilgiler (yaş, cinsiyet, gelir, medeni durum, hanehalkı durumu, eğitim, etnik köken dahil).

Psikografik bilgiler (ilgi alanları, yaşam tarzları, tutumlar ve kişilikler dahil).

Lokasyon verileri [posta adresi, IP adresi (ülke, bölge veya posta kodu/ZIP kodu düzeyinde lokasyon verisine dönüştürülür) ve mülklerin/evlerin enlem/boylam verileri (ABD’de)].

Yukarıda listelenen bilgilerin hepsi, Hizmetlerin sunulduğu bölgelerin tamamında toplanılmamakta ve kullanılmamaktadır. Sizin hakkınızda hangi bilgileri sakladığımızı öğrenmek isterseniz lütfen bize ait Tüketici Tercih Portalımızı (Consumer Preference Portal)  kullanın.

Bu bilgileri nasıl kullanıyoruz?

Aşağıdaki tablo, Hizmetlerimizi sunarken farklı türden bilgileri hangi amaçlarla kullandığımızı açıklamaktadır. Bu amaçlara ilişkin bir açıklama için, İşleme amaçları başlıklı bölümde yer verilen daha ayrıntılı bilgiye göz atın. Aşağıda açıklanan amaçların yanında, topladığımız bilgilerin tamamını veya belirli bir kombinasyonunu dolandırıcılık eylemlerini tespit etmek veya önlemek, yasal haklarımızı korumak ve yasalara uymak için kullanabiliriz.

Senkronizasyon
Bilgi Türü Bu bilgileri kullanma şeklimiz
Veri Taşıma Veri Hijyeni Veri Eşleştirme Kimlik çözümleme
Adı Soyadı
Posta Adresi
E-posta Adresi
Telefon Numarası
Çevrimiçi ID’ler (IP adresleri, Çerez ID’si, MAID, cihaz ID’si dahil)
Anket veya panel ID’si
(veri bastırma)
Anket yanıtları
Satın alma ve işlem verileri
Cihaz ve tarayıcı bilgileri
Çevrimiçi aktivite bilgileri
Lokasyon bilgileri

Oluşturma

Bilgi Türü Bu bilgileri kullanma şeklimiz
Veri zenginleştirme İçgörüler Modelleme Segment oluşturma Profil çıkarma Simülasyon
Adı Soyadı
Posta Adresi
E-posta Adresi
Telefon Numarası
Çevrimiçi ID’ler (IP adresleri, Çerez ID’si, MAID, cihaz ID’si dahil)
Anket veya panel ID’si
Anket yanıtları
Satın alma ve işlem verileri
Cihaz ve tarayıcı bilgileri
Çevrimiçi aktivite bilgileri
Lokasyon bilgileri

İcra

Bilgi Türü Bu bilgileri kullanma şeklimiz
Planlama Etkinleştirme Ölçme ve Raporlama
Adı Soyadı
Posta Adresi
E-posta Adresi
Telefon Numarası
Çevrimiçi ID’ler (IP adresleri, Çerez ID’si, MAID, cihaz ID’si dahil)
Anket veya panel ID’si
Anket yanıtları
Satın alma ve işlem verileri
Cihaz ve tarayıcı bilgileri
Çevrimiçi aktivite bilgileri
Lokasyon bilgileri

