0
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
%

website policy (oriya)

ଶେଷ ଅଦ୍ୟତନ: January 21, 2022

Select language

କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ୱେବ ​ସାଇଟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣ (ଯେପରିକି ଇମେଲ​ ଠିକଣା, ଟେଲିଫୋନ ​ନମ୍ବର ଏବଂ ଡାକ/ପୋଷ୍ଟାଲ ଠିକଣା) ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁ. ସମ୍ମତି ବିନା ଆମେ ଏହି ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟରେ କଦାପି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ନାହିଁ. ଉଦାହରଣ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ସ୍ଵେଚ୍ଛାକୃତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି:

ଅନୁରୋଧଗୁଡିକର ଜବାବ: କେବଳ ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଇମେଲ ଠିକଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ସୂଚନା ସହିତ ସୂଚନାର ଏକ ରେକର୍ଡ ରଖିଥାଉ. ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆପଣ “ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ¡¡À ଲିଙ୍କ​ରେ କ୍ଲିକ ​କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା ବିବୃତ୍ତି ଜମା କରନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ପ୍ରେରଣ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ଇମେଲ​ ଠିକଣା, ଏବଂ ଫୋନ ​ନମ୍ବର ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ.

ଆମ ନ୍ୟୁଜ ​ଲେଟର​ ତାଲିକାରେ ଯୋଡି ହେବାକୁ ଆପଣ ସ୍ଵେଚ୍ଛାକୃତ ରୂପେ ପଚାରୁଥିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଇମେଲ ​ନ୍ୟୁଜ ଲେଟର​ ପ୍ରେରଣ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ ​ଠିକଣା ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ.

ଉପର ପ୍ରଦତ୍ତ ​ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ସୂଚନା ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ Choreographକୁ ସମ୍ମତି ଦେଇଥାନ୍ତି. ଏହି ପ୍ରକାରରେ ସୂଚନାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମତି ଆମର ଆଇନଗତ ଆଧାର ଅଟେ.

କୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ଆମ ମାର୍କେଟିଂ ଇମେଲ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଜ ​ଲେଟର​ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଆମ ଡାଟାବେସରୁ ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଆପଣ ଗ୍ଲୋବାଲ ​ପ୍ରାଇଭେସି ନୋଟିସ​ର ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଅନୁଭାଗ ରେ ଥିବା ବିବରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ. ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ଇମେଲ ​ଠିକଣା ଏବଂ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଦରକାର. ଇମେଲ​ର ତଳ ଭାଗରେ ଥିବା “ଅନ​ସାବ​ସ୍କ୍ରାଇବ” ଲିଙ୍କ​ ଉପରେ କ୍ଲିକ ​କରି ଆପଣ ଇମେଲ ନ୍ୟୁଜ ଲେଟର​ରୁ ସଦସ୍ୟତା ଅପସାରଣ ​ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ.

ଆପଣ ଆମ ୱେବ ​ସାଇଟ ​ପରିଦର୍ଶନ କଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଟା (ଯେହେତୁ ଏହି ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ସାଦୃଶ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇଛି) ପାଇଁ ଡାଟା ନିୟନ୍ତ୍ରକ Choreograph ଦାୟୀ ରହେ.

ଭବିଷ୍ୟତ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆପଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିତରଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ସୂଚନାର କିଛି, କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ. ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଆମର ଆଇନଗତ ଆଧାର ହେଲା ଆମ ୱେବସାଇଟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଆମେ ଏକ ବୈଧ ଆଗ୍ରହ ରଖିଛୁ.

କୁକିଜ ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆପଣ ଆମ ସହ ସହମତ ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଉଜର ସେଟିଂ ସମୂହ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ HERE ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ବାଛିପାରନ୍ତି. କୁକିଜ​କୁ ଗ୍ରହଣ ନକରିବାକୁ ଚୟନ କରିବା ଦ୍ଵାରା କିଛି ୱେବସାଇଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆମେ ଚାହିଁବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନପାରେ.

କୋକିଗୁଡିକ କ’ଣ?

ଆପଣ ଆମର ୱେବସାଇଟ ପରିଦର୍ଶନ ​କଲା ବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ଡିଭାଇସରେ ଡାଉନଲୋଡ କରିଥିବା ସୂଚନାର ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ ଥିବା ପାଠ ଫାଇଲ କୁକିଜ ଅଟେ. ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆମେ ଏହି କୁକିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି. କୁକିଜ ଅନେକ ରୂପରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ଏବଂ ଏହି ସାଇଟ​ରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା କୁକିଜ’ର ପ୍ରକାର ଏବଂ ବର୍ଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମ୍ନରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ.

ପ୍ରଥମ ଏବଂ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ କୁକିଜ – କୁକି ପ୍ରଥମ-ପକ୍ଷ ହେଉ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ, ଏହା କୁକିଜକୁ ସ୍ଥାନିତ କରୁଥିବା ଡୋମେନ’କୁ ସନ୍ଦର୍ଭ କରିଥାଏ. ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିବା ୱେବସାଇଟ ଦ୍ୱାରା ସେଟ କରାଯାଇଥିବା କୁକିଜ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ ​କୁକିଜ ଅଟେ, URL ୱିଣ୍ଡୋରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ୱେବସାଇଟ ଉଦାହରଣ:https://www.choreograph.com. ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିବା ​ୱେବସାଇଟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଡୋମେନ ଦ୍ୱାରା ସେଟ କରାଯାଇଥିବା କୁକିଜ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ କୁକିଜ ଅଟେ. ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏକ ୱେବସାଇଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ସତ୍ତା ସେହି ୱେବସାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ କୁକିଜ ସେଟ କରିଥିଲେ ତାହା ଏକ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ କୁକି ହେବ.

ଅଧିବେଶନ କୁକି – ଏକ ବ୍ରାଉଜର ଅଧିବେଶନରେ ଏହି କୁକିଜ ୱେବସାଇଟ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ. ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବ୍ରାଉଜର ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିଲେ ଏକ ବ୍ରାଉଜର ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ସାରିବା ପରେ ବ୍ରାଉଜର ୱିଣ୍ଡୋ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି. ଅଧିବେଶନ କୁକିଜ ସାମୟିକ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ. ଥରେ ଆପଣ ବ୍ରାଉଜର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସମସ୍ତ ଅଧିବେଶନ କୁକିଜ ବିଲୋପ ହୋଇଯାଏ.

ଆମେ କ’ଣ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ବ୍ୟବହାର କରୁ?

କୁକିଜ ନିମ୍ନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ଏକାଧିକ ବର୍ଗରେ ପଡେ. ଏହି ୱେବସାଇଟ ସମୟକୁ ସମୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କୁକିଜ ସମସ୍ତ ବର୍ଗରେ ପଡେ. ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ୱେବସାଇଟ ପରିଦର୍ଶନ କଲା ବେଳେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସ୍ଥାନିତ କରା ଯାଇଥିବା କୁକିଜ​କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରୁ.

ମୁଁ କିପରି କୁକିଜ୍ ବିଲୋପ କରିପାରିବି?

ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ଡିଭାଇସରେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି କୁକିଜ ଆପଣ ବିଲୋପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଦୟାକରି ନିମ୍ନରେ ଥିବା ବିବରଣକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ. କୁକି ପ୍ରାଥମିକତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅତିରିକ୍ତ ବିବରଣ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ଏହି ସାଇଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସମସ୍ତ କୁକିଜକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ. ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କୁକିଜ ଗଚ୍ଛିତ ହେବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଉଜର ମେନୁରେ “ସହାୟତା” କ୍ଲିକ କରି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଉଜର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସନ୍ଦର୍ଭ କରନ୍ତୁ. କୁକିଜ ଉପରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ http://www.allaboutcookies.org/ ଏବଂ ଆପଣ ଏଠାରେ ଆଗ୍ରହ-ଆଧାରିତ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ କୁକିଜ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ www.youronlinechoices.com କିମ୍ବା http://optout.networkadvertising.org/?c=1.

ଆମ କୁକିଜ ବିଲୋପ କରି କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ କୁକିଜ ଅକ୍ଷମ କରି ଆପଣ ହୁଏତ ଆମ ୱେବସାଇଟର କିଛି କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇନପାରନ୍ତି. ଆପଣ କୁକିଜ ବିଲୋପ କରିଥିଲେ ଏକ ନୂତନ ବ୍ରାଉଜର ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣନ୍ତୁ, ଏହି ସାଇଟ​କୁ ଫେରିବା ଦ୍ୱାରା ବାହାରି ଯାଇଥିବା କୁକିକୁ ପୁନଃ-ସେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ.