Veri işleme amaçları

Hizmetler Veri işleme amaçları Amaçlara ilişkin açıklama
Senkronizasyon Veri Taşıma Müşterinin verilerinin, Choreograph’ın veri ortamına veya bir üçüncü tarafın barındırdığı temiz oda ortamına taşınması.
Üçüncü taraf lisanslı verilerin Choreograph’ın teknoloji platformlarına taşınması.
Veri Hijyeni Müşterinin verilerinin temizlenmesi (birleştirme/temizleme, adres standartlaştırma ve veri bastırma dahil).
Veri Eşleştirme Müşterinin verilerinin, Choreograph’ın kendine ait veritabanıyla eşleştirilmesi.
Çevrimdışı verilerin çevrimiçi verilerle eşleştirilmesi; örneğin çevrimdışı toplanan verilerin (örn. posta adresi vb.) çevrimiçi aktiviteleriniz veya çevrimiçi ID’leriniz (örn. cihaz ID’si, çerez ID’si vb.) ile eşleştirilmesi.
İki veya daha fazla cihazın aynı kullanıcıya veya hanehalkına ait olduğunu belirlemek için faklı cihazlar arasında eşleştirme.
Kimlik çözümleme Bilinen ve bilinmeyen müşteriler genelinde, Müşteriye ait bir tekil müşteri görüşünün yaratılması. Choreograph’ın kendine özel ID’si dahil olmak üzere tüketicilere benzersiz ID atanması.
Oluşturma Veri zenginleştirme Choreograph’ın kendine ait veritabanından tüketici verileri eklemek (veya katmak) suretiyle Müşteri verilerinin geliştirilmesi.
İçgörüler Tüketicilerin ilgi alanlarını, motivasyonlarını, davranışlarını ve tercihlerini anlamak veya bu konuda fikir edinmek için bir veri koleksiyonu kullanmak. Bu işlem, tekil tüketici düzeyinde veya toplu grup veya popülasyon düzeyinde yapılabilir.
Modelleme Tüketici davranışlarını tahmin eden veya tüketicilere ilişkin olası özellikleri belirleyen modeller (veya bir dizi “kurallar”) oluşturmak.
Segment oluşturma Gerçek veya çıkarımsal bilgilere dayanarak, aynı veya benzer nitelikleri, koşulları, ihtiyaçları veya tercihleri paylaşan tüketici grupları (bazen segmentler, hedef kitleler veya listeler şeklinde anılır) oluşturmak.
Profil çıkarma Tüketicilerin olası özellikleri, davranışları ve/veya demografik bilgilerine dayanarak tüketicileri etiketlemek veya tanımlamak (bu da modelleme, segment oluşturma ve aktivasyon adımlarında kullanılır).
Simülasyon Müşteri verilerini ve Choreograph verilerini kullanarak popülasyon davranışlarını simüle etmek suretiyle pazarlamanın potansiyel sonuçlarını test etmek.
İcra Planlama Otomatikleştirilmiş araçlar dahil olmak üzere kanalların tamamı genelinde medya satın alma adımını planlamak.
Etkinleştirme Çevrimiçi reklam için hedef kitleleri medya satın alma platformlarına ve sosyal platformlara iletmek. Çevrimdışı reklam (örn. posta, telefon) için Müşterinin yürütücü ajanslarına veya üçüncü taraf yürütücü ajanslara listeleri göndermek.
Ölçme ve Raporlama Reklam kampanyası performansını ölçmek ve raporlamak.

Bilgi kaynakları

Aşağıdakiler dahil olmak üzere farklı kaynaklardan bilgi toplamaktayız:

 • Verilerini bizim platformlarımıza taşımak için Hizmetlerimizi kullanabilecek, Müşterinin web ve uygulama özelliklerini ziyaret eden tüketicilerden veri toplamak için bizim çerezlerimizi ve piksellerimizi kullanabilecek Müşterilerimizden. Kullandığımız çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Çerezler konulu bölüme göz atın.
 • Anketlerimize katılmayı kabul eden müşterilerden ve webde ve uygulama özelliklerinde çerezler, pikseller veya benzer başka çevrimiçi teknolojiler kullanmak dahil olmak üzere doğrudan tüketicilerden. Kullandığımız çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Çerezler konulu bölüme göz atın.
 • Şirketimizin farklı birimlerinden. Örneğin, kooperatif işletmelerimizin (i-Behaviour ve Conexance) üyelerinin katkısıyla sağlanan işlem bilgilerini alırız ve bu bilgileri genel ürün kategorilerine (örn. “Kadın Giyim”) ve “Zamansal Yakınlık”, “Sıklık” ve “Para” metriklerine dönüştürürüz, mesela kadın giyimi için son sipariş tarihi, son 12 aydaki kadın giyim sipariş sayısı, son 12 aydaki kadın giyim için yapılan toplam harcama tutarı ve ortalama harcama vb.
 • Kullanılabilir olan belirli ülkelerde, mesleki ve amatör sporculuğa yönelik belgeler (örn. balıkçı belgesi), posta kayıtları (adres standartlaştırma için), veri bastırma listeleri (örn. rehberde yer almayan numaralar) ve nüfus sayımı gibi kamu arşivlerinden.
 • Güvenilir üçüncü taraf çözün ortaklarımızdan. Bu çözüm ortaklarından bazıları çeşitli kaynaklardan verileri birleştirebilir.

Çerezler

Bu bölüm, ilgi alanına dayalı veya davranışsal reklamlar dahil olmak üzere, Hizmetlerimizi Müşterilere sağlarken kullandığımız çerezleri açıklamaktadır. Bunların arasında, Müşterilerimizin web varlıklarını ya da Müşterilerimizin reklamlarında görüntülenen bizim varlıklarımızı ziyaret ederken tarayıcınıza yerleştirilebilecek çerezler de vardır. Kurumsal sitemizde kullandığımız çerezler için lütfen Web Sitesi Politikası metnine göz atın.

Çerez, bir web sitesi veya bir üçüncü taraf reklam sunucusu veya başka bir üçüncü tarafın bir tarayıcı içinde sakladığı, küçük bir alfanümerik metin dosyasıdır; ilgili web sitesinin veya üçüncü tarafın ilgili tarayıcıyı tanımasına ve kullanıcı hakkında belirli bilgileri hatırlamasına olanak tanır. Hedefleme çerezlerimiz “Mookies” adıyla anılmakta ve mookie1.com alan adımız üzerinde çalışmaktadırlar. Bunlar kalıcı çerezler (yani süreleri dolana veya kullanıcı tarafından silinene/kaldırılana kadar saklanırlar) olup, hizmetlerimizin tarayıcıları ve cihazları ayırt etmesine olanak tanıyan ve bir kullanıcı hakkında belirli bilgilerle ilişkilendirilmiş benzersiz ve rastgele üretilen değerler içerirler. Mookie çerezleri, bu ilişkilendirilmiş kullanıcı bilgileriyle birlikte, ilgi alanına dayalı reklamlar dahil olmak üzere Hizmetlerimizin yerine getirilmesinde kullanılır.

Aşağıdaki tablo, Mookie çerezlerimizle ilgili bilgiler sunmaktadır.

Çerez Adı Çerez Davranış Yeteneği Çerezde saklanan bilgi Son yenilemeden sonra geçerlilik tarihi
Hedefleme (müşteri verileri) Hedefleme ve Optimizasyon (kullanıcı verileri) Raporlama Niteliği ve Güvenlik
id Y Y Y Benzersiz seri numarası 395 Gün
ov N N Y Benzersiz tanımlayıcı 395 Gün
mdata Y N N Benzersiz seri numarası, Oluşturma tarih bilgisi, çerez versiyonu 395 Gün
syncdata_<PARTNER> Y N N Benzersiz seri numarası, Oluşturma tarih bilgisi, veri partnerinin ziyaretçi kimliği 10 Gün

Bir uygulama ortamında, cihazınıza (çerez ID’si yerine) Reklam Kimliği atanacaktır. Bu, bir platform veya işletim sistemi (örn. Apple iOS veya Google Android) tarafından temin edilen bir alfanümerik bir tanımlayıcıdır; uygulama geliştiricilerinin ve üçüncü tarafların bir uygulama ortamı içindeki belirli bir cihazı ve kullanıcıyla ilgili belirli bilgileri tanımasını sağlamaktadır. Reklam ID’lerine verilebilecek örnekler arasında, Apple’ın “IDFA” ve Google’ın Reklam Kimliği gibi mobil Reklam Kimlikleri (MAID’ler) bulunur. Reklam ID’leri, topladığı kullanıcı bilgileriyle birlikte, ilgi alanına dayalı reklamlar dahil olmak üzere Hizmetlerimizin yerine getirilmesi için kullanılır.

Bilgileri Nasıl Paylaşıyoruz?

Hizmetlerimizi sunma sürecinde bilgi paylaşımı

Müşteriler: Bu gizlilik bildiriminde açıklanan bilgileri, Müşterilere (veya Müşteriler adına hareket eden temsilcilere) Hizmetlerimizi sağlamak için kullanırız. Bilgileri paylaşmak, lisanslamak veya Müşterilerimizin bilgilere erişmesine izin vermek buna dahil olabilir. Kooperatif veritabanımız (i-Behaviour ve Conexance) için, kooperatifin katılımcı üyelerinin yanında, Choreograph şirketinin diğer birimleriyle kooperatif içindeki bilgileri paylaşırız (şirketimizin diğer birimlerinden nasıl bilgi elde ettiğimizi açıklayan Bilgi Kaynakları konulu bölüme bakın).

Kurum için grup şirketleri: Bunun yanında grup şirketlerimiz WPP ve GroupM ve bunların ajansları (Mindshare, MediaCom, Wavemaker, Essence, m/SIX, Xaxis, Finecast ve CMI dahil) ile bilgileri grup içinde paylaşmaktayız.

Hizmet Sağlayıcılar: Hizmetlerin sağlanmasında bizim adımıza ve/veya Müşterilerimizin adına hizmetleri ve işlevleri yerine getiren üçüncü taraf sağlayıcılarla da bilgi paylaşmaktayız; verilebilecek örnekler arasında, talep yönlü platformlar, reklam ağları, reklam borsaları ve reklam sunucuları dahil olmak üzere reklamların yayınlanmasından sorumlu şirketlerin yanında çevrimdışı pazarlama kampanyaları için yürütücü ajanslar, teknoloji veya müşteri desteği, operasyonlar, web veya veri barındırma/saklama, faturalandırma, muhasebe, güvenlik, pazarlama, veri yönetimi, doğrulama, geliştirme veya hijyen hizmetleri sunan sağlayıcılar ya da Hizmetlerimizi ve ürünlerimizi sunmamıza, geliştirmemize, idame ettirmemize ve iyileştirmemize yardım eden sağlayıcılar sayılabilir.

Hukuki Amaçlar İçin Bilgi Paylaşımı:

Kişisel bilgileri, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda üçüncü taraflarla (kanun uygulayıcılar, denetçiler veya düzenleyici kuruluşlar dahil) paylaşabiliriz:

 • Bir yasal sürece veya işleme ya da düzenleyici kuruluş tarafından yürütülen bir soruşturmaya (örn. celp veya mahkeme emri) riayet etmek
 • Hizmet kullanım şartlarımızı, bu Gizlilik Politikasını veya sizinle aramızdaki başka sözleşmeleri icra etmek (bu anılanlara yönelik potansiyel ihlallerin soruşturulması dahil)
 • Herhangi bir içeriğin üçüncü tarafların haklarını ihlal ettiği iddialarına yanıt vermek
  Kendimizin, platformumuzun, müşterilerimizin, temsilcilerimizin/ajanslarımızın ve iştiraklerimizin, bunların kullanıcılarının ve/veya kamunun haklarını, mülklerini veya kişisel güvenliğini korumak.
 • Dolandırıcılıktan korunma, istenmeyen e-postalardan (spam)/kötü amaçlı yazılımlardan korunma ve benzer amaçlar için, diğer şirketler ve kuruluşlara (kanun uygulayıcılar dahil) da bilgi temin edebiliriz.

Şirketin amaçları doğrultusunda bilgi paylaşımı

Kontrolün el değiştirmesi nedeniyle verilerin aktarılması: Başka bir şirketin şirketimizi ya da şirketimizin varlıklarının tamamını ya da esasen bütün varlıklarını, bir konsolidasyon, birleşme, varlık satın alma veya başka bir işlem sonucunda satın alması durumunda, bizim mülkiyetimizde veya kontrolümüzde bulunan bütün bilgileri (“bize ulaşın” sayfası üzerinden temin etmiş olabileceğiniz her türlü bilgi dahil) satın alan tarafa aktarma hakkımız saklıdır ve bu bilgiler satın alan tarafça kendi işinde kullanılabilir.

Kurumsal işlem dahilinde bilgi paylaşımı:Kişisel bilgileri, örneğin birleşme, yatırım, satın alma, yeniden yapılanma, konsolidasyon, iflas, tasfiye veya varlıklarımızın bazılarının veya tamamının satılması veya böylesi herhangi bir işlemle bağlantılı ayrıntılı inceleme (due diligence) amaçları dahil olmak kaydıyla önemli bir kurumsal ticari işlem yaşanması durumunda da paylaşabiliriz.

Veri Güvenliği

Tüketicilerin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak bizim için çok önemlidir; bu bilgileri veri ihlallerine karşı korumak amacıyla güvenlik önlemlerimiz konusunda özenli davranır ve özel dikkat gösteririz. Bilgilere yetkisiz erişim, bilgilerin saklanması ve ifşa edilmesi eylemlerine karşı koruma için sektör standartlarını uygulamaktayız. Veri bütünlüğünü, verilere erişimi ve veri kullanımını korumaya yönelik fiziksel, elektronik ve yönetimsel eylemler bunların arasındadır.

Choreograph kapsamlı bir veri güvenliği programının öneminin yanında işlediğimiz bilgilerin doğru ve güvenli bir şekilde saklanmasını sağlama ihtiyacını kabul etmektedir. Sakladığımız bilgileri korumak için teknik, organizasyonel ve yönetimsel tedbirler uygulamaktayız. Verilerimizi yetkisiz kullanım veya değiştirmeye karşı korumak amacıyla çok katmanlı güvenlik önemleri alır, en gelişkin güvenlik duvarı koruması, sıkı kontrollü erişim ve diğer güvenlik önlemlerini bir arada kullanmaktayız.

Kişisel Bilgilerin uluslararası aktarımları

Choreograph küresel bir şirkettir Hizmetlerini Müşterilere birden çok bölge ve ülke genelinde sağlamaktadır.

Tüketicinin bulunduğu konuma bağlı olarak, mümkün olduğunda kişisel bilgileri yerel düzeyde saklarız [ örneğin AB içinde (Avrupa, Ortadoğu, Afrika bölgesi ve Birleşik Krallık için), Tayvan, Singapur ve Çin (Asya Pasifik bölgesi için) ve ABD (Kuzey Amerika için)].

Bununla birlikte, aşağıdaki senaryolarda kişisel bilgileri bu konumların dışına aktarmamız gerekebilir:

 • Bilgileri Müşterilerimize veya Hizmet Tedarikçilerimize, verilerin saklandığı lokasyondan başka lokasyonlara aktarmamız gereken zamanlar.
 • Mühendislik ve destek ekiplerimizin, sistemlerimizi ve platformlarımızı kurmak, idame ettirmek ve/veya izlemek için kişisel bilgilere bulundukları lokasyonun dışından “erişmeleri” (uzaktan erişim dahil) gerektiği zamanlar.
 • Farklı konumlarda bulunabilecek ve kişisel bilgilere farklı lokasyonlardan erişmesi gerekebilecek, Hizmetleri sağlayan fonksiyonlar veya ajanslar arası bir ekibimiz olduğu zaman.

Bu uluslararası aktarımlarda, ekip üyelerinin yürürlükteki bütün veri koruma ve gizlilik yasalarına uymasını sağlamaktayız.

Sektör kuruluşlarına üyelikler

Choreograph, İnternet tabanlı reklamcılık bağlamında çevrimiçi tüketici gizliliği konusundaki politikalara yön veren sektör kuruluşlarının aktif üyesidir ve bunların arasında şunlar vardır: Network Advertising Initiative (NAI), Digital Advertising Alliance (DAA), European Digital Advertising Alliance (eDAA) ve IAB Transparency and Consent Framework (IAB TCF). Choreograph şu kurallara ve ilkelere uymaktadır: NAI Codes of Conduct (NAI Davranış Kuralları), DAA Self-Regulatory Principles (DAA Öz Düzenleme İlkeleri) ve IAB TCF Policies (IAB Şeffaflık ve Rıza Çerçevesi Politikaları). Bu kuralların ve ilkelerin tüketici gizliliğini korumaya yardımcı olduğuna inanıyoruz.

NAI ve DAA devre dışı bırakma mekanizmaları aracılığıyla gizlilik haklarınızı nasıl kullanacağınız konusunda daha fazla bilgi için lütfen Tüketici Tercih Portalımızı (Consumer Preference Portal) ziyaret edin.

Dijital reklamcılık sektörünün sağlık segmentlerini kullanan ilgi alanına dayalı reklamcılık konusundaki şeffaflığı artırmaya yönelik çabalarına tam destek veriyoruz. Sağlıkla ilgili bilgilere dayalı standart ve özel ilgi alanı segmentleri ya da ilgi alanına dayalı reklamcılık amaçları için kullanabileceğimiz ilgi alanları hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya göz atın.

Tüketici Tercih Portalı (Consumer Preference Portal)

Choreograph, Müşterilerine gizliliğe öncelik veren çözümler sunmayı taahhüt etmekte, gizliliği ürünlerinin ve Hizmetlerinin tasarımı sürecinde öge olarak kullanmaktadır. Kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığı konusunda aldığımız kararlarda kontrolün size verilmesi gerektiğini kabul ediyoruz. Bu tercih merkezi, gizlilik düzenlemeleri çerçevesindeki haklarınızı kullanmanız için basit ve şeffaf bir süreci size sunmak amacıyla meydana getirilmiştir.

Bilgiye dayalı kararlar almanız için size mümkün olduğunca çok bilgi vermek istiyoruz. Bu portal üzerinden haklarınızı kullanabilmeniz için birtakım farklı yollar vardır. Farklı yöntemler yaşadığınız ülkeye ve sizinle ilgili sakladığımız veri türüne bağlı olacaktır.

Müşterilerimize sağladığımız hizmetlerin doğası nedeniyle, çevrimiçi verilerinizi ve çevrimdışı verilerinizi farklı şekillerde işliyoruz. Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikasının Hizmetlerimiz ile ilgili bölümünü okuyun. Bu Tüketici Tercih Portalı (Consumer Preference Portal), çevrimdışı ve çevrimiçi verilerinizle ilgili haklarınızı kullanmanız için kullanılabilir. Talebinize en kısa sürede ama her halükarda ülkenizdeki gizlilik yasalarının şart koştuğu zaman dillimi içinde yanıt vermeye çalışacağız.

YOUR DIGITAL INFORMATION

Dijital verilerinizi kullanma şekillerimizi kontrol etmeniz için kullanıcı dostu bir portal oluşturduk. Bunlar, sizin hakkınızda çevrimiçi ortamda topladığımız verilerdir ve çevrimiçi ID’ler, cihaz ve tarayıcı bilgileri, çevrimiçi aktivite bilgileri ve lokasyon verileri (bu tür verilere yönelik bir açıklama için x bölümüne bakınız) ögelerini içerebilir. Topladığımız dijital veri türü bulunduğunuz yere göre değişebilir çünkü Hizmetlerimizin tamamını bütün bölgelerde sunmamaktayız. Sizinle ilgili ne tür dijital verileri sakladığımızı ve dijital verilerinizi nasıl yönetebileceğinizi öğrenmek için lütfen buraya tıklayın.

Bununla birlikte, Çin’de bulunuyorsanız verilerinizi yönetmek ve haklarınızı kullanmak için lütfen privacy@choreograph.com adresine a-posta gönderin.

YOUR OFFLINE DATA

Dijital bilgilerinizin yanında sizin hakkınızda sakladığımız ilave verileri anlamak için aşağıdaki formlar kullanılabilir, bunların arasında adınız, telefon numaranız ve posta adresiniz gibi kişisel bilgileriniz bulunabilir. Topladığımız çevrimdışı veri türleri, bulunduğunuz yere bağlı olarak değişebilir çünkü Hizmetlerimizin tamamını bütün bölgelerde sunmamaktayız. Sizinle ilgili ne tür çevrimdışı veriler sakladığımızı ve çevrimdışı verilerinizi nasıl yönetebileceğinizi öğrenmek için lütfen buraya tıklayın.

HOW WE USE YOUR INFORMATION TO VERIFY YOUR IDENTITY

Verileri size göndermeden önce kimliğinizi doğrulamanız için fotoğraflı bir kimlik temin etmenizi isteyebiliriz. Bunu, size sadece sizin bilgilerinizi temin ettiğimizden emin olmak ve yasalara aykırı üçüncü taraf erişime karşı bilgilerinizi korumak amacıyla yapmaktayız. Kimliğinizi hiçbir Hizmetimizde veya kimliğinizi doğrulamaktan başka hiçbir amaçla paylaşmayacağız veya kullanmayacağız.

OTHER WAYS TO EXERCISE YOUR RIGHTS

Tarayıcı ortamlarında aşağıdaki yöntemleri kullanarak çerezleri reddedebilir veya silebilirsiniz:

 • Tarayıcı ayarlarında sunulan talimatları izleyerek, tarayıcı ayarlarınızı çerezleri reddedecek veya silecek şekilde yapmak. Bunu nasıl yapacağınız konusunda daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
 • Çerez ayarlarını web sitesi sahibi düzeyinde yapmak. Bu ayar seçenekleri web sitesi sahibine göre değişiklik gösterebilir.
 • Digital Advertising Alliance (DAA) kuruluşunun web ortamlarına yönelik “YourAdChoices” (Reklam Tercihleriniz) programı aracılığıyla ilgi alanına dayalı reklamları devre dışı bırakmaya buradan erişilebilir:
  – ABD için – https://aboutcookies.orgaboutads.info/choices/
  – Kanada için – https://youradchoices.ca/en/tools
  – Avrupa ve Birleşik Krallık için – https://youronlinechoices.com/ [bulunduğunuz yeri seçtikten sonra “Your ad choices” (Reklam tercihleriniz) bağlantısına tıklayarak]

Reklam Kimliğinize bağlı mobil ve OTT TV cihazı uygulama ortamlarındaki reklam takibini aşağıdaki yöntemlerle de kısıtlayabilirsiniz.

 • Geçerli Reklam Kimliği aracılığıyla ilgi alanına dayalı reklamları engellemek amacıyla mobil cihazınızdaki ve/veya OTT TV cihazınızdaki gizlilik ayarını açmak ve “Reklam Takibini Kısıtla” ögesini seçmek. Not: Cihazlarınızı kullanarak ilgi alanına dayalı reklamları devre dışı bırakmaya yönelik en etkili ve en güncel yöntemler için cihazınızın üreticisinin sunduğu talimatlara başvurmalısınız.
 • Digital Advertising Alliance (DAA) kuruluşunun uygulama ortamlarına yönelik “YourAdChoices” (Reklam Tercihleriniz) programı aracılığıyla ilgi alanına dayalı reklamları devre dışı bırakmaya buradan erişilebilir:
  – ABD için – https://youradchoices.com/control
  – Kanada için – https://youradchoices.ca/en/tools

Birleşik Krallık, AET ve İsviçre'deki bireylerin Gizlilik Hakları

Kişisel bilgileriniz konusunda erişim, güncelleme, değiştirme, sildirme, kullanımını kısıtlama veya kolayca okunabilir bir formatta bir kopyasını edinme haklarınız vardır. Belirli durumlarda, Choreograph’ın size ait kişisel bilgileri bir üçüncü tarafa göndermesini ve pazarlama amaçları için kullanılmasına itiraz etme hakkınızı kullanmayı da talep edebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizin rızanıza dayalı olduğu durumlarda, dilediğiniz zaman rızanızı geri çekme hakkınız da vardır. Rızanızı geri çekmenizin, siz rızanızı geri çekmeden önce bizim size ait kişisel bilgileri işlememizin yasallığını etkilemeyeceğini lütfen dikkate alın.

Bu haklardan herhangi birini kullanmak isterseniz lütfen Tüketici Tercih Portalımızı (Consumer Preference Portal) kullanın veya privacy@choreograph.com adresinden bize e-posta gönderin.

Kişisel bilgilerinizi işleme şeklimizden memnun değilseniz denetleyici kuruma şikayette bulunma hakkınız da vardır.

California'daki bireylerin Gizlilik Hakları

Buradan görüntüleyin.

Küresel Kullanıcıların Gizlilik Hakları

Bulunduğu bölge ne olursa olsun, Tüketici Tercih Portalımız (Consumer Preference Portal) aracılığıyla bütün tüketicilerin kişisel bilgilerinin gelecekte işlenmesini devre dışı bırakmasına ve kişisel bilgilerinin silinmesini talep etmesine olanak tanıyan bir mekanizma sunduk. Bu hakları nasıl kullanacağınız konusunda herhangi bir sorunuz varsa lütfen privacy@choreograph.com adresinden bizimle iletişim kurun.

Nasıl şikayette bulunabilirsiniz?

Herhangi bir şikayetiniz varsa veya bize ulaşmak istiyorsanız, lütfen Bize Ulaşın bölümünü kullanın, Kişisel bilgilerinizi toplama ve işleme şeklimizle ilgili her türlü şikayetinizi veya kaygınızı ele almak için elimizden geleni yapacağız.

Hangi nedenle olursa olsun kaygılarınızı layıkıyla ele almadığımızı hissederseniz bulunduğunuz yargı çevresindeki geçerli Veri Koruma Görevlisi veya Denetleyici Kuruluşla temasa geçebilir ve resmi şikayette bulunabilirsiniz.

Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikasında elimizden geldiğince net olmaya çalıştık ama anlamadığınız herhangi bir şey varsa veya daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen privacy@choreograph.com adresinden bizimle iletişim kurun ya da haklarınızı Tüketici Tercih Portalı (Consumer Preference Portal) aracılığıyla kullanabilirsiniz.

Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre’de, Choreograph’ın topladığı verilerden sorumlu tüzel kişilik Choreograph Limited şirketidir. Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre dışında, sorumlu tüzel kişilik Choreograph LLC şirketidir. Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre’de ikamet ediyorsanız veri koruma görevlimize dpo@Choreograph.com adresinden erişilebildiğinin farkında olmalısınız.

Bu politika konusunda sorularınız, yorumlarınız veya kaygılarınız varsa bize e-postayla ulaşabilir veya aşağıdaki adreslere posta gönderebilirsiniz:

Avrupa:
Choreograph Limited
DPO@choreograph.com
Choreograph, Sea Containers, 18 Upper Ground, Londra, SE1 9PT– İlgi: Veri Koruma Sorumlusu

Avrupa Dışında:
Choreograph LLC
Privacy@choreograph.com
Choreograph, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY, 10007, ABD – İlgi: Gizlilik Direktörü

Bu politikadaki değişiklikler

Gizlilik yasaları ve düzenlemeleri, dijital teknolojiler ve işimizin değişen doğası nedeniyle, bu Gizlilik Politikasını zaman zaman değiştirebileceğimizi lütfen dikkate alın. Yapılmış olabilecek her türlü değişikliği öğrenmek için lütfen bu Gizlilik Politikasını düzenli aralıklarla gözden geçirin (değişikliklerin ne zaman yapıldığını öğrenmenize yardımcı olmak amacıyla sayfanın en üstündeki yürürlük tarihini güncelleyeceğiz).

Ek A Sağlıkla ilgili segmentler

Hedef Kitle Açıklaması
Hassas Değil Hassas
Sancılar ve Ağrılar  DEHB/DEB
Akne  DEHB/DEB İlaçları
En Muhtemel Alerjiler  Alzheimer
Alerji ve Sinüs  Antidepresan
Alerji İlaçları  Anksiyete
Alerji Hastaları  Dikkat Eksikliği Bozukluğu
Arterioskleroz  Bipolar
Artrit  Meme Kanseri
Artrit İlaçları  Kanser
Astım  Kolon Kanseri
Astım İlaçları  Depresyon
Ayak Mantarı (Sporcu Ayağı)  Erektil Disfonksiyon
Sırt Ağrısı  Prostat Kanseri
Mesane rahatsızlıkları
Sınırda Diyabet
Meme Muayenesi
Bronşit
Evde Bakıcı
Karpal Tünel
Katarakt
Kronik Bronşit
Kronik Ağrı
Uçuk
Düzeltici Lens Takanlar
Kepek
Diş Hastalıkları
Diş Rahatsızlıkları
Takma Diş (Protez Diş)
Diyabet (Şeker Hastalığı)
Diyabet – Diyet/Egzersiz Tedavisi
Diyabet – İnsülin Tedavisi
Diyabet – Ağızdan Alınan İlaçlar
Diyabet – Diğer Tedavi Yöntemleri
Diyabet – Tip 2/Erişkin Dönem Başlangıçlı
Beslenme Alışkanlıkları
Sindirim Hastalıkları
Sindirim Rahatsızlıkları
Göz Kuruluğu
Egzama
Egzersiz
Grip Aşısı
Besin Alerjileri
Ayak Hastalıkları
Sık Doktor Ziyaretleri
Gaz/Şişkinlik
Gastroözofageal Reflü Hastalığı/Mide Yanması
Jinjivit (Diş Eti İltihabı)
Glokom
Glukofaj İlaçları
Saç Dökülmesi
Baş Ağrıları
Sağlık Skoru – düşük
Sağlıklı Davranış Değişikliği – Muhtemel
Sağlıklı Davranış Değişikliği – Devamlı
İşitme Cihazları
İşitme Kaybı
Kalp Rahatsızlığı
Mide Yanması İlaçları
Mide Yanması/Asit Hazımsızlığı Hastaları
Basur
Yüksek Tansiyon
Yüksek VKİ
Yüksek Kolesterol
Yüksek Kolesterol – Diyet/Egzersiz
Yüksek Kolesterol – Reçeteli İlaçlar
Yüksek Kolesterol ve Tansiyon
Imitrex İlaçları
Uykusuzluk
Eklem/Omurga Rahatsızlıkları
Böbrek Hastalığı
Böbrek Sorunları
Laktoz İntoleransı
Göz Lazer Tedavisi
Lipitor Tedavisi
Mamogram
Sağlık Masraflarını Ödeme Güçlüğü
Medicare Advantage
Medicare Supplement
Migren
Hareketlilik Sorunları ve Yardım
Ağız ve Dişler
Birden Çok Hekim
Tırnak Mantarı
Burun Alerjileri
Sağlık Sigortası Yok
Hekim Yok
Yakın Tarihli Genel Kontrol (Check-up) Yok
Obezite
Osteoartirit
Osteoporoz
Genel Sağlık Durumu – düşük
Ağrı
Fiziksel Sağlık Durumu – Kötü
Pnömoni Aşısı
Prostat Bozuklukları
PSA Testi
Sedef Hastalığı
Sigarayı Bırakmış
Solunum
Romatoid Artrit
Riskli Sağlık Davranışları
Yara izi
Emniyet Kemerleri
Sinüzit
Cilt
Cilt Tahrişi veya Döküntüler
Uyku
Sigara İçen
Dışkı Testi
Tetanos Aşısı
Üriner/Bağırsak
Göz Hastalıkları
Göz Bakımı ve Rahatsızlıkları
Kilo
Kilo Kaybı
Tekerlekli Sandalye

Siyasi parti üyeliğine dayalı Ek B Segmentleri

Hedef Kitle Tanımı
Siyasi Görüş: Demokrat
Siyasi Görüş: Cumhuriyetçi
Siyasi Görüş: Bağımsız

the forrester wave report – q2 2022