ଆମେ କୁକିଜ୍ ର ଅନୁସରଣକାରୀ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁ:

କଠିନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରୋଷେଇଗୁଡିକ |

ୱେବସାଇଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କୁକିଜ ଗୁଡିକ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆମ ସିଷ୍ଟମରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଇଚ ଅଫ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ. ସେଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସେଟ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହାକି ସେବା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁରୋଧର ପରିମାଣ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ପସନ୍ଦ ସେଟିଂ କରିବା, ଲଗିଙ୍ଗ ଇନ କିମ୍ବା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା.

ଏହି କୁକିଜଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କିମ୍ବା ଏଲର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଉଜର ସେଟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସାଇଟ​ର କିଛି ଅଂଶ ସେତେବେଳେ କାମ କରିବ ନାହିଁ. ଏହି କୁକିଜ​ଗୁଡିକ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିହ୍ନଟ ଯୋଗ୍ୟ ସୂଚନା ସଂରକ୍ଷଣ କରେ ନାହିଁ.

ପରଫେକ୍ଟ କୋକିସ୍ |

ଏହି କୁକିଜ ଆମକୁ ପରିଦର୍ଶନ​ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ଉତ୍ସ ଗଣନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ସାଇଟ​ର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ମାପିବା ଏବଂ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବା. କେଉଁ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଲୋକପ୍ରିୟ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରିଦର୍ଶକମାନେ​ ସାଇଟ​ ଚାରିପଟେ ବୁଲନ୍ତି.

ଏହି କୁକିଜଗୁଡିକ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବେନାମୀ ଅଟେ. ଆପଣ ଏହି କୁକିଜଗୁଡିକୁ ଅନୁମତି ନଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ଆମର ସାଇଟ ଯେବେ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ତାହା ଆମେ ଜାଣି ପାରିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ନିଘ୍ରାଣି ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବୁ ନାହିଁ. Google Analytics ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ କୁକିଜ ଏହିପରି କୁକିଜ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରେ.

ଫଙ୍କସନ୍ କୋକିସ୍

ଏହି କୁକିଜ​ ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତକରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ୱେବସାଇଟ​କୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ. ସେଗୁଡିକ ଆମ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଟ ହୋଇପାରେ ଯାହାର ସେବା ଆମେ ଆମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯୋଡିଛୁ. ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ମାଗିଥିବା ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ, ଯେପରିକି ଏକ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ଏକ ବ୍ଲଗ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା. ଏହି ସମସ୍ତ କୁକିଜ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସୂଚନା ବେନାମୀ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ୱେବସାଇଟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଉଜିଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଟ୍ରାକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ.

ଆପଣ ଏହି କୁକିଜ​କୁ ଅନୁମତି ନଦେଲେ ଏହି ସେବାଗୁଡିକର କିଛି କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ଅଂଶ ସଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନପାରେ.

ଶିଶୁ ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦ୍ TH ାରା ଏହି ସାଇଟର ବ୍ୟବହାର |

ଆମେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ. ଆମ ୱେବସାଇଟ 13 ବର୍ଷରୁ କମ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଶିତ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନୁହେଁ. ପିଲାମାନେ ଆମର ୱେବସାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ. ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆମ ଡାଟାବେସରୁ ବିଲୋପ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ DPO@choreograph.com ରେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ. ଆମେ 13 ବର୍ଷରୁ କମ ଶିଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ ବୋଲି ଆମେ ସଚେତନ ହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ବିଲୋପ​ କରିବୁ.

ତୃତୀୟ ପାର୍ଟି ସାଇଟଗୁଡିକ ପାଇଁ ଲିଙ୍କ୍ |

ଏକ ଲିଙ୍କ ଆମ ୱେବସାଇଟରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ୱେବସାଇଟ ସହିତ ଅନୁବନ୍ଧିତ କିମ୍ବା ଆମର ୱେବସାଇଟକୁ ସମର୍ଥନ ସୂଚୀତ କରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମେ ସେହି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ୱେବସାଇଟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥାଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ଲିଙ୍କ କରୁ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ. ଥରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ୱେବସାଇଟର ଏକ ଲିଙ୍କ ଅନୁସରଣ କଲେ, Choreograph ଗୋପନୀୟତା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆଉ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ. ଆପଣ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ୱେବସାଇଟର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ସର୍ବଦା ପଢିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ.